לשון הרע לאחר פיטורים

היחסים בין עובדים למעסיקים היו בעבר ועדיין הינם, כר נרחב לפעילות משפטית ולעימותים ברמות שונות בין נציגות העובדים או בין העובדים עצמם (בהעדר נציגות נבחרת), לבין המעסיקים, שיזדקקו במקים אלו לייצוג מעסיקים.

זאת, אף שאפשר לומר במידה רבה של ודאות כי במרבית המקרים ובמרבית מקומות העבודה, מתנהלים היחסים בין העובדים לבין ההנהלה של העסק על מי מנוחות וללא זעזועים מיותרים. למעשה, התנהלות מהסוג הזה היא ההתנהלות הרצויה לכל הצדדים המעורבים.

אם וכאשר מתעוררות מחלוקות ונוצרים עימותים בין ההנהלה או הבעלים של העסק לבין העובדים בו או הנציגות הנבחרת שלהם, הם אמורים להיפתר בצורה של דיון תרבותי, ענייני וממוקד, שנועד להביא להסכמות ולפתרון המחלוקת על מי מנוחות.

אולם למרבה הצער קורה לא אחת ששני הצדדים נקלעים למצבים שבהם נדרש כל אחד מהם לייצוג משפטי לשם השגת מטרות ויעדים שונים. בשורות הבאות נעסוק דווקא בנושא הרחב של ייצוג מעסיקים בעניינים הקשורים לעובדים, לדיני עבודה ולצורך של המעסיקים לעמוד בדרישות החוק ובהסכמי העבודה.

סוגיות שכדאי להכיר בנושא של ייצוג מעסיקים

סוגיות רבות מספור עולות לעתים קרובות בהקשר לנושא של ייצוג מעבידים במחלוקות הסובבות סביב דיני עבודה, וביניהן: מהי בעצם משמעותו של ייצוג מעבידים בסבך היחסים שבין עובד למעסיק? באילו עניינים מטפל עורך דין המייצג את המעסיק? כיצד ניתן לבחור עורך דין מקצועי המתמחה בדיני עבודה אשר יוכל לייצג באופן יעיל את האינטרסים של המעסיק מול העובדים, ארגוני העובדים ומול בתי המשפט? בכל הסוגיות הללו נדון בהרחבה בשורות הבאות.

ייצוג מעסיקים – למה בעצם המעסיק חייב להיות מיוצג?

כאשר חושבים על מאבקים בין עובדים למעבידים, המחשבה הראשונה המתעוררת היא בדרך כלל על העובדים ועל הצעדים שהם צריכים לנקוט על מנת למצות את הזכויות שלהם על פי החוק. לרוב נתפסים העובדים, ובמידה רבה של צדק, כצד החלש. העובד זקוק להגנה, הן מפני החוק והן מפני התנכלות אפשרית כלפיו מצד המעסיק.

שהרי מה יותר הגיוני מאשר מעסיק המחזיק אצלו לכאורה את כל הקלפים, העושה בהם שימוש במטרה להתנכל לעובד ולגרום לו לעבוד בתנאים ירודים, תוך העדר ברירה אמיתית או אפשרות להתנגד? ואולם התייחסות כזאת מעוותת במידה רבה את האמת ואת המציאות. ייתכן שלפני מאה שנים או יותר, היה יסוד מסוים להנחות הללו.

עם זאת, במהלך המאה העשרים, וביתר שאת בשני העשורים של המאה הנוכחית, חלו התפתחויות שגרמו לכרסום מתמשך במעמדו של בעל העסק וביכולת שלו לנהוג בעובדים שלו כרצונו.

ייצוג מעסיקים
ייצוג מעסיקים

בכל המדינות המתוקנות, ובכלל זה במדינת ישראל, נחקקו חוקי עבודה ברורים ומפורשים, המחייבים את המעסיק לא פחות מאשר את העובד. זאת ועוד – הרוב המכריע של העובדים מודע היטב לזכויות שלו ולאפשרויות העומדות בפניו לצאת למאבק ולנצח. העובדה שארגוני עובדים מעמידים לרשות העובדים הנאבקים ייעוץ משפטי ולעיתים גם ייצוג משפטי ללא עלות או בעלות נמוכה, מאפשרות לכל עובד הרואה את עצמו נפגע מפעולות שרירותיות של המעסיק, לפתוח במאבק משפטי.

