הפרשה לפנסיה גם בזמן שאת/ה לא עובד/ת

שנת 2020 היתה שנה מיוחדת כמעט מכל בחינה שהיא. אבל בתחום אחד, ההשפעה של השנה הזאת עלולה להיות משמעותית במיוחד. מדובר בתחום הפנסיוני, קרי הפקדות לפנסיה מצד עובדים, שכירים בעיקר, שנעצרו לחלוטין. בשורות הבאות נרחיב את היריעה נושא ההפקדות לפנסיה והמשמעות של העדר הפקדה לתקופה ארוכה. מהי בעצם הפרשה לפנסיה? כיצד מחושבת ההפרשה הזאת עבור עובד שכיר? מה המשמעות של רצף הפקדות לפנסיה? מה המשמעות המעשית של העדר הפקדה לפנסיה למשך תקופה ארוכה? האם כדאי לאדם שאיננו מועסק להפקיד לקרן הפנסיה? חשוב לקרוא ולהכיר.

על חוק פנסיה ממלכתי והמשמעות שלו

בתחילת העשור הקודם התקבל בישראל חוק פנסיה ממלכתית. משמעות החוק היא שכל אזרח וכל תושב במדינת ישראל המועסק בה כחוק, יצורף על ידי המעסיק לקרן פנסיה כל שהיא בהתאם לבחירה שלו. החל משנת 2017 החוק נכנס לתוקף ומאז ההפרשה לפנסיה איננה בגדר רשות אלא היא מתחייבת על פי חוק.

המטרה של חוק פנסיה ממלכתי, היא לגרום למצב שבו בתוך כשני עשורים תחזור מדינת ישראל למצב שבו כל עובד שכיר יהיה מבוטח בקרן פנסיה כל שהיא והוא יקבל בנוסף לקצבת ביטוח לאומי גם קצבת פנסיה נאה. הדבר יסייע למדינת ישראל להפחית בעתיד בצורה ניכרת את תשלומי הבטחת ההכנסה לקשישים. חוק פנסיה ממלכתית מחייב את כולם – שכירים ומעסיקים וכן עובדים עצמאיים.

 

מה זה בעצם פנסיה?

קרן פנסיה היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך. אבל ההבדל בינה לבין תוכניות קיימות אחרות טמון בעובדה שאת הכספים שנצברו בתוכנית הזאת לא ניתן למשוך בבת אחת וגם לא לפני גיל הפנסיה. זאת, כמובן, מלבד כספי הפיצויים שאותם ניתן למשוך במקרה של הפסקת עבודה עקב פיטורין, החלפת מעסיק או סגירה של מקום העבודה עקב פשיטת רגל.

בכל שנה מצטברים לטובת המפקיד שני אחוזים מהשכר הקובע לתשלום הפנסיה. אחרי 35 שנה יקבל, לפיכך, הפנסיונר 70% מהשכר הקובע שלו בצורת קצבה ואילו אחרי 45 שנות עבודה יקבל הפנסיונר 90% מהשכר הקובע שלו כפי שיחושב בעת היציאה לגמלאות.

הפרשה לפנסיה גם בזמן שאת ה לא עובד ת
הפרשה לפנסיה גם בזמן שאת ה לא עובד ת

הפרשה לפנסיה – כמה מפרישים?

הפרשה לפנסיה היא הפקדה חודשית של אחוז מסוים מההכנסה החודשית לטובת חיסכון לטווח ארוך. כשמדובר בעובדים שכירים, מדובר בהפרשה של שישה אחוזים מהשכר הקובע של העובד לפנסיה. בנוסף, המעביד יפקיד שישה וחצי אחוזים נוספים לטובת הפנסיה וכן 8.33 אחוזים נוספים מהשכר הקובע, לצורך פיצויים. ביחד, ההפרשה של העובד ושל המעביד כאחד, מגיעות לכדי 20.83% בחודש, שזה קצת פחות משתיים וחצי משכורות חודשיות בשנה.

