הכרה בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה

כשעובדת מוטרדת מינית במסגרת עבודתה, ישנם כמה אפיקים בהם היא יכולה לפעול כנגד המטריד, לרבות: הגשת תלונה במשטרה, הגשת תביעת פיצויים כנגד המטריד, ו / או הגשת תלונה משמעתית לממונה על הטרדה מינית במקום עבודתה.

אף שבמקרים מסוימים יכולה העובדת שהוטרדה להניח את אירוע ההטרדה המינית מאחור ולהמשיך בחייה ובעבודתה, במקרים רבים ההטרדה המינית מותירה על הנפגעת חותם נפשי עמוק ומתמשך שבאה לידי ביטוי בהתפתחות פגיעות נפשיות כגון חרדה, דיכאון, הפרעת דחק פוסט טראומטית, הפרעת פאניקה, הפרעה טורדנית כפייתית, פגיעה בדימוי העצמי, הפרעות שינה וכן הלאה.

במידה והוטרדת מינית במקום עבודתך ונותרת להתמודד עם פגיעה גופנית או נפשית עקב כך, דעי כי באפשרותך להגיש תביעת פיצויים גם למוסד לביטוח לאומי, לשם הכרה בהטרדה המינית שחווית בתור תאונת עבודה. זהו הנושא בו נעסוק במסגרת המאמר הבא.

הטרדה מינית בעבודה – במה היא מתבטאת?

כאשר אדם מתייחס למראהו החיצוני של אדם אחר באופן חזרתי ובהקשרים מיניים, למרות שזולתו ביטא את מורת רוחו בנושא, מדובר על הטרדה מינית. מגע פיזי בגופו של האחר כשהוא מתבצע בניגוד לרצונו והסכמתו הברורה, עלול להיחשב גם כן כהטרדה מינית.

במקרים בהם פעולות שכאלו נעשות במסגרת העבודה, ובפרט אם זה מתרחש תוך ניצול של יחסי מרות – קיים מקום לבחון אפשרות לפתיחת הליכים פליליים ואזרחיים בגין הטרדה מינית במקום העבודה.

 

על החוק למניעת הטרדה מינית והרלוונטיות שלו לנושא הטרדה מינית בעבודה

בשנת 98' נחקק בישראל החוק למניעת הטרדה מינית, שנועד למנוע ביזוי והחפצת נשים, וכן התייחסות מינית שאינה הולמת ופגיעה מינית בצנעת הפרט ובגופו בסביבת העבודה.

ייחודו של החוק למניעת הטרדות מיניות טמון בכך שהוא מקנה פתח לפרשנות מחמירה של מעשים או התבטאויות בעלי אופי מיני, באם אלו מתרחשים בסביבת העבודה או על רקע יחסי העבודה בין הנפגעת והמטריד.

החוק למניעת הטרדה מינית מתייחס בחומרה רבה לאקט של ניצול יחסי מרות לשם ניצול מיני בסביבת העבודה. אולם בכל הנוגע להכרה בהטרדה מינית בעבודה בתור פגיעת עבודה לכל דבר ועניין, עוד רבה הדרך, כפי שנסביר בהמשך.

הכרה בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה
הכרה בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה

מה בין הפרעות נפשיות, אובדן כושר עבודה והטרדה מינית במקום העבודה?

הפוטנציאל להתפתחותן של הפרעות נפשיות בעקבות הטרדה מינית של עובדת במקום עבודתה, גדל ככל שההטרדות המיניות שאירעו בסביבת העבודה נמשכו לאורך תקופה ארוכה יותר והיו חמורות יותר.

ישנם מקרים שבהם הטראומה שעובדת חווה בעקבות ההטרדה המינית אליה נחשפה היא כה קשה, שהיא עשויה לבוא לידי ביטוי באובדן כושר עבודתה.

לכן נפגעת הטרדה מינית רשאית לתבוע הן את המוסד לביטוח לאומי והן את חברת הביטוח בה היא מבוטחת בפוליסת אובדן כושר עבודה, כדי לקבל פיצוי כספי וזכויות רפואיות שיסייעו בתקופת השיקום הצפויה לה.

באילו זכויות מזכה הכרה בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה?

כאשר המוסד לביטוח לאומי מכיר בהטרדה מינית בתור תאונת עבודה, המבוטחת שהגישה תביעה זכאית לקבל את מלוא הזכויות להן זכאי כל נפגע תאונת עבודה שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בין הזכויות הרפואיות והכספיות להן זכאית נפגעת הטרדה מינית בעבודה שהוכרה כנפגעת תאונת עבודה, ניתן למנות תשלום דמי פגיעה למשך תקופה של עד תשעים ימים, קבלת קצבת נכות מעבודה במידה ואובדן כושר העבודה נמשך למעלה מתשעים ימים, כיסויהוצאות הטיפול הרפואי במקרה של הכרה בנכות מטעם הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי וכיוצא באלו.

יתרה מכך, עובדת המבוטחת בפוליסת אובדן כושר עבודה פרטית או ככיסוי נלווה לביטוח החיים / המנהלים שלה, תהיה זכאית לתשלום פיצוי מחברת הביטוח בגין אובדן כושר העבודה שחוותה בעקבות ההטרדה המינית בסביבת עבודתה.

 

כיצד מוגדרת תאונת עבודה בחוק הישראלי?

תאונת עבודה מוגדרת בחקיקה הישראלית בתור פגיעה שחווה עובד במהלך עבודתו או בעקבותיה. אף שנהוג לחשוב על תאונות עבודה בתור פגיעה גופנית, במקרים רבים, החוק מכיר גם בפגיעה נפשית בתור תאונת עבודה.

 

הכרה בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה – באילו נסיבות?

למרבה הצער ההלכה הפסוקה במדינת ישראל בנושא של הכרה בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה, עודנה טעונת שיפור. עם זאת, ניתן ללמוד מפסקי דין העוסקים בהכרה בפגיעות נפשיות כתאונות עבודה, כיצד ניתן לפעול למיצוי זכויותיה של הנפגעת מול המוסד לביטוח לאומי.

בהתאם להלכה הפסוקה, כדי שפגיעה נפשית תוכר בתור תאונת עבודה, העובד נדרש להוכיח שהפגיעה הנפשית שספג היא תוצר של אירוע יוצא דופן או מאמץ חריג שאירעו במקום עבודתו.

פירוש הדבר בהקשרנו, הוא שעובדת שחוותה הטרדה מינית במקום עבודתה, תידרש להוכיח כי אירע אירוע יוצא דופן בסביבת העבודה שלה, ואת קיומו של קשר סיבתי עובדתי בין האירוע החריג שאירע לה לבין הפגיעה הנפשית שספגה.

היות והטרדה מינית בעבודה היא בהחלט אירוע חריג, שלא אמור להתקבל כחלק סביר משגרת יומה של העובדת במקום עבודתה, ככל שההטרדה המינית גרמה לעובדת לנזק נפשי, ניתן יהיה להכיר בהטרדה המינית בחזקת תאונת עבודה.

 

על חשיבות הפניה לייעוץ משפטי לשם הכרה בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה

במידה והוטרדת מינית בסביבת עבודתך, דעי כי יש מי שיוכל לסייע לך למצות את זכויותיך מול המוסד לביטוח לאומי, חברת הביטוח שלך ושל מעסיקך, וכן מול הצד הפוגע. פני עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי דיסקרטי והכוונה בהתנהלות מול הגורמים השונים, כדי שתוכלי להניח את הסאגה המשפטית מאחורייך ולפתוח דף חדש בחייך בהקדם האפשרי.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.