איך לחשב שעות נוספות – על בסיס יומי ושבועי

משרות רבות, וסיטואציות מסוימות, דורשות הוספת שעות עבודה, בכדי להספיק את המוטל על העובד. חוק שעות עבודה ומנוחה מנסה להגן על העובד, ולהגביל את שעות העבודה המרביות, כך שהמעסיק לא יוכל לבקש שעות נוספות ללא הגבלה כלשהי.

ההגבלה נעשית, הן על בסיס יומי, והן על בסיס חודשי, כדי להקיף את ככל האפשרויות אשר עלולות להיות מוטלות על העובד, ולהגן עליו מפני ניצול. את השעות הנוספות נוהגים לחשב, על מנת להתחשבן, מאוחר יותר, עם המעסיק, ביום תשלום המשכורת. בכל חשש או אי ידיעה של החוק, כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, אשר יוכל להעריך את התיק, שוויו ואת הצדקת התביעה.

איך לחשב שעות נוספות – על בסיס יומי ושבועי?

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, יום עבודה נמשך שמונה שעות ושבוע עבודה כולל ארבעים וחמש שעות. משנת 2018, חל גם שינוי באמור, ונקבע כי שבוע עבודה יכלול 42 שעות. המעסיק מחויב לשלם על שעות נוספות הנעשות מעבר לכך. חוק שעות העבודה והמנוחה קובע כי על המעסיק לשלם גמול שעות נוספות.

גמול זה משמעותו, שבשעתיים הראשונות לשעות הנוספות, העובד זכאי ל – 125% משכרו, והחל מהשעה השלישית הוא זכאי ל – 150% משכרו. כלומר, מכיוון שיום העבודה כולל שמונה שעות, מהשעה התשיעית ועד האחת עשרה לעבודת היום, יקבל העובד 125% משכרו, ומהשעה האחת עשרה, יהיה זכאי ל- 150% משכרו.

כמובן, שחישוב זה ישתנה כאשר העובד עובד רק חמישה ימים בשבוע, כך שספירת השעות הנוספות מתחילה מהשעה התשיעית.

 

ההיגיון מאחורי חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה מנסה להגן על העובד מפני ניצול של המעסיק, אשר עלול לדרוש שעות עבודה מרובות. גם אם שעות אלו נעשות בתמורה לשכר, החוק לא מנסה להשיג תוספת למשכורת, אלא לשמור על בריאותו הנפשית והפיזית של העובד. שחיקה בעבודה, אשר הינה תופעה מוכרת בעולם המודרני, נגרמת, בין היתר משעות עבודה ארוכות, חוסר מנוחה ומטלות בלתי נגמרות.

החוק מנסה למנוע תופעה זו, על ידי כך שהוא גורם למעסיק לשקול מספר פעמים את מחויבות השעות הנוספות לעבודה הנעשית ואת הצדקתן הכלכלית. כך על המעסיק לחשב את גמול השעות הנוספות באופן יומי, ולא רק מצטבר, כאשר בכל יום יודע העובד בדיוק את מספר שעות העבודה שעבד, ומספר השעות הנוספות שנעשו.

איך לחשב שעות נוספות - על בסיס יומי ושבועי
איך לחשב שעות נוספות – על בסיס יומי ושבועי

בעיות ואתגרים בחישוב השעות הנוספות

כאשר חישוב השעות הנוספות אינו בעייתי וברור לשני הצדדים, אזי הגמול מובטח. אולם ישנן בעיות ומחלוקות אשר עלולות לצוץ בעת חישוב השעות הנוספות, ולכך נדרש החוק ובית המשפט. מכיוון שהחוק החליט על חישוב שעות נוספות על פי שני תעריפים, עלולים מעסיקים לחשב את שעות העבודה באופן אשר יפחית מהסכום המצטבר של העובד, אשר למעשה יקבל פחות מהמגיע לו.

כלל האצבע אומר שיש לחשב את השעות הנוספות באופן יומי, ובגמר השבוע, אם עבד העובד יותר מהמכסה המותרת, יש לשלם לו שעות נוספות. כמו כן, לא ניתן לקזז חסר שעות ביום מסוים עם שעות נוספות ביום אחר, כך למשל אם עבד העובד ביום אחד 10 שעות וביום שלאחריו 6 שעות, יחסיר המעסיק מתשלום היום הקצר, וישלם שעות נוספות על היום הארוך.

