אשרת עבודה לזרים בישראל – מדריך למעסיק

חוק עובדים זרים אשר נחקק במדינת ישראל בשנת 91' קובע כי העסקה של עובדים זרים ללא אשרת עבודה לזרים בישראל, אסורה בתכלית האיסור. הגורם הממשלתי האמון על הנפקת אשרת העבודה הוא רשות האוכלוסין וההגירה, המהווה חלק ממשרד הפנים הישראלי. כיצד מוגדר "עובד זר" בחוקי העבודה בישראל? מי הם המעסיקים הרשאים לבקש אשרת עבודה לזרים? ומהם השלבים בדרך לקבלת אשרת עבודה לעובד זר? על כך במדריך שלפניכם.

מהי אשרת עבודה לזרים בישראל?

מעסיק שמעוניין להעסיק עובדים זרים בישראל, מחויב להסדיר עבורם אשרת עבודה. אשרה זו, כוללת פירוט בנוגע לענף המשק בו העובד עבורו האישור הונפק, רשאי לעבוד בעת שהייתו בארץ. אשרות העבודה לזרים בישראל ניתנות על פי מכסות שממשלת ישראל קובעת באופן שנתי להעסקת עובדים זרים בתחומי המדינה.

 

מי נחשב כעובד זר על פי חוקי מדינת ישראל?

עובד זר מוגדר בתור "עובד שאינו אזרח או תושב של מדינת ישראל". אדם זר שעובד בתחומי ישראל מבלי שהונפקה עבורו אשרת עבודה, יגורש מהארץ ועומד אף בפני קנסות ועונשי המאסר הקבועים בחוק.

גם מעסיק שבחר להעסיק עובדים זרים בישראל ללא הנפקת אשרת עבודה לזרים, אינו יוצא מהסיפור ללא פגע, היות ומדובר בעבירה פלילית לכל דבר ועניין, שחושפת את המעסיק לסנקציות הקבועות בחוק, למעט איסור על הכנסת עובדים זרים נוספים לתחומי ישראל.

 

באילו ענפים במשק ניתן להעסיק עובדים זרים באופן חוקי?

אשרות עבודה לזרים בישראל ניתנות למעבידים העוסקים במספר ענפים מוגדרים, וביניהם:

 

 • ענף הבניה.
 • ענף החקלאות.
 • ענפי התעשייה.
 • ענף המסעדנות (ספציפית – מסעדות אסיאתיות).
 • ענף שירותי הסיעוד.
 • ענפים נוספים המצריכים מומחיות מקצועית.
אשרת עבודה לזרים בישראל - מדריך למעסיק
אשרת עבודה לזרים בישראל – מדריך למעסיק

האם עובדים זרים יכולים להגיש בעצמם בקשה לקבלת אשרת עבודה בישראל?

בישראל, זרים אינם רשאים להיכנס לגבולות המדינה, ולקבל אשרת עבודה מבלי שמעסיק שכר את שירותיהם והסדיר את היתר העבודה עבורם מבעוד מועד. כדי להעמיד דברים על דיוקם –
רק מעסיקים בישראל רשאים ליזום בקשה לקבלת אשרת עבודה לזרים, מול משרד הפנים.

זאת בכפוף לכך שהמעסיק יצליח להוכיח את הכורח בהעסקת עובד זר מטעמי מחסור בכוח אדם מקומי בעל הכישורים הנחוצים לאיוש תפקיד נתון בעסק. יתרה מכך, על כתפיו של המעסיק תוטל האחריות גם להציג תימוכין לכך שלעובד הזר שברצונו להכניס לארץ, ישנם כישורים ומיומנויות ספציפיים הנדרשים לביצוע התפקיד המדובר.

