עורך דין דיני עבודה

במדינת ישראל קיימים חוקים ותקנות רבים, שנועדו להסדיר את יחסי העבודה בין עובדים ובין מעסיקיהם. השם הכולל שניתן לאסופת החוקים והתקנות הללו הינו "דיני עבודה". כאשר מתגלעות אי אלו מחלוקות בין העובד למעביד, הגורם המקצועי שראוי להסתייע בו, הוא עורך דין דיני עבודה – כלומר, עו"ד שתחום ההתמחות הספציפי שלו, הינו תחום דיני העבודה בישראל.

החשיבות של קבלת סיוע וליווי משפטי מקצועי דווקא מעורך דין דיני עבודה, נעוצה בעובדה שמדובר בתחום חקיקתי שמתעדכן באופן תדיר על פי השינויים שחלים מעת לעת בשוק העבודה. מכאן שרק עורך דין מנוסה ש"חי את התחום", מכיר את חוקי העבודה בישראל על בוריים, ומעודכן בכל שינויי החקיקה ופסקי הדין בנושא, יוכל לספק למיוצגיו מענה מלא ולסייע להם להכיר את החובות שלהם ולמצות את הזכויות שלהם.

בשורות הבאות נסקור את מכלול הסוגיות המשפטיות בהן עו"ד דיני עבודה מטפל, נדון בחשיבות הליווי המשפטי בנושאים אלו, ונפרט אודות סוגי השירותים השונים אותם עורך דין דיני עבודה מספק ללקוחותיו. מומלץ לקרוא ולהכיר.

מהם דיני עבודה?

דיני העבודה הם שם כללי לכל מערכת הדינים והחוקים, שמטרתם להסדיר את היחסים המתקיימים בין העובדים והמעבידים במדינת ישראל, לרבות תנאי ההעסקה והשכר שהעובדים זכאים להם כחוק בתמורה לעבודתם.

יתרה מכך, דיני עבודה עוסקים גם בזכויות הסוציאליות של העובד – גם הזכויות שהענקתן נתונה לשיקול דעתו של המעסיק וגם הזכויות שהעובד זכאי להן על פי דין. ניתן אם כן לומר, כי דיני העבודה הם למעשה התשתית שעליה נשענת מערכת היחסים בין העובדים למעסיקיהם, ומכאן שהוראותיה מחייבות את שני הצדדים.

באילו סוגיות משפטיות מטפל עורך דין דיני עבודה?

ישנו מגוון רחב של סוגיות משפטיות הנוגעות ליחסי עובד מעביד, אשר מגיעות לפתחם של בתי המשפט בישראל.

בין הסוגיות הללו ניתן למנות: סכסוכי עבודה, סכסוכי שכר, התנגשויות בין זכויות עובדים וזכויות מעסיקים, מחלוקות סביב תנאי העסקה ותנאים סוציאליים, קונפליקטים בנושא  פיטורין, פיצויי פיטורין או התפטרות, ויכוחים בעניין הסכמי העסקה, ייצוג עובדים, תלונות על הטרדה מינית במקום העבודה, אפליה בעבודה, תאונות עבודה, בעיות הנוגעות לפרישה לגמלאות, קשיים מול המוסד לביטוח לאומי, זכויות פנסיוניות וכן הלאה.

על חשיבות ההתייעצות עם עורך דין דיני עבודה

מאחר ועולם דיני העבודה הוא תחום כה נרחב, מעורבותו של גורם מקצועי עתיר ניסיון, היא לא פחות מאשר קריטית בכל הנוגע ליישוב מחלוקות וטיפול בתביעות בין עובדים למעסיקיהם או בין עובדים לרשויות.

תביעות מסוג זה עשויות להשפיע במידה ניכרת על המצב הפיננסי של הצדדים המעורבים – הן בהווה והן בעתיד. לכן יש לפעול במשנה זהירות ומתוך היכרות מעמיקה עם רזי החקיקה, מוסדות הממשל הרלוונטיים והגורמים המשפטיים המטפלים.

האם חובה לערב עורך דין דיני עבודה בכל נושא הנוגע לתחום דיני העבודה?

אף שברמת העיקרון כל אדם רשאי לפעול באופן עצמאי מול מוסדות המדינה (ובכללם רשויות המס והמוסד לביטוח לאומי) והערכאות המשפטיות במדינת ישראל, במידה והוא סבור שנעשה לו עוול הנוגע לזכויותיו כעובד או כמעביד, מן הראוי להכיר בכך שעולם דיני העבודה הוא תחום חי ודינמי שחוקיו ותקנותיו מתעדכנים ומתפתחים באופן תמידי.

לכן גם אם אתם חשים כי אתם מכירים את דיני העבודה במידה הנדרשת כדי למצות את זכויותיכם בעולם התעסוקה, עדיין קיימת האפשרות שתגלו שהמצב בשטח הוא מורכב מכפי שחשבתם בתחילה.

לעתים מזומנות, הפסיקה בבתי המשפט בתיקים מתחום דיני העבודה, יוצרת תקדימים משפטיים שעלולים לשנות את ההכרעות שיתקבלו בערכאות משפטיות לגבי תיקים דומים בהמשך. עבור אדם מן היישוב, המעקב אחר שינויי החקיקה והפסיקה התקדימית על בסיס קבוע, עלול להתגלות כמשימה תובענית מאין כמוה, שלא לומר – קשה עד בלתי אפשרית לביצוע.

זאת לעומת עורך דין שתחום התמחותו ועיסוקו הוא עולם דיני העבודה, שמתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות בתחום במסגרת עיסוקו, ויכול לספק למיוצגיו ייעוץ והכוונה התואמים את המצב בשטח ואת סיכויי ההצלחה של התיק.

מי זקוק לשירותיו של עורך דין דיני עבודה?

למרבה הצער, גם במדינת ישראל של שנת 2020 בואך 2021, אנו שומעים לעתים מזומנות על מקרים שבהם מעבידים אינם מספקים לעובדיהם את הזכויות להן הם זכאים על פי חוק. ההקשרים בהם מתעוררות מחלוקות הנוגעות להפרת זכויות מתחום דיני העבודה, הם לעיתים קרובות מצבים של פיטורים, או אז מתגלעת מחלוקת סביב הצורך של המעסיק לשלם לעובד המפוטר את פיצויי הפיטורין, או חלף הודעה מוקדמת – להם הוא זכאי כחוק.

גם תביעות בגין הלנת שכר – קרי, עיכוב בתשלום שכר העבודה לו העובד זכאי תמורת עבודה שביצע זה מכבר (מעבר למועד התשלום המוסכם), עדיין מתרחשות מעת לעת. זאת לצד מקרים של אפליית עובדים על רקע מינם, מוצאם, מצבם המשפחתי (למשל, פיטורין של נשים בהריון או אמהות), הטרדה מינית במקום העבודה והרעה בתנאי ההעסקה.

גם מצד המעסיק, עולה פעמים רבות הצורך בהגנה משפטית, כאשר עובד יחיד או עובדים המתאגדים יחדיו כקבוצה, בוחרים לשבש את הפעילות העסקית על ידי הפרת הסכמי העבודה עליהם הם חתומים מול המעביד, או קיום שביתות ועיצומים באופן המנוגד לחוק.

כל המקרים הללו מהווים דוגמאות נקודתיות למקרים בהם עלול עובד או מעביד להזדקק לשירותיו המקצועיים של עורך דין דיני עבודה. זאת על מנת לפעול בתבונה ובהתאם לחוק, ולהמנע מביצוע פעולות נמהרות שעלולות להחמיר את המצב.

כיצד ניתן ליישב מחלוקות מתחום דיני העבודה באמצעות עורך דין?

למרבה המזל, דיני העבודה במדינת ישראל הם מערכת חוקים מפותחת ומתפתחת, וככזו היא מספקת מענה הולם וענייני לכל סוגי המחלוקות שהצגנו לעיל, ולמגוון סוגים נוספים של קונפליקטים שעלולים להתעורר בהקשר של יחסי העבודה בין עובדים למעסיקיהם.

בין החוקים המרכזיים אשר מתווים את אופן פעולתם של עורך דין דיני עבודה ובתי הדין לעבודה במדינת ישראל, בכל הנוגע ליישוב סכסוכי עבודה, ניתן למנות את דיני העבודה שלהלן:

  • חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א – 1951
  • חוק יישוב סכסוכי עבודה תשי"ז – 1957
  • חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז – 1957
  • חוק הגנת השכר תשי"ח – 1958
  • חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963
  • חוק בית הדין לעבודה תשנ"ט – 1969

יתרה מכך, רבים מבין חוקי העבודה במדינת ישראל מושתתים על הלכות פסוקות בבתי המשפט.

אילו סוגים של שירותים מספק עורך דין דיני עבודה ללקוחותיו?

