הכירו את הרפורמה בשוק הפנסיה

הממונה על הביטוח ושוק ההון בישראל, הוציא זה מכבר הוראה המחייבת כל אחת מהקרנות הפנסיה לערוך דו"ח אקטוארי בכל תקופת דיווח. במהלך העשור הראשון של המאה הנוכחית התברר שכל קרנות הפנסיה הוותיקות נמצאות בגירעון אקטוארי. בהמשך התברר שגם קרנות חדשות עלולות לעבור תהליך דומה. הרפורמה בשוק הפנסיה של חודש יולי 2017 נועדה לעשות סדר בנושא.

מהו בכלל גירעון אקטוארי? למה חשוב כל כך להקפיד שכל אחת מקרנות הפנסיה תשמור על מאזן אקטוארי חיובי? מהי הרפורמה בשוק הפנסיה שנכנסה לתוקף ביולי 2017? מה התועלת לטווח הארוך לכל חוסך בקרנות הפנסיה מהרפורמה? בשורות להלן נרחיב את היריעה על הרפורמה שתשפיע על כל חוסך בקרנות הפנסיה עוד שנים רבות.

גירעון אקטוארי – מה זה אומר

אקטואריה היא נושא מופשט למדיי. האקטואר אמור לחשב את ההכנסות העתידיות של קרן פנסיה או חברת ביטוח, אל מול ההוצאות העתידיות שלה. זאת, בהסתמך על נתונים סטטיסטיים מצטברים ומגמות עתידיות.

כשמדובר בקרנות הפנסיה, גירעון אקטוארי פירושו שההוצאות הצפויות של הקרנות לאורך תקופת זמן עתידית, גדולות מההכנסות הצפויות של הקרנות הללו באותה תקופת זמן.

אם לתרגם את האמור לעיל למונחים מעשיים – הכספים שייכנסו לקרן על ידי חוסכים פעילים, עלולים להיות קטנים מההוצאות הצפויות לקרן פנסיה בגין תשלומי פנסיה לחוסכים שיצאו לגמלאות. אחת הסיבות המרכזיות להעלאת גיל הפרישה בישראל היא גירעון אקטוארי צפוי כתוצאה מהעלייה המתמדת בתוחלת החיים.

 

למה חשוב להקפיד על מאזן אקטוארי חיובי

הקפדה על מאזן אקטוארי חיובי מאפשרת לקרן הפנסיה לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלה לכלל החוסכים בכל רגע נתון.

האקטוארים של הקרן עורכים מדי שנה, כאמור לעיל, חישוב של היכולת העתידית של הקרן לעמוד בהתחייבויות שלה. אם וכאשר מתברר שעלולה להיווצר בעיה, על קרן הפנסיה מוטלת החובה לפתור את הבעיה. הפתרון עשוי להיות מורכב משתי פעולות:

 

  1. העלאת ההפקדות התקופתיות: העלאת ההפקדות התקופתיות של החוסכים לטובת הקרן עשויה להחזיר את האיזון ואף ליצור יתרת זכות בקרן הפנסיה.
  2. הפחתת התשלומים למבוטחים: דרך נוספת להחזרת האיזון בקרן היא הפחתת התשלומים הצפויים למבוטחים. פירושו של עניין הפחתתה של קצבאות הפנסיה, באופן שיחזיר את האיזון האקטוארי.
הכירו את הרפורמה בשוק הפנסיה
הכירו את הרפורמה בשוק הפנסיה

איך נוצר גירעון אקטוארי ואיך ניתן לטפל בו

גירעון אקטוארי הוא גירעון רעיוני. זאת, משם שלא ניתן לצפות בו בעין אלא הוא נוצר רק באמצעות ניתוח של נתונים מצטברים, שיכולים להשתנות. ובכל זאת, הגירעון כאמור נוצר אם האקטואר הממונה בקרן הפנסיה מזהה מצב עתידי בו ההכנסות יהיו קטנות מההוצאות.

מצב כזה יכול לקרות כתוצאה מקצבאות גבוהות מדיי, מה שאכן קרה בקרנות הפנסיה הוותיקות. גורם נוסף לחוסר איזון הוא עלייה במספר מקבלי הקצבאות, שאינה מגובה בעלייה במספר החוסכים.

עלייה כזאת יכולה להתרחש בעקבות הקיטון בילודה, הגירה שלילית או העדר מספר מספיק של מפקידים לעומת מספר הנהנים מקצבאות פנסיה. בדרך כלל גירעון אקטוארי ניתן לחיזוי שנים רבות מראש, כך שניתן להיערך אליו בהתאם, כפי שאכן קרה ביולי 2017.

 

הרפורמה בשוק הפנסיה של חודש יולי 2017

לפני שנביא הסבר על מהות הרפורמה, יש צורך להבין את נושא האג"ח המיועדות לקרנות הפנסיה. אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה הן אגרות חוב שהמדינה מנפיקה עבור קרנות הפנסיה.

