הכרה ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר

עבודה מול פרילנסרים היא מתכונת העסקה שקורצת למעבידים רבים בישראל ולא במקרה. כשעובד מועסק כפרילנסר, הוא בעצם מבצע עבודות לטובת מעסיק על בסיס מזדמן או קבוע, אך במקום שהתשלום יועבר אליו דרך תלושי שכר, המעסיק משלם לעובד הפרלינסר על שירותיו כנגד הצגת חשבונית ומתן קבלה.

מתכונת העסקה זו מאפשרת למעבידים להימנע מחובת הכיסוי של זכויות סוציאליות לעובד, אותה החוק מחייב כשמדובר בעובדים שמועסקים כשכירים ונהנים מהכרה ביחסי עובד מעביד כברירת מחדל.

עם זכויות העובד שפרילנסרים אינם זכאים לקבל באופן אוטומטי, ניתן למנות: תשלום על ימי חופש, ימי מחלה, דמי הבראה, הפרשות לחיסכון הפנסיוני, החזרי נסיעה, פיצויי פיטורין וכן הלאה. למותר לציין שמדובר על זכויות שערכן הכספי משמעותי מאוד, ומגיע גם לאלפים רבים של שקלים מדי חודש בחודשו.

על רקע זה, חשוב לדעת כי במקרים מסוימים מאפשר החוק הכרה ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר בכל זאת. על הנסיבות המזכות פרילנסרים בזכויות עובדים השמורות בדרך כלל לעובדים שכירים, נדון בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

מהו פרילנסר ומהי עבודה במתכונת פרילנס?

פרילנסר הוא מושג המתאר עובד עצמאי במעמד של עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ, שמבצע עבודה למען מעביד, מבלי שמתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד המקנים לעובד זכויות סוציאליות ותעסוקתיות לסוגיהן.

עבודת פרילנסר ניתנת לתיאור כעבודה אשר מתבצעת במתכונת העסקה שאיננה מלאה, ולכן בדרך כלל אינה מזכה את העובד העצמאי בזכויות שלהן זכאים עובדים שכירים על פי חוק, ובכללן הזכות לקבלת פיצויי פיטורין בסיום ההתקשרות מול המעביד.

אותן הזכויות, מעוגנות בחוקי העבודה בישראל והן בעלות שווי כספי רב. לרוב הן ניתנות לעובדים שכירים באופן אוטומטי במעמד חתימת חוזה ההעסקה מול המעביד, אך כאמור – לא בעבודה במתכונת פרילנס.

 

מה מאפיין יחסי עובד מעביד?

יחסי עובד מעביד כשמם כן הם: יחסי העסקה אשר מתקיימים בין שני צדדים מוגדרים – העובד ומעסיקו. חשוב לציין כי היחסים הללו מתקיימים גם בנסיבות שבהן לכאורה, העובד מסכים לוותר מראש על מעמדו מול המעביד.

הכרה ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר
הכרה ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר

ביחסי עובד מעביד, נמצא בצידו האחד של המתרס העובד שאחראי לביצוע עבודה ספציפית עבור מעבידו, באופן קבוע וחזרתי ולרוב במסגרת זמנים קבועה. העובד המצוי ביחס עובד מעביד עם מעסיק מסוים, מצופה להעמיד לרשות מעסיקו את כל כישוריו, מרצו, זמנו, ניסיונו והידע המקצועי שצבר במרוצת השנים, לטובת מילוי תפקידו כפי שהוגדר בידי המעביד.

מצידו השני של המתרס, נמצא כמובן המעסיק, בתפקידו הגורם המשלם שמזמין מן העובד את העבודה. על גובה השכר שמשולם לאדם המצוי ביחסי עובד מעביד עם מעסיק כלשהו, נהוג בדרך כלל לסכם מראש.

עם זכויותיו של העובד שמצוי ביחסי עובד מעביד סטנדרטיים, ניתן למנות מגוון תשלומים וזכויות בעלות שווי כספי, שהחוק מחייב את המעביד לספק לעובדים שכירים, כגון: ימי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, הפקדות לפנסיה, דמי נסיעה, פיצויי פיטורים ועוד. אולם פרילנסרים לרוב אינם נהנים מן הזכויות הללו כברירת מחדל, כפי שנסביר בהמשך.

 

מה משמעותה של הכרה ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר?

היות ומתוקף קיומם של יחסי עובד מעביד זכאים עובדים לקבלת זכויות סוציאליות שונות (שיש להן שווי כספי לא מבוטל הן עבור העובד והן עבור המעסיק), חשוב לגלות ערנות לתרחישים שונים שבהם בעל עסק עלול להפוך למעסיקו של עובד פרילנסר בפועל, גם כאשר לא הייתה כוונה מוקדמת לכונן עימו יחסי עובד מעביד על פי הגדרתם בחוק.

להפתעתם של מעסיקים רבים בישראל, מצבים מסוג זה קורים גם כאשר המעביד משלם לעובד כספים כמוסכם ביניהם בתמורה לביצוע העבודה שהוזמנה, כנגד הצגת חשבונית מס / קבלה מטעם העובד.

