הסכם עבודה לדוגמא להורדה ואיך הוא מסייע לעובד

כאשר עובד מתחיל לעבוד במקום חדש, חלק מתהליך הקליטה שלו למקום העבודה הינו הבהרת תנאי העבודה והשכר שלו. התנאים כאמור רשומים בהסכם או בחוזה עבודה שנמסר לעובד על פי דרישת החוק. במקרים אחרים נחתם עם העובד חוזה או הסכם עבודה אישי.

מה זה הסכם עבודה ומה קורה בהעדר הסכם? מה בין מסמך המפרט את תנאי העבודה לבין הסכם עבודה או חוזה עבודה אישי? מה צריך להיכלל בהסכם העבודה שנמסר לעובד? כיצד יכול עובד להסתייע בהסכם עבודה לדוגמא להורדה? מה התפקיד של עורך דין דיני עבודה בניתוח ובדיקה של הסכמי עבודה? במאמר שלפניכם נסקור את הנושא בהרחבה. זאת, תוך התמקדות בשינויים המשמעותיים בשוק העבודה, שמתרחשים במיוחד בשנים האחרונות.

מהו בעצם הסכם עבודה?

הסכם עבודה הוא חוזה אשר נחתם בין העובד לבין המעסיק. אם מדובר בעובד חדש אשר מתחיל לעבוד במקום העבודה, האפשרות היא שהמעסיק יחתום איתו על חוזה אישי או ימסור לו מסמך המפרט את תנאי העבודה והשכר הצפויים. מאחר שלכל תחום יש נושאים ספציפיים שיש לשים עליהם דגש, הסכם עבודה שנחתם עם עובד אמור לשקף את הבעיות הייחודיות לו.

הסכם עבודה לדוגמא להורדה ואיך הוא מסייע לעובד
הסכם עבודה לדוגמא להורדה ואיך הוא מסייע לעובד

סוגים נפוצים של הסכמי עבודה

ישנם שלושה סוגים של הסכמי עבודה:

תנאי עבודה בסיסיים

מדובר בתנאים שלהם זכאי כל עובד במדינת ישראל בכל מקום עבודה שאין בו הסכם עבודה. תנאי העבודה, תנאי השכר והתוספות השונות מהווים רף מינימום שאין לרדת מתחתיו. בשנים האחרונות נוספה לתנאים הללו גם הזכות של כל עובד להפרשה לפנסיה והחובה של כל מעסיק להפריש לפנסיה עבור העובדים שלו.

הסכם עבודה ענפי

בענפים במשק המיוצגים על ידי ארגוני העובדים, נחתמים מעת לעת הסכמי עבודה עם ארגוני המעסיקים. ההסכמים הללו מחייבים גם מעסיקים באותו התחום אשר העובדים שלהם אינם חברים בארגוני העובדים. בנוסף, השר הממונה עשוי להוציא צווי הרחבה שיחילו את ההסכמים על ענפים נוספים.

הסכם עבודה ספציפי למקום העבודה

הסכם עבודה ייעודי למקום עבודה. למשל – הסכם לעובדי תע"א (תעשיה אווירית), הסכם לעובדי חברת חשמל או הסכם עבודה למורים.

הסכם עבודה אישי

הסכם עבודה שנחתם בין מעסיק לבין העובד. ההסכם הזה חייב לכלול לכל הפחות את תנאי המינימום. למעשה, הסכם עבודה כולל בתוכו תנאי עבודה ושכר משופרים. זאת, במטרה לשמר את העובד ולהעניק לו מוטיבציה להתחיל לעבוד ולהישאר במקום העבודה לאורך שנים.

 

מה קורה אם אין הסכם עבודה?

בהעדר הסכם עבודה אישי, מקצועי או הסכם עבור מקום העבודה הספציפי שאליו נקלט העובד, תנאי העבודה והשכר יהיו תנאי המינימום שמתחת להם אין לאף מעסיק רשות לרדת. החוק מפרט בצורה ברורה את שכר המינימום, תוספות שנות כגון דמי הבראה וכן את שעות העבודה הנדרשות.

החוק מפרט גם את התגמול עבור שעות נוספות, שעות שבת, תוספות לילה וחג. בנוסף, התנאים הבסיסיים מפרטים גם את כל הדברים שמסביב – הפסקות בזמן העבודה ומספר שעות נוספות מרבי לחודש עבודה.

הסכם אישי או מסמך המפרט את תנאי העבודה

כאשר עובד נקלט במקום עבודה חדש, החוק מחייב את המעסיק לתת לעובד מסמך המפרט בצורה ברורה את תנאי העבודה והשכר שלו. במקומות עבודה מסודרים שבהם קיים הסכם עבודה קיבוצי, התנאים המפורטים צריכים להיות זהים לאלה הקיימים בהסכם.