השלבים לקבלת אשרת עבודה לעובד זר

על מנת לקבל אשרת עבודה לזרים, המעסיק נדרש לפעול מול רשות האוכלוסין וההגירה, כדלהלן:

1. השלב הראשון בהליך זה הוא בהגשת בקשה לקבלת אשרת עבודה לעובד זר, ובה יכללו הפרטים שלהלן:

 

 • הפרטים של המעסיק.
 • תחום עיסוקו של המעסיק.
 • אופי התפקיד שהעובד הזר מתעתד לבצע .
 • הפרטים האישיים של העובד הזר.
 • השכלתו של העובד הזר.
 • פרטי הרישום הפלילי של העובד הזר.
 • סכום התשלום לעובד הזר.
 • תנאי ההעסקה של העובד הזר.
 • מקום המגורים של העובד הזר במידה ויעבוד בארץ.

 

 1. לאחר הגשת בקשת קבלת אשרת העבודה לזרים, פרטיה יבדקו בידי רשות האוכלוסין וההגירה. במידה והבקשה תמצא תקינה, רשות האוכלוסין תנפיק מסמך המלצה למשרד הפנים להנפיק את אשרת העבודה לעובד הזר.

 

 1. בשלב הבא, המעסיק יידרש להציג בפני משרד הפנים את מסמך ההמלצה שקיבל מרשות האוכלוסין.

 

 1. משרד הפנים יפנה בהמשך לשגרירות ישראל בארץ המוצא של העובד הזר בבקשה שתונפק עבורו אשרת העבודה לזרים בישראל.

 

 1. המעסיק יידרש לבטח את העובד הזר כתנאי לקבלת אשרת העבודה עבורו, היות ועובדים זרים אינם מכוסים על ידי המוסד לביטוח לאומי במדינת ישראל.

 

 1. לאחר השלבים לעיל המעסיק יידרש להמתין עד להנפקת אשרת העבודה לעובד הזר בפועל, שעלולה לארוך תקופת מה כתלות במדינת המוצא של העובד. הויזה שתונפק תהיה תקפה למשך חודש ימים בלבד.

 

לאחר שאשרת העבודה תונפק עבור העובד הזר, הוא יוכל להיכנס לארץ באמצעות אשרת העבודה שהונפקה עבורו, בכפוף להוראותיו של חוק הכניסה לישראל. חשוב לדעת כי לעתים עשויה להידרש הגשה של בקשת הארכה למשרד הפנים לטובת הארכת תוקף האשרה למשך 12 חודשים נוספים.

 

למי ניתן לפנות בנוגע להנפקת אשרת העבודה לזרים בישראל?

בשנים החולפות, הנפקה של אשרת עבודה לזרים מהווה נושא שמעסיק מעבידים רבים בארץ. מדובר בנושא מורכב בפן הבירוקרטי והמשפטי, לאור העובדה שהמדינה מוצפת בעובדים זרים שחלקם מתבררים כשוהים בלתי חוקיים. היות והנפקת אשרת העבודה מוכרת בתור אחריות של המעסיק, טעויות הנוגעות להעסקת עובדים זרים עלולות לעלות למעסיקים לא רק בכסף, אלא גם באובדן זכויות בהמשך ואף בעונשים הקבועים בדין הפלילי, לרבות קנסות כבדים ועונשי מאסר ממושכים.

לעניין זה חשוב להיות מודעים לכך שמעסיק שהעסיק עובד זר שאין ברשותו אשרת עבודה תקיפה לזרים בישראל, המתאימה לענף בו המעסיק פועל, עלול להיפגע מכך גם אם חשב שהוא פועל כחוק.

מסיבות אלו, מעבידים שמעוניינים לחסוך מעצמם תסבוכות בלתי רצויות סביב העסקה בלתי חוקית של עובדים זרים בישראל, מוטב להם שיפנו מבעוד מועד להתייעצות משפטית מול עורך דין דיני עבודה, המתמחה בנושא של הנפקת אשרות עבודה לזרים בישראל באופן חוקי, יעיל ומהיר.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.