בוררות דיני עבודה – בורר נבחר, פסק דין מחייב

לא אחת קורה שמתגלעים סכסוכים בין עובד למקום העבודה שלו או בין כלל העובדים לבין מקום העבודה. כשהסכסוך נוגע לענייני עבודה ואם הדבר אפשרי, ניתן ואפילו צריך לפתור אותו בהתדיינות בין מנהלי העסק לבין העובד או העובדים המעורבים. הסכם כזה ניתן להשיג באמצעות גישור.

לחילופין, אפשר להגיע לתוצאות טובות גם באמצעות בוררות דיני עבודה. מה ההבדל בין בוררות לגישור? מה בין בוררות לבין התדיינות משפטית רגילה? למה עדיף לכל הצדדים להסתייע בהליך בוררות? כיצד יכול עורך דין דיני עבודה לסייע בהשגת תוצאה טובה בסכסוך, שתועיל לכל הצדדים? בשורות הבאות נעסוק בהרחבה בהליך הבוררות, שבשנים האחרונות נראה שרבים מעדיפים אותו על פני משפט מצד אחד או גישור מצד שני.

פתרון סכסוכי עבודה – הסכמה או התדיינות משפטית

סכסוכי עבודה, בניגוד לכל סוג אחר של סכסוך, נוגעים דרך כלל לקבוצה גדולה של אנשים. לרוב לא מדובר בהתדיינות משפטית בין שני פרטים, שתשפיע אך ורק על שניהם. מדובר בהתדיינות שההשפעה והתוצאות שלה עשויות להיות מורגשות לאורך זמן על קבוצה גדולה מאוד של אנשים.

גם המעסיקים וגם העובדים מבינים שפתרונות מקומיים או זמניים יגרמו למחלוקות להתפרץ שוב. זאת, משום שאי אפשר לכפות על קבוצה גדולה של אנשים להתנהל על פי פסקי דין שאין הסכמה לגביהם. לפיכך, כל הצדדים מסכימים שיש להגיע מעת לעת להסכמה ביניהם על הסכם עבודה כולל שיקבע את תנאי העבודה והשכר לתקופה קצובה. זאת, באמצעות משא ומתן ולא באמצעות דיונים משפטיים.

 

בוררות, התדיינות משפטית ומה שביניהם

כשמדובר בדיני עבודה, קורה לא אחת שדיונים שנערכים בין הצדדים מסתיימים בלא כלום. לא מדובר דווקא בדיונים על הסכמי עבודה כוללים, אלא על בעיות עקרוניות שהפתרון שלהן עשוי להשפיע על ההתנהלות של העסק לטווח ארוך. שני הצדדים מבינים שהתדיינות משפטית בנושא עקרוני עלולה להימשך תקופה ארוכה.

בנוסף, התדיינות משפטית מאפשרת לכל אחד מהצדדים לערער לערכאות גבוהות יותר, מה שעלול להאריך את הדיון המשפטי. במקרה הזה עשוי להיווצר מצב שבו שני הצדדים יבחרו בהליך בוררות.

בוררות דיני עבודה – בורר נבחר, פסק דין מחייב
בוררות דיני עבודה – בורר נבחר, פסק דין מחייב

מהם ההבדלים בין בוררות לבין הליך משפטי

להלן ההבדלים העיקריים בין בוררות לבין הליך משפטי:

  1. בחירת הבורר: בהליך בוררות, הבורר הוא אדם ששני הצדדים מסכימים לגביו. ההסכמה היא על עצם היכולת של אותו בורר להחליט בין הצדדים, ועל המוכנות של שני הצדדים למלא ככתבו וכלשונו את פסק הדין שהבורר יקבע בסיום התהליך.
  2. סופיות התהליך: הליך בוררות הוא הליך שלא ניתן לערער עליו בערכאות גבוהות יותר. המשמעות היא סיום הליך הבוררות מסיים את הסכסוך באופן שעליו מחליט הבורר.
  3. מקצועיות: במשפט רגיל, השופט הוא איש מקצוע בתחום המשפט. בבוררות, הצדדים עשויים להחליט על בעל מקצוע אחר, בהתאם לתחום שבו התגלע הסכסוך.
  4. חשאיות הדיון: הדיונים בבוררות יכולים להתנהל בחשאיות והצדדים אינם מחויבים לפרסם את תוכנם. עם זאת, פסק הדין של הבורר יש לו תוקף משפטי.

 

מעבר לאמור לעיל, יש הבדלים נוספים בין בוררות למשפט. ההבדלים נוגעים לשכרו של הבורר וכן כללי הראיות שהם שונים מאלה הנהוגים בבית המשפט. ככלל, המטרה של בוררות היא לסיים סכסוך משפטי קיים בהקדם, באופן שבו שני הצדדים ימלאו אחרי פסק הדין ללא ערעור.

