הסכם הרציפות הפנסיונית לפי בג"צ קוריצקי

מי שהחליף מקום עבודה פעם אחת או יותר במהלך הקריירה התעסוקתית שלו, המשיך להפקיד בקרן הפנסיה שלו גם במקום העבודה החדש במטרה לשמור על הזכויות הפנסיוניות. אולם אצל עובד אשר הצטברו לזכותו כספים בקרן פנסיה ותיקה ובהמשך הפך לעובד מדינה הזכאי לפנסיה תקציבית, חלה לכאורה הפסקה בהפקדות לקרן הפנסיה ואיתה פגיעה בזכויותיו.

כדי לפתור את הבעיה הזאת נחתם הסכם הרציפות הפנסיונית. מה בין פנסיה תקציבית לבין פנסיה צוברת? מה קרה לעמיתים בקרנות הוותיקות שהפכו לעובדי מדינה עם פנסיה תקציבית? מהו הסכם הרציפות הפנסיונית לפי בג"צ קוריצקי? מה קורה אם קרן פנסיה ותיקה מקפחת את הזכויות של החוסך בה? אלו הן הסוגיות שבהן נדון בהרחבה בשורות הבאות.

על פנסיה צוברת, פנסיה תקציבית ומה שביניהן

פנסיה צוברת היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך שכל תושב ישראל או מי שמועסק בתחומה מחויב להפריש לה כספים לאורך כל תקופת העבודה. העובד חייב להפריש לפנסיה סך של שישה אחוזים מהשכר הקובע לפנסיה. המעסיק מפקיד במקביל 6.5% לטובת הפנסיה וכן 8.33% מהשכר הקובע של העובד לצורך פיצויים. בסך הכל מופקדים לזכות העובד 20.83% מהשכר שלו בכל חודש לצורכי פנסיה.

המעסיק לא יכול להשאיר אצלו את כספי הפיצויים והוא מחויב להפקיד גם אותם לקרן הפנסיה של העובד. פנסיה תקציבית, לעומת זאת, היא צבירת זכויות פנסיוניות על ידי העובד, כאשר בפועל הוא לא מפקיד ולו שקל אחד בודד לפנסיה. בפועל, הפנסיה תשולם מתקציב המשרד הממשלתי שבו הועסק העובד.

פנסיה תקציבית מופקדת לקרן פנסיה: יש גופים שאמנם לא גבו מהעובד כסף, אבל דאגו להפקיד את כספי הפנסיה בקרן נפרדת שדאגה לייצר מהם רווחים. כך העובד נהנה מפנסיה תקציבית, אבל הנטל של תשלום הפנסיה שלו לא ייפול על תקציב המשרד שבו הוא עבד, אלא על קרן הפנסיה.

פנסיה תקציבית באמצעות התקציב השוטף: משרדים ממשלתיים וגופים אחרים בחרו שלא לבצע כל הפקדה אלא לשלם בבוא העת את הפנסיה של העובד ישירות מתקציבו השנתי של המשרד. כבר כעת תשלומי הפנסיה התקציבית לפנסיונרים הם משמעותיים. הצפי הוא שבשנת 2038 יגיעו הסכומים המשולמים כפנסיה תקציבית לסכום אדיר של יותר מאשר 38 מיליארד שקלים בשנה, ואז יתחילו לרדת.

הסכם הרציפות הפנסיונית לפי בג''צ קוריצקי
הסכם הרציפות הפנסיונית לפי בג"צ קוריצקי

עובד שזכויותיו הפנסיוניות מתחלקות בין פנסיה תקציבית לפנסיה בקרנות הוותיקות

עובדים שהגיעו לגיל הפרישה זכאים לפנסיה הן מקרן הפנסיה הוותיקה והן מהמדינה. על מנת לשמור על רצף זכויות נחתם בשנת 1973 הסכם בין הממשלה, ההסתדרות וקרנות הפנסיה שהיו פעילות אז. מטרת ההסכם הייתה לשמור על רצף הזכויות של העובד אם עבר להיות עובד מדינה והפסיק להפקיד לפנסיה. ההסכם קבע שקרן הפנסיה תשלם לעובד את הפנסיה בהתאם למשכורת האחרונה שלו שתהיה מן הסתם  גבוהה יותר מהמשכורת שהייתה לו בעת שעבר לפנסיה התקציבית. בשנת 2003 ניסתה המדינה לשנות את ההסדר ולהתאים את הפנסיה לגובה המשכורת האחרונה ששולמה בתקופת החיסכון בקרן.

