גיל פרישה מעבודה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם

גיל פרישה, הגיל שבו ניתן לפרוש מעבודה לגמלאות, הוא 65-62 לנשים כמפורט בטבלה בהמשך ו-67 לגברים

גיל פרישת חובה, הגיל שבו מעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש לגמלאות, הוא 67 (לנשים וגברים). אם עובד/ת מבקש/ת להמשיך ולעבוד מעבר לגיל זה המעסיק חייב לשקול את הבקשה באופן פרטני

גיל פרישת חובה להורה שילדו נפטר הוא 71, אך אבות שכולים של חללי צה"ל ושל חללי פעולת איבה זכאים להמשיך בעבודתם עד גיל 72 (אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת)

בקרו באתרים שלנו למידע נוסף
בקרו באתרים שלנו למידע נוסף

גיל הזכאות ליציאה לפנסיה מוקדמת הוא 60

חוק גיל פרישה קובע מהו גיל הפרישה- הגיל שבו עובד זכאי לפרוש מהעבודה, מהו גיל פרישה חובה- הגיל שבו מעסיק רשאי להפסיק את העסקת העובד, ומהו גיל הזכאות לפרישה מוקדמת.

גיל פרישה

 • כאשר מגיעים לגיל זה, ניתן לפרוש מהעבודה ולקבל (כפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם) פנסיה, כלומר זהו גיל הזכאות לקבלת פנסיה תעסוקתית.
 • בגיל פרישה ניתן גם לתבוע ולקבל קצבת זיקנה בהתאם למבחן הכנסות (מגיל 70 קבלת הקצבה לא מותנית יותר בגובה ההכנסות).
 • חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 העלה בצורה הדרגתית את גיל הפרישה לגברים מגיל 65 ל-67 (גיל הפרישה כיום) ואת גיל הפרישה לנשים מגיל 60 ל-65 בהתאם למפורט בטבלה שבהמשך.
 • הטבלאות הבאות מפרטות את העלייה בגיל הפרישה לגברים ולנשים כפי שנקבע בהתאם לתאריך לידתם:

גיל הפרישה לגברים

תאריך הלידה של הגבר גיל הזכאות
עד מרץ 1939 65
אפריל עד אוגוסט 1939 65 ו-4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 1940 65 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1940 66
ינואר עד אוגוסט 1941 66 ו-4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 66 ו-8 חודשים
מאי 1942 ואילך 67 (גיל הפרישה כיום)

גיל הפרישה לנשים

 • לנשים שנולדו בין אפריל 1944 לינואר 1970 גיל הפרישה נקבע בהתאם לחודש לידתן:
תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
עד מרץ 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 1959 62
ינואר עד דצמבר 1960 62 ו-4 חודשים
ינואר עד דצמבר 1961 62 ו-8 חודשים
ינואר עד דצמבר 1962 63
ינואר עד דצמבר 1963 63 ו-3 חודשים
ינואר עד דצמבר 1964 63 ו-6 חודשים
ינואר עד דצמבר 1965 63 ו-9 חודשים
ינואר עד דצמבר 1966 64
ינואר עד דצמבר 1967 64 ו-3 חודשים
ינואר עד דצמבר 1968 64 ו-6 חודשים
ינואר עד דצמבר 1969 64 ו-9 חודשים
1970 ואילך 65

גיל פרישת חובה

 • כאשר עובד מגיע לגיל פרישה חובה, המעסיק רשאי להפסיק להעסיקו
 • על פי החוק, גיל פרישה חובה מעבודה בישראל הוא 67 לנשים ולגברים.
 • כפוף להסדרים חוקיים הקבועים בחוק, בהסכמי עבודה קיבוציים או בהסכמים אישיים, ניתן לעתים להמשיך לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה (הסדר מסוג זה קיים, למשל, בשירות המדינה).
 • כאשר עובד מבקש להמשיך לעבוד אחרי גיל פרישת חובה, המעסיק חייב לתת לו להשמיע את דברו, ורק לאחר הפעלת שיקול דעת ראוי לקבל החלטה פרטנית לגביו.
 • גיל פרישת החובה להורה שילדו נפטר הוא 71, אך אבות שכולים של חללי צה"ל ושל חללי פעולת איבה זכאים להמשיך בעבודתם עד גיל 72 (אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת). גיל פרישה מוקדמת
 • חלק מקרנות הפנסיה התקציבית מאפשרות פרישה בגיל שמקדים את גיל הפרישה הרשמי (כפי שצוין למעלה), תוך הפחתה באחוזי הגמלה שמשולמת לפורש בשל הפרישה המוקדמת.
 • בהגיעם לגיל פרישה מוקדמת, רשאים עובדים בישראל לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית (בכפוף לזכויות הפנסיה שצברו והוראות הפנסיה בכל הנוגע לקבלת פנסיה מוקדמת).
 • מתחת לגיל זה, עובדים בישראל אינם זכאים להפסיק לעבוד ולקבל פנסיה, אלא אם כן נקבע בהסכם בינם לבין המעסיק שגיל הפרישה המוקדמת יהיה נמוך מהגיל הקבוע בחוק. במקרים אלו, המעסיק יישא בעלויות הנובעות מכך במלואן.
 • גיל הפרישה המוקדמת בישראל כיום הוא 60 לנשים ולגברים.
 • נשים שנולדו עד אפריל 1955, היו רשאיות לפרוש פרישה מוקדמת לפני גיל 60, בהתאם לטבלה הבאה:
תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
מאי עד דצמבר 1951 58
ינואר עד אוגוסט 1952 58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 58 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1953 59
ינואר עד אוגוסט 1954 59 ו-4 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955 59 ו-8 חודשים

גיל פרישה למגזרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות

 • למרות החוק הכללי, יש הסדרים חוקיים נקודתיים למגזרים תעסוקתיים ייחודיים ולנסיבות מסוימות (כגון: מצבים בריאותיים או משפחתיים).
 • מגזרים לדוגמה שבהם קיימים הסדרים אלה: העובדים בתחומים הביטחוניים (צבא קבע, משטרה, שב"כ, שירותי כבאות, שירות בתי הסוהר, גננות וכו') ובעלי משרות כמו שופטים, רבנים וכיו"ב.

חשוב לדעת

 • נשים רשאיות לפרוש מהעבודה לגמלאות כבר בגיל 60 עד 65 שנים, בהתאם לתאריך הלידה כפי שמופיע בטבלה, אך למעסיק אסור לחייב אותן לפרוש מעבודה בגיל זה ואסור להפלותן ולפטרן בשל גילן.
 • בעקבות ההעלאה ההדרגתית של גיל הפרישה לנשים, מי שמועד הגעתן לגיל פרישה נדחה זכאיות להטבות והקלות בתנאי זכאות שונים.
 • מבוטחים בביטוח פנסיוני זכאים לקבל קצבת פנסיה חודשית בהגיעם לגיל פרישה.
 • בהתאם לחוק האזרחים הותיקים תושבים שהגיעו לגיל פרישה מקבלים תעודת אזרח ותיק.
 • עובד שהמשיך לעבוד אחרי שהגיע לגיל פרישה רשאי להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים.