זכויות עובדים – זכויות אחים ואחיות

רבות סופר וגולל אודות מערכת הבריאות הציבורית בישראל, כמערכת רעבה לתקציבים וסיוע, כאשר העובדים בה נאלצים לפעול מסביב לשעון בעודם מצילים חיים ונאבקים מדי יום עם תחלואי הגוף והנפש השונים, כאשר לנוכח זאת לעתים רבות אינם מתוגמלים כראוי.

כמו כן, מפאת הקושי הרב הקיים בעבודה שכזו אשר מצריכה מהעוסק בה להקדיש את מלוא תשומת ליבו לכך, רבים מפספסים את העיסוק הדרמטי וההכרחי הקיים בזכויות אחים ואחיות, כאשר אינם מודעים ונחשפים למלוא הזכויות הקיימות בעבורן.

לפיכך, לנוכח החשיבות הרבה שקיימת בסוגייה זו לצד היעדר הידע הרוחבי השורר בה, במאמר הקרוב נרחיב אודות זכויות אחים ואחיות.

אחים ואחיות כמשלח יד מאורגן

בהמשך לכך, אחים ואחיות זוכים למעטה הסיוע הנלווה לאיגוד משלח ידם במסגרת הסתדרות העובדים כאשר מדובר למעשה במכפיל כוח מסוים המעניק לאחים ולאחיות בישראל מעין מנוף לחץ פוליטי וכלכלי אשר יכול לעמוד לשעתם בעת הצורך להבטיח כי זכויותיהם ממומשות כהלכה.

כלומר, בהינתן הפרה בוטה ומכוונת של זכויותיהם של אותו מגזר, ראוי שיידעו כלל הפועלים במסגרת משלח יד זה כי קיימים לזכותם כלל הכלים והאמצעים על מנת להבטיח כי אכן יעלה בידם לקבל את שהם חפצים לו.

בנוסף לכך – בדומה לכלל אוכלוסיית העובדים בישראל, זכאים האחים והאחיות לכלל הסעד המגיע לכל עובד בהתאם לחוקי המגן אשר מעגנים ומסדירים את זכויותיהן השונות, אשר נמנה מיד.

 

חופשות

בהמשך לכך, חלק מהזכויות שקיימות לאחים ואחיות הוא קבלת ימי חופשה קבועים מדי שנה. זאת כאשר לטובת אחים ואחיות מועמדים 26 ימי חופשה שנתית מדי שנה, כאשר על כל אחד מהם קיימת החובה לנצל לפחות 14 במהלך השנה עצמה, כאשר לפחות 6 מהם ניתנו ברצף וסמיכות.

זאת ועוד, כי רק עובד אשר יצא לחופשת המנוחה בהתאם למצוין לעיל זכאי לקבל בעת הצורך קצבת הבראה, כאשר עובדים יכולים לצבור 65 ימי חופשה שנתיים בסך הכול כתולדתן של שנים קודמות.

זכויות עובדים – זכויות אחים ואחיות
זכויות עובדים – זכויות אחים ואחיות

החזרי נסיעות בעבור הגעה למקום העבודה

כמו כן, מפאת מיקומם המבוזר של בתי חולים ומרפאות בישראל, כאשר לעתים אחיות ואחים רבים עלולים למצוא עצמם מכתתים רגלם לעבר מחוזות רחוקים על מנת לעבוד במשלח ידם, קיימת בעבורם הזכות לקבלת דמי נסיעה בהתאם.

כך למעשה עומדים בעבור אחים ואחיות החזר הוצאות בגובה 1330 ש"ח עבור כל עובד, כאשר הסכום מאמיר לכדי 1660 ש"ח אילו מדובר בעיר פיתוח בפריפריה עצמה, בהתאם להסכם הקיבוצי אשר נחתם ב- 13.02.2006, לעומת זאת – עובדים אשר החלו את העסקתם מאוחר מן ה- 01.01.2016 יקבלו קצבת החזר הוצאות בהתאם לתעריפי החופשי חודשי הקיימים באותה העת.

