האם מותר לפטר עובד בסמוך לגיל פרישה?

מעבידים רבים בישראל בוחרים לפטר עובד בסמוך לגיל פרישה ולהחליפו בכוח עבודה צעיר ולעתים גם זול יותר. נשאלת אם כן השאלה – מהי עמדתו של המחוקק לעניין פיטורי עובד בסמוך לגיל הפרישה, והאם ישנה דרך לפעול משפטית במקרה של פיטורין בסמוך לגיל הפרישה? בסקירה זו נדון בנושא חשוב זה, שבשנים האחרונות מקבל תשומת לב ציבורית רבה מבעבר.

מהו גיל הפרישה החוקי בישראל כיום?

גיל הפרישה בישראל הוא כיום 67 שנים עבור גברים וגיל 62 עבור נשים. גיל זה נקבע לאחר התנגדות עזה במגזרים שונים במשק אשר פעלו דווקא כנגד העלאתו של גיל הפרישה. אולם הגורם אשר הכריע בנוגע לשינויים אלו היה דווקא היעדר יכולת מצד קרנות הפנסיה והמוסד לביטוח לאומי לעמוד בטווח הארוך בתשלומי קצבאות לגמלאים, בעקבות העלייה המתמדת בתוחלת החיים הכללית בקרב אוכלוסיית ישראל.

בכל הנוגע לעמדתו של המחוקק בנושא פיטורי עובדים בסמוך לגיל הפרישה מתבצעת הבחנה בין נשים וגברים שבה נדון בהרחבה בהמשך המאמר.

 

מהי עמדתו של המחוקק לעניין פיטורי עובד בסמוך לגיל פרישה?

חשוב לדעת כי באופן עקרוני, אין איסור בחוק בישראל על פיטוריו של עובד בסמוך לגיל פרישה. עם זאת, כן קיים בחוק איסור ברור על פיטורי עובד מפאת גילו ולא משיקולים ענייניים ומקצועיים. נושא זה מודגש במסגרת סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח – 1988.

 

גיל הפרישה לנשים בישראל הוא כאמור 62, אך עתיד לעלות ולהתייצב בהדרגה על 64.

יחד עם זאת, אישה שמגיעה לגיל הפרישה החוקי רשאית לבקש להיות מועסקת עד לגיל 67, קרי – גיל הפרישה הכללי. משמעות הדבר היא כי בין הגילאים הללו לאישה יש זכות לצאת לפנסיה, אך באותה מידה היא רשאית לבחור להישאר בעבודתה עד לגיל 67.

למעביד אין זכות לפטר אישה בגילאים אלו ללא הסכמתה מפאת גילה.

האם מותר לפטר עובד בסמוך לגיל פרישה
האם מותר לפטר עובד בסמוך לגיל פרישה

מנגד, גיל הפרישה לגברים בישראל הוא 67 שנים כפי שצויין מעלה. בגיל זה רשאי המעביד להוציא את העובד לפנסיה, גם אם העובד מעוניין לשמור על עבודתו, מבלי שהדבר ייחשב לפיטורים בלתי חוקיים על בסיס גיל.

 

מקרים מיוחדים לעניין פיטורין בסמוך לגיל הפרישה מעבודה

על פי החוק הקיים, פיטורים של עובד בגיל פרישה עצמו אינם מהווים עילה לתביעה נגד המעסיק. יחד עם זאת, ישנם מקרים אשר בהם ניתן בכל זאת להמשיך את ההעסקה של עובד מבוגר. זאת לאור העובדה שבמקרים מסוימים המחוקק בחר להעלות את גיל הפרישה הקבוע בחוק – כדלקמן:

  • הורים שכולים: כבר הוזכרה לעיל העובדה שהורים שכולים זכאים להמשיך לעבוד עוד מספר שנים אחרי גיל הפרישה.
  • הסכמי עבודה קיבוציים: אם בהסכם קיבוצי נקבע כי פרישה מאוחר יותר מגיל הפרישה החוקי.
  • הסכם אישי בין המעסיק לבין העובד: יש מקרים שבהם המעסיק מגיע להסכמה עם העובד על העלאת גיל הפרישה באופן ספציפי עבורו. בהסכם כזה ניתן גם לקבוע את התנאים לכך, כולל המשך הפקדה לקרנות הפנסיה וההשתלמות של העובד.

 

לפטר עובד בסמוך לגיל פרישה – חוקי או לא חוקי?

ככל שעובד יצליח להוכיח שהעילה היחידה לכך שמעסיקו פיטר אותו היא בעצם גילו המבוגר, מדובר בראי החוק על פיטורין בניגוד לדין. בתרחיש כזה עשוי העובד שפוטר מחמת גילו להיות זכאי לקבלת פיצויים ממעסיקו או לשמירה על משרתו (ככל שיבחר לעתור לקבלת צו מניעה נגד הפיטורין והעתירה תתקבל).