במקרים אחרים, עורכי דין משכנעים עובדים שעזבו מקום עבודה לכאורה בצורה מסודרת ובלא טינה, לתבוע את מקום העבודה בתואנות כאלה ואחרות. זאת, במטרה לזכות בפיצויים, שמהם גוזר אותו עורך דין את העמלה או התשלום שלו. לנוכח ריבוי המקרים מהסוג הזה, ולנוכח העובדה שעובדים במאה העשרים ואחת מודעים היטב לזכויות שלהם, אין תמה שגם לצד השני נדרש ייצוג משפטי. ייצוג מעבידים (מעסיקים), ככל שהוא מקצועי יותר, יכול לספק להם מעטפת הגנה מפני תביעות משפטיות אפשריות.

ייצוג מעסיקים – מתי הוא נדרש?

ייצוג מעסיקים נדרש בכל מקרה שבו מתעוררת מחלוקת בין עובד לבין המעסיק, שבה שני הצדדים לא מגיעים לעמק השווה והעובד פונה לייעוץ משפטי. זאת, במטרה להשיג את מה שלדעתו מגיע לו באמצעות תביעה משפטית. ייעוץ כזה נדרש גם בקרה שבו עובדים בעסק או עובדים לשעבר אשר פוטרו או עזבו מרצונם, מגישים כנגד העסק תביעה משפטית בהקשר לזכויות שלדעתם נשללו מהם או לא קוימו על פי החוק, בתקופת ההעסקה שלהם.

בהקשר הזה חשוב לציין שבתי המשפט לענייני עבודה עשויים לתמוך בתביעת העובד, אם המעסיק לא הצליח להזים אותה או להוכיח את הטענות שלו ומנגד, העובד מספק מסמכים שונים המוכיחים את הטענות שלו.

כיוון שהעובדים הם לכאורה הצד החלש, נוצר מצב שבו דווקא המעסיק, שהוא לכאורה הצד החזק והשולט צריך להצטדק, לעיתים על לא עוול בכפו. עורך דין איכותי המתמחה בדיני עבודה ובנושא של ייצוג מעסיקים עשוי לסייע לבעלים ולמנהלים של עסק שנתבע על ידי עובד, להיחלץ מבעיה שעלולה, אם לא תטופל כהלכה, לגרום לו להוצאות מיותרות.

באילו עניינים מטפל עורך הדין של המעסיק?

ייצוג מעבידים (מעסיקים) נדרש במגוון רחב של עניינים ומצבים. המצב הראשון, הוא טענה לפיטורין שלא כדין של עובד. חלק ניכר מהטענות המועלות מעת לעת כנגד מעסיקים, נוגעות להליך לא תקין של פיטורין. אם הטענה הזאת מוכחת כנכונה, כי אז המעסיק עלול להידרש להחזיר את העובד לעבודה, או לחילופין לשלם לו פיצויים עקב העדר הליך פיטורין תקין.

יש לא מעט דוגמאות לפסיקות של פיצויים בגובה של עד עשרים משכורות חודשיות, עקב הליך פיטורין לא תקין. הליך שימוע מסודר לעובד הנמצא לפני פיטורין, עשוי למנוע קנסות והוצאות מיותרות. עורך דין טוב מטמיע במערכת הבירוקרטית של העסק את התובנה שגם אם הדבר נראה מיותר, חשוב להתנהל בדיוק על פי דרישות החוק.

יישום הסכמי עבודה וחוקי עבודה ושמירה על מנוחת העובד בזמני ההפסקות

תחום נוסף שבו נדרש סיוע של עורך דין למעסיקים הוא הקריאה והלימוד של כל הסכם עבודה חדש אשר נחתם בענף בו פועל העסק. הבעיות הגדולות נמצאות בדרך כלל בסעיפים הקטנים. לכן, חשוב שעורך דין ילמד את ההסכם ויסייע לעסק ליישם את כל הסעיפים בו ככתבם וכלשונם. אחת הדוגמאות לפיצויים ששילם מעסיק על פרשנות לא נכונה של הסכם העבודה, היה עסק שחייב את קציני הביטחון והשומרים שלו לשאת איתם מכשירי קשר גם בזמן ארוחת הצהריים.

זאת, במטרה להיענות לקריאות דחופות. משנתבע העסק, טענו מנהליו להגנתם שתפקידו של קצין הביטחון הוא חיוני ולא ניתן לוותר עליו. ממילא, טענו המנהלים, היה מדובר בכוננות בלבד. ועדיין, בית המשפט פסק שעל העסק לשלם לתובעים את מלוא הסכום עבור שעות המנוחה כאלו היו שעות עבודה.

באופן טבעי, השעות הללו שלומו כשעות נוספות, ונוספו עליהם פיצויים עבור עוגמת נפש. וגם זה, אחרי שהעסק הגיע להסכם עם התובעים אשר קבל מעמד של פסק דין. הלקח ברור – אין לפגוע בשום פנים בזכותו של עובד למנוחה. אילו התייעץ אותו העסק עם עורך דין לפני שהחליט לפעול, היו עורכי הדין מונעים, ככל הנראה, את הפיצויים המיותרים.