עורך דין דיני עבודה הוא, כאמור, הישות המשפטית שראוי לפנות לעזרתה בכל מחלוקת או התלבטות הנוגעת לזכויות ולחובות של אדם או ארגון המצויים ביחסי עבודה עם זולתם. לעורך דין המתמחה בטיפול בתביעות הנוגעות ליחסי עובד מעביד, הידע והכלים לספק ללקוחותיו ייעוץ, הכוונה וליווי משפטי מקצועי, בנושאים רבים וביניהם:

זכויות עובדים

במדינת ישראל, יחסי העבודה בין עובדים ומעבידיהם מוגדרים על ידי חקיקה שמחייבת כל מעסיק להעניק זכויות בסיסיות לעובדים שאת שירותיהם הוא שוכר. אלו הם חוקי מגן שנועד למנוע ממעסיקים לפגוע בזכויות היסוד של העובדים שלהם גם אם אותם עובדים בחרו לכאורה לפטור את המעסיק מחובתו זו בכתב.

באופן זה, לצורך העניין, מחויב המעסיק לשלם לעובד שכר שגובהו כגובה שכר המינימום הקבוע בחוק לפחות. בנוסף הוא נדרש לשלם לעובד בעבור ימי מחלה, ימי חופשה, דמי הבראה וכמובן, גמול שעות נוספות. יתרה מכך, החוק מחייב את המעסיקים בישראל למסור לעובדיהם הודעה בכתב הכוללת את פירוט זכויותיהם. גם הודעה על פיטורין נדרשת להתבצע בכתב.

כמו כן, לעובדים בענפי משק מסוימים בישראל, ישנות זכויות מיוחדות החלות עליהם מתוקף הוראות שניתנו במסגרת צווי הרחבה מטעם משרד העבודה והרווחה. לסיכומו של עניין, דיני העבודה במדינת ישראל נועדו להיטיב עם העובדים ולהגן עליהם מפני העסקה בתנאים לא הוגנים או בלתי הולמים.

לפיכך עובד שחש כי יש בתנאי העסקתו משום פגיעה בזכויותיו, רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה, או לחילופין – להגיש תלונה למשרד העבודה והרווחה. עורך דין אשר מתמחה בדיני עבודה, יכול להיות לעזר רב לעובדים שבינם לבין המעבידים שלהם התעוררה מחלוקת בנוגע לשכר, תנאי העבודה, תנאים סוציאליים או כל מחלוקת אחרת.

זכויות מעבידים

החוק במדינת ישראל רואה את המעסיק בתור "הצד החזק" ביחסי הכוחות שבין העובד למעביד. זאת היות ומטבע הדברים "בעל המאה הוא בעל הדעה". כלומר, בידי המעסיק נתונה הסמכות לקבל החלטות רבות הנוגעות לניהול העסק שלו והוא רשאי לפעול בארגון שהוא מנהל כראות עיניו, ככל שהדבר נעשה באופן חוקי.

מסיבה זו, מרבית זכויות העובדים מעוגנות בחוק במסגרת דיני העבודה, בעוד שרבות מן הזכויות של המעסיק אינן מעוגנות בעזרת חקיקה מגנה. עם זאת, אף שחוקי העבודה במדינת ישראל מחילים על המעביד חובות רבים כלפי העובדים שלו, ישנם גם חובות של העובד כלפי המעסיק שהוגדרו בחקיקה או התווספו אליה עם השנים במסגרת הפסיקה.

למשל, חובת הודעה מוקדמת להתפטרות, או חובת הנאמנות ותום הלב. עורך דין דיני עבודה הוא הגורם שמומלץ למעסיקים לפנות אליו כאשר קיים ספק בנוגע לאופן ההתנהלות הנדרש מן המעסיק כלפי עובדיו ולהיפך, וכן כאשר יש צורך לטפל בהפרת זכויות מצידו של אחד הצדדים.

פיצויי פיטורין

אחת התופעות הרווחות ביחסי עבודה בישראל, הינה התופעה של הגשת תביעות פיצויים כנגד מעסיקים, לאחר סיום יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. אחת מן הזכויות הבסיסיות של כל עובד שכיר בישראל היא קבלת פיצויי פיטורים, במידה וסיום ההעסקה שלו בוצע שלא ביוזמתו, או אם בתנאים מסוימים לעובד אין יכולת להמשיך לעבוד אצל אותו המעסיק מסיבות ספציפיות שהחוק הגדיר.

הליך פיטורין יכול לנבוע מתפקוד קלוקל של העובד, או ממצב בו המעסיק אינו יכול להמשיך להעסיק את העובד עקב קשיים פיננסיים ואחרים בצידו. לעתים כאמור, נבצר מן העובד להמשיך לעבוד במקום עבודתו עקב נסיבות שאינן בהכרח נתונות לשליטתו.

במקרים כאלו (בהנחה שהעובד מועסק מספיק זמן במקום העבודה ושלא עבר כלפי מעסיקו עבירה שיש עימה קלון), המעסיק חייב לשלם לעובד פיצויי פיטורין או לשחרר את כספי הפיצויים שהופרשו לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה של העובד, כך שאלו יועברו לבעלותו של העובד. כאשר נושא זה מייצר מחלוקת מול המעסיק, נהוג לפנות לייעוץ משפטי מול עורך דין דיני עבודה.

ייצוג עובדים בסכסוכי עבודה

הקשר בין עובדים לבין המעסיקים שלהם אמור להתנהל בהתאם לחוקי העבודה במדינת ישראל. עם זאת, קורה לא אחת שמעסיקים אינם עומדים בכל הדרישות ולעיתים הם אף נוהגים בניגוד מוחלט לדרישות הללו.

אף שבדרך כלל העבירות על החוק מתבצעות בתום לב או בהיסח הדעת, אין גם ספק שבחלק מהמקרים הפגיעה בזכויות העובדים מתבצעת בצורה מכוונת ובמחשבה תחילה. זאת, בעוד שחלק ניכר מהעובדים איננו יכול להגן על עצמו מסיבות רבות ושונות.

לפיכך, ייצוג עובדים היא משימה ראשונה במעלה. המשימה הזאת צריכה להתבצע על ידי אנשי מקצוע מיומנים, תוך גיבוי מרבי של ארגוני העובדים ובמקרה הצורך – גם של בית המשפט לענייני עבודה, ואף ערכאות גבוהות יותר. זהו המקום בו עורך דין דיני עבודה נכנס לתמונה.

ייצוג מעסיקים בתביעות

ייצוג מעבידים נדרש בכל מקרה בו מתעוררות מחלוקות בין עובדים לבין המעסיק, ששני הצדדים לא מצליחים להגיע לעמק השווה בעניינן. כאשר העובדים פונים לייעוץ משפטי במטרה להשיג את מה שלדעתם מגיע להם באמצעות תביעה, גם המעסיק נדרש לערב בעניין גורם משפטי מוסמך שיוכל לייעץ לו לגבי ההתנהלות הנדרשת.

ייעוץ שכזה נחוץ גם במקרה שבו עובד בעסק או עובד לשעבר שפוטרו או עזב מרצונו החופשי, מגיש כנגד המעסיק תביעה בנוגע לזכויות שלטענתו נשללו ממנו או לא מומשו כחוק, במסגרת תקופת ההעסקתו.

חשוב לציין כי בתי המשפט לענייני עבודה עשויים בהחלט לתמוך בתביעתו של העובד, ככל שהמעסיק לא הצליח להזים את טענותיו או להוכיח את הטענות שלו. מאחר וחוקי העבודה בישראל מתייחסים לעובד בתור הצד החלש יותר ביחסי עובד מעביד, נוצר מצב שבו דווקא המעסיק, זקוק להגנה משפטית.

בכוחו של עורך דין מנוסה המתמחה בתחום דיני העבודה ובנושא של ייצוג מעבידים, לסייע למעסיקים הנתבעים לדין בידי עובדיהם או עובדים לשעבר, ולהיחלץ מבעיה שעלולה, אם לא תטופל כהלכה, לגרום להם לפגיעה עסקית, תדמיתית וכלכלית חמורה ומיותרת.

התפטרות ופיטורין

בכל עסק המכבד את עצמו, לא תתבצע שום פעולה הקשורה בשימוע לעובד, פיטורין או התפטרות שלו, ללא מעורבות של עורך הדין של העסק. עורך הדין הזה צריך, בין השאר, להיות מומחה בתחום דיני העבודה. ככל שעורך הדין מנוסה ובעל ידע מקיף יותר בחוקי העבודה בישראל, כך היכולת שלו לסייע למעסיק גם במקרים יוצאי דופן תהיה טובה יותר.

למרות שעל פניו נראה כי חוקי העבודה במדינת ישראל נוסחו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, דיני העבודה למעשה מותירים הרבה מאוד מקום לפרשנות. ככל שהליך הפיטורין או ההתפטרות של העובד הוא סבוך ומורכב יותר, כך לסיוע המשפטי מטעמו של עורך הדין יש חשיבות רבה יותר.

