אפליה בעבודה על רקע מין

משמעותה של אפליה בעבודה על רקע מין היא שמפלים עובדים על רקע היותם נשים או גברים, ללא כל צידוק ענייני או מקצועי. אפליה זו מכעיסה באופן  מיוחד, כאשר חושבים שאין לאדם דרך להתגונן מפניה או להתמודד איתה. עצם היותו גבר או אישה הוא הגורם אשר יקבע אם יוכל להתקבל או לעבוד במקום מסוים, ללא יכולת שליטה על כך.

החוק, אשר מנסה להתגונן מפני אפליה זו הוא חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בכל מקרה של אפליה או חשש לאפליה שכזו (גם אם המעסיק לא הגדיר זאת במפורש) יש להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, אשר יוכל להמליץ על תביעה, באם יש צורך בכך, או על המשך טיפול אחר בנושא.

מה אומר חוק שוויון הזדמנויות בעבודה על אפליה בעבודה על רקע מין?

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מגדיר את איסור ההפליה בכל אחת מהסיטואציות הבאות: בקבלה לעבודה, בתנאי העסקה ומתן פיצויים, קידום בעבודה או במתן אופציה להכשרה או התלמדות מקצועית ובפרישה מעבודה. בכל אחד משלבים אלו, על המעסיק לפעול בשקיפות לגבי מגדר העובד.

כל אפליה שנעשית בעבודה, ויכולה להיות מוכחת ומלווה בראיות, עלולה לגרור את המעסיק למשפט אזרחי, ובמקרים מסוימים אף פלילי. על עורך הדין המייצג, כדוגמת עורך דין דיני עבודה, להעביר את נטל ההוכחה על המעסיק עצמו, באופן שידרוש ממנו להסביר עצמו ולהצדיק את המעשה שנעשה, או שלא נעשה (במקרה בו האדם לא התקבל לעבודה, לא קיבל את התנאים המגיעים לו וכו').

יש לציין כי החוק תקף במקומות עבודה הכוללים מעל שישה עובדים, אולם אפליה בעבודה על רקע מין אסורה בכל המקומות, גם מכוח חוק האדם וערכי אתיקה ומוסר בסיסיים.

 

פסיקת פיצויים במקרה של אפליה בעבודה על רקע מין

בדרך כלל הפסיקות בתחום זה מורות על פיצויים כספיים לעובד המופלה, גם אם לא נגרם לו נזק מהאפליה. חלק ממטרת העונשים והפסיקות היא לנסות ולהטמיע ערכים בחברה, שתוכל להתגאות במתן הזדמנויות שוות לכלל האזרחים. ובנוסף, יידרש בית המשפט להרתיע מעסיקים נוספים מלעשות את אותן שגיאות אפליה, אשר לא מקובלות בחברה מתוקנת.

אפליה על רקע מין, נובעת, מעצם מהותה, משיקולים שאינם מקצועיים, ולכן לא מתאימים כשיקולים הקובעים במקום עבודה. שיקולים אלה יכולים לנבוע מדעות קדומות או אינטרסים כלכליים צרים, אשר לא ייקחו בחשבון את זכויותיו הבסיסיות ביותר של העובד.

אפליה בעבודה על רקע מין
אפליה בעבודה על רקע מין

אפליה בעבודה על רקע מין המתבטאת בשכר

אי שוויון בשכר בין גברים ונשים הינה סוגיה אשר מגיעה לתקשורת חדשות לבקרים. בתחילה, אפליה זו קשה לגילוי, במיוחד במקומות עבודה אשר בהם השכר הינו נושא פרטי, שלא מרבים לדבר עליו והוא מעוגן בחוזים אישיים. משמעותו של שכר שווה לגברים ונשים הוא כאשר גבר ואישה מגיעים לדרגות שוות, והם בעלי כישורים דומים והשכלה זהה, עליהם להרוויח באופן דומה וליהנות מאותן זכויות.

פעמים רבות, עקב דרישה נמוכה יותר של הנשים במהלך המשא ומתן הראשוני עם המעסיק, הן ממצבות עצמן בדרגה נמוכה יותר, מאשר הגברים הנמצאים בסיטואציה דומה. ההבדל בשכר יכול גם לנבוע מאפליה עמוקה יותר, המתבטאת בדעת המעסיק על עבודת נשים, על דרישתן ליציאה מוקדמת לאיסוף ילדים, או על הצורך המגדרי בחופשת לידה.

