המדריך המלא בנושא פרישה מרצון

פרישה מרצון היא חבילת תנאים משופרת שמעסיקים מספקים לעובדיהם על מנת לעודד אותם לפרוש מעבודתם טרום הגיעם לגיל הפרישה החוקי (67 לגברים ו – 62 לנשים בישראל). חברות רבות בישראל מציעות כיום חבילות פרישה שנועדו לדרבן את העובדים הוותיקים בארגון לפרוש מרצון לפני גיל הפנסיה הרשמי, תוך הצעת מגוון תמריצים לעובד כתלות בגילו, בוותק שלו בתפקידו ותחום עיסוקו.

מדריך זה נועד לסייע לעובדים להבין לאילו תנאים ניתן לצפות במסגרת מסלולי פרישה מרצון ועל מה חשוב במיוחד לתת את הדעת לפני שחותמים על הסכם פרישה מרצון.

מהי מהותן של תוכניות פרישה מרצון?

תכניות פרישה מרצון שמעסיקים מציעים לעובדיהם, הן פתרון שמטרתו הינה הסדרת תנאי הפרישה המוקדמת של עובדים בארגון, תוך קבלת הסכמתם לעזיבת מקום העבודה למרות שטרם הגיעו לגיל הפנסיה החוקי כאמור לעיל. במסלולי פרישה מרצון העובדים הפורשים זוכים ליהנות מחבילה של תנאי פרישה משופרים, אשר נועדו לפצות אותם כנגד התקופה שבין יום הפרישה המוקדמת, ובין המועד בו הם אמורים היו לצאת לגמלאות בפועל.

תכניות פרישה מרצון נועדו לתמרץ את העובדים המבוגרים יותר בארגון לסיים את העסקתם אצל המעסיק, והן מקובלות בדרך כלל בארגונים גדולים במשק ובחברות הייטק. עם זאת, ישנם מקרים שבהם תכניות פרישה מרצון מוצעות גם לעובדים צעירים שאינם קרובים בהכרח לגיל הפרישה הקבוע בחוק.

 

מה מרוויחים המעסיקים ממתן הטבות פרישה מרצון לעובדים?

לא אחת עובדים מבוגרים העובדים אצל מעסיק מסוים במשך שנים רבות, מגיעים לרוויה מסוימת בתום תקופת העסקה ממושכת, וכתוצאה מכך תפוקתם פוחתת. מטבע הדברים, למרבית המעסיקים יש תועלת רבה יותר בהעסקת עובדים נמרצים ופרודוקטיביים, שהם בעלי כישורים טכנולוגיים מתקדמים יותר, ולכן ישנה העדפה גורפת להעסקה של עובדים בגילאים צעירים.

יתרה מכך, גם עלות העסקתם של עובדים צעירים היא לרוב נמוכה יותר בהשוואה לעובדים מבוגרים שצברו ותק בארגון ומאיישים תפקידים בכירים יותר. מסיבות אלו, הטבות פרישה מרצון הניתנות לעובדים משרתות גם את המעסיקים, בכך שהן מעודדות את העובדים הוותיקים לפרוש בהסכמתם הם, מבלי שהדבר יהיה כרוך באי נעימות או בתסבוכות משפטיות.

המדריך המלא בנושא פרישה מרצון
המדריך המלא בנושא פרישה מרצון

חשוב לדעת – פרישה מרצון חייבת להתבצע בהסכמתו המלאה של העובד

פרישה מרצון כשמה כן היא: מהלך שחייב להתבצע בהסכמה מלאה של העובד אשר מועמד לעזיבת מקום העבודה, ללא כפיית הפרישה בידי המעסיק.

למרות חרף העובדה שישנם מקומות עבודה רבים שבהם העובדים מסכימים לחתום על הסכם פרישה מרצונם החופשי משום שהדבר משתלם להם, ישנם גם מקומות לא מעטים שבהם הפרישה "מרצון" למעשה נכפית על העובדים באמצעות לחץ שמופעל עליהם על ידי המעסיק וגורם להם לחשוש שאם לא יואילו לחתום על הסכם פרישה מרצון, יפוטרו מעבודתם ויצאו "קרחים מכאן ומכאן".

 

מה חשוב לעשות לפני שמסכימים לפרישה מרצון?

לפני שחותמים על הסכם פרישה מול המעסיק, חשוב שכל עובד יבין אילו משמעויות נגזרות מהסכם הפרישה שהמעסיק הציג לו. הסיבה לכך היא שעבור העובד, בכוחם של הסעיפים בהסכם הפרישה מרצון, להשפיע במידה משמעותית מאוד על מצבם הפיננסי המיידי והעתידית, וכן על מצבם האישי והמשפחתי, לרבות האפשרויות המקצועיות שישארו זמינות עבורו.

