המדריך המלא לניסוח הסכם פרישה

הסכם פרישה הוא חוזה שבא להסדיר את פרישתם המוקדמת של עובדים ממקום עבודתם, המתבצעת בהסכמה טרום הגיעם לגיל הפרישה הקבוע בחוק – קרי: גיל 67 לגברים וגיל 62 לנשים. הסכם פרישה מרצון מאפשר לעובדים הפורשים ליהנות מתנאי פרישה מיטיבים, שנועדו לפצותם בגין פרק הזמן שבין מועד הפרישה המוקדמת שלהם, לבין המועד שבו היו אמורים לפרוש הלכה למעשה (כלומר, גיל הפרישה הרשמי אשר מוגדר בחוק).

על פי רוב, על הסכמי פרישה מרצון, נוהגים מעסיקים להחתים את העובדים שלהם כחלק מתוכניות לעידוד פרישה מוקדמת המוצעות בארגונים מסוימים במשק. במסגרת המדריך שלפניכם נסביר למה חשוב לשים לב כשמנסחים הסכם פרישה ואיך עליכם לפעול כדי להגן את זכויותיכם.

מהי התועלת למעסיק בהחתמת עובדים על הסכם פרישה?

מטבע הדברים, לא אחת עובד מבוגר שעבד בארגון מסוים לאורך שנים ארוכות, מגיע לרמה מסוימת של שחיקה ו"עייפות החומר" הפוגעות בתפוקתו. מאחר ומרבית העובדים מועסקים בארגונים למטרת רווח, למעסיקים יש אינטרס להעסיק עובדים צעירים ונמרצים, בעלי סל כישורים עדכני יותר שהתרומה שלו למטרות הארגון עשויה להיות גדולה יותר.

זאת במקביל לעלות העסקה נמוכה יותר המאפיינת עובדים בתחילת דרכם. מכאן שתוכניות פרישה לעובדים הן פתרון חיוני למדי עבור מעסיקים בישראל, שיכולים להחתים את העובד הוותיק על הסכם פרישה מרצון, בתור חלופה חוקית, הוגנת ולגיטימית לפיטורין על רקע רענון בכח העבודה לטובת שיפור הביצועים והתפוקה בחברה, או כאשר עולה הצורך בקיצוצים במצבת כוח האדם בארגון.

 

הידעתם? חתימה על הסכם פרישה מרצון מחייבת את הסכמת העובד

בדומה לחתימה על כל הסכם אחר, גם החתימה על הסכם פרישה חייבת להתבצע בהסכמתו המלאה של העובד המועמד ליציאה לפרישה מבלי שהדבר יכפה עליו ביוזמת המעביד.

חרף העובדה שבמקרים רבים העובד מסכים לחתום על הסכם פרישה מרצונו הוא, בכל זאת קיימים מקרים לא מבוטלים בהם עובדים מאולצים לחתום על הסכם פרישה מרצון באמצעות לחץ עקיף המופעל עליהם מטעם המעביד ולא מותיר להם ברירות רבות מדי.

המדריך המלא לניסוח הסכם פרישה
המדריך המלא לניסוח הסכם פרישה

על חשיבות ההתייעצות עם עורך דין דיני עבודה לפני החתימה על הסכם פרישה

לפני שחותמים על הסכם פרישה מול המעסיק, חשוב שכל עובד יבין כהלכה על מה בעצם הוא חותם ואילו משמעויות נגזרות מהנוסח של ההסכם שבידו. זאת משום שעבור העובד, יש בכוחם של הסעיפים בהסכם הפרישה יכולת להשפיע במידה ניכרת על המצב הפיננסי שלו ושל בני משפחתו בעתיד, וכן על מצבו האישי והאפשרויות המקצועיות הפתוחות בפניו.

זאת לאור העובדה שהסכמי פרישה מתייחסים למגוון נושאים ובכללם נושאים פיננסיים, ענייני מיסוי, היבטים משפטיים ונוספים, שמרבית הבריות אינן מצויות בהם. יתר על כן, להסכם פרישה עשויות להיות משמעויות נלוות שאינן בהכרח נהירות לאדם מן היישוב שקורא אותו ואינו בקיא בפרטים לעומקם. מסיבות אלו, כדאי מאוד להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני עבודה לפני החתימה על הסכם פרישה.

 

כיצד עורך דין מסייע לעובדים בנושא של ניסוח הסכם פרישה?

כאשר עובד פונה לעורך דין דיני עבודה להתייעצות בנושא הסכם פרישה, עורך הדין יכול לבחון את תנאי ההסכם וסעיפיו על מנת להעריך אם מדובר בהסכם פרישה הוגן, חוקי ומשתלם עבור העובד. עורך דין שתחום התמחותו הוא דיני עבודה, יכול לסייע לעובד גם בשיפור תנאי ההסכם ובניהול משא ומתן בנושא זה מול המעסיק.

מה בין הסכם פרישה וכתב ויתור על זכויות עתידיות?