האג"ח הללו מעניקות תשואה מובטחת של 4.86% בכל שנה. לפני הרפורמה, כל חוסך נהנה מאג"ח מיועדות עבור 30% מהחיסכון בקרן הפנסיה שלו. המשמעות הייתה שלפחות שלושים אחוזים מהקרן נשאו ריבית מובטחת של 4.86%. שני השלישים האחרים הושקעו בשוק ההון.

מהות הרפורמה של 2017 בשוק הפנסיה

הרפורמה של יולי 2017 הגדילה את הקצאת האג"ח המיועדות לחוסכים פנסיונרים (שמקבלים קצבאות) כך שאחוז ההשקעה באג"ח מיועדות מגיע לכדי 60% מסכום החיסכון. כך מובטחת למי שכבר יצאו לפנסיה תשואה הולמת על הכספים שלהם, ורק חלקם הקטן יושקע בשוק ההון.

מנגד, אחוז האג"ח המיועדות עבור חוסכים צעירים ילך ויפחת, עד שבשנת 2047 כספי החוסכים בקרנות הפנסיה לא יושקעו באג"ח כאלה. בשיטה הזאת יותאמו קצבאות הפנסיה לשוק המניות, בהתאם לאופי ההשקעה שהחוסך בחר.

חוסכים צעירים יוכלו להשקיע באפיקים שיש בהם סיכון גדול יותר, תוך הנחה ששוק ההון יתקן הירידות, אם יהיו כאלה. חוסכים מבוגרים ישקיעו באפיקים סולידיים יותר שהסיכון בהם נמוך, אבל גם התשואה עליהם נמוכה.

 

התועלת בטווח הקצר ובטווח הארוך לכל החוסכים בקרנות הפנסיה

בטווח הארוך, הקצאת האג"ח המיועדות לחוסכים המבוגרים מבטיחה תשואה הולמת על הכספים השייכים להם המושקעים בקרנות הפנסיה. הריביות הגבוהות יחסית שהאג"ח הללו משקפות יאפשרו לקרנות להמשיך ולשלם את הפנסיות של חוסכים מבוגרים, בלא כל חשש לפגיעה בחוסכים הצעירים יותר ובאיזון האקטוארי של קרנות הפנסיה. בטווח הקצר יצר השינוי בהקצאת האג"ח עודף אקטוארי, שהשווי שלו חולק בין החוסכים השונים בקרנות בהתאם לגובה החיסכון שלהם.

 

צעדים נוספים להבטחת האיזון האקטוארי

אחד הגורמים שהביאו להעדר איזון אקטוארי בקרנות הפנסיה הוותיקות, היה האפשרות להעלות את קצבת הפרישה באמצעות העלאת שכר מספר חודשים לפני הפנסיה. כך זכו מאות אלפי פורשים לקצבאות פנסיה גבוהות באופן משמעותי מאלה שהיו זכאים להן על פי סכומי ההפקדה הריאליים שלהם לאורך השנים.

קרנות הפנסיה הוותיקות נשחקו, והיו מגיעות למצב של חדלות פירעון אלמלי התערבה המדינה. מדינת ישראל הלאימה את הקרנות הוותיקות, כך שהמשך צבירת הגירעון בהן נבלמה. במקביל, חישוב הפנסיה בקרנות החדשות מתבצע באופן השומר על איזון בין ההפקדות למשיכת הקצבאות, כדלקמן:

  • התאמת הקצבה לסכום החיסכון: קצבת הפנסיה מותאמת לסכום שהחוסך צבר לאורך שנים בקרן הפנסיה. הבסיס לחישוב הפנסיה איננו הפקדות הפנסיה האחרונות, כמו בקרנות הוותיקות, אלא ממוצע ההפקדות לאורך התקופה. בשיטה הזאת, החשיבות של העלאת שכר מספר חודשים לפני הפרישה בטלה בשישים ולא תשפיע באופן מהותי, אם בכלל, על גובה קצבת הפנסיה.
  • ביצועי הקרן בשוק המניות משפיעים על גובה הפנסיה: מאחר שממשלת ישראל איננה מקצה יותר אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה בריבית קבועה, משקיעות קרנות הפנסיה את כספי החוסכים בשוק ההון. העליות והירידות בשוק המניות משפיעות על גובה הסכום שנצבר, ומכאן גם על גובה הפנסיה החודשית. בגילאים צעירים, החוסכים יכולים להיחשף למניות בסיכון גבוה, עם סיכויים לרווח גבוה. מנגד, בגילאים מאוחרים יושקעו כספי החוסכים באפיקים סולידיים. אפיקים כאלה לא יניבו רווח גבוה, אבל הסיכונים הטמונים בהם גם הם נמוכים.
  • אפשרות להמשך צבירה: אם בקרנות הוותיקות היה אפשר להגיע לפנסיה של 70 בלבד, בקרנות החדשות אפשר להגדיל את אחוזי הפנסיה, ואפילו להגיע לכדי 100% פנסיה. הדבר מעודד את החוסכים להמשיך לחסוך גם לאחר גיל הפנסיה הרשמי.

 

בנוסף לכל אמור לעיל, תתבצע מעת לעת גם הערכה אקטוארית והקצבאות יותאמו לאורך החיים הצפוי של הפנסיונר ולביצועים הכלליים של קרן הפנסיה.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.