לכן חשוב לדעת שלא די בעצם כינונם של יחסי עבודה במתכונת של העסקת עצמאים (פרילנס), כדי לפגוע במעמדו של המועסק כעובד לכל דבר ועניין אצל המעביד. על הקריטריונים לפיהם נקבע מתי מתקיימים יחסי העסקה המזכים את העובד בזכויות סוציאליות שונות, ומתי לא – נרחיב בפרוטרוט בשורות הבאות.

הכרה ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר – האם מתרחשת כברירת מחדל?

לא אחת קורה שמעבידים בישראל בוחרים להעסיק את עובדיהם במתכונת פרילנס, ולא בהכרח במתכונת סטנדרטית של העסקת עובדים שכירים, המתווה באופן אוטומטי יחסי עובד מעביד.

משמעות ההעסקה של עובדים במתכונת של עובד עצמאי שאין לו יחסי עובד מעביד רשמיים מול המעסיק, הינה בראש ובראשונה שהעובד נדרש לספק למעביד חשבונית או קבלה (כתלות במעמדו ברשויות המס) כנגד התשלום על העבודה שביצע עבור המעביד.

היעדר יחסי עובד מעביד בהסכמי עבודה במתכונת פרילנס, פירושו שהמעביד יכול במקרים רבים לחסוך מעצמו את הצורך לשלם לעובד דמי הבראה, דמי מחלה, ימי חופשה ושאר תשלומים שהחוק מחייב מעסיקים בישראל לשלם לעובדיהם השכירים.

העדר יחסי עובד מעביד מאפשר למעביד גם להימנע מן הצורך לשלם לעובד דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, פיצויי פיטורין במקרה של סיום ההתקשרות ביניהם, וכן מהפקדה לחיסכון הפנסיוני של העובד. למרות זאת, כאמור ישנם מקרים שבהם החוק עשוי ליצור זיקה בין העובד לבין מעבידו, חרף העובדה שיחסי העבודה בין הצדדים התגבשו על בסיס עסקי בלבד.

 

על הבסיס החוקי להכרה ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר

הבסיס החוקי לקיום יחסי עובד מעביד, הינו דיני העבודה שמגדירים באופן ברור באילו תנאים ניתן להכיר ביחסי עובד מעביד. הפסיקה בנושא הזה, קבעה לא אחת כי אין משמעות להגדרתו של העובד כשכיר או עצמאי. על מנת שהגדרה ברורה של יחסי עובד ומעביד תהא תקפה, די בכך שהמעביד יהיה המעסיק היחיד או העיקרי של הפרילנסר, הלכה למעשה.

במקרים כאלה, גם אם לא הוגדרו יחסי עובד מעביד באופן רשמי, העובד הפרילנסר עדיין עשוי להחשב כמי שיש לו יחסי עובד מעביד עם מעסיקו, על אף העבודה באמצעות קבלות וחשבוניות כחלופה לתלושי משכורת.

 

הכרה ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר – באילו תנאים?

כאמור, יש מצבים שבהם החוק עשוי להכיר ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר, גם אם הגדרת יחסי העבודה אינה כזו מבחינת המעביד. הדבר נכון כאשר מתקיימים תנאי העסקה שמקבעים – גם אם באופן עקיף, את היותו של הפרילנסר במעמד המקביל למעמדו של עובד שכיר.

דוגמא למקרה כזה היא מצב בו המעביד הוא הלקוח העיקרי של העובד או הלקוח היחיד שלו. במקרה כזה, גם אם התשלום מבוצע באמצעות חשבוניות, הלכה למעשה יחסי עובד ומעביד לגיטימיים מתקיימים בין הצדדים מבחינת החוק.

יחסים אלו יכולים לבוא לכלל ביטוי אם העובד נפצע במסגרת עבודתו עבור המעביד, אם העובד חולה או כשהעבודה של העובד אצל מעביד מופסקת מסיבה כלשהי. במקרים מסוימים, גם עובד המוגדר כעובד קבלן עצמאי, רשאי לתבוע את המעסיק כאילו היה עובד שכיר מן המניין.

באותה המידה, המעביד רשאי לנכות מהפיצויים או סכומים אחרים שישלם לעובד סכומים עודפים ששולמו לו מתוקף היותו עצמאי לכאורה, ככל שבית המשפט ידרוש ממנו לשלם לעובד תשלומים להם זכאים עובדים שקיימים עימם יחסי עובד מעביד סטנדרטיים.

 

זקוקים לסיוע משפטי בנושא הכרה ביחסי עובד מעביד מול פרילנסר? פנו לעורך דין דיני עבודה

בכל מחלוקת שמתגלעת בין עובדים למעבידיהם, רק נוכחות של איש מקצוע מנוסה שמכיר את תחום דיני העבודה על בוריו, יכול לגשר בין הצדדים ולהביא לפתרון הסכסוך באופן יעיל וללא סיבוכים מיותרים. הגורם המקצועי שראוי להיוועץ בו בנושאים כאלו, אם כך, הוא עורך דין דיני עבודה מיומן.

הניסיון המקצועי רב השניחם בתביעות בין עובדים ומעבידים, הוא זה שמאפשר לעורך דין המתמחה בדיני עבודה לצמצם את הפגיעה בזכויות לקוחותיו למינימום האפשרי, ולסיים את הפרשה בזמן קצר ובתועלת מרבית עבור מיוצגיו.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.