בכוחו של עורך דין דיני עבודה מיומן לסייע למעסיקים להימנע מטעויות הנוגעות להליכי התפטרות ופיטורין של עובדיו, ולהתנהל באופן חוקי ונבון במקרים בהם שעובד שסיים את עבודתו אצל המעסיק, מחליט להגיש תביעה או פועל באופן שפוגע בעסק. גם עובד שחש כי פוטר מעבודתו בנסיבות שאינן מצדיקות זאת או שנשללו ממנו זכויותיו החוקיות במסגרת הליך הפיטורין או בעקבות התפטרותו – מוטב לו שייוועץ בעורך דין דיני עבודה מוסמך ומנוסה.

אפליה בעבודה

אפליה בעבודה הינה אפליה של אדם במקום העבודה, והיא יכולה להתרחש לאורך כל אחד משלבי ההעסקה. אפליה בעבודה עשויה לבוא לידי ביטוי כדחיית מועמדותו של עובד למשרה, מסיבות שהחוק רואה אותן כפסולות (למשל: על רקע גזעי, מיני, דתי, מגדרי, אסתטי, או מפאת מגבלה פיזית שאינה נוגעת ליכולתו של המועמד לבצע את התפקיד המדובר).

גם מצב בו מעסיק בוחר לבלום את קידומו של עובד ממניעים לא ענייניים כגון אלו שהוזכרו לעיל, יחשב בראי החוק כאפליה בעבודה. הגשת תביעה כנגד מעסיק בנושא אפליה בעבודה אינה עניין של מה שבכך, בפרט אם לתובע יש רצון להמשיך להיות מועסק אצלו.

דווקא בגופים ציבוריים, קל יותר לעובד לנקוט צעדים על מנת להגן על עצמו, כולל פנייה לעורך דין והגשת תביעה כנגד מקום העבודה. עם זאת, חשוב ביותר במקרים מסוג זה לפנות דווקא לעורך דין דיני עבודה, שיוכל להפיק את מירב התועלת עבור העובד מהמצב הקיים.

שכר עבודה

לא אחת קורה שעובד במקום עבודה חש מקופח בנושא שכר העבודה שלו, ולעיתים קרובות בצדק. לעתים, ישנם מעסיקים אשר נמנעים מלשלם לעובדים את מלוא השכר, או שמלינים שכר בתואנות שונות. יתרה מכך, לא אחת קורה שעובד שמגיע לעבודה נשלח כלאחר יד הביתה, בטענה שאין מספיק עבודה.

במקרים אחרים, המעביד משנה את הרכב הניכויים הקבועים מהשכר באופן שנוגס בשכר העבודה של העובד. תביעות רבות שעניינן פגיעה בשכר העבודה של העובד מגיעות לפתחם של בתי הדין לעבודה. אולם ישנה חשיבות רבה להתייעצות מקדימה בנושא מול עורך דין דיני עבודה מיומן.

עו"ד דיני עבודה יכול לסייע לעובד שקופח בשכרו להגיש תביעה כנגד המעסיק על מנת לקבל ממנו את כל מה שמגיע לו בצד פיצוי הולם. הליווי המשפטי מטעם עורך דין דיני עבודה רלוונטי כמובן, גם עבור המעסיק במידה והוגשה כנגדו תביעה כזו, ובפרט אם קיים חשד לכך שמדובר בטענות שווא מצד התובע.

פרישה לגמלאות

במדינת ישראל, זכאי כל אדם המגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק (67 לגברים ו – 62 לנשים נכון לשנת 2020) להפסיק לעבוד למחייתו ולפרוש לגמלאות. המשמעות הינה שהעובד הפורש לגמלאות יקבל מהמדינה את קצבת הזקנה המגיעה לו כחוק דרך המוסד לביטוח לאומי, ואת קצבת הפנסיה שגובהה נגזר מגובה הסכום שהעובד צבר בקרן הפנסיה שלו לאורך שנות עבודתו. אף שהפרישה לגמלאות אמורה להתנהל על מי מנוחות, למרבה הצער, פעמים רבות הפורש מגלה רק זמן קצר לפני היציאה לגמלאות, בעיות שונות בדרך לפרישה שקטה.

למשל, מחלוקות שמתגלעות בין החוסך בקרן הפנסיה לבין חברת הביטוח, לעניין הזכויות של העמית. או לחילופין – קשיים במימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי. קשיים מסוג זה עלולים להתעורר לעתים בנסיבות הקשורות לטעויות שהמעביד ביצע בהקשר לתשלום דמי הביטוח הלאומי או ההפקדות לפנסיה של העובד לאורך שנות העסקתו (בין אם במזיד ובין אם בתום לב).

כך או כך, אחת הדרכים למנוע מראש מהמורות בדרך ליציאה לפנסיה, היא להתייעץ עם עורך דין מבעוד מועד. עורך דין מנוסה יוכל לבדוק את החיסכון הפנסיוני והזכויות של הפורש מול המוסד לביטוח לאומי, ולייעץ לגמלאי לעתיד בנוגע לזכויות שלו. עורך דין דיני עבודה יכול לסייע גם במקרים בהם מתעוררות מחלוקות מול מקום העבודה על רקע הפרישה המתוכננת של העובד.

תאונות עבודה

כאשר אדם נפגע פיזית במסגרת עבודתו או בדרך למקום העבודה שלו וממנו, החוק רואה פגיעה זו כתאונת עבודה שניתן להגיש תביעה בגינה. הדבר נכון גם כאשר עסקינן בעובד עצמאי (פרילנסר או כל אדם שמתכונת ההעסקה שלו מול המעסיק היא ארעית כנגד קבלות / חשבוניות ולא במתכונת של שכיר עם תלוש משכורת).

עם זאת חשוב לציין שלא כל פגיעה שחלה בזמן העבודה או כתוצאה ממנה, תחשב בעיני בית המשפט כתאונת עבודה המזכה את העובד בפיצויים. על מנת שהתובע יהיה זכאי לקבלת פיצויים בגין פציעתו, יש צורך להוכיח מעל לכל ספק כי הפגיעה הייתה תוצר ישיר של אירוע שהתרחש במהלך העבודה או בעקבותיה.

כדי שניתן יהיה להוכיח את קיומו של קשר סיבתי בין העבודה או תנאי העבודה לבין התוצאה – קרי, הפגיעה שספג העובד, וכדי לקבל בגין פגיעה זו את הפיצוי המרבי שהחוק מאפשר, מומלץ ביותר להסתייע בשירותיו של עורך דין עם ניסיון עשיר בייצוג עובדים בתביעות נזיקין בגין תאונות עבודה.

מדוע אסור לוותר על קבלת סיוע משפטי מקצועי מטעם עורך דין דיני עבודה?

מרבית התביעות המוגשות לבתי הדין לעבודה במדינת ישראל עוסקות בנושאים שסביב זכויות העובד והפגיעה בהן בידי מעסיקים. בין הנושאים השכיחים יותר שמגיעים לפתחם של בתי המשפט ניתן למנות תביעות הנוגעות להרעה בתנאי ההעסקה, אפליית נשים בעבודה או הפרת זכויותיהן, מחלוקות בנושא פיצויי פיטורין, תלונות בגין פיטורין לא מוצדקים, וטענות לפגיעה בזכויות הפנסיוניות של העובד.

פעמים רבות, המעסיק הנתבע מניח כי יש לו היכרות מספקת עם עולם דיני העבודה, על מנת להתמודד בכוחות עצמו עם תלונות וטענות שמניחים לפתחו העובדים שלו בהווה או בעבר. אולם הוויתור על הפניה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין דיני עבודה, עלולה להתברר כטעות חמורה – הן עבור התובע והן עבור הנתבע.

זאת לאור העובדה שדיני העבודה במדינת ישראל הם חוקים דינמיים המאפשרים טווח רחב של פרשנות – הן לטובת העובד והן לטובת המעסיק. האפשרות לפרשנות נובעת מן העובדה ששינויים חברתיים, טכנולוגיים ואחרים, אשר מתחוללים מעת לעת משנים גם את דרישות החוק משני הצדדים. כמו כן, החוק לעולם אינו יכול לכלול קשת אינסופית של סעיפים ותתי סעיפים, שתיתן מענה מלא לכל מצב אפשרי בתחום יחסי העבודה.

הרבה סכסוכי עבודה נוצרים דווקא בתחום האפור היכן שדיני העבודה אינם מצליחים לספק מענה מלא וחד משמעי למחלוקת. לרוב, כאשר הדברים מתגלגלים לכדי תביעה משפטית, פסק דין תקדימי הופך לנקודת ציון המנחה את כל הצדדים במקרים עתידיים. אם טרם ניתן פסק דין, הרי שבעיה כזאת או אחרת הופכת לנושא לפרשנות, והן המעסיק והן העובדים יפעלו על פי הפרשנות המתאימה להם.

לרוב, מצליחים המעסיקים ונציגי העובדים להגיע לפשרה. במקרים שההצלחה מוגבלת, הצדדים מגיעים לדיון משפטי. בכל מקרה, הליווי של עורך דין לענייני עבודה נדרש.

