הגנה על עובד החושף שחיתות

הקשר בין עובדים לבין המעסיקים שלהם אמור להתנהל בהתאם לחוקי העבודה במדינת ישראל. עם זאת, קורה לא אחת שמעסיקים אינם עומדים בכל הדרישות ולעיתים הם אף נוהגים בניגוד מוחלט לדרישות הללו. אף שבדרך כלל העבירות על החוק מתבצעות בתום לב או בהיסח הדעת, אין גם ספק שבחלק מהמקרים הפגיעה בזכויות העובדים מתבצעת בצורה מכוונת ובמחשבה תחילה. זאת, בעוד שחלק ניכר מהעובדים איננו יכול להגן על עצמו מסיבות רבות ושונות. לפיכך, ייצוג עובדים היא משימה ראשונה במעלה.

המשימה הזאת צריכה להתבצע על ידי אנשי מקצוע מיומנים, תוך גיבוי מרבי של ארגוני העובדים ובמקרה הצורך – גם של בית המשפט לענייני עבודה, ואף ערכאות גבוהות יותר.

מהם ההיבטים החוקיים השונים, הנוגעים להעסקת עובדים המחייבים את המעסיקים? איך קורה שמעביד אינו ממלא את החובות החוקיות שלו כלפי העובד? מה תפקידם של ארגוני העובדים בהגנה על העובד? מהו התפקיד של נציגות העובדים ומתי נציגות עובדים איכותית יכולה להשפיע על תנאי העבודה והאווירה במקום העבודה? ומתי נדרשת המעורבות של עורך דין איכותי המתמחה בדיני עבודה, בדרך לייצוג הולם של עובד אחד או של כלל העובדים? על כל אלו ועוד נפרט בשורות הבאות.

ההיבטים החוקיים של העסקת עובדים

כאשר בעל עסק, מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר), בעל חברה או גוף ממשלתי, שוכרים עובדים לעבודה, הם עושים זאת במטרה לעשות שימוש ביכולות של העובדים, על מנת לשפר את צורת הפעילות, להגיע ליותר לקוחות, להגדיל את המכירות או לטפל טוב יותר בבעיות של לקוחות פוטנציאליים המגיעים אליהם לקבלת שירות.

בעסקה הזאת יש שני צדדים: מצד אחד ניצב העובד – המעמיד לרשות המעסיק את כלל היכולות והכישורים שלו, שיש להם נגיעה לאופי העבודה שהוא אמור לבצע. העובד חייב לעמוד לרשות המעסיק, במועדים עליהם התחייב ולאורך הזמן הנדרש ממנו במהלך היממה. מצד שני ישנו המעסיק – שאמור לשלם לעובד את התמורה המלאה עבור הזמן והמאמץ שהשקיע ולדאוג לכך שתנאי העבודה של העובד יהיו הטובים ביותר האפשריים.

זאת, בכל התחומים שנמנים עם תחומי האחריות של המעסיק: תנאי העסקה, תנאי שכר, בטיחות, ביטחון ורווחה של העובד. הסכמי עבודה הנחתמים מעת לעת בענפים שונים, עשויים לשפר עוד יותר את תנאי העבודה של העובדים, ולחייב גם מעסיקים שלא ממש מרוצים מהמצב. הסכמי עבודה לעולם ישפרו את תנאי העבודה המינימאליים שהמדינה קבעה.

איך קורה שמעביד לא ממלא את החובות שלו כלפי העובד?

בדרך כלל, אי מילוי החובות של המעסיק פירושה הימנעות ממתן זכויות מוגדרות לעובד, או לחילופין ביצוע פעולה כל שהיא שעלולה לפגוע בזכויות קיימות של העובד, ברווחה או בבריאות שלו. כפי שכבר הוזכר לעיל, הכוונות של המעבידים שאינם מקיימים את הוראות החוק אינן בהכרח תוצאה של חוסר רצון, אלא תולדה של חוסר הבנה בנושא.

לרוב, מה שחשוב למעביד הוא הגדלת הרווחים שלו. כיוון שהעובדים נמצאים בצד החובה, ככל שיפחית המעסיק את ההוצאות בגין העסקת העובדים כך עשויים הרווחים של העסק לגדול.

ייצוג עובדים
ייצוג עובדים

ארגוני עובדים, ייצוג עובדים והחשיבות שלהם

התפקיד של ארגוני עובדים הוא לדאוג בראש ובראשונה לטובתו של העובד ולרווחתו. אם המעסיק עומד בכל אמות המידה הנדרשות, הרי זה משובח. ואם הדברים אינם כך – כי אז נכנסים לתמונה ארגוני העובדים.

