התפטרות בדין מפוטר

כאשר העובד מפוטר ממקום עבודתו, בדרך כלל במידה וחלפה שנה ממועד תחילת העסקתו אצל מעסיקו, אותו עובד יהיה זכאי לקבל תשלום פיצויי פיטורים מן המעסיק על פי חוק פיצויי פיטורים. עם זאת, בכל הנוגע לעובדים שמחליטים להתפטר ביוזמתם שלהם ממקום עבודתם, סוגיית זכאותם לתשלום פיצויי פיטורים ממעסיקם, נוטה לעורר בלבול רב.

נשאלת אם כן השאלה: האם קיימות נסיבות אשר בהן עובד שמתפטר עשוי להימצא זכאי לקבלת פיצויי פיטורין חרף העובדה שהוא זה שבחר לסיים את יחסי ההעסקה עם מעסיקו ולא להיפך? זוהי הסוגיה בה נדון בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

מה מוביל עובדים להתפטר ממקום עבודתם מלכתחילה?

בתור מעסיקים, אתם ודאי שואפים להגיע למצב יציב אשר בו העובדים שלכם מהווים חלק בלתי נפרד מהארגון שלכם, שותפים לחזון העסקי שלכם, ופועלים כצוות מלוכד שפועל כדי להוציא את אותו חזון מן הכוח אל הפועל. אולם למרות הרצון הטוב והתקוות הגדולות, חשוב להבין שלא אחת, עובדים בוחרים לעזוב את מקום עבודתם ממגוון סיבות שאינן תמיד בשליטתו המלאה של המעסיק.

בין היתר, מיצוי ושחיקה, מעבר דירה, קבלת משרה טובה יותר עם תנאים טובים יותר והרצון להתפתח, הם בין השיקולים המובילים עובדים להתפטר, ובמצב כזה כדאי להכיר את הזכויות כמו גם החובות שלהם כלפי המעסיק.

 

התפטרות בדין מפוטר – פתח לקבלת פיצויי פיטורין במקרה של התפטרות

ככלל, יש לפתוח ולהגיד כי עובד שבחר להתפטר ביוזמתו ממקום העבודה שלו, לא זכאי לקבל פיצויי פיטורים באופן עקרוני. נושא הפיצויים רלוונטי בעיקר לקהל העובדים המפוטרים ממקום עבודתם, אולם בחלק מהמקרים פיצויי פיטורים למתפטר יהפכו גם הם רלוונטיים. למשל, קיימים מקרים אשר בהם פיצויי פיטורים ישולמו למתפטר, למשל – בתרחיש של מתפטר בדין מפוטר או כאשר העובד עבד במשך שנה שלמה אצל המעסיק וחתם על סעיף 14.

 

התפטרות בדין מפוטר – באילו תנאים היא מתאפשרת?

הדרישה לשנת עבודה מלאה של העובד במקום עבודתו, בטרם הוא הגיש את התפטרותו, היא לא דרישה שתביא עימה באופן אוטומטי זכאות לקבלת פיצויי פיטורין למתפטר. מדובר כאן על נסיבות מסוימות, שבמידה והן רלוונטיות, יצטרך העובד לעמוד בתנאי של שנת עבודה מלאה על מנת לקבל פיצויי פיטורים למתפטר.

התפטרות בדין מפוטר
התפטרות בדין מפוטר

על פי חוקי ההעסקה במדינת ישראל, פיצויי פיטורים למתפטר יוכלו לבוא לידי ביטוי במקרים אחדים, כאשר תנאי העבודה במשך שנה אחת תקף בכולם. כאשר העובד מתפטר מתוקף העובדה שהוא הגיע לגיל פרישה, הוא יוכל לקבל פיצויי פיטורים למתפטר.

במידה ובן המשפחה של העובד או העובד עצמו מתפטרים בעקבות מצב בריאותי לא טוב אשר מחייב טיפול, גם במקרה זה הוא יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים למתפטר.

 

האם הפיכתו של העובד להורה מאפשרת התפטרות בדין מפוטר וקבלת פיצויי פיטורין?

במקרים שבהם עובד עוזב את עבודתו בעקבות לידה, שכן היא מחייבת זמינות לטיפול ברך הנולד, זכאי העובד לקבל פיצויי פיטורים למתפטר, כמו גם במקרים שבהם העובד מתפטר משום שאימץ ילד שבו הוא נדרש לטפל, או מקרים בהם העובד המתפטר הופך הורה לילד מאם פונדקאית.

כל אלו יובילו לתשלום פיצויי פיטורים למתפטר על פי סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורין. כמו כן, קבלת ילד במסגרת של משפחת אומנה, גם היא יכולה להוביל את העובד להתפטר מעבודתו, ולהיות זכאי לקבלת פיצויי פיטורים.

