אפליה בעבודה על רקע גיל

אפליה בעבודה על רקע גיל, כאשר היא נחשפת, נחשבת כעבירה ועלולה לחשוף את המעסיק לתביעה משפטית ולתשלום פיצויים משמעותיים לעובד. בכדי להתמודד עם תופעה זו, יש לפנות ליעוץ של עורך דין דיני עבודה, אשר יוכל להמשיך את הטיפול בתיק, ובמקרה הצורך ללוות את התביעה בבית המשפט.

אפליה בעבודה על רקע גיל, או גילנות, היא אפליה שכיחה, המתרחשת, למרבה הצער, במקומות עבודה רבים. בדרך כלל מתייחסים לגיל 45, כגבול וכנקודת המפנה ממנה נעשית האפליה על רקע גיל. למרות הניסיון שנעשה מצד הממשלה ורשויות החוק להגן על העובדים ועל זכויותיהם הבסיסיות, האכיפה עדיין רחוקה ממה שרצוי שיהיה, ולכן כל מקרה של אפליה, המתרחשת במקום עבודה, מחייבת את העובד לנקוט עמדה ולעשות פעולה בנושא.

מהי אפליה בעבודה על רקע גיל?

אפליה על רקע גיל הינה עבירה על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ומהווה עבירה מנהלית ואף פלילית. יש לציין כי אפליה זו לא תיחשב עבירה, כאשר היא מוצדקת מבחינת מהות התפקיד או אופי המשרה, במקרים ספציפיים ומיוחדים.

כמו כן, אפליה על רקע גיל, לא חייבת להתבצע, באופנים הרגילים, כמו למשל רק בקבלה לעבודה, אלא יכולה להתרחש גם כאשר מפלים עובד על רקע גילו המתקדם באי קידומו, אי שליחתו לקורסים או הכשרות מקצועיות או בפיטורין.

כך למשל, התלונות השכיחות באפליה על רקע גיל, יכולות להיות, כאשר אומרים לעובד שהוא מבוגר מדי להכשרה מקצועית, ואין טעם להשקיע בגילו בהכשרה שכזו, או כאשר לא מקבלים לעבודה אנשים מבוגרים, מחשש שדרישות השכר שלהם יהיו גבוהות מיתר העובדים או מחשש לאי התאמתם לאווירת מקום העבודה או לגילאי שאר העובדים.

 

החוק כנגד אפליה בעבודה על רקע גיל בישראל

ההיגיון העומד מאחורי הגנה על עובדים מפני אפליה על רקע גיל, הוא כי כל אחד זקוק להבטחת מקום עבודתו, וזכותו של כל אדם לביטחון תעסוקתי, בכל גיל. לכן, החוק בישראל, מגדיר את ההגנה מפני אפליה, באופן כוללני ורחב על כלל האזרחים, מגיל 18 ועד גיל 65, למרות שהמציאות מראה כי אפליה על רקע גיל מתרחשת בעיקר בגילאים המבוגרים יותר.

החוק האוסר על אפליה, גם על רקע גיל, הוא החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה. החוק אוסר על אפליה בקבלה לעבודה, בקידום העובד או בשליחתו להכשרות או קורסים מקצועיים, ובמהלך הפיטורין או בעילה לכך. מעסיק אשר הוכח כי עבר על אחד מכללי החוק, חשוף לתביעות מנהליות ואף פליליות. המשפט המתרחש בבית הדין לעבודה נעשה, על פי רוב, בליווי ובניהול מקצועי של עורך דין דיני עבודה.

אפליה בעבודה על רקע גיל
אפליה בעבודה על רקע גיל

למה מתרחשת אפליה בעבודה על רקע גיל?

לעומת העבר, בה ותק וניסיון נחשבו כגורמים מעודדים בשוק התעסוקה, כיום, וותק וגיל מבוגר נחשבים כגורמים מעכבים. העולם המודרני, הסוגד לצעירים ולתכונות אופי הנחשבות כצעירות, כמו גמישות ולמידה מהירה, מפלה עובדים מבוגרים יותר. המושג גילנות, הנכנס לשפה העברית, מבטא במהותו, את האפליה ואת היחס אשר חווים אנשים מבוגרים.

יש טעם בחלק מהצדקותיהם של המעסיקים, המעדיפים עובדים צעירים, בדבר פניותם לעבודה והגמישות המחשבתית בה הם ניחנים, אולם יש עוד, מן הסתם, מקום לעובדים המבוגרים, בעיקר כחונכי הצעירים, או בעמדות ניהוליות ומתקדמות יותר.