זאת מפאת העובדה שתכניות פרישה מתייחסות למנעד רחב של נושאים, כולל נושאים כספיים, נושאים מיסויים, עניינים משפטיים ועוד, שרוב הבריות אינן בקיאות בהם. יתרה מזאת, להחלטה על פרישה מרצון עלולות להיות משמעויות נוספות שלא יהיו בהכרח ברורות מאליהן לכל עובד שאינו מתמצא בנושא ובתהליך. לפיכך מומלץ ביותר לפנות לעורך דין דיני עבודה לפני שמסכימים לפרישה מרצון, ולקבל החלטה מושכלת.

כיצד עורך דין דיני עבודה יכול לעזור לקבל החלטה בנושא פרישה מרצון?

כשעובד פונה לעורך דין דיני עבודה לשם התייעצות בנושא של פרישה מרצון, עורך הדין יכול לסייע בכך שיבחן את התנאים בתכניות הפרישה המוצעות לעובד ואת סעיפיו של הסכם הפרישה שהמעסיק הציג לו. זאת במטרה להעריך האם מדובר בתכנית פרישה צודקת, חוקית וכלכלית מבחינת העובד. בכוחו של עורך דין דיני עבודה, לסייע גם בשיפור התנאים בהסכם הפרישה מרצון על ידי ניהול המשא ומתן בעניין זה מול המעביד.

 

לאילו תנאים ניתן לצפות במסגרת מסלולי פרישה מרצון?

במסגרת מסלול פרישה מרצון ישנם 4 סוגי תכניות פרישה מקובלות, כדלקמן:

 

פרישה במסלול פנסיה מוקדמת

זהו מסלול פרישה המאפשר לעובד לקבל פיצויי פיטורין כחוק בנוסף לקצבת פנסיה מוקדמת, הידועה גם בתור "פנסיה תקציבית". קצבת הפנסיה המוקדמת משולמת לפורש החל מיום פרישתו מעבודתו ועד גיל הפרישה הרשמי הקבוע בחוק, ואילו מגיל הפרישה החוקי והלאה, משולמת לעובד פנסיה רגילה כקצבה חודשית הנמשכת מהחיסכון הפנסיוני שלו (קרן פנסיה / קופת גמל / ביטוח מנהלים).

 

פרישה במסלול חבילת פרישה

זהו מסלול פרישה המאפשר לעובד לקבל חבילת הטבות פרישה הכוללת גם פיצויי פיטורין משופרים וגם מענקים שונים כדוגמת אישור להמשך שימוש ברכב החברה או במכשיר הסלולארי של החברה, מענק הסתגלות, וכן הלאה. זהו מסלול פרישה שזמין בעיקר בחברות גדולות וארגונים בתחום ההיי טק.

פרישה במסלול תשלום חודשי

זהו מסלול פרישה המאפשר לעובד לקבל פיצויי פיטורין בשיעור רגיל או מוגדל במועד פרישתו מעבודתו, שלאחריה ישולמו לו תשלומים קבועים בסכום מוגדר מדי חודש בחודשו.

 

פרישה במסלול מענקים

זהו מסלול פרישה המאפשר לעובד לקבל מענק פרישה בסכום חד פעמי או פיצויי פיטורין בשיעור מוגדל (לעתים גם וגם). במרבית המקרים במסלול זה זכויותיו של העובד בחיסכון הפנסיוני שלו מוקפאות עד הגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק, או אז מחודשת זכאותו לקבלת תשלום חודשי של קצבת פנסיה בהתאם לחוק.

 

על מה חשוב במיוחד לתת את הדעת לפני שחותמים על הסכם פרישה מרצון

כדי שעובדים יוכלו לבחור את מסלול הפרישה המשתלם ביותר במסגרת תכנית הפרישה מרצון שלהם, עליהם להתחשב בכמה שיקולים וביניהם: סכום פיצויי הפיטורים המוצעים להם, סכום מענק הפרישה המוצע להם, סכום חלף ההודעה המוקדמת שישולם להם, תנאי הפרישה שהוצעו לעובדים אחרים במעמדם באותו הארגון, וכן הסיכויים של כל עובד למצוא עבודה או משלח יד חלופי עם פרישתו מהעבודה עבור המעסיק האמור.

בנוסף לכל הפרמטרים האלו, מן הראוי לתת משקל גם לנושא המיסוי ודמי הביטוח הלאומי שהעובד יאלץ לשלם בגין פיצויי הפיטורים ומענק הפרישה שיקבל, וכן לשיעור ההפרשות הסוציאליות אשר ינוכו על סמך הסכומים האלו – גם מצד העובד וגם מצד המעביד.

 

שוקלים פרישה מרצון? פנו לקבלת ייעוץ משפטי לפני כן

אם אתם שוקלים לפרוש מרצון מעבודתכם, ומתלבטים כיצד לבחור את תכנית הפרישה האופטימלית עבורכם, מומלץ ביותר להסתייע גם בעורך דין המתמחה בדיני עבודה ובמקביל – גם בשירותיו של יועץ מס או אקטואר הבקיאים בנושא. בהצלחה!

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.