הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים נכנס לתוקף בשנת 2017. החל מהמועד הזה חייב כל עצמאי להפקיד לקרן הפנסיה שלו אחוז קבוע מההכנסה החודשית. פטורים מהחובה הזאת הם עצמאים שבעת שהחוק נכנס לתוקף עברו את גיל חמישים וחמש. בנוסף, בעלי עסקים בששת החודשים הראשונים לקיומו של העסק לא חייבים להפקיד לפנסיה. למה מצא לנכון המחוקק לחייב גם עצמאיים להפקיד באופן קבוע בקרן הפנסיה שלהם? מהו גובה הסכום שעצמאי מחויב להפקיד? מהן האפשרויות העומדות בפני העצמאי לבצע את ההפקדות? מהם היתרונות הגלומים בהפקדה של עובד עצמאי לקרן הפנסיה? מהו סכום ההפקדה המרבי המזכה את העצמאי בהטבות מס? מדריך.

הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים – כל היתרונות

חוק פנסיה חובה לעצמאים מחייב כל מי שיש לו עסק עצמאי או שהוא עוסק מורשה או פטור, להפקיד לטובת קרן פנסיה סכומי כסף בהתאם לגובה ההכנסה החודשית. ההפקדות לטובת קרן הפנסיה מזכות את העצמאי בהטבות הבאות, שאין להקל ראש בערך שלהן:

הטבות מס: כל ההפקדות לטובת קרן הפנסיה מזכות את העצמאי בהטבות מס. המשמעות היא שההפקדות הללו נחשבות כהוצאה ולפיכך תשלומי המס פוחתים עבור שנת המס שעבורה בוצעה ההפקדה.

הפחתת תשלומים לביטוח לאומי: במקביל לחובת ההפקדה הפחיתה המדינה את תשלומי העצמאי לביטוח הלאומי. ההפחתה מפצה על חלק מההפקדות לטובת קרן הפנסיה כך שבסיכומו של עניין הנטל הכספי על העצמאי איננו משתנה באופן מהותי או שהשינוי הוא מינורי עד לגובה ההכנסה הממוצעת במשק.

אפשרות למשיכת חלק מההפקדה: במקרה של סגירת העסק או הפסקה זמנית של הפעילות העסקית, תיתכן אפשרות למשיכה של חלק מכספי ההפקדה שנצברו בקרן הפנסיה.

קצבת פנסיה חודשית לאחר היציאה לגמלאות: בנוסף להטבות כמצוין לעיל, הפקדה לקרן פנסיה מזכה את העצמאי בקצבת גמלאות מעבר למה שהביטוח הלאומי משלם לפנסיונרים. למעשה ההכנסות בתקופת הפנסיה (או העדר הכנסות למעשה) הן אחד הגורמים שדחפו לחקיקת החוק האמור.

הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים
הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים

מדוע נחקק חוק פנסיה חובה לעצמאים?

חקיקת חוק פנסיה חובה לעצמאים היא ניסיון לפתור בעיה קיימת שרק הלכה והתרחבה, של חוסר יציבות פנסיונית לעצמאים. במצב שהיה קיים לפני חקיקת החוק, הדרך היחידה שעמדה בפני עצמאי לדאוג לפנסיה שלו, היתה חיסכון שהוא ארגן לעצמו במשך השנים. אמנם חשוב לציין שהאופציה להפקיד לקרנות הפנסיה היתה קיימת תמיד, אבל מרבית העצמאים בישראל העדיפו להימנע מהפקדה כזאת שאת הפירות שלה ניתן לקצור רק בגילאים מאוחרים.

בטווח הקצר, הפקדה לפנסיה לא שירתה את האינטרסים של העצמאים, שחלק מהם נתון במאבק יום יומי ופחות מוטרד ממה שיהיה בעתיד. החוק מחייב את העצמאים להפקיד לפנסיה ומותיר להם למעשה רק את האפשרות ליהנות מהטבות מס.

