עברת התקף לב בזמן העבודה? זאת תאונת עבודה!

לאחר שאדם חווה התקף לב, הוא עלול להתמודד עם מגוון מגבלות תפקודיות הנוגעות הן לחייו הפרטיים והן לחייו המקצועיים.

לכן, במידה ועברת התקף לב בזמן העבודה, מומלץ לפנות להתייעצות מול עורך דין בהקדם האפשרי, על מנת לבחון האם אפשר שהתקף הלב יוכר כתאונת עבודה, שתזכה אותך בקצבת נכות לנפגעי עבודה וזכויות רפואיות נוספות. זהו הנושא בו נדון בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

מהו התקף לב?

"התקף לב" הוא הכינוי המקובל למצב המוכר בעגה הרפואית בתור "אוטם שריר הלב". מצב זה מתרחש בעת שנוצרת חסימה פתאומית בעורק מרכזי שתפקידו להזרים דם אל שריר הלב, עקב סתימה של דפנותיו הודות לגורמים כגון דלקת, הצטברות משקעי כולסטרול, או היווצרות של קריש דם היוצר חסימה בחלל העורק.

תהא הסיבה אשר תהא, אוטם שריר הלב עשוי להוביל לפגיעה חמורה בשריר הלב כתוצאה מפגיעה באספקת הדם אליו, ולכן מחייב טיפול מיידי.

 

מהי תאונת עבודה?

על פי כך סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, תאונת עבודה היא פגיעה או פציעה שאדם – עצמאי או שכיר, סופג במסגרת עבודתו או בעקבותיה. בהתאם לחקיקה זו, מתוקף ההכרה בפגיעה מסוימת בתור תאונת עבודה, עשוי העובד להיות זכאי לקבלת פיצויים ו / או זכויות רפואיות נוספות, כפי שיפורט להלן.

 

כיצד מקבלים פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי בגין תאונות עבודה?

באופן כללי, על מנת שפציעה או פגיעה תוכר בתור תאונת עבודה המזכה בפיצויים או זכויות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי, נדרש התובע להוכיח כי הפגיעה התרחשה במהלך עבודתו וכי היא הייתה תוצר של העבודה עצמה.

אדם שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי בתור נפגע של תאונת עבודה, זכאי לקבלת קצבאות מסוגים שונים לצד מספר זכויות רפואיות. מטרתן של ההטבות הללו הינה לסייע לנפגע שאיבד את כושר ההשתכרות שלו בעקבות תאונת העבודה, להשתקם.

עברת התקף לב בזמן העבודה זאת תאונת עבודה!
עברת התקף לב בזמן העבודה זאת תאונת עבודה!

כדי שנפגעי תאונות עבודה יוכלו לממש את זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי, עליהם להגיש טפסי דיווח המפרטים את מהות הפגיעה שספגו במקום עבודתם ואת נסיבות תאונת העבודה, לצד רשומות רפואיות שיגבו את גרסתם. לעתים עולה גם הצורך להופיע בפני ועדה רפואית הקובעת את אחוזי הנכות של הנפגע.

 

באילו תנאים יוכר התקף לב בתור תאונת עבודה?

כדי שאירוע לבבי שאדם חווה במסגרת עבודתו או בעקבותיה, יוכר בתור תאונת עבודה, על הנפגע או באי כוחו להוכיח כי התקף הלב התרחש במהלך העבודה או עקב העבודה. למרות זאת, ישנם מקרים שבהם אדם הוכר כנפגע תאונת עבודה אף שהאירוע הלבבי התרחש פרק זמן קצר ממועד סיום עבודתו.

הצידוק לכך הינו שפעמים מזומנות, התקפי לב מתרחשים רק כעבור שעות ממועד התרחשותה של תקרית מסוימת, ומכאן שבהחלט ייתכן קשר בין אירוע שהתרחש בסביבת העבודה להתקף לב שהתרחש מחוץ לה. על מנת להוכיח כי אדם לקה בליבו בעקבות אירוע שהתרחש במסגרת עבודתו, על התביעה להוכיח שנתקיימו 3 תנאים בסיסיים, כפי שנפרט בשורות הבאות.

תנאי ראשון להכרה בהתקף לב בתור תאונת עבודה: הוכחת קיומו של אירוע חריג

על מנת שהתקף לב שאירע בזמן העבודה יוכר בתור תאונת עבודה המזכה בזכויות ופיצויים, יש להציג לבית המשפט ראיות המוכיחות כי אירע אירוע חריג בזמן עבודתו של הנפגע. לעניין חריגותו של האירוע – הכוונה לאירוע יוצא דופן שניתן להוכיח כי אינו מתרחש בשגרה בסביבת עבודתו היומיומית של הנפגע.

את חריגותו של האירוע, בוחן בית המשפט באופן סובייקטיבי עבור כל מקרה. למרות זאת, נטל ההוכחה לקיומו של קשר בין מאמץ יוצא דופן או אירוע חריג שהתרחש במסגרת העבודה, מוטל על כתפיו של התובע והוא נדרש לספק תימוכין לכך שהחריגות הנ"ל הובילה לאירוע הלבבי שחווה.

 

תנאי שני להכרה בהתקף לב בתור תאונת עבודה: הוכחת קיומו של קשר סיבתי

הוכחת קיומו של קשר סיבתי רפואי בין האירוע הלבבי שעבר הנפגע לבין האירוע יוצא הדופן שהתרחש במסגרת עבודתו, בסבירות של חמישים אחוזים לפחות, הינה תנאי הכרחי להכרה בהתקף לב כתאונת עבודה. לשם הוכחת קשר סיבתי כאמור לעיל, יש להוכיח כי חלה סמיכות בין המועד בו התרחש האירוע החריג בעבודה, לבין המועד בו קרה האירוע הלבבי.

לעניין זה מן הראוי לציין כי בסעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי הוגדרה חזקת סיבתיות החלה על עובדים שכירים בלבד, אשר לפיה כל תאונה המתרחשת בזמן עבודתו של אדם, תוכר בתור תאונת עבודה.

 

תנאי שלישי להכרה בהתקף לב בתור תאונת עבודה: הוכחת השפעתו של האירוע החריג

התנאי השלישי לכך שאירוע לבבי שהתרחש בזמן העבודה יוכר בתור תאונת עבודה, הוא שמידת ההשפעה של האירוע יוצא הדופן שהנפגע חווה בעבודתו, לעניין התרחשות התקף לב, לא תפחת מהסבירות לתרומתם של גורמי סיכון בריאותיים אחרים (כדוגמת לחץ דם גבוה, כולסטרול גבוה, עישון וכן הלאה) למצבו של העובד, במידה ויש כאלו.

 

על חשיבות הפניה לייעוץ משפטי לטובת הכרה בהתקף לב בתור תאונת עבודה

להבדיל מתאונות עבודה הנגרמות במהלך עבודתו של אדם (כגון נפילה מגובה שהובילה לשבירת רגל או תאונת דרכים בדרך למשרד), כשמדובר על התקף לב שעשוי להיחשב כתאונת עבודה, הגורמים המעורבים עלולים להיות סמויים מן העין והוכחת תרומתם לעניין עשויה להיות מאתגרת.

לפיכך, הוכחת הקשר בין האירוע הלבבי לבין העבודה ותנאיה, מצריכה הבנה הן בתחום הרפואי והן בתחום המשפטי. מכאן החשיבות הרבה של הפניה להתייעצות עם עורך דין תאונות עבודה, שצבר ניסיון בייצוג נפגעי תאונות עבודה ובפרט כאלו שעברו התקף לב בזמן העבודה או בעקבותיה.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.