יתר על כן, חשוב לדעת כי בידי בתי הדין האזוריים לענייני עבודה, נתונה הסמכות לדון גם בסעיפי אישום בגין עבירות פליליות, לפי סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית ועל פי סעיף ד' לחוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות. לכן, בסכסוכי עבודה הנוגעים לנושאים אלו בפרט – הכרחי לפנות לייצוג משפטי מקצועי מול עורך דין מנוסה.

באילו מקרים כדאי לפנות להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה?

מומלץ לפנות להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה, בין אם לשם קבלת הכוונה משפטית אישית, ובין אם לטובת הגשת תביעה בנוגע לסכסוך עבודה. כך או כך – המעורבות של גורם מקצועי מיומן כמו עו"ד דיני עבודה, יבטיח כי תזכו לייצוג משפטי ראוי וליווי מקצועי, שיסייעו לכם להגן על האינטרסים שלכם ולצמצם את הפגיעה האפשרית בזכויות שלכם, במסגרת ההליך המשפטי המתקיים בעניינכם.

למה חשוב לשים לב כששוכרים את שירותיו של עורך דין דיני עבודה?

אם הגעתם עד כאן וודאי הבנתם כי דיני העבודה בישראל הם תחום מורכב ומתפתח.
מסיבה זו, כאשר נוצרות מחלוקות על רקע יחסי עבודה, נדרשת מעורבות של איש מקצוע העוסק בתחום דיני העבודה למחייתו, כדי לבחון את תקפותם של חוקי העבודה השונים למצב הנדון.

סכסוכי עבודה רבים ניתנים לפתרון בדרכי נועם, לשביעות רצונם של כל הצדדים, ואינם מצריכים בהכרח פניה לערכאות משפטיות. על מנת להבטיח שהמחלוקת תטופל על הצד המקצועי והטוב ביותר, במינימום זמן ועלויות, ובמקסימום תועלת עבורכם, מומלץ לפנות להתייעצות מקדימה עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה, שמגיע עם ניסיון מוכח בייצוג לקוחות בתיקים הדומים לשלכם.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד.

המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.

אודות המחבר

עו"ד ארנסט גדייב
עו"ד ארנסט גדייב

עו"ד גדייב הינו חבר ותיק בלשכת עו"ד בישראל ובעל תואר ראשון LL.B במשפטים. את התמחותו עשה גדייב במקרקעין, דיני תאגידים וכן גם דיני עבודה בשלל ההבטים של התחום. בנוסף לניסיון שצבר עו"ד ארנסט גדייב בתחום, השתתף בשלל השתלמויות שעזרו להעמיק את הידע שלו בתחום עוד יותר: דיני עבודה, עסקאות מקרקעין, בנייה, תכנון ועוד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

יחסי מרות בעבודה – דברים שחשוב לדעת

יחסי מרות בעבודה והטרדות מיניות הם נושאים שנדונו לא מעט בערכאות משפטיות. מדובר בנושא רגיש, המקפל בתוכו דילמות לא פשוטות. הדילמות הללו נוגעות לקונפליקט בין

איסור על עישון במקומות עבודה

נושא העישון במרחב הציבורי מוביל לא אחת לחיכוכים בין מעשנים לבין אנשים שאינם מעשנים ומרגישים אי נוחות לנוכח סכנת העישון הפאסיבי ואי נעימות בעקבות החשיפה

המדריך המלא לניסוח הסכם פרישה

הסכם פרישה הוא חוזה שבא להסדיר את פרישתם המוקדמת של עובדים ממקום עבודתם, המתבצעת בהסכמה טרום הגיעם לגיל הפרישה הקבוע בחוק – קרי: גיל 67

המדריך המלא בנושא פרישה מרצון

פרישה מרצון היא חבילת תנאים משופרת שמעסיקים מספקים לעובדיהם על מנת לעודד אותם לפרוש מעבודתם טרום הגיעם לגיל הפרישה החוקי (67 לגברים ו – 62

תיבת הדואר האלקטרוני של העובד

עובדים רבים נוהגים להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני שלהם במהלך עבודתם לצרכים אישיים שאינם בהכרח קשורים בתפקידם. נשאלת אם כן השאלה: האם מדובר בהתנהלות לגיטימית מצד

חישוב שעות נוספות בימי מנוחה

בסעיף 17 בחוק "שעות עבודה ומנוחה – תשי"א, 1951" מוגדרת התמורה שתינתן לעובדים שהועסקו בימי המנוחה השבועית או בחגים. במדריך זה נסביר כיצד מתבצע חישוב

חוק פיצויי פיטורים – משכורת 13

ישנם עובדים במשק הישראלי הזכאים לקבלת משכורת תמורת חודש עבודה נוסף כהטבה מצד המעסיק. המונח המשמש לאזכור הטבה זו הינו "משכורת 13" היות ומדובר על

חוק פיצויי פיטורים – הלנת שכר

חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963, קובע כי עובד שהועסק לפחות במשך שנת עבודה מלאה ורצופה אחד אצל מעסיק מסוים ופוטר מעבודתו, יהיה זכאי לקבלת פיצויי

חובת הקטנת הנזק במשפט העבודה

חובת הקטנת הנזק במשפט העבודה במדינת ישראל, נגזרת מסעיף 14 בחוק החוזים ("תרופות בשל הפרת חוזה"), תשל"א – 1970. החובה הזו הופכת רלוונטית כאשר מתבצעת

חוקי מגן בתחום דיני העבודה

יחסי העבודה בין עובדים ומעבידים בישראל מוסדרים באמצעות חקיקה אשר מחייבת כל מעביד לספק זכויות אלמנטריות לעובדיו. החוקים הללו אלו נחשבים כחוקי מגן בתחום דיני

זכויות האישה אחרי לידה

נשים שנכנסות להריון הן נשים מן השורה – הן עובדות במקום העבודה שלהן, מפתחות את היכולות האישיות שלהן, עומלות לא פעם על קריירות מפוארות, ובמקביל

הכירו את הרפורמה בשוק הפנסיה

הממונה על הביטוח ושוק ההון בישראל, הוציא זה מכבר הוראה המחייבת כל אחת מהקרנות הפנסיה לערוך דו"ח אקטוארי בכל תקופת דיווח. במהלך העשור הראשון של

מהו מקדם המרה לקצבה הפנסיונית שלך

גובה קצבת הפנסיה הוא אחד המרכיבים החשובים ברווחה הכלכלית והפיננסית היחסית של הפנסיונר, לאחר היציאה לפנסיה. בקרנות הפנסיה החדשות מחושבת מעת לעת הפנסיה שאותה יזכו

קרן השתלמות לעובד עצמאי – חשוב לדעת

קרן השתלמות הינה קופת גמל, שבמקור נועדה לסייע במימון השתלמויות, כנסים מקצועיים וקורסים או לממן את ההשתתפות בהם במלואה. עצמאים ושכירים כאחד עושים בה כיום

רוצה להאריך את חופשת הלידה שלך?

לידה של תינוק חדש היא אירוע מסעיר והוא משנה את סדרי החיים. החוק במדינת ישראל מאפשר ליולדת לקחת חופשת לידה, בהתאם לקביעת החוק. ואולם יש

שכר שלא שולם על תקופת הכשרה בבר

אחרי תקופת הקורונה הארוכה כל כך, החיים שלנו מתחילים לחזור להיות כפי שהיו: המסעדות חוזרות, הברים חוזרים, הקניונים נפתחים מחדש, ושגרת העבודה והלימודים של רובנו

תלוש שכר אלקטרוני – מה זה?