הסיכון החברתי הגדול באפליה על רקע גיל, הוא בכך שלעובדים אלה, חרף גילם, יש עוד שנות עבודה רבות עד להגיעם לזכויות הפנסיה. פיטורין, פגיעה בשכר או אי קבלה לעבודה פוגעת בזכויותיהם הפנסיוניות, עלולה לשלוח אותם לעבודות שלא משקפות את יכולותיהם האמתיות ודוחקת אותם לשוליים.

התמודדות עם אפליה על רקע גיל

מכיוון שהחוק לשוויון הזדמנויות אוסר על אפליה על רקע גיל בקבלה לעבודה, נאסר על מעסיק לשאול עובד פוטנציאלי לגילו. יתרה מכך, עובד לא חייב לציין את גילו בקורות החיים שלו, מכיוון שההנחה היא שפריט מידע זה לא רלבנטי לעבודה המוצעת.

מן הסתם, אין זה אומר, כי יש להסתיר את הגיל, ואם נשאלים, יש לענות על כך ביושרה ואמינות. אולם, כאשר מורמת גבה או נשאלות שאלות נוספות בדבר היכולת המקצועית הקשורה לגיל, עלולות להיות לכך השלכות על חשש מאפליה על רקע גיל.

מנגד, לפעמים מתרחשת אפליה על רקע גיל גם בפיטורין של עובדים הנמצאים ממש לפני גיל הפנסיה. כך או כך, יש להתייעץ בנושאים הספציפיים עם עורך דין דיני עבודה, שיוכל לטפל בנושא. במקרה של משפט, עלול בית המשפט להורות על תשלום פיצויים משמעותיים לעובד, או לתת צו מניעה על הפיטורין, מכוח היותם לא חוקיים.

יש לזכור כי על פי חוק שוויון הזדמנויות חובת ההוכחה שלא נעשתה אפליה על רקע גיל מוטלת על המעסיק עצמו. עם זאת, יש לשטוח בפני בית המשפט את הסיטואציה, באופן שיקל עליו לקבל את ההחלטה הסופית שתהיה המיטבית עבור העובד.

 

אפליה בעבודה על רקע גיל – חיוב לצאת לפרישה

בישראל, אפשר להוציא עובד לפנסיה בגיל 67 לגברים, ובגיל 62 – לנשים. גיל זה הינו צעיר יחסית לאורך החיים הממוצע בישראל, ולמעשה מותיר את העובד ללא תעסוקה, לעוד שנים רבות. גם אם יכול האדם ליהנות מדמי הפנסיה, רבים מהם זקוקים לעבודה לא רק לשם פרנסה גרידא, אלא לשם בריאותם הפיסית והנפשית ולמטרה לקום בבוקר.

למרות הקביעה כי על העובד לצאת לפנסיה, באם ביקש אישור מיוחד מהמעסיק להישאר בתפקידו, על המעסיק לשקול זאת בכובד ראש, ולהיעתר לכך, אם ימצא לנכון. גם אם לא ימצא לנכון, יכול המעסיק לפטר את העובד, ופיטורין אלה לא ייחשבו כאסורים, מכיוון שחוק שוויון הזדמנויות מגן על עובדים עד גיל פרישה. עם זאת, מן הראוי להזכיר נושא זה, ולו רק בשביל ההתייחסות הגילנית אשר בה לוקים מעסיקים רבים.

 

לסיכום

אפליה בעבודה על רקע גיל הינה שכיחה בשוק התעסוקה הישראלי. תלונות רבות נשמעות מעובדים אשר מתלוננים על אי קבלה לעבודה, הקפאת קידומים ושכר או פיטורין על רקע אפליית גיל. בכדי להתמודד עם הנושא ברמה המדינית, בתי המשפט, בדרך כלל, יחמירו עם המעסיקים, במידה ומוכח כי נעשתה אפליה.

על המעסיק עלולים להטיל תשלומי פיצויים משמעותיים לעובד או צו מניעה אשר יבטל את הפיטורין. בכל מקרה של אפליה על רקע גיל, יש להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה אשר יוכל לטפל בכך ולייעץ על ניהול המשפט. יש לזכור כי אפליה על רקע גיל הינה בעיה מוסרית אשר פוגעת בחברה כולה, כאשר האדם המבוגר, אשר נשארו לו שנים רבות לחיים, נשאר ללא תעסוקה, פרנסה ומטרה לקום בבוקר.

דווקא במקום העבודה, ניתן לרתום את העובדים המבוגרים, ובעלי הניסיון והוותק, לחניכת עובדים צעירים, שעקומת הלמידה שלהם מהירה יותר, אך אינה מלווה בניסיון.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.