 

ההבדל בין בוררות לבין גישור

בשורות לעיל סקרנו את ההבדל בין בוררות להליך משפטי רגיל. מצד שני, יש הבדל בין בוררות לבין הליך גישור. ההבדל העיקרי בין שני ההליכים הוא שהליך גישור הוא וולונטרי והמהות שלו היא התדיינות בין הצדדים. מצד אחד, המגשר הוא אדם שנבחר על ידי שני הצדדים, שנותנים בו אמון ומוכנים להסתייע בו כדי להגיע להסכם.

מצד שני, המגשר איננו פוסק אלא רק מסייע לצדדים להגיע להסכמה. משמעות הדבר היא שאם בתום התהליך אין הסכמה, הליך הגישור יופסק ואז הצדדים יעברו להליך משפטי או לבוררות, שתפקידם להכריע כך או אחרת. עם זאת, אם שני הצדדים בהליך גישור אכן מגיעים להסכמה, היא מועברת לבית המשפט ומקבלת תוקף של פסק דין. גם על הסכמה שהושגה בהליך גישור אין אפשרות לערער.

למה עדיף לכל הצדדים הליך בוררות דיני עבודה

כאשר מתגלע סכסוך משפטי בנושאים הקשורים בדיני עבודה, יש חשיבות לנסות ולפתור אותו במהירות האפשרית. המעסיקים מעוניינים לחזור מהר ככל האפשר לעבודה מלאה. זאת בדומה לעובדים, שעבורם כל יום שבו הם לא עובדים הוא יום שעבורו לא מקבלים שכר. הליך משפטי עלול להיות ארוך ומייגע.

זאת, בעיקר בגלל העומס על בתי המשפט מצד אחד והאפשרות לערער על פסק הדין מצד שני. בורר הוא אדם המגיע מחוץ למערכת, מה שאומר שאין עומדים בפניו תיקים משפטיים קודמים ולפיכך הדיון מתקיים במהרה. בנוסף, הבוררות חייבת להיות קצרה ואין אפשרות לערער עליה.

 

עורך דין דיני עבודה ואיך הוא יכול לסייע בתהליכי בוררות דיני עבודה

למעשה, דווקא כשמתנהל הליך בוררות בין שני צדדים בסכסוך עבודה, לעורכי הדין יש מרחב פעולה גדול. עורכי הדין של העובדים עשויים לסייע להם לבחור באילו סעיפים להתמקד. זאת, במטרה להגיע להסכמה מהר ככל האפשר ולשפר בכך את תנאי העבודה ואת השכר של כלל העובדים.

ואולם גם למעסיקים יש עורכי דין המתמחים בנושא ועשויים לייעץ להם באילו סעיפים כדאי להתפשר ועל מה חשוב להתעקש. בדרך כלל, משא ומתן כזה נערך בשני מישורים: במישור הכללי בין הנציגים של המעסיקים לנציגי העובדים, ובמישור המשפטי מתדיינים ביניהם עורכי הדין. בסיכומו של עניין מנוסח הסכם בין הצדדים, שמקבל מעמד של פסק דין והופך להסכם שמחייב את כל הצדדים.

 

על סופיות ההסכם בהליכי בוררות דיני עבודה

מרגע שנחתם הסכם עבודה וקיבל מעמד של פסק דין מחייב, הצדדים מחויבים לפעול על פי הסכם הזה, לאורך כל התקופה שאליה הוא מתייחס. אם ההסכם כולל העלאות שכר, המעסיקים מחויבים להעניק אותן במלואן לכלל העובדים שההסכם נודע להם.

 

האם הסכם שמתקבל בעקבות בוררות דיני עבודה יכול להוביל להרעת תנאים?

שום הסכם איננו יכול לכלול סעיפים שיש בהם משום הרעת תנאים לעובדים ותיקים. עם זאת, אם הצדדים מסכימים על כך, ניתן לשנות את תנאי הקבלה של עובדים חדשים. לדוגמה – הגדלת מספר שעות העבודה החודשיות הנדרשות מעובד חדש, יחסית לעובד ותיק.

 

הרחבה של ההסכם לענפים נוספים

לא אחת, הסכם שנחתם בענף מקצועי אחד, מוחל בעקבות צווים של שר הממונה גם לענפים נוספים. למשל – הסכמים שהושגו בענף המלונאות הורחבו בעבר גם ענף השמירה והאבטחה.

 

בשורה התחתונה

בדרך כלל, הסכמי עבודה מושגים בהליך של משא ומתן וגישור. אם מדובר בסכסוך בסוגיה ספציפית בין מעסיק לבין העובדים, הנושא עשוי להיות מופנה להליך של בוררות שהוא קצר וממצה. בכל מקרה, בתחום דיני העבודה יותר מאשר בכל תחום אחר, יש חשיבות למעורבות של עורך דין דיני עבודה להשגת תוצאות שתהיינה בסיכומו של עניין לתועלת כל הצדדים.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.