דמי נסיעה

במסגרת מקום עבודתנו אנו עלולים לעתים לכתת רגלנו ולהיאלץ לנסוע מרחקים ארוכים. מרחקים אלו, פרט להיות זמן של ממש אשר נגזל מאיתנו, הינם גם הוצאה לא מבוטלת כאשר על העובד לצרוך שירותי תחבורה ציבורית או לממן מכיסו את הוצאות הדלק השוטפות.

לאור זאת, בהתאם לקובץ חוקי המגן אשר קיים בישראל ותכליתו לדאוג לזכויות העובדים כמו גם לחובות מעסיקיהם, נקבעו תקנות ודינים בעניין דמי נסיעה אשר כל עובד זכאי להם אילו הוא נאלץ להגיע למקום העבודה באמצעות כלים אשר עולים לו כסף. לפיכך, במאמר הקרוב נדון בשאלה מי ואיך זכאי לקבלת דמי נסיעה.

מה הם דמי נסיעה?

בהתאם לחוק אשר תוקפו נכנס ב1.2.2016, נקבע כי גובה ההחזר הוא 22.6 ש"ח ליום או בצמוד למחיר כרטיסייה תואמת, בהתאם לזול מבינם. כלומר, הסכום אשר המעסיק צריך להעמיד לרשותו של העובד, הוא בגובה של עלות הנסיעה מביתו של העובד לכדי מקום העבודה. כמו כן, אילו נקבע בהסכם ההעסקה של אותו עובד גובה דמי נסיעה אשר הינו גבוה משנקבע בחוק, אזי שהמעסיק מחויב לשלם את אשר סיכם עם העובד, על אף כי החוק מתיר לו לשלם פחות.

כאשר מחשבים דמי נסיעה אלו בהתאם לחודש עבודה מלא, ניתן להגיע לסכום לא מבוטל אשר הינו מגיע לכדי מספר אלפי שקלים בשנה.

 

סכום קבוע אשר אינו נתון למחלוקת

בהמשך לכך, גם אילו חפץ העובד ו/או המעסיק להקטין את סכום הוצאות הנסיעה ולקבוע דמי נסיעה שהינם קטנים יותר, או אף אפסיים, אינם רשאים אף אחד מהצדדים להפחית או לפגוע בתשלום דמי נסיעה. הסיבה לכך היא עיגונם של דמי נסיעה כחלק מקובץ חוקי המגן, אשר חוקקו במטרה לעגן ולקבוע את כלל אשר חייב מעסיק עבור עובדיו, חובה אשר דמי נסיעה היא אחת מהן.

 

מערך נסיעות כתחלופה חוקית במקום דמי נסיעה

אילו מעמיד המעסיק מטעמו פתרון תעבורתי כלשהו לזכות עובדיו, פתרון כדוגמת מערך הסעות או סידור אשר מאפשר לעובד פתרון חינמי להגיע למקום העבודה, אזי שהינו פתור מתשלום דמי נסיעה.

דמי חג
דמי חג

כיצד מחשבים דמי נסיעה ביחס לתלוש

בכדי להגיע לסכום הכולל אשר עליו המעסיק לשלם לזכות העובד, יש להכפיל את מספר ימי העבודה בפועל של העובד בעלות היומית של הנסיעה למקום עבודתו. כמו כן, כפי שצוין לעיל, אילו המעסיק רוכש עבור עובדיו כרטיסייה אשר הינה חינמית לאורך כלל החודש, יש בכך גם כן פתרון מספק לצורך התנועה אל ומהעבודה.

עם זאת, גם כאשר העובד נאלץ להגיע למקום העבודה בימים בהם אין פתרון תחבורתי כדוגמה שבתות וחגים, על המעסיק לשלם בכל זאת דמי נסיעה למען העובד, מתוך הבנה כי ייתכן ונאלץ לשאת בהוצאות הדלק בעצמו ו/או להיעזר בשירותי מוניות. כמו כן פטור המעסיק מתשלום דמי נסיעה בעבור ימים בהם העובד היה חולה ו/או נעדר מטעמי חופשה.

אופן החישוב הוא פשוט וכרוך בהכפלת מספר ימי העבודה בסכום אשר עולה לכל עובד להגיע לכדי מקום העבודה, כלומר 22.6 כפול מספר ימי העבודה. כאשר מדובר בחודש עבודה מלא, מדובר בסכום אשר נע סביב 500 ש"ח, כאשר כמובן שלאורך שנה שלמה הסכום מגיע לכדי 6,000 ש"ח.

