זכויות בוגרי שירות לאומי אזרחי

שירות לאומי אזרחי משמש בעבור אזרחים רבים פלטפורמה ייחודית אשר באמצעותה ניתן להם לתרום את חלקם לחברה, בדומה לבני גילם אשר עושים חיל ותרומה משמעותית בעודם משרתים בצבא או במסגרות דומות לו.

לכן, בדומה לזכויות אשר קיימות לטובת בוגרי שירות צבאי, כאשר נפרשת עבורם מטרייה רחבה של הטבות או פריבילגיות בגין שירותם הצבאי, גם לקהילת בוגרי שירות לאומי אזרחי קיימות הטבות אשר מרבית המשרתים כלל אינם מודעים לקיומם, וקל וחומר כיצד ניתן לרתום אותן וליישמן.

לפיכך, לנוכח החשיבות הרבה שקיימת לסוגייה, כמו היעדר הבקיאות הקיים בציבור, במאמר הקרוב נרחיב אודות זכויות בוגרי שירות לאומי אזרחי.

מי מוגדר כבוגר שירות לאומי?

בנוסף לכך, קיים חידוד מסוים בענייניהם של בוגרי שירות לאומי, שכן מדובר באוכלוסייה אשר מנסיבותיה האישיות, בין אם מדובר בנסיבות לאומיות, דתיות, ערכיות או בריאותיות לא עלה בידם לשרת במסגרת שירות צבאי, כאשר שאלת הזכאות והשייכות למוסד שירות לאומי מלכתחילה מצריכה הבהרה.

לפיכך, בוגר שירות לאומי הוא כל מי אשר השלים לפחות 12 חודשי שירות לאומי, או פחות מכך במידה ושוחרר על רקע רפואי – בריאותי, כאשר בהתאם למשך השירות של אותו בוגר נקבעת הזכאות שלו, כלומר בהתאם ל- 12 חודשים או 24.

 

הטבות כלכליות לבוגרי שירות לאומי משוחררים

בנוסף, בדומה למקביליהם מן הצבא, דומה ובעל נקודות השקה רבות הסיוע והזכויות אשר מעמיד משרד הביטחון ובאי כוחו למען בוגרי השירות הלאומי בעיקר בהקשר הכלכלי של אותו סיוע, כפי שמיד נדגים ונמנה.

 

מענק שחרור ופיקדון אישי

בהמשך לכך, בוגרי שירות לאומי זכאיים לקבלת מענק שחרור בסוף תקופת ההתנדבות שלהם, מענק אשר מועבר לישירות לחשבון הבנק האישי של המתנדב במסגרת זמן של כ- 60 יום ממועד שחרורו מן השירות וכאמור כתלות בפרק הזמן שהוא שירת – 12 חודשים או 24 חודשים.

זכויות בוגרי שירות לאומי אזרחי
זכויות בוגרי שירות לאומי אזרחי

בנוסף לכך, בדומה לחיילים משוחררים, גם עבור בוגרי שירות לאומי קיים פיקדון אישי למען מטרות ספציפיות אשר הוגדרו בחוק, כאשר ניתן להם לרתום אותו למען רכישת ידע מקצועי, לימודים במוסד שמוכר אקדמאית, הקמת עסק, רכישת נדל"ן, ונישואין. כמו כן, לאחר 5 שנים ממועד השחרור כלל הסכום אשר הופקד למענם הופך לנזיל ויכול הבוגר לדרוש את קבלתו כמזומן לחשבונו.

 

סיוע ברכישת השכלה – מימון שכר לימוד

זאת ועוד, כי בנוסף לפיקדון האישי אשר נתון לדעתו ולזכותו החופשית של בוגר השירות הלאומי, קיים גם סיוע ממוקד בעבור שכר לימוד במוסדות השכלה גבוהה באזורי עדיפות לאומי. אף על פי כי מדובר בפריבילגיה הקיימת גם לחיילים משוחררים, כאשר היא נוגעת לכל אזורי הפריפריה בישראל וירושלים (פרט לאוניברסיטה העברית), כאשר משרד הביטחון למעשה מסייע במידה מסוימת כתלות באורך השירות של הבוגר במימון שכר הלימוד בעבור השנה הראשונה במסגרת תואר ראשון.

