החמרה במצב רפואי לאחר תאונת עבודה

כאשר חלה החמרה במצב הרפואי של אדם שהוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי הכירה בו בתור נפגע תאונת עבודה וקבעה לו אחוזי נכות קבועים בעקבות פגיעתו, אותו אדם רשאי להגיש בקשה לקביעה מחודשת של דרגת הנכות שלו במידה וחלפה חצי שנה לפחות מן המועד בו נקבעה דרגת הנכות שלו. זאת בהינתן ויש בידיו אישור מרופא מוסמך המאשר את ההחמרה במצב הרפואי שלו.

במאמר זה נסביר על משמעותה של החמרה במצב רפואי לאחר תאונת עבודה, ונפרט לגבי הליך הגשת הבקשה לקביעת דרגת נכות גבוהה יותר עקב כך.

כיצד מתייחסות תקנות הביטוח הלאומי להחמרה במצב רפואי לאחר תאונת עבודה?

תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי היא דבר החקיקה בו מוגדרים הקריטריונים לקביעת אחוזי נכות של עובד אשר נפגע בתאונת עבודה. למשל: בגין הגבלת טווח התנועה של אדם עקב פגיעה בעמוד השדרה המותני נקבעים 10 אחוזי נכות עבור מגבלה קלה, 20 אחוזי נכות בגין מגבלה בינונית או 30 אחוזי נכות בגין מגבלה קשה.

בהקשר לענייננו, כאשר נקבעים לעובד 10 או 20 אחוזי נכות בגין פגיעת עמוד שדרה מסוג זה, באפשרותו להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להגדלת דרגת הנכות שנקבעה לו ככל שחלה החמרה במצב הרפואי שלו המצדיקה זאת ובלבד שיעלה בידו להוכיח כי ההחמרה חלה בפציעה שאירעה עקב תאונת העבודה או כפועל יוצא של תאונת עבודה, ולא כתוצר לוואי של בעיה רפואית מסוג אחר.

 

אילו זכויות מושפעות מהגדלת דרגת הנכות מעבודה?

בכל הנוגע לקבלת קצבת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי, שיעור קצבת הנכות יקבע על פי דרגת הנכות שנקבעה לעובד מטעם הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

לצורך העניין, אדם שהמוסד לביטוח לאומי קבע לו אחוזי נכות זמנית בשיעור של תשעה אחוזים לפחות, יהא זכאי לתשלום של גמלת נכות זמנית בתשלום חודשי, על פי רמת הנכות ותקופת הנכות שהוועדה הגדירה לגביו.

אדם שהוועדה קבעה לו פחות מתשעה אחוזי נכות קבועה, לעומת זאת, לא יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות מעבודה כלל. יתרה מכך, אדם בעל תשעה עד תשעה עשר אחוזי נכות קבועה, יהיה זכאי לקבלת מענק חד פעמי, ואילו אדם בעל עשרים אחוזי נכות ויותר, יהיה זכאי לקבלת גמלה חודשית.

החמרה במצב רפואי לאחר תאונת עבודה
החמרה במצב רפואי לאחר תאונת עבודה

באילו תנאים כדאי להגיש בקשה לקביעה מחדש של דרגת הנכות?

המוסד לביטוח לאומי משלם לעובד שהוכר כנכה מעבודה, גמלת נכות בשיעור של 75 אחוזים מממוצע המשכורות שלו בשלושת החודשים שקדמו לתאונת העבודה, כפול אחוז הנכות שנקבע לעובד. ניתן להבין מכך כי ככל שדרגת הנכות שנקבעה לעובד היא גבוהה יותר, כך צפוי לגדול גם גובהה של גמלת הנכות שהוא יקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

מסיבה זו, באם מצבו הבריאותי של העובד החמיר לאחר שנקבעה לו דרגת הנכות וההחמרה נוגעת לפגיעה שספג במסגרת תאונת העבודה, כדאי לו לבקש להופיע מחדש מול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, לשם קביעה מחדש של דרגת הנכות שנפסקה לו.

באופן זה, במידה והעובד לא הוכר כזכאי לקבלת שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי בהינתן דרגת נכות מינימלית, ייתכן והגדלת אחוזי הנכות שלו בעקבות ההרעה במצבו תהפוך אותו זכאי לקצבת נכות מעבודה. באותו האופן, גם עובד שכן הוכר כזכאי לקבלת קצבת נכות על סמך אחוזי הנכות שנקבעו לו, עשוי להגדיל את שיעור הקצבה וההטבות להן הוא זכאי הודות להגדלת אחוזי הנכות מול הוועדה הרפואית.

התנאים לאישור בקשה לקביעה מחדש של דרגת נכות על סמך החמרה במצב

ישנם 2 תנאי סף שהמבקש נדרש לעמוד בהם בבואו לבקש כי דרגת הנכות שלו תקבע מחדש בעקבות החמרה במצבו הרפואי:

1. חצי שנה חלפה מאז נקבעו אחוזי הנכות שלו מול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

2. הצגת אישור של רופא מוסמך המעיד על החמרת מצבו הרפואי של העובד.

את התנאי הראשון ראוי לסייג בכך שבנסיבות מסוימות קיימת אפשרות להגיש בקשה לקביעת אחוזי נכות מחדש גם לפני שחלפה חצי שנה ממועד ההופעה בפני הוועדה הרפואית, וזאת בהינתן עמידה בקריטריונים שלהלן:

  • במקרה דחוף שאינו סובל דיחוי
  • בכפוף להסכמתו של רופא מומחה מטעם המוסד לביטוח לאומי.
  • ככל שהמבוטח נדרש לאשפוז לאחר שנקבעו לו אחוזי הנכות במקור.

 

כיצד ניתן לקבל אישור על החמרה במצב רפואי מטעם רופא מוסמך?

לשם קבלת אישור מרופא מוסמך על החמרה במצבו הרפואי, העובד יידרש להציג לרופא בקופת החולים שלו את פרוטוקול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, בו מצוינת דרגת הנכות שנקבעה לו במקור.

זאת לצד מכתב מטעמו של רופא מומחה, כמו נוירולוג או אורטופד, שבו מפורטות נסיבות ההחמרה במצב הבריאותי של המבקש. אפשרות נוספת הינה להציג לרופא מכתב שחרור מאשפוז שבוצע על רקע פגיעת העבודה בשלושת החודשים האחרונים.

 

איך מגישים תביעה על החמרה במצב רפואי למוסד לביטוח לאומי?

הליך הגשת הבקשה לדיון מחדש באחוזי נכות בעקבות תאונת עבודה, מחייב את הנפגע להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס שנקרא "תביעה לדיון מחודש לפי תקנה 36 (החמרה במצב)" (טופס ב"ל 228) ולצרף אליו את אישור הרופא המוסמך לגבי ההחמרה שאירעה במצבו הבריאותי כמפורט מעלה.

בשלב הבא העובד יזומן להופיע בפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי לשם דיון מחודש במצבו הרפואי.

חשוב לדעת שברמת העיקרון, עובד רשאי להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה בגין החמרה במצב רפואי מדי חצי שנה, ללא כל הגבלה, בתנאי שהוא עומד ב – 2 הקריטריונים שהוצגו מעלה.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.