האם טיפ למלצר מהווה חלק משכר עבודה?

טיפ למלצר מהווה חלק משכר העבודה, על פי פסיקת בית דין לעבודה משנת 2019. על פי פסיקה זו, הטיפים אותם מקבלים המלצרים הם חלק מהכנסת המסעדה, ולכן יכולים לשמש גם עבור תשלומי מלצרים ועובדים נוספים. הבעיה העיקרית, שבגינה נדרש בית המשפט לפסוק בעניין הטיפים, הוא שהכנסה זו לא עוברת תמיד בקופת המסעדה, ולמעשה משולמת בתשלום מזומן לכיסו הישיר של המלצר.

תשלום טיפים נחשב, מאז ומעולם, כסימן תודה של הלקוח על שירות טוב שקיבל. אולם, מאז שהוא נחשב כתשלום למסעדה, ורבים יודעים כי הוא חלק ממשכורתו של המלצר, הנוהג נהיה ממוסד יותר ויותר, ולקוחות המסעדה לוקחים אותו בחשבון כאשר מחשבים את עלות המסעדה.

מתי ולמה נותנים טיפ בענף המסעדנות?

טיפ הניתן למלצר ניתן מתוך הוקרת תודה של הלקוח לנותן השירות. תשלום טיפ במסעדה הינו נוהג חברתי, הקיים במדינות מסוימות ובאחרות- פחות. בישראל נוהגים לתת 10%-15% מסך כל עלות הארוחה. הטיפ ניתן באשראי כחלק מהתשלום על הארוחה, ולפעמים הוא ניתן במזומן ישר לכיסו של המלצר.

שנים רבות היה נהוג לשלם את הטיפ במזומן, בכדי שהמלצר הספציפי יוכל ליהנות ממנו בהיעדר משכורת נוספת, ולא המסעדה כולה. עם זאת, בדרך כלל במסעדות נוהגים לספור את כל הטיפים בסוף יום העבודה ולחלקם בין המלצרים ועובדי המטבח.

השאלה האם טיפ למלצר מהווה חלק משכר העבודה נשאלת מכיוון שלפעמים הטיפ לא נכנס לקופת המסעדה, ולא נעשה עליו מעקב, ומשום כך מתקשה המעביד לדעת ולעקוב אחר משכורות העובדים. לפני הפסיקה מ- 2019, היה נהוג כי טיפים אלה יכולים לבוא, לפעמים, במקום תשלום שכר מינימום למלצרים. אולם מצב זה הוביל לניצול רב של מעסיקים, לפעילות שאינה בתום לב, ולשכר נמוך מאוד של עובדי ענף שלם.

 

האם טיפ למלצר מהווה חלק משכר עבודה?

פסיקת בית הדין לעבודה משנת 2019 אומרת כי הטיפ למלצר הינו חלק משכר עבודתו, מכיוון שהוא מהווה חלק מהכנסות המסעדה, אשר עשויות גם לשמש כשכר לעובדים. הטיפ ייחשב כמשכורת, גם אם לא עבר באופן ישיר לקופה, וגם אם שולם בדרך אחרת מאשר התשלום על שאר הארוחה.

האם טיפ למלצר מהווה חלק משכר עבודה
האם טיפ למלצר מהווה חלק משכר עבודה

לעובדת חישוב הטיפ כחלק מהמשכורת ישנה חשיבות משמעותית מבחינת מיסים. יש לנכות מהטיפ את המיסים הדרושים מחד, ומאידך יש לחשבו גם כאשר מחשבים דמי אבטלה, פיצויים, הפרשות לביטוחים וכו'. תוספת הטיפים למשכורת תיעשה כאשר המשכורת המשולמת היא לפחות בגובה המשכורת המינימלית האפשרית בחוק.

כלומר הטיפ יכול להשלים משכורת בסיס הנמוכה משכר המינימום ובלבד ששניהם ביחד יגיעו לשכר המינימאלי הנדרש. אולם, יש לזכור, כי למרות הפסיקה, עדיין על שני הצדדים (המעסיק והעובד) להסכים לתנאים אלו של שכר. במקרה ואין הסכמה או שמתגלה מחלוקת בנושא זה, כדאי ורצוי לפנות לעורך דין דיני עבודה, כדי שיוכל לפשר ולהסביר את החוק ואת הצדקותיו.

 

החריגים מפסיקת בית הדין בנושא טיפ למלצר כחלק משכר עבודה

פסיקת בית הדין לעבודה ניסתה לעשות סדר בענף המסעדנות ובשכר המשולם למלצרים, שהיה פרוץ עד לקביעתו. בנוסף , פסיקה זו, שניתנה על ידי בג"ץ, איננה חוק ולכן היא מתייחסת רק למקרה בו היא עסקה. ולכן פסיקה זו היא רלוונטית רק לגבי המלצרים בענף ההסעדה. עם זאת, מלצרים באירועים שונים או באולמי חתונות חריגים מכלל זה.