זאת, במטרה לכפות את מילוי הסכם העבודה על המעסיק, ומאליו מובן שגם את חוקי העבודה הכלליים של מדינת ישראל. הקברניטים של ארגוני העובדים חייבים להכיר את כל ההיבטים החוקיים, ואת כל הסעיפים של הסכמי העבודה, אם נחתמו כאלה, ושל חוקי העבודה.

אולם הבעיה העיקרית של הארגונים האמונים על ייצוג עובדים איננה בהכרח למצוא את הדרך לגרום לבעל העסק לקיים את סעיפי הסכם העבודה והחוק. הבעיה העיקרית של הארגונים הללו, היא להגיע למידע הרלבנטי ולגלות איפה בדיוק מתבצעת הפרה של חוקים והסכמי העבודה על ידי המעביד.

זאת, במטרה להפסיק את הפרת החוק ולמנוע הפרות דומות שלו או בכלל בעתיד. ככל שלארגוני העובדים יש אחיזה טובה יותר בקרב העובדים וככל שאלה מוכנים לחשוף בעיות שונות ועבירות על החוק, כך קל יותר לארגוני העובדים לתפקד. ייצוג עובדים אותנטי, נכון ואמיץ, עשוי לסייע מאוד במקרים כאלה.

ייצוג עובדים – התפקיד של נציגות העובדים

על מנת שלקברניטים של ארגוני העובדים יהיה מידע אמין באשר להפרות הסכם או פגיעה בזכויות עובדים, חייבת להיות להם נציגות אותנטית בשטח. הנציגות של ארגוני העובדים בעסק, הם חברי ועד העובדים, אשר נבחר על ידי כלל העובדים פעם בכמה שנים. למעשה, חברי הוועד ממלאים תפקיד כפול: הם ממלאים את הפונקציה של ייצוג עובדים בפני ארגוני העובדים הגדולים, ומנגד הם הנציגים של ארגון העובדים בתוך מקום העבודה.

חשוב לציין כי בדרך כלל, נציגי העובדים גם משמשים כסוג של מתווכים בין המעביד לבין העובדים. מעביד חכם, מבין את התפקיד של ייצוג עובדים בדרך לשקט תעשייתי, שעשוי להיות מועיל ככל ששני הצדדים, העובדים וההנהלה, לומדים לעבוד יחד למען מטרה משותפת – הצלחת העסק.

בנוסף לתפקיד של ייצוג עובדים מול ההנהלה ומול ארגוני העובדים, נציגות העובדים נוטלת גם תפקיד חשוב בהרגעת הרוחות ובמניעת צעדים פזיזים מצד העובדים, וצעדי נגד פזיזים לא פחות מצד ההנהלה. ככל שנציגות העובדים שקולה יותר, כך הנטייה שלה לצאת למאבקים שהם לעיתים קרובות חסרי תוחלת וההישגים שלהם קטנים, היא קטנה יותר.

נציגות עובדים נבונה בוחרת היטב את המאבקים שלה. וכשהמאבק צודק, הוא גם נחוש ומוצלח בגלל שיתוף הפעולה של העובדים. אבל כשיוצאים למאבק עקר, נציגות העובדים מאבדת את התמיכה הבלתי מסויגת של העובדים בכל הדרגות בעסק.

ייצוג עובדים בשגרה – השפעת נציגות העובדים על האווירה בעבודה

רבים מהעובדים המציעים את מועמדותם לנציגות העובדים בעת שנערכות בחירות במקום העבודה, עושים זאת אחרי שבדמיונם הם רואים את עצמם מנהלים קרבות של ממש מול ההנהלה וסוחפים אחריהם את העובדים למאבקים הרואיים שראוי להם שיהפכו לסרט מתח משפטי. אבל האמת היא למעשה בדיוק ההפך מכך.

מרבית עבודתם של אלה שנבחרו לשם ייצוג עובדים נעשית בצל, ולרוב גם איננה כרוכה במאבקים עקשניים עם ההנהלה, ובוודאי לא קרבות מתוקשרים. העבודה במרבית המקרים היא פרטנית, וכוללת שימועים לעובדים וניסיונות למנוע פיטורין או נקיטת סנקציות כנגד עובדים בגין מעשים שלהם בשעות העבודה. מדובר בעבודה סיזיפית, נטולת הדר ולעיתים אפילו כפוית טובה.

ועדיין, ייצוג עובדים הוא החלק החשוב ביותר בפעילות הנציגות המקומית של העובדים. רק במקרים נדירים מזומנים נציגים חיצוניים, ובמקרים נדירים אפילו יותר עובר הדיון למישור המשפטי. במקרים הללו, ניתן להסתייע בארגוני העובדים לקבלת ייצוג משפטי פרטני לעובד. במקרים נדירים, נוצר הצורך לשכור עבור העובד עורך דין מומחה בדיני עבודה, שייצג אותו מול ההנהלה.

ואולם כשנוצר הצורך הזה, חשוב לפנות לעורך דין מנוסה במיוחד, המכיר היטב את החוקים, מעורה בהם ויכול למצוא את הדרך ליישם הלכה למעשה את החוק לטובת העובד. ולמרות האמור לעיל, נציגות עובדים איכותית, אסור לה להסס אם וכאשר מתעורר הצורך לצאת למאבק עקשני על נושא עקרוני כנגד ההנהלה.

מה בין ייצוג עובדים איכותי ושיפור בתנאי העבודה?

נציגות עובדים איכותית, משפיעה בסיכומו של עניין במידה משמעותית על תנאי העבודה. לרוב, מהלכים שיוזם הממונה על ייצוג עובדים מתגבשים יחד עם ההנהלה ובשותפות איתה. תנאי עבודה משופרים עשויים להיות עניין פשוט, אם כל הצדדים מסכימים שהוא חשוב לעובדים.

זה יכול להיות שיפור המזון בארוחת הצהריים, הוספת חדר מנוחה לעובדים או הקצאה מועד להפסקת קפה קצרה בבוקר. זה גם יכול להיות עריכת ערב או מסיבה לעובדים, פעילות וימי כיף או שיתוף פעולה ברכישת כרטיסי מתנה לעובדים בחגים.

אבל מעבר לכל אלה, ייצוג עובדים צריך לשים במרכז את האחריות של נציגי העובדים לשמור על העובדים ולטפח אותם. כל הפעולות כאחד עשויות להשפיע על האווירה הכללית בעבודה, ולהפוך את מקום העבודה לאטרקטיבי ונחשק יותר – מה שבסיכומו של עניין חוזר להנהלה. עובדים מאושרים הם יותר פרודוקטיביים יותר – וזאת עובדה בדוקה שאין עליה עוררין.

מתי נדרשת התערבות פעילה של עורך דין דיני עבודה?

גם במקום עבודה צנוע, המונה כמה עשרות או כמה מאות עובדים, ידיה של נציגות העובדים הן לרוב מלאות עבודה. נציג עובדים אמור להיות מעורב בשימועים, כמו גם בדיונים שונים הנוגעים באופן כללי לעובדים. הנהלה נבונה תשתף את הנציגים מרצונה, תוך אמונה שהנוכחות שלהם עשויה רק להועיל.

רק הנהלה אטומה ומנותקת, מדירה מהנושאים הללו את נציגות העובדים – מה שהופך גם את השינוי הקטן ביותר למלחמה כוללת בין שני הצדדים. כך או אחרת, במרבית המקרים מהסוג הזה לא נדרשת התערבות חיצונית.

אבל כאשר הדברים מגיעים לנושאים עקרוניים, נציגות העובדים צריכה להיות מוכנה לעשות שימוש בכל האמצעים, כולל שכירת השירותים הטובים של עורך דין מיומן. עם זאת, הדבר צריך להתבצע אך ורק משמיצו הנציגים אל כל האפשרויות האחרות ורק אם מדובר בסוגיה עקרונית שאין לגביה הסכמה ואין אפשרות להשאיר אותה בלתי פתורה. במרבית המקרים, הדברים אינם כאלה.

מה חשוב לעשות כשמסתמנת בעיה המצריכה מעורבות של עורך דין?

באופן עקרוני, נציגות עובדים מיומנת תדע לשמור בתיקיות או במסמכים השמורים על המחשב, כל מסמך שעשוי למלא תפקיד אי פעם בעתיד לטובת העובדים. מכתבים המופנים מההנהלה לעובדים באופן כללי, או מכתבים המופנים לעובדים ספציפיים. על פי חוק, ההנהלה חייבת להפנות עותק מכל מכתב שנמסר לעובד, גם לנציגות העובדים.

זאת, על מנת לאפשר לנציגות, ביחד עם העובד, להתכונן לשימוע או לכל מטרה אחרת. כאשר הבעיה היא רצינית ומתבצעת פנייה לעורך דין, חשוב שאל הפנייה יצורף כל מסמך הנוגע לבעיה. זאת, כדי לתת לעורך הדין תמונה ברורה של המצב ואפשרות לבנות את תיק ההגנה בצורה טובה ונכונה.

על ייצוג עובדים ומימון השתלמויות מקצועיות לעובדים

בכל מקום עבודה, ועל אחת כמה וכמה במקומות עבודה שבהם העובדים מועסקים במקצועות ובעבודות שיש בהן סיכונים מקצועיים, ההנהלה אחראית הן על הכשרת העובדים והן על יצירת התנאים המתאימים והנכונים ביותר לעבודה. מדובר בבגדי עבודה, כמו גם בסביבת עבודה שלא תסכן את העובדים שלא לצורך ובכלל.