משכורת אחת תשולם כפיצויים במקרה של פיטורין ואילו כל השאר ישאר בקרן, ויהיה אפשר למשוך אותו אך ורק אחרי גיל הפנסיה שהוא, נכון לכתיבת שורות אלה, גיל 67 לגברים וגיל 62 לנשים.

 

כמה מפרישים עצמאיים לפנסיה?

אצל עצמאיים ההפרשה מחולקת אחרת. עבור חלק מהשכר שהוא עד חצי השכר הממוצע במשק, יפקיד העצמאי סך של 4.45% מהשכר. עבור החלק שמעש לחצי השכר הממוצע ועד לשכר הממוצע יפקיד העצמאי סך של 12.55 אחוזים. בסך הכל, הכוונה היא להגיע להפקדה של משכורת חודשית אחת מדי שנה. עם זאת, עובד עצמאי יכול להגדיל את ההפקדה מיוזמתו ולשפר אגב כך את הזכויות הפנסיוניות שלו.

מה המשמעות של שמירה על רצף הפקדות לפנסיה?

רצף ההפקדות לפנסיה חשוב משני טעמים: הטעם הראשון – ככל שסכומי ההפקדה בפנסיה הם גבוהים יותר, כך הפנסיה החודשית של הפנסיונר תהיה גבוהה יותר. הטעם השני הוא חשוב יותר לטווח הקצר, ועניינו שמירה על הזכויות של החבר בקרן הפנסיה. על פי חוק, הזכויות של העובד נשמרות עד חמישה חודשים מההפקדה האחרונה, שלאחריהן העובד מתחיל לאבד מהזכויות שלו אבדן הזכויות נוגע ליכולת של בן או בת הזוג לקבל קצבת פנסיה מקרן הפנסיה במקרה של מוות.

זכות חשובה נוספת שנפגעת היא הזכות להמשכיות. מבחינת קרן הפנסיה, עובד שההפקדות שלו הופסקו חייב בהצהרת בריאות מחודשת וייתכן שתנאי הפנסיה החדשים שלו יהיו פחות טובים מאלה שהיו לו מלכתחילה.

 

אז כיצד משפיעה מגפת הקורונה על הפנסיה שלנו?

במהלך שנת 2020 הוצאו מאות אלפי עובדים לחל"ת, שבמהלכו הפסיקו המעסיקים את ההפקדות לפנסיה. עקב כך, הוארך המועד שבו החברים בקרנות הפנסיה שומרים על הזכויות שלהם. עם זאת, העדר הפקדות מפחית את הצבירה הכוללת שלהם ואת קצבת הפנסיה העתידית שלהם.

 

איך מבצעים הפרשה לפנסיה גם בזמן אבטלה או חל"ת

כאמור, במשך תקופה מסוימת אין צורך לעשות דבר והזכויות נשמרות. עם זאת, חברים רבים בקרנות הפנסיה בוחרים לבצע הפקדות באופן עצמאים. זאת, במטרה לשמור הן על רצף הפקדות תקין והן על גובה קצבת הפנסיה שהם יהיו זכאים לה לעת זקנה. מי שבוחר לבצע הפקדות גם בזמן אבטלה או חל"ת, יכול ליצור קשר עם קרן הפנסיה באופן עצמאי. הקרן תשלח לו בדואר או סכל דרך אחרת, טפסים שאותם הוא חייב למלה ולהחזיר לקרן. בטפסים הללו יציין העובד את גובה הסכום ואת אופן ההפקדה שלו לקרן – במזומן, בהוראת קבע או בדרך אחרת.

 

הפרשה לפנסיה בזמן אבטלה או חל"ת – האם זה כדאי?

באופן עקרוני, מי שבוחר לבצע הפקדה לקרן גם בזמן שהוא איננו עובד, נוהג בחכמה יתרה. אמנם בתקופה שלא עובדים בה, ההכנסה יורדת, אבל אבודן הזכויות ואובדן ההכנסה הצפוי בעתיד, שווים הרבה יותר מהסכום הנמוך יחסית שהעובד נדרש להפקיד בכל חודש. הפקדה לפנסיה בזמן אבטלה או חל"ת, אם כן, הם הדבר הנכון לעשות.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.