מניעת היישום של רעיונות לא מוצלחים לחיסכון

המקרה לעיל אינו ייחודי. לא אחת הוגים בעלי העסק או המנהלים בו רעיונות לחיסכון כספי, שעל פניו נשמעים מצוינים אבל הם לא עמודים במבחן המשפטי. רעיון כזה היה, למשל, לשחרר עובדים שעה אחת מוקדם יותר מהמשמרת, בימים בהם לא היתה עבודה. משהגיעו הדברים לאוזניו של עורך הדין, הוא הורה להפסיק את המנהג הזה.

יתרה מכך – הוא הורה לשלם לעובדים ששוחררו מוקדם, את מלוא התשלום עבור שעות העבודה שלכאורה נחסכו. העיקרון המנחה היה, שאם עובד נקרא למשמרת של שמונה שעות, אסור לשחרר אותו מוקדם יותר ללא הסכמתו. עם זאת, אין מניעה לשחרר עובד מוקדם יותר, אם הוא בעצמו הביע את רצונו בכך.

התמודדות עם תביעות כנגד המעסיק לאחר ניתוק יחסי עובד מעסיק

שתי הדוגמאות הללו הן רק אפס קצה של מסכת דוגמאות של תביעות כנגד מעסיקים בגין הפרת זכויות עובדים. ייצוג מעבידים (מעסיקים) בבתי משפט לענייני עבודה, מונע מהמעסיק להיכנס למהמורות שעלולות לגרום לו בסיכומו של עניין הפסדים כספיים ניכרים.

העיקרון המנחה של ניהול נכון של עובדים, הוא שכל מי שנחשב עובד של העסק, חייב ליהנות מכל התנאים. מנגד, הוא חייב לשאת בכל החובות כלפי המעסיק. כל סטייה מהעיקרון הזה, הביאה בעבר ותביא ככל הנראה גם בעתיד, לנקיטת אמצעים כנגד מעסיקים שסטו ממנו.

הניסיון להגיש תביעה כנגד המעסיק מיד עם תום תקופת העבודה, הפך לספורט לאומי, הן בקרב מהגרי עבודה והן בקרב אזרחים ישראלים. עורך דין מהימן המייצג את העסק, עשוי לסייע במניעה מראש של האפשרות להגשת תביעות ובהתמודדות עם תביעות לאחר שהוגשו, על הצד הטוב ביותר.

ייצוג מעסיקים במקרים של גניבות ומעילות של עובדים

אחת הסוגיות שבה נעזרים הבעלים והמנהלים של עסקים בייצוג של עורכי דין מיומנים, היא הסוגיה של מעילה או גניבה מהעסק על ידי עובד. בסוגיה הזאת יש שני מצבים: מצב שבו עובד נתפס "על חם" – כלומר נתפס בעת ביצוע העבירה, ואין  צורך להוכיח את העוול שנעשה למעסיק.

מנגד, מצב שבו אין הוכחה חותכת אלא רק נסיבתית. במקרה הראשון, העובד מפוטר לאלתר ולרוב גם לא מתאפשר לו אפילו לסיים את יום העבודה שבו נחשפה העברה. אם מדובר בעובד ותיק, מתעוררת הסוגיה של תשלום פיצויים למרות הגניבה המוכחת.

לרוב נדרשת העצה של עורך דין בנושא, על מנת להימנע ממצב שבו עובד יתבע את העסק למרות שהוא עצמו אשם. במרבית המקרים, התביעה היא בגין העדר שימוע, שמבחינת בעלי העסק נראה מיותר מאחר ויש תיעוד של גניבה, ומבחינת החוק זה נראה כאלו נמנעה מהעובד הזכות שלו לשטח את הטענות שלו.

אם במקרה הזה יש עילה לתביעה, על אחת כמה וכמה כשמדובר בעבירה שיש קושי להוכיח אותה. עבירה מהסוג הזה יכולה להיות גניבת שעות, קרי החתמת כרטיס עבודה על ידי עבד אחד עבור עובד אחר. כאן, נטל ההוכחה חל על העסק. זאת, מכיוון שיש סבירות נמוכה שהעובד אכן יודה מרצונו בפעולה כזאת. עורך דין מתוחכם מכנס שימוע לעובד, בהשתתפות כל הצדדים המעורבים, כולל נציגות העובדים.

אם העובד מעוניין בכך, הוא יכול להביא איתו עורך דין. אחרת, הוא לוקח את הסיכון שהתוצאות של השימוע ישפיעו עליו. אם השימוע לפני פיטורין עומד בכל הכללים, אזי לעובד שפוטר אין כל אפשרות להגיש תביעה נגד העסק, ובוודאי לא כזאת שתזכה אותו בפיצויים או תמורה כספית כל שהיא.

