האם עובדים בכירים זכאים לתשלום על שעות נוספות?

עובדים בכירים, בדומה לשאר העובדים בשוק התעסוקה, זכאים לתשלום על שעות נוספות. עובדים זכאים לשעות נוספות על כל שעה שהם עושים מעבר לשעות העבודה, כפי שמוזכר בחוק.

מכיוון שהתשלום על שעות העבודה הוא גבוה, ויכול להגיע אף ל- 150% מהשעה השלישית מעבר לשעות העבודה, מעסיקים עלולים לנסות לעקוף את שכר שעות העבודה והמנוחה, באמצעות מגוון דרכים, אשר עלולים לכלול, בין היתר, העלאת העובדים למשרה בכירה יותר, או תשלום של שכר גלובלי הכולל בתוכו כבר את השעות הנוספות, בכדי לא לשלם את האמור.

מכיוון שכך, גם במגזר העובדים הבכירים כאשר ישנו חשש לאי תשלום או חשש מניצול של המעסיק, יש לפנות לעורך דין דיני עבודה אשר יוכל להמליץ על המשך הטיפול בתיק ואף תביעה בבית דין לעבודה, אם יש צורך בכך.

מה החוק אומר על תשלום שעות נוספות?

שעות נוספות, מוגדרות כשעות עבודה נוספות מעל 8.6 שעות יומיות, או מעל 42 שעות חודשיות. החוק מגדיר את התעריף של שעות אלה, כך שבשעתיים הראשונות, יקבל העובד 125% מתעריף השעה, ומהשעה השלישית ואילך יקבל העובד 150% מהתעריף השעתי. ההיגיון העומד מאחורי גמול השעות הנוספות, הוא לא שהעובד ירוויח יותר, אלא שהמעסיק יחשוב פעמיים האם כדאי לעובד ספציפי לעבוד שעות נוספות והאם יהיה זה מוצדק מבחינה כלכלית.

החוק מנסה להגן על העובד, מפני שחיקה, אובדן שעות הפנאי, ופגיעה פיזית ונפשית. כמו כן, ישנה גם מגבלה על כמות השעות היומיות והשבועיות שעובד יכול לבצע, כדי למנוע ניצול של המעסיק. דין העובדים הזוטרים אינו דומה לדין העובדים הבכירים, אשר נטל האחריות עליהם גבוה יותר, והם מחויבים לארגון או לחברה באופן שלא גובל או תחום בשעות.

מעבר לכך, השכר השעתי שמקבל עובד זוטר אינו דומה לשכרו של העובד הבכיר, אשר פעמים רבות השעות הנוספות מגולמות כבר בשכרו, שיהיה גבוה יותר מהממוצע המשולם לכלל העובדים.

 

מה החוק אומר על תשלום שעות נוספות לעובדים בכירים?

על פי חוק הגנת השכר, חייב המעסיק לתשלום שעות נוספות, כמו גם לניהול שקוף וברור של שעות העבודה שנעשו. כל עובד, יהיה זה הבכיר ביותר, זכאי לתלוש משכורת, המפרט את מספר השעות שעבד ואת התעריף ששולם לשעה. לכן, אין להפלות עובדים בכירים, גם לא עובדים בדרגים ניהוליים, אשר פעמים רבות, מחויבים לעבוד שעות ארוכות ונוספות, בכדי להספיק את כל המוטל עליהם.

האם עובדים בכירים זכאים לתשלום על שעות נוספות
האם עובדים בכירים זכאים לתשלום על שעות נוספות

עם זאת, מכיוון שבדרך כלל במשרות אלו, חוזי העסקה שנחתמים הינם בגדר חוזה אישי, יש להקפיד על נושא זה כבר בעת החתימה הראשונית בעת הקבלה לעבודה. בנוסף, ישנם עובדים העובדים בחוזה קיבוצי אשר מגלם בתוכו הטבות שונות, כמו גם שעות נוספות, או תפקידים מיוחדים, כמו למשל בשירות הביטחון, אשר להם יהיה חוזה מיוחד אשר יגדיר באופן שונה את התשלום על השעות הנוספות.

יש לזכור, כי גם כאשר מדובר על משרת אמון, אפשר ורצוי להקפיד על תשלום שעות נוספות ככל האפשר, ובמקרה של חשש או אי הסכמה, יש להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה, שיכול למנוע מקרים של עוגמת נפש שיתרחשו מאוחר יותר, כבר מתחילה.

האם ישנם עובדים בכירים שלא זכאים לתשלום שעות נוספות?