על מנת לקבל ממשית את הסיוע יש לדווח בראשית ובמהלך שנת לימודים לקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, כאשר לרוב המוסד עצמו מדווח בשם הבוגרים.

 

מענק מועדפת

כמו כן, גם בעבור בוגרי שירות לאומי קיימת אפשרות לעבוד במסגרת עבודה מועדפת, קרי עבודה אשר התמדה בה למשך 6 חודשים מלאים מקנה מענק. מדובר בעבודות זהות לחלוטין לאשר הקיימות עבור בוגרי שירות צבאי, כדוגמת תחנות דלק, בתי מלון ומוסדות תיירות, תעשייה – מפעלים ובתי מלאכה, ולבסוף גם בשלל ענפי החקלאות הקיימים בישראל.

מענק המועדפת בדומה להיבטים נוספים אשר מנינו לעיל מהווה למעשה פריבילגיה זהה לחלוטין לאשר ניתנת לחיילים בצבא, כעדות לאופן בו המדינה רואה את השירות הלאומי כאלטרנטיבה עבור אלו אשר מטעמים אישיים לא מסוגלים לתרום במסגרת הצבא, אך מעוניינים בכל זאת לתרום למדינה, כאשר לנוכח זאת רואה לנכון המחוקק להעניק להם את אותו הסיוע והתמיכה.

 

דמי אבטלה

לעומת זאת, פריבילגיה הקיימת לטובת בוגרי שירות לאומי ואינה מנת חלקם של כלל החיילים המשוחררים היא היכולת לקבל דמי אבטלה מלאים עבור בוגר שירות לאומי אשר מתייצב בלשכת התעסוקה לאחר תום שירותו.

כלומר, בניגוד לחיילים משוחררים בוגרי שירות לאומי יכולים לקבל 6 חודשי דמי אבטלה עבור התייצבות בלשכת התעסוקה כדת וכדין. מדובר למעשה בפריבילגיה אשר לא קיימת בעבור מקביליהם בצה"ל, כאשר רק אילו מדובר בחיילים שהשתחררו משירות קבע יכולים האחרונים להגיש תביעה לדמי אבטלה לאחר שחרורם מן הצבא.

 

הלוואה בתנאים ייחודיים

זאת ועוד, כי במסגרת 5 השנים מתום השירות הלאומי, זכאי בוגר לקבלת הלוואה חד פעמית מטעם משרד הביטחון עד גובה 12 אש"ח, אשר ניתנת בעבור מימון לימודים, הקמת עסק, רכישת נדל"ן, שכר דירה, הקמת מיזם עסקי.

 

הטבות מס הכנסה

בנוסף לכך, בדומה לחיילים משוחררים קיימת לבוגרי השירות הלאומי הזכות לניכוי מס מסוים בהתאם לאורך שירותם, בדומה לפטור הגורף אשר מקבלים חיילים משוחררים ממס הכנסה למשך שנתיים ממועד תום שירות החובה.

הגבלה על עבודה נוספת

בנוסף לכך, בדומה להגבלה אשר חלה על חיילי צה"ל, גם למשרתי שירות לאומי לא קיימת האפשרות לעבוד במקביל לשירותם, כאשר אילו הם חפצים לעבוד במקביל לעבודתם, עליהם לקבל את אישורו של הממונה עליהם, כאשר האישור ניתן לנוכח בחינת מצבם הכלכלי.

הגבלה זו נובעת מהתפיסה כי השירות הלאומי על אף היותו מסגרת התנדבותית, הוא מסגרת בעלת משמעת וחוקים מסוימים אשר יש לפעול לאורם על מנת להבטיח את רמת הרצינות והיעילות של אותה מסגרת, בדומה לאשר נדרש ממקבילו הצבאית – צה"ל.