האם הרעה בתנאי ההעסקה מאפשרת התפטרות בדין מפוטר וקבלת תשלום פיצויים?

בחלק מהמקרים העובדים מתפטרים שלא בנסיבות אישיות, אלא בנסיבות הקשורות באופן ישיר למקום העבודה שלהם. כמובן שלא כל סיבה תעמוד בתור סיבה שבגינה יוכל העובד לקבל פיצויי פיטורים למתפטר, אבל במקרים שבהם מתרחשת הרעה בתנאי העבודה של העובד, הרעה שבאה לידי ביטוי באופן מוחשי, אותה המעסיק לא משפר לאחר התרעה מצד העובד – הוא בהחלט יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים.

גם משרד או מפעל שהעתיק את משכנו למיקום גיאוגרפי חדש, דבר שהרע את תנאי העבודה של העובד, הוא סיבה שבעקבותיה פיצויי פיטורים למתפטר יהפכו רלוונטים.

 

התפטרות בדין מפוטר בגיוס לשירות צה"לי, לאומי, משטרתי או שירות בשב"ס

עובד שמתפטר ממקום עבודתו בעקבות גיוס לגורמים כמו צבא ההגנה לישראל, המשטרה, או שירות בתי הסוהר, כמו גם עובד שמתפטר ממקום עבודתו על מנת להתחיל בהתנדבות לשירות לאומי אזרחי, כמו גם עובד שמתפטר בשביל להתנדב למטרה ציבורית או לאומית – כל אלו יהיו זכאים לקבלת פיצויי פיטורים למתפטר.

 

גם מעבר דירה למיקום מרוחק עשויה לשמש כעילה להתפטרות בדין מפוטר

בסעיף זה נקבע שהתפטרות עובד בעקבות מעבר דירה עשויה לזכות אותו בפיצויי פיטורין, במידה והמעבר התבצע בנסיבות שלהלן: מעבר דירה לרגל נישואין, מעבר דירה בעקבות גירושין, העתקת מקום מגורים ליישוב חקלאי או ישוב באזורי הפיתוח מעיר או יישוב שאינם כאלו, ושאר סיבות המוגדרות בהוראות החקיקה בתקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורין.

 

עילות נוספות המאפשרות התפטרות בדין מפוטר

ישנן נסיבות נוספות שבגינן עשוי עובד להיות זכאי לקבלת פיצויי פיטורין ממעסיקו, במידה ויתפטר ממקום עבודתו, ובכללן:

  • אי חידוש של הסכם עבודה זמני על פי סעיף 9 בחוק פיצויי פיטורין
  • הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה על פי סעיף 11 א' בחוק פיצויי פיטורין
  • התפטרות מצד עובד עונתי על פי סעיף 11 ב' בחוק פיצויי פיטורין
  • התפטרות של עובד בעקבות בחירתו לתפקידו ראש עיר / ראש רשות מקומית או סגנם על פי סעיף 11 ד' בחוק פיצויי פיטורין
  • התפטרות של עובד שהגיע לגיל הפרישה החוקי על פי סעיף 11 ה' בחוק פיצויי פיטורין
  • התפטרות של עובדת בעקבות שהייה במקלט עבור נשים מוכות על פי סעיף 7 א' בחוק פיצויי פיטורין

 

מעסיקים דעו את זכויותיכם בנושא התפטרות בדין מפוטר ותשלום פיצויי פיטורין לעובד

פיצויי פיטורים למתפטר הם עולם ומלואו, ולכן מעסיקים, שממילא טרודים באין ספור נושאים לטיפול, לא רק שלא יצליחו לזכור את כל הוראות החוק הנוגעות לעניין, אלא שיתקשו לעקוב גם אחר שינויי החקיקה התכופים בנושא זה. לפיכך כל מעסיק יצא נשכר אם ידאג להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה באופן שוטף או בעת הטיפול בעזיבת עובדים בפועל.

 

התפטרות בדין מפוטר – על חשיבות הייעוץ המשפטי מעורך דין דיני עבודה

כדי שלא תמצאו את עצמכם מסתבכים, משלמים פיצויי פיטורים לעובד שאינו בהכרח זכאי להם, או נמנעים מתשלום פיצויי פיטורין כחוק לעובד שדווקא זכאי להם – הפתרון המומלץ ביותר הוא להסתייע בשירותיו של עורך דין מומחה לדיני עבודה באופן שוטף. עורך דין דיני עבודה מנוסה, מחזיק בכל הידע הדרוש להכוונת מעסיקים להתנהלות תקינה, הוגנת וחוקית מול עובדיהם, זאת במקביל למיצוי זכויותיו של המעסיק עצמו.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.