הסכם עבודה לתקופה קצובה והמשמעות שלו

עובד שמתקבל למקום עבודה אמור לדעת כבר בשלב הקבלה, מהם תנאי העבודה והשכר שהמעסיק מעוניין לשלם תמורת העבודה. יש מקרים אשר בהם המעסיק מודיע לעובד את תנאי העבודה. במקרים אחרים מתנהל משא ומתן בין הצדדים, עד שהם מגיעים לעמק השווה. בתום התהליך חותמים הצדדים על הסכם עבודה.

מהו בעצם הסכם עבודה? איך נקבעים תנאי ההעסקה והשכר בהסכם? אילו סוגים של הסכמי עבודה קיימים? מהו הסכם עבודה לתקופה קצובה? באילו נסיבות הוא משתלם לכל הצדדים? איך מסתיימים יחסי עובד מעביד בהסכם עבודה לתקופה קצובה? למה חשוב לפנות לעורך דין דיני עבודה לפני חתימה על הסכם כזה? בשורות להלן נעסוק באופן מעמיק בנושא שחשיבותו עולה ככל שעובר הזמן.

הסכם עבודה: המשמעות והחשיבות שלו

הסכם עבודה הוא הסכם המפרט שני דברים במקביל: מצד אחד מפורטים בו תנאי העבודה והשכר של העובד. התנאים כוללים את שכר הבסיס, שכר עבודה עבור שעות נוספות, שעות לילה, עבודות בסופי שבוע וכן בימי חג. אם קיים הסכם עבודה בענף שאליו שייך מקום העבודה, או במקום העבודה הספציפי קיים הסכם עבודה נפרד, ימסור המעסיק החדש את תנאי השכר לעובד במעמד הקבלה שלו לעבודה.

מצד שני, ההסכם מפרט את אופי העבודה הנדרשת מהעובד ואת מה שהמעסיק מצפה ממנו לבצע. מדובר בחוזה לכל דבר ועניין, שאחרי שהוא נחתם יודע כל אחד מהצדדים למה לצפות מהצד השני.

 

איך נקבעים תנאי ההעסקה והשכר בהסכם עבודה?

תנאי השכר ותנאי ההעסקה עשויים להיקבע בשתי דרכים עיקריות:

  • באמצעות הסכם ענפי או סקטוריאלי: אם מקום העבודה מאוגד ואם קיים בו הסכם קיבוצי או הסכם ספציפי הנודע לתנאי ההעסקה והשכר, הרי שאלה יהיו גם תנאי ההעסקה של העובד, אם המעסיק מתכוון להעסיק אותו בהתאם להסכם ולטבלת השכר הנהוגה בו.
  • באמצעות משא ומתן על הסכם עבודה אישי: המעסיק ינהל משא ומתן עם המועמד לעבודה, במטרה לקבוע שכר ותנאי העסקה ייחודיים עבורו ולהגדיל את המוטיבציה של אותו עובד לבצע את התפקיד או העבודה הספציפית שלשמה הוא התקבל לעבודה. ככל שהחשיבות של העובד ושל העבודה שלו תהיה גדולה יותר, כך תנאי העבודה והשכר שיוצעו לו יהיו משופרים.
הסכם עבודה לתקופה קצובה והמשמעות שלו
הסכם עבודה לתקופה קצובה והמשמעות שלו

סוגים שונים של הסכמי עבודה

במשק הישראלי קיימים מספר סוגים של הסכמי עבודה ובשורות הבאות נביא תיאור כללי שלהם. עם זאת, חשוב לציין כי ככל שמדובר בהסכמי עבודה ענפיים או סקטוריאליים, עשויים לחול שינויים בין ההסכמים, בהתאם לסוג העבודה ולאופי שלה:

העסקה בהתאם לחוקי עבודה הבסיסיים

בישראל קבע המחוקק תנאי עבודה ושכר בסיסיים שכל מעסיק חייב להעסיק על פיהם את העובדים שלו. זאת, בתנאי שאין הסכם עבודה אחר תקף לגבי מקום העבודה או הענף שבו הוא פועל.

הסכם עבודה ענפי

הסכם שנחתם בין נציגי האיגוד המקצועי היציג של העובדים לבין ארגון מעסיקים יציג בתחום העיסוק של מקום העבודה. לחילופין, צו הרחבה המחיל הסכם עבודה בעף אחד על עובדים בענף אחר. לדוגמא – הסכם עבודה בענף המלונאות והאירוח שנחתם במהלך שנת 2018, הוחל על ידי השר הממונה גם על עובדי השמירה והאבטחה.