 

פיטורי עובדים בסמוך לגיל פרישה בתואנות שונות

מעבידים רבים נוהגים להסוות את העובדה שבחרו לפטר עובד מבוגר מפאת גילו, על מנת להימנע מההשלכות החוקיות של מעשיהם. כך קורה שלא אחת אנו שומעים על מעביד שניסה לתפור תיק לעובד ופיטר אותו בטענה שהפיטורין בוצעו על רקע בעיות משמעתיות שונות או ירידה בביצועיו המקצועיים.

במקרים אחרים, בודים מעבידים מליבם סיפורים על צורך בקיצוצים בכוח האדם באירגון כאשר בפועל היחידים שחווים את הקיצוצים הללו על בשרם הם העובדים המבוגרים בחברה.

 

בפיטורי עובד בסמוך לגיל הפרישה – חובת ההוכחה מוטלת על המעסיק

לאור הקושי הרב בהוכחת הטענה שהעובד לא פוטר מחמת גילו, המחוקק בישראל מעביר את חובת ההוכחה אל המעסיק במקרים כאלו. היינו, מעסיק שהחליט לפטר עובד בסמוך לגיל הפרישה, צריך לקחת בחשבון את העובדה שבמידה והמקרה יגיע לפתחו של בית דין לעבודה, נטל ההוכחה יהיה מוטל עליו כמעסיק ולא על העובד המפוטר.

בתרחיש כזה ידרש המעסיק לספק לבית המשפט ראיות שיתמכו בטענתו כי פיטורי העובד נבעו משיקולים מעשיים שאינם נוגעים לגילו.

מהן זכויות המעסיק לעניין פיטורי עובד בסמוך לגיל הפרישה?

למעסיק שחפץ בפיטורי עובד בסמוך לגיל הפרישה, נמליץ לפעול בשקיפות ולגבות את ההליך בייעוץ משפטי מקדים מול עורך דין דיני עבודה ובתיעוד מפורט. הוראות החוק הנוגעות לפיטורין חלות בכל גיל ולכן גם אם מדובר על עובד מבוגר עם בעיות משמעתיות, חשוב לזמן אותו לשיחת שימוע כחוק, שבה יערך פרוטוקול של הליך השימוע לעובד, ותינתן לו האפשרות להיות מיוצג ולשטוח את טענותיו מול המעסיק.

כמו כן, מומלץ לכל מעסיק לנהל "תיק אישי" לעובדיו כך שכל עניין הקשור להתנהלות העובד במקום עבודתו יגובה במידע רלוונטי שיתועד בתיקו האישי. באופן זה, בבוא היום, המעסיק לא ידרש "לחפש" ראיות, אלא תהיה לו גישה מלאה לכל הנתונים הרלוונטיים בתיקו האישי של העובד.

 

על פיטורין בגיל הפרישה החוקי ומשמעותם

חרף הניסיונות לשנות את המצב, החוק בישראל אינו מונע ממעסיקים את האפשרות לפטר עובד בגיל הפרישה החוקי. לכאורה, פיטורים בגיל פרישה נוגדים את החוק שהמטרה שלו למנוע אפליה על רקע מגדר, דת, גזע, מין או גיל. למעשה, היו מקרים שבהם בית המשפט קבע כי הוצאת העובד לגמלאות בגיל הפרישה מעבודה, אינה בגדר אפליה, אם החוק קובע שכל מעסיק יכול להוציא כל עובד לגמלאות בגיל הזה.

ואמנם, בית המשפט דוחק פעם אחר פעם במעבידים לשקול היטב את צעדיהם בטרם יחליטו על הוצאת עובד לפנסיה, כשהעובד אינו חפץ בכך.

 

על חשיבות הסיוע המשפטי בתביעות על פיטורי עובד סביב גיל הפרישה

יש מקרים שבהם ניתן להגיש תביעה כנגד מעסיק על פיטורין שלא כחוק גם אחרי גיל הפרישה. לגבי נשים הדבר ברור – כל עוד האישה לא הגיעה לגיל 67, לא ניתן לפטר אותה. היציאה של האישה לפנסיה תלויה לחלוטין בהחלטה שלה. בנוסף, אישה שהיא אם שכולה יכולה להמשיך לעבוד גם אחרי גיל הפרישה, ועד גיל 70.

באשר לגברים – האפשרות לתביעה קיימת להם אם הם פוטרו בניגוד להסכם קיבוצי או אישי המאפשר להם להמשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה. מה שמעניק רוח גבית למגמה הזאת, היא הנטייה ההולכת וגוברת בכל רחבי העולם לבטל את גיל הפרישה ולהותיר את היציאה לגמלאות להחלטה עצמאית של הגמלאי. אין לדעת מה ילד יום, אבל סביר להניח שהעלייה המתמדת והעקבית בתוחלת החיים תביא גם לשינויים בתחום זה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.