הסדרים פנסיוניים מפלים בין אלמן לאלמנה

ההסדרים בקרנות הפנסיה מבטיחים לבני הזוג של העמית המבוטח בהן, הכנסה חודשית קבועה במקרה של פטירה. ההיגיון מאחורי ההבטחה, הוא שמותו של אחד מבני הזוג מגדיל את הנטל הכספי על בן הזוג השני. הקצבה לאלמנים מקרן הפנסיה נועדה, לפיכך, למנוע מבן הזוג להידרדר ברמת החיים ולאפשר לו לשמור ככל האפשר על אורח חיים תקין.

אולם בקרנות הפנסיה הוותיקות קיימים הסדרים פנסיוניים מפלים בין אלמן לאלמנה – כאשר הנפגעים הפעם הם דווקא הגברים. מהם הסדרים פנסיוניים לאלמנים או אלמנות? איך באים לידי ביטוי ההבדלים בין גברים ונשים בהסדרים הללו? מה עמדת בית הדין לעבודה? אילו צעדים ננקטו עם השנים על מנת לפתור את הבעיה? קראו וגלו.

על החתירה לשוויון זכויות בין המינים במסגרת החקיקה במדינת ישראל

במהלך העשורים האחרונים עבר העולם כולו ובכלל זה מדינת ישראל, שינויים משמעותיים. אחד השינויים הבולטים והמורגשים ביותר הוא הגברת השוויון בין המינים. עם התחומים החשובים שבהם השוויון המוגבר בא לידי ביטוי ניתן למנות את השוויון בשכר מצד אחד ואת השוויון בשירות הצבאי מצד שני. בשני התחומים הללו השינוי הוא מורגש.

הגברת השוויון בשכר מביאה לידי ביטוי את השאיפה לשוויון זכויות מלא והגברת השוויון בשירות הצבאי מביאה לידי ביטוי את השאיפה לשוויון גם במילוי החובות למדינת ישראל. במסגרת האווירה הזאת, מפליא למצוא כי עדיין קיים תחום שבו דווקא הגברים הם המופלים לרעה. מדובר בפערים בין אלמן לאלמנה בהסדרים הפנסיוניים שמתקיימים בצורה כזאת או אחרת בעיקר בקרנות הפנסיה הוותיקות.

 

מהם הסדרים פנסיוניים לאלמנים ולאלמנות?

הסדרים פנסיוניים לאלמנים ולאלמנות הם למעשה קצבת שארים שמקבלים בני או בנות הזוג של מבוטחים בקרנות הפנסיה שהלכו לעולמם. ההסדרים הפנסיוניים מביאים לידי ביטוי את הוותק של הנפטר בקרן הפנסיה ואת הצורך של בן או בת הזוג בתמיכה כספית. זאת, בעקבות אבדן ההכנסה שנובע מכך שבן או בת הזוג הלכו לעולמם ואינם מייצרים הכנסה. ההכנסה הנוספת באמצעות קצבת השארים היא במרבית המקרים חיונית ומאפשרת לבן הזוג שנותר בחיים להמשיך ולתחזק את הבית, לטפל בילדים ולשמור על רמת חיים ואיכות חיים תקינות.

הסדרים פנסיוניים מפלים בין אלמן לאלמנה
הסדרים פנסיוניים מפלים בין אלמן לאלמנה

על ההבדלים בהסדרים הפנסיוניים בין גברים לבין נשים

התקנונים של קרנות הפנסיה הוותיקות הם תקנונים ישנים שנוסחו כבר בשנות החמישים של המאה הקודמת, שזה אומר לפני כמעט שבעים שנה. בתקנונים הללו נקבעו הסדרים פנסיוניים מפלים המעניקים לנשים שבעליהן נפטרו קצבת שארים כפולה מזאת שהם מעניקים לגברים אשר נשותיהם הלכו לעולמן בטרם עת. במילים פשוטות – אלמן מקבל רק מחצית הקצבה שמקבלת אלמנה. זאת, כמובן, תוך שלוקחים בחשבון את גובה הסכום שנצבר והוותק שאותו צברה המנוחה. להלן האופן בו ההבדלים הללו באים לידי ביטוי במסגרת קרנות הפנסיה לדורותיהן:

בקרנות הפנסיה הוותיקות: בקרנות הללו עדיין התקיימו עד שנת 2008 הסדרים מפלים אף שבית הדין לעבודה כבר נתן את דעתו עליהם עוד לפני כן.