כל אדם בישראל המצוי בגיל העבודה החוקי ומועסק בתור שכיר, פוגש על בסיס קבוע בתלושי שכר (בהינתן והוא מועסק באופן חוקי, כמובן). כחלק ממסגרת ההעסקה

יחסי מרות במקום עבודה

יחסי מרות בעבודה הם נושא שנדון לא מעט בערכאות משפטיות ובפרט בהקשר של תביעות בגין הטרדה מינית בעבודה. אין ספק כי זהו נושא רגיש, הטומן

התפטרות עובד הייטק וזכאות לפיצויים

אחד השינויים הבולטים בעולם התעסוקה בעשורים האחרונים היה הירידה בכוחם של ארגוני העובדים ובהשפעה של הסכמים קיבוציים על עולם התעסוקה בישראל. הכוכבים החדשים של עולם

פיטורים של עובד בגיל פרישה

  כאשר שואלים עובדים הנמצאים בגיל העבודה, מצביעים כולם על גיל הפרישה כיעד נכסף. אבל בשנים האחרונות מתברר שהמצב איננו כך כלל ועיקר. רבים מהעובדים

יחסי מרות בעבודה

יחסי מרות בעבודה והטרדות מיניות הם נושאים שנדונו לא מעט בערכאות משפטיות. מדובר בנושא רגיש, המקפל בתוכו דילמות לא פשוטות. הדילמות הללו נוגעות לקונפליקט בין

חופשת לידה לאבות בישראל הלכה למעשה

הזכות לחופשת לידה לאבות טריים נולדה מהרצון לשוויון זכויות בשוק התעסוקה בין נשים לגברים. מלכתחילה, עלולים המעסיקים להסס בבואם לקבל לעבודה נשים, מחשש מהיריון וחופשת

פירוק שותפות עסקית

פירוק שותפות עסקית הוא לרוב רגע לא פשוט עבור כלל השותפים. בדרך כלל, שותפות שהתחילה ברצון טוב ועם הרבה תקווה מתפרקת משהצדדים מגיעים לכלל מסקנה

פיטורים בזמן חופשת מחלה

אחד האקטים המכוערים ביותר שמעסיק עלול לעשות לעובד הוא לפטר אותו בעוד הוא נמצא בחופשת מחלה. פיטורין כאלה הם אסורים בתכלית. עם זאת, לא מעט

חוזה העבודה ועקרון תום הלב

חתימה על חוזה עבודה אמורה להתבצע אחרי משא ומתן שנערך בתום לב. מהו עקרון תום הלב בניהול המשא ומתן על חוזה ההעסקה? מהם הקשיים בהחלת

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

מעת לעת מתפרסמות בכלי התקשורת הודעות על הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ארגוני העובדים לבין נציגי המעסיקים. בנוסף, ולרוב בסמיכות למועד חתימת הסכם קיבוצי, מתפרסמים גם

הדרך לפירוק חברה על ידי נושים

לא אחת קורה שחברה צוברת חובות משמעותיים לנושים. במקרים רבים, שני הצדדים נכנסים למעגל קסמים. הנושים מבינים שאם החברה לא תמשיך לפעול. החובות של החייב

הסכם מכר וזיכרון דברים

החיפוש אחרי הבית או הדירה הבאה יכול להימשך זמן רב. משנמצאה דירת החלומות, כל מה שנותר הוא להתחיל את הליך ההעברה מהמוכרים לרוכשים. מהם השלבים

פיטורין ללא שימוע

כל עובד במדינת ישראל זכאי לפי החוק לשימוע לפני פיטוריו מעבודתו. במקרה בו בוצעו פיטורין ללא שימוע, עשוי העובד להיות זכאי לקבלת פיצויים ממעסיקו במידה

פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה מניח לפתחם של עובדים שחוו הטרדה מינית בסביבת עבודתם כמה דרכי פעולה ובכללן האפשרות להגיש תלונה על ההטרדה המינית

הטרדה מינית של גבר בעבודה

ישנה הנחת יסוד בחברה הישראלית (ולא רק), כי הטרדות מיניות במקום העבודה ובמרחב הציבורי בכללותו, הן מנת חלקן של בנות המין הנשי בלבד. אולם למרבה

חוק פיצויי פיטורים

פוטרתם מעבודתכם? רוצים לדעת האם מגיעים לכם פיצויי פיטורים? הגעתם למקום הנכון! במאמר זה נפרט רבות על נושא הזכאות לקבלת פיצויי פיטורין על פי חוק

טיפולי פוריות – איסור הפיטורים

יש אנשים שמנסים להיכנס להריון ומצליחים לעשות זאת בקלות, אולם לעומתם קיימים לא מעט אנשים, גברים ונשים כאחד, שנאלצים להתמודד עם לא מעט סיבוכים לאורך

האם עמלות הן חלק מהשכר הקובע

ישנם מקצועות ומשרות בהם העובדים עובדים על עמלות, באופן שמבטא את הערך המוסף שהם מביאים לרווחת הארגון או מקום העבודה. בדרך כלל, העובדים אשר עובדים

החזר הוצאות נסיעה

החזר הוצאות נסיעה מגיע לכל עובד, בין אם הוא מגיע באוטובוס ובין אם הוא מגיע ברכב פרטי למקום העבודה. אך מלכתחילה נועד החוק להגן על

תשלום גלובלי עבור שעות נוספות

מקום העבודה שלנו מזמן לנו כל מיני חוויות, חלקן טובות יותר וחלקן טובות פחות. בין חוויה לחוויה, ניתן להבחין גם בזכויות וחובות המוטלות על כל

שעות נוספות: המדריך המלא

מקום העבודה שלנו אמור להיות מקום שאליו אנחנו שמחים להגיע, ומאושרים לתת מעצמנו ומהיכולות שלנו על מנת לפתח אותו. בין אם מדובר על מקום עבודה

שכר מינימום

שכר מינימום נועד להגן על העובדים בישראל, באופן שיאפשר להם לעבוד ולהתפרנס בכבוד. גובה השכר נקבע על פי גיל העובד ועל פי תנאי העסקתו (חודשי,

פדיון ימי חופשה

במעמד הפיטורין, יש לספק לעובד המפוטר את מלוא זכויותיו הסוציאליות והפנסיוניות. מעסיק אשר לא מספק זכויות אלו, חשוף לתביעות העובד, ולעונשים הקבועים בחוק, אשר בסופו

זכויות אישה בהריון בעבודה

בכל מקום עבודה קיימים גם עובדים גברים וגם עובדות נשים, כאשר כל אחד ואחת מהם מביאים איתם מאפיינים שונים: הם ממלאים תפקידים שונים, הם נמצאים

פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות

פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות הינה עבירה, אשר חושפת את מפרסם המודעה לתביעה בגין אפליה. מודעות דרושים, המפורסמות בכל עיתון ובאתרי אינטרנט וחברות רבות, נדרשות

להפסיק להגביל את המוגבלים

בעלי מוגבלויות, הן מבחינה פיזית והן מבחינה קוגנטיבית בחברה הישראלית, מופלים על רקע יומיומי. האפליה לא מתרחשת רק בשוק העבודה, אלא למעשה הנגשת השירותים והתשתיות

אפליית עובד ערבי במקום העבודה

אפליית עובד ערבי במקום העבודה הינה עבירה על חוק שוויון הזדמנויות. למעשה, אפליה זו הינה על בסיס לאום, והיא בין סיבות האפליה השכיחות המתרחשות בארץ.

אפליה בעבודה על רקע גיל

אפליה בעבודה על רקע גיל, כאשר היא נחשפת, נחשבת כעבירה ועלולה לחשוף את המעסיק לתביעה משפטית ולתשלום פיצויים משמעותיים לעובד. בכדי להתמודד עם תופעה זו,

אפליה בעבודה על רקע דעות

אפליה בעבודה אסורה מכוח חוק שוויון הזדמנויות, וקל וחומר היא אסורה על רקע דעות. אפליה זו הינה מסוכנת ביותר לחברה בכללותה, מכיוון שהיא מותירה רק

אפליה בעבודה על רקע מין

משמעותה של אפליה בעבודה על רקע מין היא שמפלים עובדים על רקע היותם נשים או גברים, ללא כל צידוק ענייני או מקצועי. אפליה זו מכעיסה

פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין מוגדרים כך כאשר הם נעשים לא לפי הוראות החוק ודיני העבודה. לכל מעסיק ישנה הזכות לפטר את עובדיו בכל עת ומסיבות שונות,

התפטרות מחמת הטרדה מינית

בשנים האחרונות, גדלה והולכת המודעות הציבורית לתופעה של הטרדות מיניות במקום העבודה. הדבר ניכר גם במסגרת ההלכה הפסוקה בבתי הדין בישראל, שנרתמו למיגור התופעה. אולם

ייצוג בהגנה בדיני עבודה

בשנים האחרונות נעשה תחום ייצוג בהגנה בדיני עבודה מורכב מאי פעם. זאת לאור ההכרה שזוכות לה זכויות העובדים על ידי בתי הדין לעבודה, בג"ץ והמחוקק

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה

מטרתו של החוק למניעת הטרדה מינית בישראל היא הצבת איסור על מעשי הטרדה מינית במרחב הציבורי והפרטי, והתווית דרכים חוקיות להתמודדות עם מקרים של הטרדות

ייצוג בבית הדין לעבודה

בשנים האחרונות הפך הייצוג בבית הדין לעבודה למורכב יותר מאי פעם. זאת בעקבות ההכרה הגדלה והולכת שזכויות העובד זוכות לה בבתי הדין לעבודה, בבג"ץ ועל

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נחקק בעקבות הצורך באכיפתה של צורת העסקה הוגנת, מכבדת ושוויונית של כל שכבות האוכלוסייה בישראל. חוק זה מאפשר לשכבות אוכלוסיה מוחלשות

מתן חוות דעת בסוגיית דיני עבודה

הצלחה של עסק תלויה במידה רבה במוכנות של העובדים לעשות את המיטב להצלחה שלו. ואולם מעת לעת נוצרים מצבים חדשים שיש, או שעלולה להיות להם,