אם בהסכם יש הפרדה בתנאי העבודה על פי ותק, המסמך שיימסר לעובד ישקף את תנאי העבודה והשכר שישולם לו על פי הסטטוס שלו. בחלק מההסכם מוגדרת טבלת שכר לפי תפקיד ותק, והמעסיק צריך להגדיר לעובד את השכר על פי הטבלה.

ואולם אם העובד אמור להיות מועסק על פי הסכם עבודה אישי, ההסכם הזה צריך לפרט בצורה מדויקת הן את השכר והן את תנאי העבודה הספציפיים של העובד החתום עליו.

 

מה צריך לכלול הסכם עבודה שנמסר לעובד?

המרכיבים הבסיסיים שהמסמך שנמסר לעובד צריך לכלול יהיו כדלקמן:

  • שכר: השכר של העובד חייב להיות מצוין בהסכם.
  • אופן חישוב השכר: שכר גלובלי, שכר לפי שעה, מס' שעות העבודה.
  • תנאים נלווים: תוספת שעות נוספות, תוספת שבת וחג, תוספת כוננות ועוד.
  • תנאים סוציאליים: פנסיה, השתלמות, חופשה שנתית ובכלל.

 

אחרי הגדרת מרכיבי השכר, אמור הסכם עבודה אישי לכלול את הגדרת התפקיד של העובד ואת הגדרת היעדים שלו בעבודה. בנוסף, מגדיר ההסכם גם את החובות של העובד כלפי המעסיק כגון שמירה על סודות מסחריים, אופן ביצוע התפקיד והיקף שעות העבודה הנדרש מהעובד. למותר לציין כי הסכם עבודה אישי כפוף לדיני העבודה כפי שכבר הובהר לעיל.

 

הסכם עבודה לדוגמא להורדה ואיך הוא יכול לסייע

עובד שנמצא בשלב שלפני החתימה על הסכם עבודה, עשוי להרגיש בטוח יותר אם הוא יכול לדעת מראש איך פחות או יותר נראה ההסכם שהוא אמור לחתום עליו. הורדה של הסכם עבודה לדוגמא עשויה להיות עבורו פתרון מצוין. בנוסף, הסכם עבודה לדוגמא להורדה מתחום העסקה ותפקיד ספציפי, יפרט את כל התנאים והסעיפים שהוזכרו לעיל.

כך יכול מי שמעיין בו ללמוד ממנו על מה להתעכב ומה בדיוק הוא רוצה להשיג. את המידע הזה הוא יכול ליישם בזמן המשא ומתן על תנאי העבודה שלו. בנוסף, אם מדובר בחוזה אישי, אפשר לתכנן את המשא ומתן גם בהקשר לסעיפים שלא בהכרח מופיעים בהסכם להורדה, שהוא קרוב לוודאי הסכם סטנדרטי ולא יותר.

 

הכנה למשא ומתן מול המעסיק

ההכנה למשא ומתן מול המעסיק העתידי איננה עניין פשוט, ולכן חשוב ללמוד, באמצעות הסכם לדוגמא, במה כדאי להתמקד. בניגוד להסכמים קיבוציים שבהם כל עובד מותאם למקומו בטבלת השכר, חוזה עבודה אישי פותח את כל הנושאים ומסיר את כל המגבלות.

החוזה האישי נועד למי שיש לו מקצוע ייחודי, ניסיון מצטבר או יכולות שהמעסיק מעוניין ליישם אותם במקום העבודה. ההמלצה שלנו כאן היא לא לחתום על הסכם עבודה אישי, אם לא נבדקו ביסודיות כל תנאי ההעסקה וכל הדרישות של המעסיק. עצם העובדה שהמעסיק מעוניין להחתים את העובד על הסכם עבודה אישי מצביעה על החשיבות שהוא רואה באותו עובד. מכאן שהיכולת של העובד לנהל משא ומתן יעיל רק עולה.

 

פנייה לעורך דין דיני עבודה לבחינת ההסכם

אחד הצעדים שבראייה לטווח ארוך הם המשתלמים ביותר, הוא פנייה לייעוץ וליווי של עורך דין המתמחה בדיני עבודה, בעיקר בשלב ניהול המשא ומתן. תחילה יש לשמור מה יש למעסיק להציע, ולקבל מסמך כתוב המפרט את הצעת המעסיק. עם ההצעה הזאת כדאי להגיע לעורך הדין.

המטרה של ההתייעצות היא לבחון בעיניים מקצועיות את ההצעה ולבדוק אם ההסכם שמציע המעסיק איננו כולל מוקשים שעלולים ליצור בעיות בהמשך. עורך הדין יעזור להבהיר את הסעיפים השונים, להוסיף דרישות או לגרוע חלקים בהסכם שאינם מועילים לאינטרס של העובד. הדבר העיקרי שחשוב לזכור הוא שככל שעמדת המיקוח של העובד טובה יותר, כך תנאי ההעסקה שהוא יוכל לקבל יהיו טובים יותר.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.