כל הזכויות שלך לאחר תאונת עבודה

החוק במדינת ישראל מעניק לאדם שנפגע עקב תאונת עבודה שלל זכויות רפואיות ותשלומים, שמטרתם לפצות על ימי העבודה שאיבד בעקבות תאונת העבודה שאירעה לו, וכן בגין הנזק הגופני שספג והנזקים העתידיים שפגיעה זו עלולה להסב לו.

במאמר זה נסקור את הזכויות המוקנות לעובד שכיר או עצמאי שעבר תאונת עבודה, ונסביר כיצד יש לפעול מול המעביד ומול המוסד לביטוח לאומי במקרה ומתרחשת תאונת עבודה.

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה הינה אירוע שעובד חווה במסגרת עבודתו או בעקבותיה, הגורם לו לפגיעה או פציעה שעשויות לזכותו בפיצוי כספי ו / או זכויות רפואיות, מתוקף סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי.

 

עברתי תאונת עבודה – מי יפצה אותי?

במידה ועברת תאונת עבודה אתה עשוי להיות זכאי לקבלת פיצויים ממעסיקך ומהמוסד לביטוח לאומי בשל פגיעתך, על פי הפירוט שלהלן:

 

הגשת תביעת פיצויים למוסד לביטוח לאומי

כדי למצות את זכויותיך מול המוסד לביטוח לאומי במידה ועברת תאונת עבודה (בין אם באחריותך ובין אם עקב רשלנות של המעסיק), עליך להגיש את תביעת הפיצויים בתוך תקופה בת עד 12 חודשים לכל היותר ממועד האירוע.

במידה ותאונת העבודה הותירה אותך עם נכות זמנית או קבועה, ישנה אפשרות גם להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, אך אותה ניתן להגיש רק מרגע שהתאונה תוכר במוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה, בתוך עד 4 שנים ממועד האירוע.

כל הזכויות שלך לאחר תאונת עבודה
כל הזכויות שלך לאחר תאונת עבודה

הגשת תביעת פיצויים כנגד המעסיק

באם תאונת העבודה התרחשה עקב רשלנות מצד המעסיק, ובאפשרותך להוכיח שהאחריות לתאונה אכן ביתה בצידו, תוכל להגיש תביעת פיצויים כנגד המעסיק כדי לקבל את הפיצוי המגיע לך כחוק. את תביעת הנזיקין כנגד המעסיק ניתן להגיש בתוך תקופה שלא תעלה על 7 שנים ממועד תאונת העבודה.

לטובת הגשת תביעת נזיקין וקבלת פיצויים מהמעסיק או מחברת הביטוח שלו, מומלץ מאוד לשמור בהישג יד על כל הרשומות הרפואיות הנוגעות לטיפול שקיבלת בעקבות תאונת העבודה, וכן להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין המתמחה בהגשת תביעות בגין תאונות עבודה.

 

איזה פיצוי כספי משלם המוסד לביטוח לאומי בגין תאונות עבודה?

כשהמוסד לביטוח לאומי מכיר בתאונה שאדם עבר כתאונת עבודה, משולמת לו גמלה הידועה בתור "דמי פגיעה". מטרת הקצבה הזו היא לפצות את העובד שנפגע בגין הנזקים וההפסדים שנגרמו לו או שעשויים להיגרם לו עתידית עקב אובדן שעות עבודה, עד תקופה מירבית של 90 ימים.

כדי לקבל את דמי הפגיעה, העובד צריך להגיש למוסד לביטוח לאומי "תעודת אי כושר" שהיא מסמך שנערך ונחתם בידי רופא בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. דמי הפגיעה האלו, יכסו עד 75 אחוזים משכר העובד הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לאירוע תאונת העבודה.

בנוסף, ככל ותאונת העבודה הותירה את העובד עם נכות זמנית או קבועה שנמשכת מעבר ל – 90 ימי התשלום של דמי הפגיעה, הוא יהא זכאי להגיש בקשה להופיע מול ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, על מנת לדרוש שתקבע דרגת הנכות שלו והזכויות הנלוות אליה, וביניהן קצבה חודשית תשלום חד פעמי.