יחסי עבודה של חבר/ה מול קיבוץ

עד לא מזמן התנהלו קיבוצים בישראל על פי מודל שיתופי, אשר במסגרתו חברי קיבוץ היו משתלבים בעבודות המשק והמפעל בקיבוצים שלהם, לטובת ייצור הכנסות לקופת

יחסי עובד ומעביד בעת התמחות

הסוגיה האם יחסי עובד ומעביד קיימים בעת התמחות של עובד אצל מעסיק כלשהו, כגון התמחות בעריכת דין או התמחות ברפואת שיניים, מגיעה במקרים רבים לפתחם

תשובות לשאלות בנושא הודעה מוקדמת

התפטרות ופיטורים של עובד ממקום עבודתו רחוקים מלהיות אירוע זניח. כאשר עובד עוזב את העבודה הקבועה שלו, יש לכך השלכות מרחיקות לכת, הן עבור העובד

ליווי מעסיקים

ניהול עסק הוא מלאכה מורכבת שמחייבת התנהלות שוטפת מול גורמים שונים וביניהם לקוחות, עובדים, ספקים, גופים ממשלתיים וישויות משפטיות שונות. בניהול עסקים בישראל, קיים מרווח

חובת קיום שימוע

כל עובד בישראל שצפוי להליך פיטורים, זכאי על פי חוק להליך שימוע לפני הפיטורים. למותר לציין כי הזכות לשימוע לעובד אינה מעוגנת בדיני העבודה באופן

יחסי עובד מעביד – מתי יש, מתי אין?

יחסי עובד מעביד מתקיימים בין שני צדדים – מצד אחד ניתן למצוא את העובד שמספק שירותים שונים וידע מקצועי בתמורה לתשלום שהוסכם מבעוד מועד, ומנגד

הכרה ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר

עבודה מול פרילנסרים היא מתכונת העסקה שקורצת למעבידים רבים בישראל ולא במקרה. כשעובד מועסק כפרילנסר, הוא בעצם מבצע עבודות לטובת מעסיק על בסיס מזדמן או

העסקת נוער בחופשת הקיץ

חופשת הקיץ נמצאת במרחק חודשים ספורים בלבד מאיתנו, ואחד מסממניה הבולטים הוא בני נוער רבים המחפשים הזדמנויות תעסוקתיות שונות שיאפשרו להם להרוויח מעט דמי כיס

שאלות נפוצות ותשובות – שכר עבודה

שכר עבודה הוא אחד הנושאים הרחבים והחשובים ביותר בכל מה שקשור ביחסי עבודה, זכויות עובדים וזכויות סוציאליות. כל אדם שמבצע עבודה, עושה זאת תמורת שכר

פיטורים בהריון

על פי חוקי העבודה במדינת ישראל, פיטורי נשים בזמן ההריון שלהן, אינם קבילים. אמירה זו תקפה  שבעתיים, אם אישה הועסקה כעובדת שכירה אצל מעסיק מסוים

התפטרות בדין מפוטר

כאשר העובד מפוטר ממקום עבודתו, בדרך כלל במידה וחלפה שנה ממועד תחילת העסקתו אצל מעסיקו, אותו עובד יהיה זכאי לקבל תשלום פיצויי פיטורים מן המעסיק

שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה נחקק כפועל יוצא של הצורך לאכוף העסקה שוויונית והוגנת של כל קבוצות האוכלוסייה במדינת ישראל. במסגרת חוק זה, שכבות אוכלוסיה מוחלשות

העסקת עובד זר

בדומה לכל עובד שכיר במדינת ישראל, גם עובד זר זכא לזכויות בסיסיות בעבודתו. יתרה מכך, ישנם תנאי עבודה מוגדרים שחלים על העסקת עובד זר בישראל,

כל מה שחשוב לדעת לגבי הפנסיה שלך!

נושא הפנסיה הוא נושא שנוטה להעסיק כל אדם הנמצא בימים אל בגיל העבודה. במדינת ישראל, נושא הפנסיה עבר שינויים רבים במרוצת שלושת העשורים האחרונים. למעשה,

קרנות השתלמות לעובדים שכירים

קרנות השתלמות לעובדים שכירים הן תוכניות חיסכון לתקופה בת 6 שנים. מדובר בהטבה שהחוק לא מחייב אף מעסיק להעניק לעובד כברירת מחדל, אך מעסיקים רבים

הרעת תנאי עבודה מוחשית

המורכבות של יחסי עבודה בין עובד למעביר היא גדולה מאוד, לבטח בשוק העבודה הדינמי בישראל. מקומות עבודה עוברים שינויים רבים, בכל מיני הקשרים והיבטים, ולכן,

יחסי עובד מעביד בעסקים משפחתיים

הרבה מאוד מבעלי העסקים בישראל מכניסים לעסקים שלהם לא רק עובדים חיצוניים, אלא גם בני משפחה. בהרבה מקרים, תנאי העבודה והשכר יהיו טובים יותר, תהיה

לשון הרע לאחר פיטורים

מערכת היחסים שבין עובד למעביד יכולה להיות מופלאה, סולידית ומקצועית, או רעה, ולהסתיים בטונים צורמים. במקרים בהם הפרידה היא קשה, צריך לדעת לשמור על מקצועיות

מהי הרעת תנאי עבודה

סיטואציות רבות במקום העבודה משתנות במהלך השנים, וכך גם מעמדם של עובדים. מרבית העובדים מתקדמים ומשפרים את מעמדם ושכרם, ולכן גם נשארים באותו מקום עבודה

שימוע פיטורין

לכל עובד במדינת ישראל העומד בפני הליך פיטורין, שמורה הזכות להליך שימוע פיטורין. חשוב לציין כי זכות זו אינה מעוגנת במסגרת דיני העבודה אלא קיימת

פירוק חברה – המדריך המלא!

כשיזם עושה את צעדיו הראשונים בעולם העסקים, נחשפים בפניו בתהליך נושאים בירוקרטיים רבים שאותם הוא נדרש להכיר לעומקם. בין הנושאים הללו ישנם עניינים משפטיים וענייני

מעמד העובדים בעת פירוק חברה

כאשר תאגיד בישראל מגיע למצב בו הוא נקלע להליכי פירוק חברה, יש לא מעט גורמים שעלול להיגרם להם נזק כלכלי בעקבות זאת, ובכללם העובדים בארגון.

עורך דין פירוק חברות

בעולם העסקי, מתרחש תהליך קבוע של הקמת עסקים חדשים מחד, ופירוק של עסקים קיימים מאידך. למרבה הצער, אחד מסממניו הבולטים של משבר הקורונה, הוא שיבוש

מניעת הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית הינה מינוח כולל לסוגים שונים של מעשים שמהווים כפייה מינית של אדם כלפי הזולת. כשמדובר בהטרדה מינית בעבודה, במקרים רבים מעשי ההטרדה מתבצעים

כללי זהב למניעת הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה (ובכל מקום אחר) היא עבירה פלילית שהרשעה בביצועה עלולה לגרור עונשים כבדים ונזק תדמיתי לאדם שהורשע בביצועה ולארגון בו הוא הועסק. במסגרת

תביעה נגד עובד בגין גניבת סוד מסחרי

עולם העבודה מלא בסודות עסקיים שאנשים מפתחים עם השנים. כאשר אותם אנשים מעסיקים עובדים אחרים שיעבדו תחתם, הם למעשה חושפים אותם לסודות הללו, ואף לעיתים

עורך דין מתמחה בביטוח לאומי

כל אדם בישראל משלם חלק משכרו למוסד לביטוח לאומי. הרציונל מאחורי חובת תשלום דמי ביטוח לאומי, הוא פשוט: כל תושב ישראלי שנזקק לסיוע כלכלי וזכויות

ייצוג מעסיקים בדיני עבודה

בתחומים רבים בחיינו כאנשים פרטיים, ניתן לומר שהאדם מן היישוב מחזיק בידע מספק על מנת להצליח לקיים שגרת חיים ראויה. אולם בכל הנוגע לתחום המשפטים

גניבה מהמעסיק

יחסי עובד ומעביד הינם יחסי עבודה אשר מתקיימים בין עובדים שכירים לבעלי העסקים שמשלמים להם בתמורה לביצוע משימות מסוימות. למרבה הצער, מקרים של גניבה מהמעסיק

שימוע לעובד

כאשר עסק או חברה נמצאים בשלבי ההקמה שלהם, עם הפעולות הראשונות שבעליהם נדרשים לבצע, ניתן למנות את תהליך גיוס העובדים. גיוס עובדים מתבצע בהתאם לקריטריונים

שימוע לעובד

כאשר עסק או חברה נמצאים בשלבי ההקמה שלהם, עם הפעולות הראשונות שבעליהם נדרשים לבצע, ניתן למנות את תהליך גיוס העובדים. גיוס עובדים מתבצע בהתאם לקריטריונים