הסכם עבודה למקום עבודה

לפעמים חותמת הנהלה של מקום עבודה גדול עם נציגות הוועד על הסכם עבודה ספציפי. דוגמה טובה להסכם כזה היא הסכם של עובדי חברת החשמל עם הנהלת החברה, והסכם של עובדי התעשייה האווירית עם הנהלת החברה.

הסכם עבודה אישי

מדובר בהסכם שנחתם עם עובד בתפקיד מסוים, בתנאי עבודה ושכר חריגים. לרוב, הסכמים מהסוג הזה משפרים את תנאי השכר של העובד. עם זאת, לא פעם קורה שההסכמים הללו מכילים מוקשים ומעקשים שעלולים לגרום אי נוחות רבה לעובד. חתימה על הסכם כזה מתבצעת אחרי משא ומתן והסכמה של שני הצדדים.

מהו הסכם עבודה לתקופה קצובה

לא אחת קורה שמעסיק מסוים מעוניין לשכור את השירותים של עובד מקצועי ומיומן לתקופה קצובה בלבד. המטרה היא בדרך כלל להשיג יעד מסוים, שלאחריו המשך ההעסקה של העובד לא יעמוד בראש סדר העדיפויות של המעסיק. מבחינת העובד, הסכם כזה איננו כובל אותו ומאפשר לו לנהל משא ומתן מחודש עם המעסיק, או לפנות למעסיקים אחרים בתום תקופת ההסכם.

בדרך כלל, התחומים שבהם נהוג לחתום על הסכמים כאלה הם ענפי ספורט מקצועיים כמו כדורסל, כדורגל או תחרויות קבוצתיות אחרות. חוזי עבודה לתקופה קצובה מתאימים לכל הצדדים ומאפשרים להם התנהלות מקצועית ופיננסית גמישה.

 

איך מסתיימים יחסי עבודה בהסכם עבודה לתקופה קצובה

כאשר קיים הסכם עבודה לתקופה קצובה, המטרה של ההסכם היא לקבוע מראש נקודת סיום עבורו. בענפי ספורט מקצועיים, נקודת הסיום מאפשרת לשחקן מקצועי לנהל משא ומתן על מעבר לקבוצה או לגוף אחר. זאת, במטרה למקסם את התועלת מההתקדמות המקצועית שלו. מצד שני, התקופה הקצובה מאפשרת למעסיק להחליט אם הוא מעוניין בהמשך ההעסקה של השחקן המקצועי או שמא יש ברצונו לבדוק אפשרויות אחרות.

סיום יחסי העבודה הוא כדלקמן:

סיום יחסים בנקודת הסיום

במצב הזה, חוקי העבודה בישראל רואים את העובד כאילו פוטר ממקום העבודה. בהתאם לכך ישולמו לעובד מלוא פיצויי הפיטורין. עצם העובדה שהמעסיק לא פנה לעובד ולא ניהל איתו כל משא ומתן והניח לחוזה תפוג, מזכה את העובד במלוא סכום הפיצויים.

העברת העובד למעסיק אחר

המעסיק מעוניין להעביר את העובד לפני תום ההסכם למעסיק אחר, בתנאים דומים או זהים לאלה שבהם הוא מעסיק את העובד. אם המעסיק החדש מוכן לקבל את העובד, אבל בתנאים פחות טובים, ימשיך המעסיק הנוכחי להשלים את התשלום לעובד מכיסו הוא.

מעביד מבקש מהעובד להמשיך את החוזה

במקרה הזה, הכדור נמצא בעצם אצל העובד. היענות שלו תמשיך את תקופת ההעסקה שלו אצל המעסיק הנוכחי, תוך ששני הצדדים חותמים על חוזה חדש לתקופה מוגבלת. מנגד, אם העובד מסרב להצעה, החוק רואה אותו כאילו התפטר. במקרה כזה לא מגיעים לו פיצויי פיטורין. עם זאת, הסכם עבודה לתקופה קצובה יכול לקבוע מראש שבכל מקרה, פיצויי הפיטורין ישולמו לעובד.

 

למה כדאי לפנות לעו"ד דיני עבודה לפני חתימה על הסכם עבודה לתקופה קצובה?

חתימה על הסכם עבודה לתקופה קצובה  מעניקה מידה רבה של חופש לשני הצדדים. עם זאת, כל הסכם אישי עלול לכלול תנאי עבודה או תנאי שכר שאינם מיטיבים עם העובד. לפעמים, התנאים הללו מסתתרים במובלע בהסכם, וקריאה בלתי מקצועית שלו עלולה להחמיץ אותם.

עורך דין מיומן קורא את ההסכם ומייעץ באשר לסעיפים שכדאי לשמוט ממנו וסעיפים אחרים שכדאי לשנות או להוסיף. לא אחת קורה שעורך הדין מלווה את העובד ובפועל מנהל בשמו את המשא ומתן עם המעסיקים.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.