כאשר עובד חותם על הסכם פרישה מרצון, במקרים שונים הוא חותם באותו המעמד גם על מסמך הקרוי "כתב ויתור על זכויות עתידיות". למותר לציין כי ככלל, בתי המשפט לענייני עבודה בארץ נוהגים לאשר את הויתור על זכויות העובד רק אם הם מקבלים הוכחות חותכות לכך שהעובד שחתם על המסמך עשה זאת במודעות מלאה להשלכות הנגזרות מן הויתור על זכויותיו ומבלי שהדבר השפיע לרעה על תנאי הפרישה שהמעביד סיפק לאותו עובד.

 

כיצד מתייחס החוק לחתימה על כתב ויתור זכויות עתידיות מול הסכם פרישה מפלה?

היה ובהסכם הפרישה שהמעסיק הציג לעובד מסוים, הוצעו לו תנאי פרישה פחות טובים מאלו שהוצעו לעמיתיו לעבודה, שמעמדם בארגון הוא כשלו, ההלכה הפסוקה קובעת כי החתמת העובד על כתב ויתור על זכויות עתידיות, לא תהיה ברת תוקף משפטי מחייב.

להלן הנימוקים לכך על פי הפסיקה התקדימית בנושא זה:

  1. ויתור על זכויות מבלי שהעובד יהיה מודע לקיומן, הוא אינו ויתור מדעת, ומכאן שאין לו תוקף משפטי של ממש.
  2. תנאי פרישה המפלים בין עובד למשנהו, עומדים בניגוד לכללי המנהל התקין ופוגעים בטובת הציבור.

 

אילו נושאים יש לכלול בניסוח הסכם פרישה?

הנושא המרכזי שאליו ראוי להתייחס בניסוח הסכם פרישה, הוא מסלול הפרישה שהעובד בוחר בו.

להלן ארבעת סוגי מסלולי הפרישה הנפוצים ביותר שמוצעים לעובדים המועמדים לפרישה כיום:

פרישה במסלול פנסיה מוקדמת זהו מסלול פרישה המאפשר לעובד לקבל פיצויי פיטורין כחוק בנוסף לקצבת פנסיה מוקדמת, הידועה גם בתור "פנסיה תקציבית". קצבת הפנסיה המוקדמת משולמת לפורש החל מיום פרישתו מעבודתו ועד גיל הפרישה הרשמי הקבוע בחוק, ואילו מגיל הפרישה החוקי והלאה, משולמת לעובד פנסיה רגילה כקצבה חודשית הנמשכת מהחיסכון הפנסיוני שלו (קרן פנסיה / קופת גמל / ביטוח מנהלים).
פרישה במסלול מענקים זהו מסלול פרישה המאפשר לעובד לקבל מענק פרישה בסכום חד פעמי או פיצויי פיטורין בשיעור מוגדל (לעתים גם וגם). במרבית המקרים במסלול זה זכויותיו של העובד בחיסכון הפנסיוני שלו מוקפאות עד הגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק, או אז מחודשת זכאותו לקבלת תשלום חודשי של קצבת פנסיה בהתאם לחוק.
פרישה במסלול חבילת פרישה זהו מסלול פרישה המאפשר לעובד לקבל חבילת הטבות פרישה הכוללת גם פיצויי פיטורין משופרים וגם מענקים שונים כדוגמת אישור להמשך שימוש ברכב החברה או במכשיר הסלולארי של החברה, מענק הסתגלות, וכן הלאה. זהו מסלול פרישה שזמין בעיקר בחברות גדולות וארגונים בתחום ההיי טק.
פרישה במסלול תשלום חודשי זהו מסלול פרישה המאפשר לעובד לקבל פיצויי פיטורין בשיעור רגיל או מוגדל במועד פרישתו מעבודתו, שלאחריה ישולמו לו תשלומים קבועים בסכום מוגדר מדי חודש בחודשו.

 

איך בוחרים את מסלול הפרישה המשתלם ביותר בהסכם הפרישה?

על מנת שהעובד יוכל לבחור את מסלול הפרישה המשתלם ביותר עבורו במסגרת הסכם הפרישה שלו, עליו להתחשב במספר פרמטרים ובכללם:

  • סכום פיצויי הפיטורין המוצע לעובד
  • סכום מענק הפרישה המוצע לעובד
  • שיעור חלף ההודעה המוקדמת שישולם לו
  • תנאי הפרישה שהוצעו לעובדים אחרים במעמדו של העובד המועסקים באותו ארגון
  • הסיכויים של העובד למצוא עבודה או משלח יד אחר לאחר פרישתו מעבודתו

 

בנוסף לכל השיקולים הללו, חשוב להתייחס בכובד ראש גם לנושא המיסים ודמי הביטוח הלאומי שהעובד ידרש לשלם כנגד פיצויי הפיטורין ומענק הפרישה שלו, לצד שיעור ההפקדות הסוציאליות שיופרשו מסכומים אלו – הן מצד העובד והן מצד המעביד.

 

עם מי ניתן להתייעץ לגבי ניסוח הסכם פרישה?

על מנת שעובדים יוכלו לבחור את מסלול הפרישה האופטימלי עבורם, כדאי מאוד להסתייע לא רק בשירותיו של עורך דין דיני עבודה אלא גם ביועץ מס הבקיא בניסוח הסכמי פרישה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.