 

השוני בין שירות צבאי לעומת שירות לאומי בהיבט ההטבות

כמו כן, חשוב לבאר מדוע קיימת ראשית הבחנה או הבדלה בין הזכויות או המענה אשר זכאים לו בוגרי השירות הלאומי לעומת בוגרי שירות צבאי. הסיבה לכך טמונה במספר הבדלים מהותיים אשר קיימים בין הקבוצות, כאשר בניגוד לבוגרי השירות הלאומי חיילי צה"ל לא נמצאים בו מתוך בחירה חופשית והתנדבותית, כלומר כזו אשר ניתן לעצור בכל רגע נתון.

רוצה לומר, מאפייני השירות של צה"ל, אשר רובם ככולו אינם עוסקים בעבודה תחת מי מנוחות במסגרת אוכלוסייה אזרחית, כמו גם כאלו אשר לא ניתן להפסיק כתלות ברצון המשרת, מהווים הצדקה מסוימת להגדלת זכויותיהם של חיילים, כאשר אף בתוך צה"ל עצמו קיימת הבחנה גסה בין הזכות והסיוע שזכאים לו חיילים המשרתים ביחידות עורפיות לבין תומכי לחימה ולוחמים.

כלומר, אף על פי כי הצבא לא מנסה לכמת או לקבוע את טיב תרומתו של כל חייל המשרת בצבא, הוא שואף לקיים חלוקה הוגנת לנוכח מידת הסיכון וההקרבה הפיזית אשר נדרשה מכל חייל במסגרת השירות בו, תפיסה אשר מגולמת ביתר שאת הן במענקי השחרור וההטבות הייחודיות שהוא מקנה ללוחמיו כדוגמת תכנית "ממדים ללימודים", והן במשכורת החודשית אשר חייליו מקבלים, כתלות ברמת הפעילות והסיכון שקיימת להם.

 

לסיכום – שירות לאומי כתמונת ראי של השירות הצבאי

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, במסגרת הזכויות והמענה הקיים לטובת בוגרי השירות הלאומי, משרד הביטחון נוהג להעניק להם את אותו הסיוע בדומה למשרתי צבא החובה, כאשר לנוכח זו תפיסתו ורצונו לעודד ולגמול למי שבחרו לתרום לחברה, על פי יכולתם לנוכח נסיבותיהם האישיות.

לעומת זאת, קיימים חידודים מסוימים אשר מותירים את הסיוע שמקבלים בוגרי השירות הלאומי כלוקה בחסר לעומת מקביליהם המשרתים בצבא, אך כאמור לא מדובר באפליה או הקטנת זכויות מפאת הזנחה או חוסר יחס אלא חלק ממדיניות אשר שואפת לסייע ולתמוך כלכלית במשרתים כתלות בשירותו האינדיבידואלי של המשרת. כלומר בהתאם למידת הסיכון והמחיר האישי הנגבה ממנו, כאשר בעניינם של משרתי שירות לאומי קיים הבדל מהותי לעומת משרתי שירות צבאי.

מנגד, בשל התפיסה המוטעית כי שירות לאומי מהווה התנדבות גמורה, בשל היכולת של המשרת לקבוע האם הוא מלכתחילה חפץ לשרת בו, רבים מהמשרתים בו סבורים כי לא קיימות להן כלל זכויות או פריבילגיות המעוגנות בחוק, כאשר כפי שהדגמנו בהרחבה מהווה תפיסה מוטעית במקרה הטוב ופגיעה אנושה ביכולתם של אנשים צעירים לממש את זכויותיהם החשובות במקרה הרע.

 

אחרית דבר

לפיכך, אילו הנכם בוגרי שירות לאומי או משרתי שירות לאומי בעתיד או בהווה, מומלץ במידה רבה לוודא כי כלל הזכויות הקיימות לכם במסגרת החוק ממומשות כהלכה, מכיוון שלעתים כפי שמתקיים בעבור הטבות המס או הלוואות ייחודיות מדובר בפריבילגיות אשר מהוות בבת עינו של כל אדם, במיוחד בשלב בו הוא יוצא לעצמאות ועושה את צעדיו הראשונים כמבוגר עצמאי.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.