עורך דין ייצוג מעסיקים

יחסי עובד ומעביד מאז ומעולם היוו כר נרחב לעימותים משפטיים מורכבים. זאת, חרף העובדה שבמרבית מקומות העבודה במדינת ישראל, היחסים בין עובדים לבין מעסיקיהם, דווקא

הזכות שלך להתפלל במקום העבודה

מדינת ישראל הינה מדינה רב תרבותית אשר מכילה מגזרים רבים מעדות שונות וכאלה אשר מכילים בתוכם אמונות ומנהגים שונים אשר עוסקים ביכולתם לעסוק בפולחנם הדתי

הזכות לפרטיות במקום העבודה

כל עובד במדינת ישראל, מבלי כל תלות במשלח ידו או מעמדו במוסד בו הוא פועל זכאי למימוש מלא של הזכות לפרטיות מפני מעסיקיו ו/או שותפיו

זכויות עובדים ביטוח לאומי

במדינת ישראל ספק אם יש גוף ציבורי אשר מורגש ביתר שאת בקרב ציבור העובדים פרט למס הכנסה, כדוגמת המוסד לביטוח לאומי. זאת מכיוון שמדובר במוסד

זכויות עובדי השמה וחברות כוח אדם

במדינת ישראל קיימים חוקי מגן אשר נועדו להסדיר ולהגדיר את כלל הזכויות והחובות אשר קיימים הן למעסיקים והן לפועלים במסגרתם, על מנת להבטיח כי כלל

זכויות עובדים – זכויות אחים ואחיות

רבות סופר וגולל אודות מערכת הבריאות הציבורית בישראל, כמערכת רעבה לתקציבים וסיוע, כאשר העובדים בה נאלצים לפעול מסביב לשעון בעודם מצילים חיים ונאבקים מדי יום

זכויות בוגרי שירות לאומי אזרחי

שירות לאומי אזרחי משמש בעבור אזרחים רבים פלטפורמה ייחודית אשר באמצעותה ניתן להם לתרום את חלקם לחברה, בדומה לבני גילם אשר עושים חיל ותרומה משמעותית

שעות עבודה ומנוחה

במסגרת העסקתו של כל עובד, נקבעים בעבורו כמה תנאי מפתח אשר קובעים את טיב העסקתו, כמו גם מהווים נדבך בלתי מפרד מאורח חייו. אף על

זכויות עובדים מפוטרים

עבודה היא מרכיב בלתי נפרד מחייו של אדם, כאשר היא תופסת נתח משמעותי מאוד מסדר יומם של רבים, כמו גם כי באמצעותה מתאפשר לאדם בעת

חוקים וזכויות של עובדים זרים

זכויות העובדים בישראל היו בעבר שם דבר בנוגע לקדמה ולהסדרת מעמדם של כלל החברים בשוק העבודה, כאשר חוקים סוציאליים ובעלי משקל רב תרמו להבטחת זכויותיהם

פדיון דמי הבראה

במדינת ישראל קיים קובץ חוקים אשר תכליתו לעגן ולהסדיר את אופן העסקתם של כלל העובדים במדינה, קובץ חוקים זה אשר מכונה גם כחוקי מגן, אינו

חופשה שנתית

במדינת ישראל קיים קובץ אשר מכונה "חוקי מגן" שמהווה בסיס למספר תקנות ודינים אשר להם מחויבים הן עובדים והן מעסיקים במסגרת התקשרותם המקצועית. עם זאת,

דמי חג

במדינת ישראל ישנו קובץ חוקים אשר נוגע לחובות וזכויות אשר כורכים ומעגנים את טיב היחסים בין מעסיק למועסק, כלומר עובד, כאשר לכל צד ישנן חובות

זכויות העובד במקרה של תאונת עבודה

חיינו בלתי צפויים ומלאי תהפוכות אשר עלולות לפקוד אותנו בכל רגע נתון, תהפוכות אשר לעתים עלולות במידה רבה לשנות את אורח חיינו מאותה נקודה ואילך.

דמי נסיעה

במסגרת מקום עבודתנו אנו עלולים לעתים לכתת רגלנו ולהיאלץ לנסוע מרחקים ארוכים. מרחקים אלו, פרט להיות זמן של ממש אשר נגזל מאיתנו, הינם גם הוצאה

חוק הודעה לעובד

כחלק מאופייה הסוציאלי של מדינת ישראל, היא מחזיקה במספר רב של חוקים אשר נועדו להסדיר את טיב היחסים, כמו גם החובות והזכויות אשר קיימים בין

פיצוי הלנת שכר

במדינת ישראל בדומה למדינות מפותחות אחרות בעולם, קיימים דיני העסקה אשר מעגנים ומסדירים את טיב היחסים שבין מועסק למעסיק, כאשר לכל צד ישנן חובות כמו

הגנה על עובד החושף שחיתות

במדינת ישראל נגע השחיתות פושה כמעט בכל מוסד שלטוני, ואינו פוסח גם על חברות ותאגידים במגזר הפרטי. לא אחת, פרשיות שחיתות בגופים ציבוריים ופרטיים, מגיעות

תביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נחקק כתוצר של הצורך לאכוף במדינת ישראל העסקה שוויונית והוגנת כלפי כל קבוצות האוכלוסיה בחברה הישראלית. במסגרת חקיקה זו, רשאיות שכבות

התעמרות בעובד/ת במקום העבודה

אזרחי מדינת ישראל זכאים להגנה משפטית במקרה של התעמרות בעובד/ת במקום העבודה. זאת על בסיס חוק היסוד "כבוד האדם וחירותו". במדריך זה נפרוט את התרחישים

פיצוי בגין עוגמת נפש

כשאנו שומעים את המושג "תביעת פיצויים", נהוג ליחס לו אסוציאציה של נזקי גוף כדוגמת פציעה, נכות וכדומה – במקרים שבהם קל יחסית להעריך את הנזק

התנכלות והתעמרות בעבודה

אף שבמדינת ישראל טרם נחקקו חוקים ספציפיים האוסרים על מעבידים להתעמר בעובדים שלהם, העובד זכאי להגנה משפטית במקרים של התעמרות בעבודה, מתוקף חוק יסוד "כבוד

עונש משפיל לעובד/ת

למרות המודעות ההולכת וגוברת לנושא זכויות עובדים בישראל, גם במאה העשרים ואחת, השפלת עובדים במקום עבודתם היא עדיין תופעה שרירה וקיימת. מתן עונש משפיל לעובד/ת

איך לבחור עורך דין דיני עבודה

בישראל ישנם חוקים רבים שמטרתם הינה להסדיר את היחסים בין עובדים לבין מעסיקיהם. השם שניתן למקבץ חוקים זה, הינו "דיני עבודה". כשמתגלעות מחלוקות בין עובד

הפרת הגבלת אי תחרות

מעסיקים רבים בישראל ובעולם חוששים כי עובדיהם יעשו שימוש בידע שרכשו אצלם כדי להקים עסקים מתחרים, או לקנות לעצמם יתרון מקצועי מול מעסיקים עתידיים. אין

תביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי

שאלות רבות שאינן מעסיקות את רובנו ביומיום, עלולות להכות בנו כרעם ביום בהיר כאשר החיים מזמנים לנו הפתעות מהסוג הפחות נעים, כגון: תאונה, מחלה, פיטורין

ערעור החלטת ועדה רפואית – ניידות

המוסד לביטוח לאומי מציע קצבת ניידות ושלל הטבות שונות למבוטחים אשר אובחנו בתור מי שמתמודדים עם ליקוי בריאותי בגפיים התחתונות שלהם – ליקוי המגביל את

ערעור החלטת ועדה רפואית – ילד נכה

קצבת ילד נכה היא תשלום חודשי אותו המוסד לביטוח לאומי משלם להורים עבור ילדיהם שאובחנו כילדים בעלי צרכים מיוחדים. מטרתה של קצבה זו הינה לתמוך

ביטוח שארים בחיסכון הפנסיוני

ביטוח שארים הוא רכיב ביטוחי למקרה פטירה (ובשמו הנוסף: ביטוח חיים), הנלווה כברירת מחדל לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים של עובדים החוסכים כספים לקראת גיל

ביטוח פנסיוני לעובדים זרים לפי חוק

צו ההרחבה בנושא פנסיית חובה נחקק בשנת 2008 ומעגן את זכות הביטוח הפנסיוני לכל עובד שכיר במשק הישראלי, לרבות עובדים זרים. בהתאם לחובת הביטוח הפנסיוני

הלנת פיצויי פיטורים במשך חצי שנה

מעת לעת, אנו שומעים על עובדים שפוטרו ממקום עבודה בו הועסקו במשך שנים רבות, בנסיבות שאינן בשליטתם – כגון קיצוצים שהמעסיק נאלץ לבצע במצבת כוח

הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים נכנס לתוקף בשנת 2017. החל מהמועד הזה חייב כל עצמאי להפקיד לקרן הפנסיה שלו אחוז קבוע מההכנסה החודשית. פטורים מהחובה הזאת

המעסיק שלך לא מעביר כספים לקרן הפנסיה

אחד הביטויים הבולטים לעין למצבו הכספי של המעסיק הינו הימנעות מהעברת כספים לקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות הנאמנות או קרנות ההשתלמות של העובדים. בדרך כלל

המעסיק לא העביר לך כספים לקרן ההשתלמות?