מי זכאי לקבלת דמי נסיעה?

לאחר שדנו בתנאי דמי נסיעה כמו גם באופן בו הם משולמים, יש להתבונן בשאלה מי זכאי לקבלם ובאלו התניות. בהתאם לחוק נקבע כי התנאי לקבלת דמי נסיעה הוא כי העובד מתגורר במרחק של לפחות 2 תחנות אוטובוס ממקום העבודה, וכי אין תלות במרחק הגיאוגרפי הפיזי אשר נפרש ממנו ולידי מקום העבודה.

 

השגות, אותיות קטנות, ומקרי קצה בדמי נסיעה

בנוסף לקביעת הזכאות, ישנם עוד חידודים בדמות אופן השימוש בדמי ההסעה. כלומר, אילו עובד עושה שימוש בנסיעה חד כיוונית למקום העבודה, כפי שעלול לקרות במקרים בהם מקום לינתו של העובד היא בסמוך למקום העבודה, אזי שהמעסיק דרוש לשלמו רק מחצית מהסכום אשר נקבע, כלומר 11.30 ש"ח.

זאת ועוד, כי אילו המעסיק העמיד רכב לזכות ושימוש עובדיו, רכב אשר נמסר כחלק מתנאי ההעסקה, גם אז הינו פטור מתשלום דמי נסיעה, שכן העמיד לזכות העובד פתרון נוח ונגיש לשם כך.

בניגוד לזאת, עובד אשר אינו עושה שימוש כלל בתחבורה ציבורית בדרכו לעבודה, כאשר הינו עושה שימוש באופניים או שמא בוחר לצעוד רגלית, זכאי גם הוא לקבלת החזר נסיעות, כל עוד מרחק מגוריו ממקום העבודה עולה על 500 מטרים.

 

כיצד לפעול אל מול מעסיק אשר אינו מוכן לשלם דמי נסיעה

אילו מעסיק החליט מבעוד מועד או תוך כדי העסקה לבטל את זכאותו של עובד לקבלת דמי נסיעה, אזי שיש בכך הפרה של חוקי היסוד כמו גם זכות בלתי ניתנת לערעור מצד המעסיק, אשר למעשה עובר על החוק.

לאור זאת, רשאי כל עובד להגיש פנייה ותביעה לידי הערכאה המשפטית הרלוונטית הלוא היא בית הדין לענייני עבודה, בכדי לדרוש ממעסיקו אשר גזל את זכויותיו תשלום ופיצוי הולם בשל כך. בנוסף לכך, אילו כבר נעשתה פנייה בעניין זה, יוטב לבדוק האם מולאו כלל חובותיו של המעסיק גם ברכיבי שכר אחרים כדוגמת דמי מחלה, פיצויים, והפרשות פנסיוניות.

 

לסיכום – חשיבותם של דמי נסיעה

אף על פי במבט ראשוני ישנה נטייה לזלזל בדמי הנסיעה בשל היותם זניחים לעתים אל מול רכיבי שכר אחרים ובעלי נפח משמעותי יותר, כאשר מתבוננים בהם לאורך זמן הם עלולים להצטבר לכדי סכומי כסף משמעותיים. לכן, לאור העובדה כי השגתם אינה כרוכה בביצועה של אף פעולה, כמו גם היותם מעוגנים בחוק עבור כל עובד, ואינם זכות סוציאלית אשר שמורה ליחידי סגולה, רצוי וחובתו האזרחית של כל עובד לוודא כי נעשה צדק בעניינו בהקשרם.

כמו כן, אילו עובד הגיע לכדי מצב כי אינו מקבל כראוי דמי נסיעה, קיים יסוד סביר להאמין כי באמצעות הגשת תביעה לבית הדין לעבודה הוא צפוי לקבל כגמולו ואף יתרה מכך, בעודו משיב את ששלו על פי חוק.

לפיכך, אילו הנכם עובדים במקום אשר בוחר במודע או שלא, שלא להעניק לכם דמי נסיעה, מומלץ במידה רבה להתעמת עם העוול הזה, בכדי להבטיח את מלוא זכויותיכם, כמו גם כי מעסיקכם ידע לקחת בחשבון בצורה טובה יותר בעתיד, את הזכויות הבלתי ניתנות לערעור אשר מגיעות לכלל עובדיו.