ייצוג מעבידים בעת פיטורין של עובד על רקע תפקוד לקוי

אחת הסוגיות שכל עורך דין המייצג מעבידים נדרש להן מעת לעת, היא הרצון של המעביד לפטר עובד על רקע תפקוד לקוי שלו. כאן יש מידה רבה של רגישות. זאת, בעיקר במקומות עבודה מסודרים שבהם יש הסכמי עבודה.

בהסכמים כאלה מוגדרת תקופה שבמהלכה העובד נמצא בניסיון. עובד במצב הזה יכול להיות מפוטר ללא סיבה נראית לעין, ולמעביד לא תיווצר שום בעיה. עם זאת, פיטורין של עובד לאחר תום תקופת הניסיון דורשת עריכת שימוע כחוק, שבו ניתנת לעובד הזדמנות להשמיע את דעתו.

זאת ועוד – ייתכן שבמקרים כאלה ימליץ עורך הדין לנסות ולהגיע לסוג של פשרה עם העובד, או להעניק לו תקופת ניסיון נוספת להשתפרות. אם העובד מתעקש על ועדה פריטטית עם נציגי ההסתדרות או ארגון העובדים, ייצג עורך הדין את האינטרסים של מקום העבודה.

ייצוג מעבידים בתלונות על הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית היא מושג שמרבית הבעלים והמנהלים של עסקים מתקשים עדיין להתמודד איתו בצורה נכונה. במקום הזה בדיוק נדרש ייצוג מעבידים (מעסיקים) על ידי עורך דין מיומן. עורך הדין של המעביד ייעץ בדיוק מה לעשות בכל שלב, החל מהשעיית העובד החשוד בהטרדה, וכלה בהליך פיטורין מסודר.

חשוב מאוד לברר את הנושא עד תום, תוך הבנה ברורה שכל מקרה כזה עלול להגיע לבית המשפט, בעיקר ביוזמת הקורבן. עורך דין המייצג את העסק יעשה הכל במטרה לנתק את הקשר בין מקום העבודה לאירועי ההטרדה המינית. בין השאר, יוכיח עורך הדין שבית העסק עשה ככל יכולתו למנוע הטרדות מיניות ולהעלות את המודעות של כלל העובדים לנושא הזה – כפי שכל עסק אכן חייב לעשות.

איך לבחור עורך דין המתמחה בתחום ייצוג מעבידים (מעסיקים)

בחירת עורך הדין עבור העסק איננה עניין של מה בכך. אחת הדרכים לבחור את עורך הדין המתאים, היא בירור מסודר ויעיל בקשר אליו. את הבירור אפשר לעשות באמצעות האינטרנט, או באמצעות חברים ומכרים שהסתייעו באותו עורך הדין בעבר. למרות ההתקדמות הטכנולוגית המשמעותית שחלה בעשורים האחרונים, עדיין אין תחליף לרושם האישי ולהמלצות חמות של חברים.

זאת, במיוחד במקצוע שלמרות השינויים הטכנולוגיים, השינויים שחלו באופן ההתנהלות של האוחזים בו הם מזעריים. מאליו מובן, שאותו עורך דין חייב להצדיק את עצמו. עורך הדין שנבחר צריך להיות מומחה בתחום  דיני עבודה וחוקי העבודה. בנוסף, הוא צריך להיות בעל חושים חדים ויכולת אבחנה. זאת, כדי למנוע מהלקוח שלו, קרי המעביד, להסתבך במצבים בלתי נעימים ותביעות לא רצויות מצד עובדים.

מה חשוב לשים לב כשבוחרים עורך דין לטובת ייצוג העסק

ייצוג מעבידים (מעסיקים) בידי עורך דין נושא בחובו עלויות גבוהות. עם זאת, ההיסטוריה מלמדת שעורך דין כזה הוא בדרך כלל משתלם מאוד לעסק ומונע ממנו לבצע פעולות שעלולות לגרום נזק לעסק או לחייב אותו לשלם פיצויים לעובדים שלא לצורך. במקום שבו הכרעות מתקבלות בבתי המשפט, חשוב שגם לעסק שלך יהיה ייצוג הולם ויעמוד לרשותך עורך דין מיומן ומנוסה.

חשוב לדעת שככל שמספר העובדים בעסק הוא גבוה יותר, כך גדלים הסיכויים לתביעה של עובד כנגד המעביד או בצורך של המעביד להעביר עובד מתפקידו מבלי שלאותו עובד יהיו הסיכויים לסכל את ההחלטה, מוצדקת ככל שתהיה.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד.

המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.