התעמרות בעובד/ת במקום העבודה

אזרחי מדינת ישראל זכאים להגנה משפטית במקרה של התעמרות בעובד/ת במקום העבודה. זאת על בסיס חוק היסוד "כבוד האדם וחירותו". במדריך זה נפרוט את התרחישים אותם החוק מחשיב בבחינת התעמרות בעובד/ת במקום העבודה, ונדון בהשלכות של מעשים כאלו – הן עבור העובד הנפגע והן עבור המעביד.

התעמרות בעובד/ת במקום העבודה – במה מדובר, בעצם?

התעמרות בעובד/ת במקום העבודה היא התנהגות פוגענית, שיש בה כדי לפגוע בכבודו, בצנעתו או בשלוותו של עובד בסביבת עבודתו. מדובר כאן על הטרדה חזרתית, שאינה מתבצעת במישור הפיזי, מצד הממונים על העובד, הקולגות שלו במקום עבודתו, מעסיקו או כל גורם עימו הוא בא במגע קבוע במסגרת עבודתו (למשל לקוחות של המעסיק, שותפים עסקיים, ספקים וכיוצא באלו).

 

מה זה לא?

על מנת שהתנהגות מסוימת שעובד חווה במסגרת עבודתו ומסבה לו אי נוחות עד מצוקה, תיחשב לעניין החוק בתור התעמרות בעובד/ת במקום העבודה, צריך להיות לה מוטיב חזרתי. כלומר ההתנהלות במהותה נדרשת להיות אירוע חוזר ונשנה. כפועל יוצא של הגדרה זו, אירועים נקודתיים וחד פעמיים, לא יחשבו מבחינה משפטית בתור התעמרות בעובד/ת במקום העבודה.

 

כיצד התעמרות בעובד/ת במקום העבודה באה לידי ביטוי?

התעמרות בעובד/ת במקום העבודה עשויה לבוא לידי ביטוי כהרמת קול על העובד/ת, פניה לעובד/ת בשפה בוטה או מזלזלת, התעלמות מן העובד/ת, החרמת העובד/ת, הטלת עונשים משפילים על העובד/ת או הגבלות המצרות את צעדיו, הבעת חוסר שביעות רצון מהעובד/ת באופן חוזר ונשנה, הטחת מגוון האשמות בעובד/ת, הפצת רכילות על העובד/ת, חדירה מופרזת לפרטיות העובד/ת, השפלת העובד/ת בפרהסיה, העברת ביקורת בלתי מידתית או שאינה עניינית כלפי העובד/ת, מתן משימות לעובד/ת הפוגעות בכבודו, ועוד.

התעמרות בעובד ת במקום העבודה
התעמרות בעובד ת במקום העבודה

מהן התוצאות האפשריות של התעמרות בעובד/ת במקום העבודה בפן המשפטי?

כאשר התעמרות בעובד/ת במקום העבודה מגיעה לערכאות משפטיות, המעסיק שהפגיעה בעובד/ת אירעה תחת סמכותו, עשוי להידרש לשלם לנפגע/ת פיצויים בהוראת בית המשפט. יתר על כן, במקרה שבו עובד שנפגע מהתעמרות במקום העבודה חפץ בהפסקת עבודתו עבור מעסיקו, הוא רשאי להגיש את התפטרותו כחוק, תחת עילה של "הרעה של ממש בתנאי ההעסקה".

בהתאם לזאת, העובד שהתפטר ביוזמתו למעשה יחשב כמתפטר בחזקת מפוטר, מה שיקנה לו זכות לקבלת פיצויי פיטורין מהמעסיק (בהינתן והעובד/ת הועסקו אצל המעסיק למשך 12 חודשים ויותר), וכן זכאות לתשלום דמי אבטלה מיידיים מטעם המוסד לביטוח לאומי, ללא צורך בתקופת המתנה.

כיצד מתייחס בית הדין לעבודה לתביעות בגין התעמרות בעובד/ת במקום העבודה?

כאשר מוגשת תביעת פיצויים לפתחם של בתי הדין לעבודה תחת עילה של התעמרות בעובד/ת במקום העבודה, הערכאה המשפטית נוהגת להתבונן על כל מקרה לגופו, ולפסוק בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה על פי תיק הראיות הנלווה אליו. ככל שעולה בידיו של העובד להוכיח כי עקב אירועי ההתעמרות שחווה במקום עבודתו, נגרמה לו עוגמת נפש של ממש, המצדיקה פיצוי כספי, בית הדין עשוי לפסוק תשלום פיצויים מצד המעסיק לעובד/ת הנפגע.

 

כמה פיצויים ניתן לקבל בגין התעמרות בעובד/ת במקום העבודה?

כאשר בית הדין לעבודה מכיר בהתעמרות בעובד/ת במקום העבודה בתור פגיעה אשר מצדיקה תשלום של פיצויים מצד המעביד כאמור לעיל, סכום הפיצויים נקבע על פי היקף וחומרת הפגיעה בעובד/ת, והוא עלול להגיע אף לסכומים בשווי עשרות אלפי ש"ח.

עם זאת, חשוב לציין שמאחר והפסיקה בנושא של פיצויים בגין עוגמת נפש בעבודה, נתונה לשיקול דעתם של בתי המשפט לענייני עבודה בישראל, ואינה מעוגנת עדיין במסגרת חקיקה רשמית, הפיצויים הללו אינם מוקצים לעובדים לעתים קרובות במיוחד.

 

האם המעסיק חייב לשלם פיצויי פיטורין במקרה של התעמרות בעובד/ת במקום העבודה?

היה ועובד הביא לידיעתו של מעסיקו את דבר ההתעמרות שהוא חווה במקום עבודתו, ואותו מעסיק לא פעל על מנת לתקן את המצב הבעייתי, אותו עובד עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורין על פי חוק אם יבחר להתפטר בתום 12 חודשים ויותר ממועד תחילת העסקתו תחת מעסיק זה. עם זאת, במידה ואותו מעסיק פעל כדי לתקן את המצב, והעובד החליט להתפטר למרות זאת, לא תעמוד לו זכאותו לתשלום פיצויי פיטורים מצד מעסיקו.

 

האם התפטרות בעקבות התעמרות בעובד/ת במקום העבודה מחייבת מתן הודעה מוקדמת למעסיק?

כאשר עובד/ת מתפטר/ת בנסיבות של התעמרות בעובד/ת במקום העבודה, עדיין חלה עליו או עליה חובת מתן הודעה מוקדמת למעסיק, מלבד במקרים אשר בהם תנאי ההעסקה אינם מאפשרים לעובד/ת להמשיך ולעבוד למשך פרק הזמן המתחייב בחוק.

 

חוויתם התעמרות בעובד/ת במקום העבודה? כך תפעלו

מעסיק שבמקום עבודתו חווה עובד/ת התעמרות על בסיס קבוע, חושף עצמו להליכים משפטיים ולחובת תשלום פיצויי פיטורים ופיצויים בגין עוגמת הנפש אשר נגרמה לעובד/ת הנפגע. אם אתם סבורים שמעסיקכם או כל גורם אחר בסביבת עבודתכם, משפיל אתכם באופן חוזר ונשנה, זהו הזמן לפנות לקבלת סיוע משפטי של עורך דין דיני עבודה, שיוכל להציג לכם את דרכי הפעולה הזמינות לכם על מנת למצות את זכויותיכם ולשפר את מצבכם.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.