ייצוג עובדים במקומות עבודה כאלה חייב להתבצע על ידי נציגים מיומנים, המכירים את התחום לעומק ויכולים לתת מענה מקצועי לעובדים בכל שאלה. במקרים שאין לנציגים תשובה, הם חייבים לדעת למי להפנות את העובדים או למי לפנות בעצמם לקבלת תשובות.

המוכנות הזאת, חייבת להיות מגובה בהשתלמויות מקצועיות. בחלק מהמקרים, ארגונים כדוגמת ההסתדרות או ארגוני עובדים אחרים, יוזמים מעת לעת השתלמויות לוועדי עובדים. במקרה הצורך, נציגות העובדים יכולה ליזום בעצמה השתלמויות מהסוג האמור ולממן אותן מתקציב הוועד.

איך ייצוג עובדים תורם בנושא פעילויות חברתיות במקום העבודה?

כפי שכבר הוזכר לעיל, ייצוג עובדים איכותי כולל מעורבות בשיפור תנאי העבודה. כחלק מעניין הזה, יכולה הנציגות ליזום פעילויות חברתיות מגוונות, במטרה לשפר את הגיבוש של העובדים ולשמר את הרצון של כל עובד לתרום מעצמו לטובת מקום העבודה. לצורך כך, הנציגות יכולה לעשות שימוש בתקציב של הוועד, או להיעזר בתקציבים שארגוני העובדים מקצים לצורך העניין באמצעות קרנות שונות.

ככל שנציגי העובדים מכירים את הקרנות הללו ומודעים לאפשרות העומדת בפניהם לנצל אותן, כך ישתפרו תנאי העבודה של העובדים. נציגות טובה יכולה להשיג עבור העובדים מלגות שונות, הלוואות בתנאים מועדפים וכן מענקים שיינתנו להם במקרים מיוחדים.

כל אלה, בנוסף להשתלמויות שכל כולן פרי היזמה של הנציגות. הקושי העיקרי הוא, בדרך כלל, לרתום את העובדים למשימות הללו. אבל מרגע שנציגות העובדים מצאה את הדרך הנכונה, העובדים יהפכו לשותפים פעילים ולא רק למי שמגיעים למקום העבודה ליום עבודה, ללא קשר רגשי למקום.

ייצוג עובדים ומאבקים מקצועיים כלליים

בנוסף לאמור לעיל, ייצוג עובדים דורש לעיתים לרתום את העובדים במקום העבודה לטובת מאבקים כלל ארציים, בנושאים שהם לא תמיד קשורים במישרין למקום העבודה. ככל שנציגות העובדים תהיה מעורבת בצורה טובה ועמוקה יותר בחיי החברה של העובדים ובחיי העסק בכלל, כך היא תוכל לגייס את העובדים בצורה יעילה ביותר גם למאבקים אחרים, או מאבקים כלל ארציים להשגת הסכמי עבודה חדשים וכיוצא באלה.

ייצוג עובדים או ייצוג משפטי?

למרות האמור לעיל, חשוב להזכיר כי ייצוג עובדים איננו בשום פנים חלופה לייצוג משפטי. בעניינים שבשגרה, נציגי העובדים בהחלט יכולים לסייע. ואולם כשהדברים מגיעים לכדי מחלוקות משפטיות, רשאים נציגי העובדים או העובדים עצמם לבקש ייצוג משפטי.

הדבר נכון כשמדובר בשימוע לפני פיטורין, או בעקבות עבירת משמעת של עובר או עבירה אחרת. לעובד ולנציגות העובדים עומדת הזכות להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין הבקיא בתחום דיני העבודה, שילווה את העובד וייצג אותו. זאת, בעיקר לנוכח העובדה שמנהלי העסק עצמם לא יהססו להביא לפגישות מהסוג הזה גורמים משפטיים שייצגו אותם.

בייצוג עובדים השאיפה היא אמנם לשמור ככל שניתן על שקט תעשייתי, אבל באותה המידה צריכים נציגי העובדים להיות מוכנים למלחמה ולהגנה נחרצת על עובד, אם נראה שההנהלה או מי מטעמה מתנכל לו מסיבות שאינן קשורות כלל ועיקר לאיכות העבודה שלו או לתרומה שלו למקום העבודה.

על תרומתו של עורך דין דיני עבודה לשמירה על יחסי עבודה תקינים והוגנים

זקוקים לעורך דין מנוסה, המתמחה בדיני עבודה ובהגנה על הזכויות של עובדים במקום העבודה? אם התשובה לשאלה זו היא חיובית, מומלץ להסתייע בליווי משפטי מקצועי על מנת להבטיח את מיצוי זכויותיכם לכל אורך העימות עם המעסיק. זאת, במטרה להגיע לפתרון שיהיה מוסכם ומקובל על כל הצדדים וישרת את האינטרסים של כולם – עובדים ומעסיקים כאחד.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד.

המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.