 

מהו גובה הסכום שעצמאי חייב להפקיד לטובת פנסיה?

ההפקדות של עצמאי לפנסיה נחלקות לשני חלקים:

החלק הראשון או הרמה הראשונה של הפקדה, מתייחסת לגובה ההכנסה שעד חצי השכר הממוצע במשק. עבור ההכנסה הזאת יפקיד העצמאי 4.45%  מגובה ההכנסה. עבור החלק שמעל למחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע, יפקיד העצמאי 12.55% מגובה ההכנסה. בחישוב פשוט, יפקיד העצמאי 17 אחוזי מההכנסה, עד להכנסה ממוצעת במשק. עצמאי רשאי להפקיד לקרן הפנסיה סכומים גבוהים יותר כדאי להתייעץ ברואה החשבון של העסק או בעורך דין המתמצא בתחום לשם קביעת גובה ההפקדה החודשי הרצוי.

איך מתבצעות ההפקדות של עצמאים לקרן הפנסיה?

בניגוד לשכירים שאצלם מפקיד המעסיק לפנסיה מדי חודש בהתאם לגובה השכר לאותו החודש, יש לעצמאי אופציה לבצע את ההפקדות בשתי צורות:

הפקדה חודשית: הצורה המומלצת היא הפקדה חודשית בדיוק כמו עובד שכיר. להפקדה באופן הזה יש כמה יתרונות. ראשית – בסוף השנה אין צורך לבצע הפקדה בסכומים גבוהים, שיכולים להגיע עד כדי עשרים אלף שקלים בקירוב ואפילו יותר עבור שנה שלמה. שנית, בשיטה הזאת העצמאי זומר על רצף הזכויות הסוציאליות שלו ולא מסכן אותו, במקרה שחלילה יחמיץ את מועד ההפקדה השנתית לקרן הפנסיה.

הפקדה תקופתית: העצמאי יכול לפרוס את ההפקדות ככל שיחפוץ, ובלבד שבסוף השנה ההפקדות תתאמנה לגובה ההכנסה, או לכל הפחות להכנסה הממוצעת במשק.

הפקדה שנתית: עצמאי יכול לבצע גם הפקדה חד פעמית בסוף השנה. היתרון של הפקדה חד פעמית טמון בעובדה שהעצמאי יודע מה גובה ההכנסה השנתית שלו וכך יכול להתאים אליה בקלות את ההפקדה. החיסרון של השיטה הזאת כבר הוזכר לעיל, וכולל הפקדה חד פעמית של סכום כסף גדול וחשש לפגיעה בזכויות הפנסיוניות.

 

מה משמעותו של חוק פנסיית חובה עבור עצמאים שהם גם שכירים?

במדינת ישראל יש אלפי שכירים, שבמקביל לעבודתם כשכירים מנהלים גם עסק עצמאי קטן. עצמאים כאלה אינם נדרשים לבצע הפקדה לפנסיה, אם השכר שהם מרוויחים כשכירים הוא מעל לשכר הממוצע. עם זאת, שכיר שמרוויח שכר שהוא פחות מהממוצע, חייב להשלים את ההפקדה כעצמאי לגובה השכר הממוצע במשק.

 

מה קובע חוק פנסיה חובה לעצמאים בנושא אי עמידה בחובת ההפקדה השנתית?

בשנתיים הראשונות לאחר הכניסה של חוק פנסיה חובה לעצמאים, נמנעה מדינת ישראל מביצוע אכיפה או מגביית קנסות מעצמאים שלא הפקידו את הכסף לקרן הפנסיה שלהם. המרכז לגביית קנסות של משרד המשפטים הסתפק באזהרה, תוך שהוא מציין את הסכום המדויק שעל העצמאי להפקיד. כבר משנת 2019, נקנסו עצמאים שלא הפקידו את הסכום הנדרש מהם. התוצאה היא שמעבר להטבת המס שאותה הם החמיצו, הם נאלצו לשלם קנס בגובה חמש מאות שקלים למדינת ישראל.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.