זכויות רפואיות המוקנות לעובד לאחר תאונת עבודה

עובד שנפגע בתאונת עבודה רשאי לקבל טיפול רפואי בפציעתו ללא תשלום, עד שיחלים ממנה. במידה ומדובר שעובד שכיר, מימוש הזכות לקבלת טיפול רפואי ללא עלות, מותנה בהצגת טופס ב.ל. 250 (טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי) בקופת החולים.

היה ומדובר בעובד עצמאי שעבר תאונת עבודה, הוא ידרש להציג לקופת החולים טופס ב.ל. 283 לשם כך. אופי הטיפול הרפואי שיוענק לעובד והיקף הטיפול, יקבעו על ידי הרופא המטפל בקופת החולים.

גם עזרה ראשונה בחדר המיון בבית החולים, תינתן לעובד שנפגע בתאונת עבודה ללא תשלום, גם לפני שפנה למוסד לביטוח לאומי בבקשה להכרה בפציעתו בתור תאונת עבודה. נפגע שפונה באמבולנס לחדר המיון בבית החולים עקב תאונת עבודה, יהיה רשאי לפנות למחלקה לנפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי לשם קבלת החזר על עלות הפינוי באמבולנס.

 

זכויות שיקומיות שנפגע תאונת עבודה עשוי להיות זכאי להן

עובד שנפגע בתאונת עבודה, והוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח הלאומי אישרה לו עשרה אחוזי נכות ומעלה, רשאי לפנות לקבלת סיוע ממסגרות משקמות, במימון חלקי של המוסד לביטוח לאומי, בהינתן והוא עומד בתנאי הסף המגדירים אותו כנפגע תאונת עבודה הנזקק לתמיכה מקצועית על מנת להשתלב מחדש בשוק העבודה עם החלמתו.

 

מדוע כה חשוב לפנות לקבלת סיוע משפטי לאחר תאונת עבודה?

למרבה הצער, תביעות רבות המוגשות למוסד לביטוח לאומי ולחברות הביטוח בגין תאונות עבודה, אינן זוכות למענה הולם.

עקב כך, מוצאים עצמם נפגעי תאונות העבודה בישראל, עומדים בפני שוקת שבורה, כשהם נדרשים להתמודד לא רק עם הפגיעה שתאונת העבודה הסבה להם והשלכותיה, אלא גם עם מכשולים בירוקרטיים הנערמים בדרכם לממש את זכויותיהם החוקיות.

לכן אם עברת תאונת עבודה, כדאי לך מאוד לפנות להתייעצות משפטית מקצועית עם עורך דין המתמחה בהגשת תביעות פיצויים בגין תאונות עבודה, כדי להבטיח שידך תהיה על העליונה.

 

נפגעת בעקבות תאונת עבודה? כך תפעל כדי למצות את זכויותיך

במידה ונפגעת בתאונת עבודה והפגיעה הסבה לך נזקים שגרמו לך לאבד ימי עבודה ואף מסכנים את יכולתך להמשיך ולעבוד במשלח ידך, מומלץ ביותר לפנות בהקדם האפשרי להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המציע ליווי בהגשת תביעות פיצויים בגין תאונות עבודה.

עורך דין תאונות עבודה מנוסה יוכל לבחון את נסיבות האירוע שהוביל לפגיעה בבריאותך, ולהעריך את סיכויי ההצלחה של תביעת הפיצויים שלך – הן מול המעסיק והן מול המוסד לביטוח לאומי. עורך דין מנוסה ידע גם לבנות איתך את תיק הראיות באופן שישפר את סיכויי התביעה להתקבל ויסייע למיצוי מרבי של זכויותיך מול המעסיק, המוסד לביטוח לאומי והוועדות הרפואיות.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.