בכל מקרה שישנו חשש כי לא שולמו השעות הנוספות, כמשתמע מהחוק, יש לפנות לעורך דין דיני עבודה, שיוכל להשיג לעובד את המגיע לו. יש לזכור כי תשלום שעות נוספות מעוגן בחוק, ולכן עלול המעסיק להיות חשוף לתביעות אזרחיות ופליליות שעונשן הוא תשלום פיצויים משמעותיים.

איך לחשב שעות נוספות – זכויות העובד

כל עובד, אלא אם הוא מאוגד בהסכמים קיבוציים אחרים, כמו למשל רופאים, זכאי לתשלום של שעות נוספות. גם אם אמר או שוכנע על ידי המעסיק לוותר על התשלום, לא יהיה זה קביל בפני בית משפט. בדרך כלל בית המשפט ייטיב עם העובדים ויעמוד לצידם, ולא לצד המעסיקים. גם כאשר ישנם הסכמים קיבוציים אחרים, הכוונה היא שהם ייטיבו עם העובדים.

עובדים שעובדים חמישה ימים בשבוע, זכאים לתשלום שעות נוספות על כל שעה מעל 8.6 שעות במשך ארבעה ימים, ועל כל שעה מעל 7.6 שעות של יום אחד (סה"כ 42 שעות שבועיות). החריגים מכלל זה אלה הם עובדים בשעות הלילה, אשר זכאים לגמול שעות נוספות כאשר הם עובדים מעל 7 שעות, ועוד מספר תפקידים אשר לא נכללים במסגרת חוק זה.

התפקידים שהוחרגו מכך הם רופאים, שוטרים, עובדי מדינה המחויבים לעמוד לרשות המעסיק בשעות לא שגרתיות, אנשי צוות אוויר ועוד. כמו כן, בימי שבת או חג, זכאי העובד לגמול שעות נוספות גבוה יותר מבשאר השבוע. כך הוא זכאי ל – 175% מהשכר הרגיל עבוד השעתיים הראשונות ול – 200% מהשעה השלישית ואילך. גם עבור משמרת נוספת או משמרת לילה, זכאי העובד לתשלום נוסף.

 

האם בכל משרה ישנן שעות נוספות?

באופן דומה להסכמים אחרים, גם לעניין השעות הנוספות, יש להדגיש כי נדרשת הסכמת שני הצדדים לאופי המשרה ולהיקפה. ישנן משרות רבות, בהן נדרשות שעות גמישות, בהן העובד בוחר מתי לעבוד, לקצר או להאריך את שעות עבודתו. כל עוד עמד העובד במכסה השבועית והחודשית, לא יפחית המעסיק מיום עבודה קצר, כשם שלא ישלם על יום עבודה ארוך.

רק במקרה בו לא יכול העובד להשלים את שעותיו, ייעשה החשבון על פי שעות נוספות. חשוב להדגיש כי החוק מנסה להגן על העובד מפני ניצול, אולם גם עליו מוטלת חובת ההצדקה ואי ניצולו של המעסיק. יחסי עבודה הינם מורכבים לבנייה ולכן אין להרוס אותם בדיווחים כוזבים או דרישה לתשלום רק לשם הרווח האישי.

בכל מקרה של אי הסכמה או כעס של אחד הצדדים על האחר, יוכלו שני הצדדים לפנות לייעוץ או גישור של עורך דין דיני עבודה אשר יוכל להגיע לעמק השווה ולפתור את הבעיה, לפעמים גם ללא פניה לערכאת בית משפט.

 

לסיכום

עובדים רבים חושבים איך לחשב שעות נוספות- על בסיס יומי ושבועי, מה קודם למה, ולמי מגיעות הטבות אלה. החוק הגדיר את יום העבודה כשמונה שעות ואת שבוע העבודה כ – 42 שעות. כל עובד העובד מעל שעות אלה זכאי יהיה לשעות נוספות לפי הפיצוי המוגדר בחוק, כ – 125% מהשכר על השעתיים הראשונות ו – 150% מהשכר מהשעה השלישית.

החוק ניסח את תשלום השעות הנוספות כך, לא על מנת שהעובד ירוויח יותר, אלא בכדי למנוע מהמעסיק להטיל על העובד עוד ועוד שעות עבודה, אשר עלולות לגרום לשחיקה מהירה יותר, עייפות פיזית ונפשית ואובדן שעות הפנאי. עם זאת, כאשר קיים חשש כי המעסיק לא שילם לעובד את המגיע לו עבור השעות הנוספות שעבד, יש לפנות לעורך דין דיני עבודה וללבן את הסוגיה ולהביאה להחלטת בית המשפט.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.