המעסיק שלך לא מעביר כספים לקרן הפנסיה

אחד הביטויים הבולטים לעין למצבו הכספי של המעסיק הינו הימנעות מהעברת כספים לקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות הנאמנות או קרנות ההשתלמות של העובדים. בדרך כלל ההפקדות תבוצענה כסדרן כל עוד הפעילות הכספית של המעסיק משקפת יציבות וכל עוד מנהלי הבנק יאפשרו הוצאת כספים מחשבון הבנק של העסק לצורך ההפקדה. במקרים כאלה חשוב לפעול במהירות במטרה למנוע נזקים מצטברים. מהם הגורמים שאליהם המעסיק מחויב להעביר כספים עבור העובד? מה דינה של הימנעות מהעברת כספים כנדרש בחוק? מי צריך לפעול להבטחת ההעברה המסודרת של כספים? מתי יש צורך להסתייע בשירותיו של עורך דין להבטחת ההעברה של כספים לקרן הפנסיה? כדאי לקרוא ולהבין.

מהם הגורמים שאליהם המעסיק חייב להעביר כספים עבור העובד

מבחינת החוק, המעסיק משמש במקרים רבים כמתווך בין העובד לבין גופים ממשלתיים, פיננסיים ואחרים. המשמעות היא שהמעסיק מנכה את הסכומים הנדרשים מהשכר של העובדים ומעביר אותו לגופים השונים. עם הגופים הללו נמנים בין השאר המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וביטוח בריאות. התשלום לשלושת הגופים הללו הוא בגדר חובה. גופים נוספים הם קרנות ההשתלמות, שמעסיקים חייבים להעביר להן כספים בתוקף הסכמי עבודה קיבוציים או עקב הרצון של המעסיק לשפר את תנאי ההעסקה של העובדים שלו. גם תשלומים לאיגודים המקצועיים וארוחות עובדים הם בגדר רשות ולא חובה.

 

קרן הפנסיה והמשמעות שלה

מכל ההעברות שתוארו לעיל, ההעברה החשובה ביותר מבחינת העובד היא ההפרשה לקרן הפנסיה. למעשה, מדובר בתוכנית חיסכון לטווח ארוך שגובה החסכונות שיצטברו בה ישפיע על גובה קצבת הפנסיה החודשית של העובד. לפיכך כל עיכוב בהעברה של כספי הפנסיה עלול להשפיע לרעה על העובד הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. מבחינת החוק, המעסיק מחויב לנכות מהעובד את חלקו בהפקדה העומד על שישה אחוזים מהשכר החייב. במקביל, המעסיק חייב להעביר את החלק שלו עצמו – שישה וחצי אחוזים משכר העובד לפנסיה וכן 8.33% מהשכר לצורך פיצויים.

 

מה קורה כשהמעסיק לא מעביר כספים לקרן הפנסיה

המעסיק חייב להעביר את כל הכספים המגיעים לקרן הפנסיה עד שבועיים לאחר תום החודש שעבורו שולם השכר. לדוגמא – משכורת עבור ינואר שולמה בתאריך 9 בפברואר. ההפקדה לקרן הפנסיה חייבת להתבצע עד אמצע אותו החודש – כלומר 15 בפברואר. מבחינת קרן הפנסיה יש רק שני מצבים: אם העובד הפסיק להיות מועסק אצל המעביד קרן הפנסיה חייבת לקבל מסמך המאשר את הניתוק של יחסי עובד ומעביד. אם לא התקבל מסמך כזה קרן הפנסיה מצפה להמשך ההפקדות. הפסקת ההפקדות ללא סיבה גורמת לגורמים האחראים על הנושא בקרן הפנסיה להתחיל בהליכים לגביית הסכומים החסרים.

המעסיק שלך לא מעביר כספים לקרן הפנסיה
המעסיק שלך לא מעביר כספים לקרן הפנסיה

מי צריך לפעול להבטחת ההעברה המסודרת של הכסף לקרן הפנסיה?

אם המעביד הפסיק להעביר לקרן הפנסיה את הכסף השייך בעצם לעובדים, תתחיל קרן הפנסיה בעצמה לנקוט צעדים נגדו. עם זאת, גם העובדים עצמם יכולים להגיש תביעה נגד המעסיק. התביעה היא בגין הלנת שכר ויכולה לכלול גם את הנזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם, כתוצאה מאי העברת הכסף לקרן הפנסיה.

תשלום פיצויים או קצבת נכות על ידי המעסיק: מעסיק שלא העביר סכומים לקרן הפנסיה, עלול להיתבע על ידי עובד שנפגע מכך. אם חלילה נפגעו זכויותיו של עובד עקב אי העברת הכספים, הוא יכול לתבוע אותן מהעסק או מהמעסיק באופן אישי. לדוגמה – עובד שהפך נכה והיה אמור לקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה יכול לתבוע אותה מהמעסיק, שבגלל ההימנעות שלו מלהעביר כסף לקרן הוא נותר ללא קצבת נכות.

תביעה בגין פגיעה בזכויות ואובדן רווחים והכנסות בקרן הפנסיה: עובדים יכולים להגיש תביעה נגד המעסיק בגין אובדן רווחים או איבוד זכויות עקב העדר הפקדה. לרוב העדיפות היא לגרום למעסיק להעביר את הכסף בתוספת הריבית וההצמדה לקרן הפנסיה. רק אם התביעה לא צלחה יכולים העובדים להגיש תביעה לתשלום שיועבר אליהם.

מה קורה כאשר מעסיק פשט רגל או חברה התפרקה

אם בעל העסק פשט רגל או שעסק שהוא חברה בע"מ פורק, מי שאחראי על השלמת ההפקדות לקרן כנדרש על פי החוק הוא המוסד לביטוח לאומי. זאת, אך ורק לאחר הצגת מסמך מתאים המאשר את פשיטת הרגל של המעסיק או את פירוק החברה שהעסיקה את העובדים. המוסד לביטוח לאומי ישלים שלושה סכומים משמעותיים:

שכר העבודה שהמעסיק נשאר חייב לעובד: מדובר בהטבה משמעותית משום שבמקרים רבים המעביד מפסיק לשלם משכורות זמן מה לפני פשיטת הרגל או פירוק העסק.

הפקדת חלק המעסיק לפנסיה: מדובר בסכום שווה ערך ל 6.5% מהשכר החודשי הקובעת של העובד כפול מספר החודשים שבהם לא בוצעה הפקדה.

הפקדת חלק המעסיק לפיצויים: מדובר בסכום שווה ערך ל 8.33% מהשכר הקובע כפול מספר החודשים שבהם לא בוצעה הפקדה.

הפקדות לקרן השתלמות: לא יכוסו על ידי המוסד לביטוח לאומי למרות שלכאורה מדובר בחלק מהשכר של העובד.

 

הגשת תביעה נגד העסק ונגד המעסיק

הימנעות מהעברת כספים לטובת קרן הפנסיה היא עבירה חמורה. בגין העבירה הזאת אפשר להגיש תביעה נגד העסק ונגד הבעלים שלו. גם כאשר מדובר בחברה בע"מ עבירה של הלנת שכר ואי העברת כספים לטובת קרן הפנסיה מאפשרת לתבוע את הבעלים של החברה באופן אישי. למען הסר ספק – הימנעות מהעברת כספים לקרן הפנסיה היא הלנת שכר לכל דבר ועניין גם אם המעסיק הקפיד לשלם לעובד את שכר הנטו המגיע לו.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.