מהו בג"צ קוריצקי ומהי המשמעות שלו לעניינינו?

בג"צ קוריצקי הוא עתירה לבג"צ שהוגשה בשנת 2016 על ידי אדם בשם קוריצקי, שמחה כנגד הרעת התנאים לכאורה שיזמה המדינה. בג"צ קיבל את העתירה וקבע שיש לקיים את ההסדר המקורי כלשונו. לקבלת העתירה היו שתי תוצאות חשובות:

  1. החזרים לפנסיונרים על חשבון התקופה שבין 2003 לבין 2016: כתוצאה מקבלת העתירה נאלצו קרנות הפנסיה הוותיקות להשיב כספים לעמיתים שלכאורה לא קיבלו את מלוא תשלומי הפנסיה המגיעים להם
  2. קרנות הפנסיה נאלצו לערוך חישוב מסלול מחדש: הקרנות הוותיקות נאלצו לחשב מחדש את התשלומים שהן צפויות להעביר לזכאים בשנים הבאות, שגדלו מן הסתם במיליוני שקלים. עקב כך הגירעונות האקטואריים שלהן גדלו מאד. המצב הזה מחייב את המדינה שלקחה את הקרנות הללו תחת חסותה להתייחס לעניין במהרה.

 

מה המשמעות של בג"צ קוריצקי לגבי קרנות הפנסיה הוותיקות והרציפות הפנסיונית?

כפי שכבר הוזכר קודם, המשמעות של בג"צ קוריצקי לגבי קרנות הפנסיה הוותיקות היא רבה. מדובר במצב בעייתי שבו לא רק שהחוסכים לא הפקידו ולו שקל אחד בקרנות הפנסיה הללו במשך תקופה ארוכה אלא שגם הבסיס שעליו חושבה הפנסיה שלהם היה במקרים רבים גבוה במאות ואולי באלפי שקלים לחודש עבור כל עמית שהפך להיות עובד מדינה.

כשנחתם הסכם הרציפות הפנסיונית הדבר נעשה בעיקר על מנת לעודד עובדים לעבוד לשירות המדינה בלי לחשוש לפנסיה שלהם. רק בדיעבד התבררה השגיאה אבל בג"צ לא הניח למדינה לתקן את השגיאה על חשבון העובדים. בסיכומו של עניין תצטרך המדינה בבוא הזמן להתייחס לגירעון בקרנות הוותיקות ולמצוא דרך למלא אותו.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע בשמירה על זכויות הפנסיונר?

לכאורה אמורים תשלומי הפנסיה להיות משולמים לעובד כסדרם בין אם הוא היה עובד מדינה ובין אם לאו בהתאם לסכומים שנצברו לזכותו. אבל לא אחת קורה שהזכויות שלו מקופחות אם בגלל חוסר הבנה של פקידים בקרן הפנסיה ואם בצורה מכוונת. למרות ההסבר הפשוט שהבא כאן, כל מקרה הוא עולם ומלואו ועלולות ליפול טעויות בחישובים ובהתייחסות לפסק הדין האמור.

במקרים כאלה, הסתייעות בעורך דין עשויה להתגלות כדרך היחידה למיצוי הזכויות של הפנסיונר. עורך הדין ילמד את המקרה ויבדוק מה אפשר לעשות במטרה לגרום לכך שהעובד ימצה את הזכויות שלו במלואן. עובדי מדינה נתנו שנים רבות מעצמם ואין סיבה לקפח דווקא את הזכויות שלהם.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.