הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה

כשאדם חווה אירוע לבבי הוא עשוי להתמודד עם מגבלות רבות לאחריו, המשפיעות הן על חיי היומיום שלו בפן האישי והן על תפקודו המקצועי. מסיבה זו, אם חווית התקף לב בזמן עבודתך, כדאי מאוד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין כדי לבחון אם ניתן לקבל הכרה בהתקף הלב בתור תאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי, לשם קבלת קצבת נכות לנפגעי תאונות עבודה ושאר זכויות רפואיות.

התקף לב – במה מדובר?

"התקף לב" הינו מונח המתייחס למצב רפואי הידוע בתור "אוטם שריר הלב". אירוע לבבי כזה מתרחש במצב בו נוצרת חסימה פתאומית של כלי דם כלילי שנועד להזרים דם ללב, בעקבות סתימה בדפנות העורק, עקב דלקת, עודף כולסטרול, או קריש דם הגורם לחסימת העורק.

אוטם שריר הלב עלול לגרום לפגיעה חמורה בליבו של האדם הלוקה בהתקף לב, כתוצאה מהפגיעה באספקת הדם ללב, ולכן הוא דורש טיפול חירום מיידי.

 

אילו אירועים נחשבים כתאונת עבודה?

בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, נקבע כי תאונת עבודה מהווה פגיעה שאדם במעמד של עובד שכיר או עצמאי, סופג במהלך עבודתו או בעקבותיה. על פי חקיקה זו, כאשר בפגיעה מסוימת מוכרת בתור תאונת עבודה, העובד זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי פיצויים או זכויות רפואיות, כפי שיפורט להלן.

 

על הליך קבלת פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי בגין התקף לב בחזקת תאונת עבודה

על מנת שפגיעת עבודה תוכר בתור תאונת עבודה המזכה את המבוטח בפיצויים וזכויות רפואיות מהמוסד לביטוח לאומי, נדרש הנפגע להוכיח שהפגיעה שספג אירעה בזמן עבודתו או בעקבותיה, ושהיא קשורה קשר סיבתי מובהק לתנאי עבודתו.

כשאדם מוכר בידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע תאונת עבודה, הוא זכאי כאמור לקבל תגמולים מסוגים שונים לצד זכויות רפואיות שונות. מטרת ההקלות והתשלומים הללו היא לסייע לנפגע אשר איבד את כושר העבודה שלו באופן זמני או קבוע בעקבות תאונת העבודה, לשקם את עצמו.

הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה
הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה

כדי שנפגעי תאונות עבודה יוכלו לממש את זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי, הם נדרשים להגיש טפסי  דיווח שמפרטים את אופי הפציעה שחוו במקום עבודתם ואת נסיבותיה של תאונת העבודה, בצירוף של רשומות רפואיות שיגבו את טיעוניהם. פעמים מזומנות עולה הצורך גם להופיע מול ועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות של העובד.

 

הכרה בהתקף כתאונת עבודה – באילו תנאים?

כדי שאירוע לבבי שאדם חווה במסגרת עבודתו או בעקבותיה, יוכר בתור תאונת עבודה, על התובע להוכיח שהתקף הלב אירע במהלך עבודתו או בעקבותיה. עם זאת, במקרים מסוימים עובד מוכר בתור נפגע תאונת עבודה גם אם האירוע הלבבי התרחש בסמיכות למועד סיום עבודתו ולא במהלכה.

זה מתאפשר היות ופעמים רבות הוכח כי התקף לב התרחש רק כעבור שעות לאחר תקרית מסוימת, ולכן בהחלט עשוי להיות קשר בין אירוע שקרה במהלך העבודה להתקף לב שאירע מחוץ לה. כדי להוכיח שאדם חווה התקף לב בעקבות אירוע שאירע בסביבת עבודתו, התביעה תידרש להוכיח כי נתקיימו שלושה תנאים בסיסיים, כפי שיוסבר בשורות הבאות.

הכרה בהתקף לב בתור תאונת עבודה: על ידי הוכחת קיומו של אירוע יוצא דופן

כדי שהתקף לב שקרה בזמן העבודה יוכר בחזקת תאונת עבודה שמזכה בפיצויים וזכויות, על התביעה להציג בבית המשפט ראיות אשר יוכיחו את התרחשותו של אירוע חריג בזמן עבודת הנפגע. לעניין חריגות האירוע – הכוונה הינה לאירוע חריג שניתן להוכיח שאינו חל בשגרה בסביבת העבודת של הנפגע.

את חריגות האירוע, יבחן בית המשפט בצורה סובייקטיבית לטובת כל מקרה. עם זאת, נטל ההוכחה לקיום הקשר בין מאמץ חריג או אירוע יוצא דופן שהתרחש במהלך העבודה, מונח על כתפי התובע, והוא זה שנדרש להוכיח את הטענה שהחריגות הנ"ל הובילה להתקף הלב שחווה.

 

הכרה בהתקף לב בתור תאונת עבודה: בכפוף להוכחת קיומו של קשר סיבתי

הוכחת קיומו של קשר סיבתי רפואי בין התקף לב שעבר העובד ובין אירוע יוצא הדופן שאירע במסגרת עבודתו, בסבירות של 50 אחוזים לפחות, מהווה תנאי הכרחי להכרה בהתקף הלב בתור תאונת עבודה. לטובת הוכחת קשר סיבתי כזה, יש להוכיח שהייתה סמיכות בין מועד האירוע החריג בעבודה, ובין מועד האירוע הלבבי.

בהקשר זה כדאי לציין שבסעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי מצוינת חזקת סיבתיות אשר חלה על עובדים שכירים בלבד,  ולפיה כל תאונה המתרחשת במסגרת עבודתו של אדם, תוכר באופן עקרוני כתאונת עבודה.

 

הכרה בהתקף לב בתור תאונת עבודה: בעזרת הוכחת השפעת האירוע החריג

תנאי השלישי לכך שהתקף לב שאירע בזמן העבודה יוכר כתאונת עבודה, הינו שהיקף ההשפעה של האירוע החריג שהנפגע חווה בעבודתו, לעניין התרחשותו של התקף לב, לא תפחת מן הסבירות למעורבותם של גורמי סיכון בריאותיים נוספים (כגון לחץ דם גבוה, רמות כולסטרול גבוהות, עישון וכיוצא באלו) למצב הלבבי של העובד, ככל וקיימים גורמים כאלו.

 

על חשיבות הייעוץ המשפטי בתביעות להכרה בהתקף לב כתאונת עבודה

בניגוד לתאונות עבודה שנגרמות במסגרת עבודתו של עובד (כדוגמת נפילה מגובה רב המובילה לשבירת רגלו של העובד או תאונת דרכים בדרכו של העובד למשרד), כאשר עסקינן בהתקף לב בחזקת תאונת עבודה, הגורמים שהובילו למצב עלולים להיות סמויים מהעין והוכחת מעורבותם בעניין עלולה להיות מאתגרת.

לכן הוכחת הקשר בין התקף הלב ובין העבודה ותנאי ההעסקה, מצריכה הבנה גם בתחום הרפואי וגם בתחום המשפטי. מכאן החשיבות הרבה של הפניה להתייעצות מול עורך דין המתמחה בתביעות שעניינן תאונות עבודה, וצבר ניסיון בייצוג נפגעי תאונות עבודה ובפרט כאלו שעברו אירוע לבבי במהלך עבודתם או בעקבותיה.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.