אפליה בעבודה על רקע מין המתבטאת בפערי קידום בעבודה

הסיכון הגדול הטמון באפליה על רקע מין המתבטאת בקידום בעבודה, היא שזו עלולה להוביל אף לפערי שכר גדולים יותר מהקיימים. מעסיק אשר יימנע מלקדם נשים או יימנע מלשלוח אותן להכשרה מקצועית, שתועיל להן בטווח הארוך, למעשה גוזר עליהן להישאר במצבן ובדרגתן הנוכחית, עם שכר נמוך יותר מהשכר הפוטנציאלי אותו הן יכולות להרוויח.

פעמים רבות, אפליה שכזו נובעת מדעות קדומות, אשר משייכות נשים לכישורים מסוימים, ולמעשה מקבעת אותן בעולם סטריאוטיפי וצר מאד. דוגמא לכך, יכולה להיות כאשר נשים מעוניינות להיכנס לתחומי העסקה גבריים ולהתקדם שם, כמו למשל בענף הבנייה, או בענפי ההנדסה לסוגיו.

כמובן, שהאפליה יכולה להיות גם הפוכה, כאשר נמנעת קידומו של גבר, מתוך ראיה צרה של יכולות גבריות, כמו למשל במקרה של גננים בגני ילדים. עם זאת, המציאות מלמדת, שאפליה זו מתרחשת ביתר שאת כאשר הנשים הן הקורבנות.

 

אפליה על רקע מין – להט"בים כמקרה מיוחד

כאשר מתייחסים לאפליה על רקע מין, נוהגים לחשוב על גברים ונשים. אולם אפליה חמורה וגורפת יותר, נעשית במקרה של טרנסג'נדרים. על פי סקרים שנעשו במשרד העבודה, נראה כי יותר ממחצית הטרנסג'נדרים חוו אפליה על רקע מין, במיוחד בעת הקבלה לעבודה.

במקרה זה, יהיה קל יותר להוכיח את הדעות הקדומות העומדות בבסיס ההחלטה, כאשר הדבר יובא לבית המשפט. עם זאת, גם במקרה זה, יש  להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, אשר יוכל להאיר את המעסיק, במהלך המשפט, באופן אשר יוכיח את דעותיו על סוג זה של עובדים, גם אם לא אמר זאת באופן מפורש.

 

סיוע עורך דין דיני עבודה וגורמים נוספים בנושא של אפליה על רקע מין

עורך דין דיני עבודה יכול לסייע לנשים או לגברים המופלים באמצעות מספר חוקים כמו חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה, חוק שוויון זכויות האישה או חוק עבודת נשים. השימוש בכל אחד מהחוקים יהיה על רקע הסיטואציה בה נעשתה האפליה.

מכיוון שבדרך כלל במשפטים מסוג זה, מנסים המעסיקים לטשטש את הסיבה האמיתית בגינה התרחשה האפליה, על העובדים לנסות, במגוון דרכים, לספק את העובדות והראיות החותכות אשר יכריעו את פסק הדין לטובתם, כמו למשל הקלטת הדברים הנאמרים בין המעורבים.

בכל מקרה של האשמת מעסיק באפליה על רקע מין הוא עלול להיתבע באופן פלילי ולשלם קנסות מנהליים, בנוסף לתשלומי הפיצויים אותם יהיה חייב לעובד או לעובדת. יש לציין, כי יש ואף רצוי להתלונן מול ועד החברה, אם קיים כזה, ובפני ארגוני עובדים או ארגוני נשים, אשר יכולים להילחם בתופעה גם מבחינה חברתית.

העלאת המודעות לנושא, עשויה אף לרתום את גורמי הממשלה להילחם בכך, ולהטיל עונשים כבדים יותר אשר ימנעו ממעסיקים נוספים לנהוג כך.

 

לסיכום

אפליה בעבודה על רקע מין יכולה להתרחש בקבלה לעבודה, במהלכה, כאשר השכר המשולם אינו מחולק באופן שווה בין גברים לנשים, ונעשית אפליה בקידום בדרגתו של העובד או בהפנייתו ללימודים או הכשרה תעסוקתית. אפליה זו יכולה להתרחש גם בסיום העבודה, כאשר נעשית אפליה בחלוקת הפיצויים או בפיטורין עצמם.

בכל מקרה של אפליה על רקע מין, יש צורך בליווי צמוד של עורך דין דיני עבודה אשר יוכל לייצג באופן נאמן את העובד, ולהטיל על המעסיק את חובת ההוכחה שלא נעשתה עבירה. עבירה על חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה חושפת את המעסיק להגשת כתב אישום פלילי ולתשלום קנסות מנהליים גבוהים.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.