יכולים להיות עובדים בכירים שלא זכאים לתשלום שעות נוספות, מכיוון שהם נושאי משרת אמון או עובדים בעבודה אשר אי אפשר להגביל בשעות, או שאינה ניתנת למדידה של שעות קבועות. עובדים אלה יהיו בדרך כלל בדרגת מנכ"ל, סמנכ"ל, דירקטור ועוד.

ישנן מספר אפשרויות לתשלום לעובדים אלה, למשל תשלום גלובלי של סך הכל השעות הנוספות, באופן שישאר קבוע או יחושב על פי השעות שנעשו בפועל. כמו כן, לעובדים בכירים, משולם, על פי רוב, שכר גלובלי, המגלם בתוכו כבר את תוספת השעות הנוספות, ומייתר את הצורך בספירת שעות מדוקדקת.

עם זאת, חשוב לזכור כי על פי חוק שעות העבודה והמנוחה, עומדת לכל עובד הזכות לתשלום עבור השעות שעבד, במיוחד אם עבד שעות נוספות מעבר למתואר על פי החוק. לכן, כאשר תיק שכזה מגיע לפתחו של בית המשפט, הוא לא יאפשר את ניצולו של העובד, והמעסיק יידרש להוכיח את מהות אופי העבודה, מיקום העובד בהיררכיה הארגונית, מספר שעות העבודה הממוצעות שעבד העובד, סמכויות העובד והשוואה של שכרו עם שאר העובדים בארגון.

מכיוון שבתי המשפט מחמירים ונוטים לצדד בעובדים, יש לקחת זאת בחשבון כאשר מחשב המעסיק את שעות העבודה של כל עובד, קל וחומר עובד שהוא מחשיב כבכיר ונושא משרת אמון.

 

איך קובעים כמה בכיר העובד לעניין הזכאות לתשלום על שעות נוספות?

עובד בכיר, הדורש תשלום של שעות נוספות, יעמוד במבחן בית המשפט, בדיון לגבי דרגתו ומידת החלטותיו במדיניות החברה או הארגון. עובד רשאי לדרוש שעות נוספות על עבודה שנעשתה, אולם יש לזכור כי שני הצדדים מחויבים להסכמים שנעשו ביניהם, בשלב מוקדם של העבודה.

מחד, עובד אשר עבד שעות נוספות ולא קיבל לכך אישור ממנהליו, לא יקבל את התשלום על שעות אלה, ומאידך עובד בכיר אשר שכרו הגלובלי כלל שעות עבודה נוספות, יהיה מחויב לאחריות לגבי החברה, ולא יקבל תשלום נוסף על כך.

גם אם העובד הבכיר כפוף למנהלים ובעלי העסק או הארגון, הוא עשוי להיחשב בכיר, אם השתתף בדיונים, קבע מדיניות, הוציא לפועל את מדיניות החברה או כל פעולה אחרת אשר תוכל להוכיח את מעמדו בהיררכיה הארגונית.

יתרה מכך, השכר הגלובלי אותו מקבל העובד הבכיר, ומגלם את כל דרישות השעות, יהיה בדרך כלל גבוה בהרבה מהממוצע המקובל. בכל מקרה בו קיים ספק לגבי הצורך בתשלום שעות נוספות, כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, אשר יוכל לבחון את המקרה ולהחליט האם במקרה הספציפי זכאי העובד לתשלום נוסף על שעותיו.

 

לסיכום

לשאלה האם עובדים בכירים זכאים לתשלום על שעות נוספות, התשובה היא בדרך כלל לא. עובדים בכירים, בדרגות ניהוליות, כמו מנכ"ל, סמנכ"ל, דירקטור וכו' אחראים, מעצם תפקידם, לחברה ולמדיניותה. בדרך כלל, הם יהיו חתומים על שכר גלובאלי, אשר יהיה גבוה מהממוצע במשק ויגלם בתוכו כבר את השעות הנוספות, אותן סביר להניח, יעבדו.

כאשר ישנה אי הסכמה או תביעה של העובד לתשלום שעות נוספות, יבדוק בית המשפט את מעמדו בהיררכיה הארגונית. כך, הוא ייקח בחשבון, האם העובד קובע מדיניות, או נמצא בעמדת מפתח היכולה להשפיע על עתיד החברה או הארגון. בבחינה זו ינסה בית המשפט לקבוע האם יש בתביעתו לשעות נוספות מן הצידוק, עבור מאמציו העודפים.

בכדי למנוע מלכתחילה מצב בו עלולה להיות תביעה, יש להתלוות ולהתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, מהשלבים הראשונים של החתימה על חוזי העבודה. אולם, בכל שלב של העבודה, בו מרגישים הצדדים קיפוח או אי צדק, עליהם לפנות לעורך דין דיני עבודה, שיוכל לייעץ, ללוות ולהשיג את הפשרה הנכונה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.