בקרנות הפנסיה החדשות: בקרנות החדשות ההסדרים הם שוויוניים וקצבת השארים שמקבלים אלמנים ואלמנות של מי שהיו מבוטחים בקרנות הללו והלכו לעולמם הן שוות. מה שמשפיע עליהן הוא רק הצירוף של הוותק וההכנסה החודשית של המבוטח שהלך לעולמו.

 

מה ההיגיון מאחורי ההבדלים בקצבת השארים?

ההיגיון מאחורי ההבדלים טמון בעובדה שבאותם הימים מרבית הנשים, או לכל הפחות חלק ניכר מהן, היו עקרות בית. המפרנסים העיקריים ולעיתים היחידים במשפחות רבות היו הגברים. כיוון שכך, כאשר גבר נפטר אבדן ההכנסה היה קריטי. מנגד, כאשר אישה נפטרה הבדל ההכנסה, אם היה כזה בכלל, היה חסר משמעות. ואם להכניס מידה מסוימת של ציניות – מותה של בת הזוג הגדיל לכאורה את ההכנסה הפוטנציאלית של הגבר שנותר לבדו עם פחות הוצאות אבל עם אותה הכנסה.

עמדת בית הדין לעבודה לעניין הסדרים פנסיוניים מפלים בין אלמן לאלמנה

העמדה של בית הדין לעבודה היא ברורה ולא השתנתה מעולם. בית הדין לעבודה רואה בהסדרים הפנסיוניים מהסוג האמור משום אפליה אסורה ופסקי דין שונים שנתן במהלך השנים, קראו לשינויים בהסדרים הללו. הנימוקים לצורך בשינוי הם כדלקמן:

אפליה מגדרית אסורה: חוק כבוד האדם וחירותו הוא חוק יסוד המגן על גברים ונשים כאחד מפני אפליה מגדרית ואוסר על קיומה. הסדרים פנסיוניים דומים לאלה הנזכרים לעיל נוגדים, לפיכך, את החוק.

תמורות בשוק העבודה: כיום מספר הנשים העובדות ומספר הגברים העובדים קרוב לשוויון, כך שמבחינת משפחות רבות מותו של הגבר ומותה של האישה עלולים לגרום לאובדן הכנסה משמעותי באותה המידה.

שיפור ביחס בין השכר של נשים וגברים: גם כאן חל שיפור, מה שמחזק את הטענה לעיל הגורסת שמותה של האישה גורם לנזק כלכלי לא פחות מאשר מותו של הגבר.

צרכים שווים של אלמנים ואלמנות: בג"צ קבע שאין הבדל בצרכים בין אלמנים ובין אלמנות, מה שמחזק את הדרישה לשוויון בקצבת השארים.

 

מה היתה החלטת בג"צ בנושא זה ומהי המשמעות שלה?

בתאריך 15 בחודש יוני שנת 2008, הושג באמצעות בג"צ הסדר חדש בקרנות הפנסיה הישנות שפירושו שוויון בקצבת השארים בין גברים לבין נשים. לקח עוד כשנתיים לנסח את ההסדר אבל תשלומי קצבת השארים השוויונית נכנסו לתוקף כבר באותו היום. עם זאת, לא אושר פיצוי רטרואקטיבי, עבור התקופה שקדמה לפסק הדין.

נכון להיום אין מתקיימים הסדרים פנסיוניים מפלים ואם קיימים כאלה ניתן לומר במידה רבה של ודאות שכל מי שפונה לקבלת סעד בנושא ימצא אוזן קשבת בבית המשפט. הקביעה אמנם יצרה בור תקציבי בקרנות הפנסיה הוותיקות אבל אין זה אומר שהן יכולות לעשות שימוש בטיעון הזה למנוע מאלמנים את קבלת הכספים המגיעים להם כדין.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.