מלצרים אלה חייבים לקבל שכר מינימום, ואם הם מקבלים טיפים, הם לא ייחשבו כחלק מהמשכורת. ההיגיון העומד מאחורי החרגתם של מלצרים אלה הוא שהטיפ שהם קיבלו באופן ישיר אכן ביטא את הוקרת התודה של הלקוחות לגבי טיב השירות אותו הם קיבלו. הטיפ לא נכנס לקופת האולם ולכן הוא לא נחשב כחלק מהמשכורת, לשום דבר ועניין.

מעבר לטיפ – יש למלצרים זכויות נוספות

העובדים במלצרות בענף המסעדנות הם בדרך כלל אנשים צעירים, לפני או אחרי צבא, אשר מחפשים דרכים להרוויח משכורת, בעבודה גמישה ולא מקצועית באופן יחסי. משום כך, הם עלולים להוות מקור לניצול על ידי מעסיקים או בעלי מסעדות, אשר ינסו לחסוך על גבם ולשלם את המינימום ההכרחי.

טיפ למלצר אומנם נחשב כמשכורת, אולם הוא לא יכול לשמש לתשלומים נלווים, כמו תשלומי ביטוח לאומי או הפרשות שונות שהמעביד התחייב להם. בפסק הדין נקבעו חמש תנאים שעל המעסיק לעמוד בהם כדי שהטיפ אכן יוכר כחלק משכר העבודה. התנאי הראשון הוא שיהיה הסכם הדדי בין שני הצדדים אשר מבהיר את העיקרון שהטיפ הינו חלק מהמשכורת.

העיקרון השני הוא שהסכם זה חייב לפרט באופן שקוף ובהיר את דרך חלוקת הטיפים, הכנסתם לקופה מיוחדת ודרך רישומם. העיקרון השלישי הוא שהטיפ והמשכורת השעתית חייבים להגיע ביחד לשכר המינימום אותו חייב המלצר להרוויח, כפי שמתחייב בחוק. העיקרון הרביעי והחמישי עוסקים בתשלום התנאים הסוציאליים של המלצר והבטחתם משני מקורות ההכנסה.

 

חשיבות ומשמעות ההסכם שנחתם בין המעביד למלצר

פסק הדין שב ומדגיש את חשיבות ההסכמה שצריכה להיות בין שני הצדדים, בין אם בעל פה ובין אם בכתב, למרות שרצוי שתהיה בכתב. כל עוד אין בהסכם האמור עקרונות שאינם חוקיים, יש מקום לדין ודברים ובלבד שהדבר לא נעשה בכפייה ובהסכמת הצדדים.

בכל מקרה בו הצדדים לא הגיעו להסכמה, או שלאחר פרק זמן מסוים מתגלה הפער ביניהם, יש לגשת לעורך דין דיני עבודה, אשר יוכל לייעץ, ללוות, ובמקרה הצורך אף להגיע לתביעה בבית דין לעבודה, כדי לנסות לגשר בין הצדדים. בבית הדין נבחן כל מקרה לגופו, ובהתאם לסיטואציה הספציפית  בה הוא התרחש, בכדי לקבוע בדיוק מתי הטיפ הינו חלק מהמשכורת, ומתי הוא יכול להיחשב כחריג ממנה.

 

לסיכום

לשאלה האם טיפ למלצר מהווה חלק משכר העבודה, התשובה מ-2019 היא: אכן כן. הטיפ, שלא תמיד היה נהוג להכניס לקופה מסודרת ורשמית, הפך להיות מוסדר יותר ויכול להוות חלק משכר המלצרים. לפסיקת בית הדין ישנם כמה עקרונות מנחים, שאחד מהם הוא שהטיפ לא יכול להיות במקום שכר מינימום, או לשמש כערוץ התשלום היחיד לעובד.

הטיפ הינו משלים למשכורת, ובלבד ששני אלה יגיעו לשכר המינימום אותו חייב להרוויח המלצר. מהטיפ אפשר לקזז הוצאות של מס הכנסה ומע"מ, ועל פיו יחושבו גם דמי הביטוח הלאומי, הפרשות פנסיוניות ודמי פיצויים. על עובדת היות הטיפ חלק מהמשכורת, חייבים שני הצדדים להסכים, באופן שקוף, ברור וידוע לכל.

במידה ומתגלים פערים בין המעסיק למלצר, או כאשר לא מצליחים להגיע להסכמה או בהירות בעניין, יש לגשת לייעוץ וליווי אצל עורך דין דיני עבודה, אשר יכול להנחות, ללוות ובעת הצורך אף להגיש תביעה בבית דין לעבודה. בדרך כלל בתי המשפט נוטים לצידם של העובדים, כך שעל המעסיקים לקחת זאת בחשבון במתן הטבות ובשמירת העובד מרוצה ושבע רצון.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.