אחת התופעות הראויות לגנאי בהתנהלות של מעסיקים רבים היא התופעה של הימנעות מהעברת כספים המגיעים לעובד לקרנות הפנסיה, קופות הגמל, ביטוח המנהלים או קרנות ההשתלמות.

הפרשה לפיצויי פיטורים של מתמחה

בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה, כל מעסיק בישראל מחויב להפקיד עבור עובדיו הפרשות לקרן הפנסיה (או מכשיר פנסיוני אחר לבחירת העובד -קרי, ביטוח מנהלים או

פיצויי פיטורים ל"פרילנסר"

פרילנסר או פרילאנסר הוא מונח המתאר עובד עצמאי (במעמד של עוסק פטור / עוסק מורשה ואף מי שרשום בתור חברה בע"מ ברשויות המיסים) המבצע עבודה

התחמקות מתשלום פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים הם בין המושגים היותר מוכרים בעולם דיני העבודה. החוק בישראל מחייב מעסיקים לשלם פיצויי פיטורין לעובדיהם במקרה של פיטורין המתבצעים בתום 12 חודשי

השבת פיצויי פיטורין – דעו את זכויותיכם

פיצויי פיטורין הם בין המונחים היותר שכיחים בשוק העבודה. כאשר יחסי עובד ומעביד מגיעים לסיומם, נסיבות מסוימות כגון פיטורין שבוצעו ביוזמת המעסיק, לאחר שהעובד הועסק

פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים

אין צורך להיות מבין גדול בנושא תעסוקה או בפסיכולוגיה, על מנת להבין את חומרת העבירה הגלומה בהליך של פיטורים בבושת פנים. הכלל המשפטי קובע שגם

סעיף 14 בחוק פיצויי פיטורים

חוק פיצויי פיטורים מכיל סעיפים רבים שככל שהם קטנים ומנוסחים בקצרה, כך השפעתם על ההתנהלות בין העובדים למעסיקים רבה יותר. אחד הסעיפים הללו הוא סעיף

למי מגיע לקבל פיצויי פיטורים מוגדלים

פיטורים ממקום העבודה אינם עניין נעים. עם זאת, בחלק ניכר מהמקרים מגיעים למפוטרים פיצויי פיטורין. הפיצויים הללו נועדו להבטיח למפוטר את האפשרות לשמור על איכות

פיצוי בגין היעדר הפרשות לפנסיה

הנושא של הפרשות לפנסיה מטעם המעסיק הוא אחד הנושאים החשובים המגיעים לפתחם של בתי המשפט בישראל. מחד, אף שפרשות לפנסיה הן חלק בלתי נפרד מתנאי

שלילת הזכאות לפיצויי פיטורים

דיני עבודה בחוק הישראלי מוגדרים בצורה ברורה מאוד, כך שגם מעסיקים וגם עובדים יוכלו לדעת מהן זכויותיהם ומהן חובותיהם לפני תחילת יחסי העבודה בין הצדדים,

קבלת פיצויי פיטורים

שוק העבודה שופע במעסיקים, כמו גם בעובדים. אם אם במגזר הפרטי ובין אם במגזר הציבורי, קיימים כל מיני תנאים וזכויות שצריכים לבוא לידי ביטוי ולהתממש

פיצויי פיטורין לגננת

כל משרה כוללת סט תנאים שהוא ייחודי לה, הן מבחינת היקף השכר, אופי העבודה, ההכשרה הדרושה לעובד ושלל תנאים נוספים. לצד כל אלו, ישנן גם

זכות המעסיק לשנות סדרי עבודה

כאשר אנשים מצטרפים למקום עבודה ומתחילים בו דרך, הרבה פעמים הם חושבים שהתנאים שנקבעו להם מראש הם אלו שילוו אותם לאורך כל תקופת עבודתם במקום.

זכויות עובדים – מידע למעסיק

כל אחד ואחת מאיתנו נושאים בזכויות ובחובות המוטלות עלינו מעצם היותנו בני אדם. בנוסף, גם מסגרות חברתיות ומקצועיות שונות בהן אנחנו נוטלים חלק, נושאות בחובן

פיצויי פיטורים למתפטר

העולם התעסוקתי מביא עימו לא מעט סיטואציות מורכבות, חלקן נעימות יותר וחלקן נעימות פחות. בחלק מן המקרים עובדים ממשיכים לעבוד במקום עבודתם לאורך שנים ארוכות,

הגשת תביעה בשל אובדן כושר עבודה

עובדים רבים בישראל מבוטחים בפוליסת אובדן כושר עבודה פרטית דרך אחת מחברות הביטוח. ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להבטיח שבמקרה בו בעקבות מחלה או תאונה

אילו ביטוחים חשוב לעובד לעשות?

עובדים רבים בישראל – שכירים ועצמאיים כאחד, תוהים אילו סוגים של פוליסות ביטוח חשוב לעשות ואילו רלוונטיות פחות. לאור עומס האינפורמציה בנושא, קבלת החלטה מושכלת

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

מקומות עבודה שונים עובדים על פי היקפי עבודה שונים, וכל עובד יודע לאיזו מסגרת הוא נכנס כאשר הוא מתחיל את תקופת ההעסקה שלו במקום העבודה.

ייצוג מעסיקים בנושא פנסיה

אחד הנושאים הבוערים ביותר בעולם התעסוקה הוא נושא תשלומי הפנסיה. כל מעסיק צריך להיות אחראי על כך שכלל התשלומים שהוא מפריש לעובד מופקדים לקרן הפנסיה,

הכרה בסיליקוזיס כפגיעת עבודה

בשנים האחרונות, חלה עליה דרמטית בשיעור עובדי ענפי התעשיה בישראל שנחשפו לחלקיקים של חומר הנקרא "אבק סיליקה" במסגרת עבודתם, וביניהם עובדים בתעשיית השיש והקוורץ, עובדי

הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה

כשאדם חווה אירוע לבבי הוא עשוי להתמודד עם מגבלות רבות לאחריו, המשפיעות הן על חיי היומיום שלו בפן האישי והן על תפקודו המקצועי. מסיבה זו,

כל הזכויות שלך לאחר תאונת עבודה

החוק במדינת ישראל מעניק לאדם שנפגע עקב תאונת עבודה שלל זכויות רפואיות ותשלומים, שמטרתם לפצות על ימי העבודה שאיבד בעקבות תאונת העבודה שאירעה לו, וכן

כל הזכויות שלך לאחר תאונת עבודה

החוק במדינת ישראל מעניק לאדם שנפגע עקב תאונת עבודה שלל זכויות רפואיות ותשלומים, שמטרתם לפצות על ימי העבודה שאיבד בעקבות תאונת העבודה שאירעה לו, וכן

נזקי חשיפה לשמש בעבודה

אין זה סוד כי מדינת ישראל היא מדינה שטופת שמש. בארצנו הקטנטונת, לטוב או לרע – יש שמש במרבית ימות השנה. משמעות הדבר בהקשר לבריאותנו,

יש לך ביטוח תאונות אישיות?

תאונות אישיות הן אירועים בלתי צפויים המתרחשים בשטח פרטי או שטח ציבורי ועשויים לגרום לפגיעה גופנית ולפגיעה בתפקודו של אדם עד כדי פגיעה ביכולתו לעבוד,

פריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה

סובל מפריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה? ייתכן כי אתה זכאי לקבלת פיצויים מתוקף חוק הביטוח הלאומי. במאמר זה נסביר באילו מקרים פריצת דיסק עקב

קשר סיבתי בתאונת עבודה

מבחינת החוק בישראל, אירועים המסווגים בתור תאונות עבודה הינם תאונות שהתרחשו במהלך עבודת העובד עבור מעבידו או בעקבותיה. כאשר מדובר בעובד עצמאי, תאונה נחשבת כתאונת

תאונה תוך סטייה מהדרך לעבודה

כאשר תאונת דרכים מתרחשת בדרכו של העובד אל מקום העבודה או ממנו, היא עשויה להיחשב כתאונת עבודה. אולם לשם כך יש להוכיח כי המקום בו

תקנות הבטיחות בעבודה

"פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) – תש"ל 1970" הינה דבר החקיקה שנועד להסדיר את מכלול תקנות הבטיחות בעבודה בענפים שונים במשק הישראלי. במסגרת פקודת הבטיחות

-גדייב-עורך-דין-דיני-עבודה.png
עו”ד דיני עבודה - ארנסט גדייב

משרד עו"ד ארנסט גדייב מתעסק בדיני עבודה ומייצג בהצלחה מאות עובדים ומעסיקים עד למיצוי זכויותיהם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?