 

ימי עיון בעבור אחים ואחיות

בנוסף לכך, לנוכח העובדה כי עולם הרפואה לעולם לא נח על השמרים, כאשר תמיד ישנן הכשרות חדשות אשר מעסיקות ומצריכות התעדכנות מצד הפועלים בו, זכאיים אחים ואחיות לקבל 8 ימי עיון מדי שנה, כאשר בנוסף לכך מקיימת הסתדרות האחים והאחיות ימי השתלמות במימון בתי מלון במחירים מסובסדים.

יתרה מכך, כי אחות אשר נרשמה בתור חברה באגודה מקצועית כלשהי, מחזיקה גם בזכאות להשתתפות בעד 3 ימי עיון המתקיימים בחו"ל כתוצאה משיתופי פעולה אשר ההסתדרות כרתה עם גופים רפואיים בינלאומיים, כאשר כל אחות רשאית להשתתף ב- 2 ימי עיון ו/או כנסים בעלות של לא יותר מ- 350 ש"ח בעבור יום, כאשר מדובר בעלות אשר תצא מכיסו של בית החולים באישור הממונה הישיר על אותו אח/ות.

מועד הטבות בשכר

על כל אלו עוד, כי במסגרת עבודתן של אחיות הן זכאיות גם לקבלת הטבות קבועות אשר ניתנות להן מדי שנה, כאשר הן זכאות לקבלת הן מענק בעבור אותה הטבה, כמו גם קבלת הטבה בפועל במקום זאת.

כלומר ולדוגמה, חודש מרץ נקבע להיות החודש בו מקבלים כלל האחים והאחיות הזכאים מענקי משמרות, בעוד ביולי ניתנים מענקי ביגוד. כמו כן, בחודשי יוני ונובמבר בהתאמה ניתנים מענקי הבראה ומענק יובל בעבור כל אחות אשר עובדת בשרות המדינה, כאשר המענק מגיע לכדי 60% מהשכר היסוד אשר זכאית לו האחות מלכתחילה, בצרוף כלל התוספות הקבועות.

 

מענק יובל

בהמשך לכך, מענק יובל קיים לכל מי שצבר/ה יובל בשירות המדינה, כאשר הותק מחושב בהחשבת גם שירות עקיף לטובת המדינה כדוגמת שירות חובה בגופי מערכת הביטחון (צה"ל, שב"כ, שב"ס וכן הלאה), כמו גם המענק מובא בחשבון לצורכי הפנסיה, אך לא כחלק מהפרשה למען קרן השתלמות.

 

מענק משמרות

בנוסף לכך, מענק משמרות מגיע לאחיות אחת לשנה כאשר הזכאות נקבעת בהתאם לקיומן של 75 משמרות במהלך השנה, כאשר אילו מדובר במחלקות העובדות במתכונת של 2 משמרות אזי שקיים הצורך לצבור 48 משמרות.

 

פרישה – יציאה לגמלאות

בהיבט אחר, בכל הנוגע ליציאה לפנסיה וגמלאות, קיימת חובה על פרישה בגיל 67 ללא התניה ברצונו של העובד, כאקט אשר נועד לשמור על איכות השירות ותפקודה של המערכת הרפואית. כמו כן, אילו עובד, קרי אח או אחות החליטו כי הם מעוניינים לצאת לגמלאות בטרם הגיעו לגיל הנ"ל, הם רשאים לעשות זאת כל עוד השלימו למעלה מ- 10 שנים בעבודה, כאשר הם עברו את גיל 60 בהתאם.

לעומת זאת, אילו מדובר בפרישה אשר מקורה לקות או נכות גופנית, זכאי העובד לפרוש מעבודתו בשל אי כשירות רפואית אילו השלים 5 שנים במסגרת משלח ידו כאשר הוא מחזיק גם בנכות בגובה 25% לפחות. כמו כן, עובד אשר נפטר בעודו עובד זכאי לגמלאות אילו השלים 3 שנים במסגרת משלח ידו.

 

לסיכום – זכויות האחים והאחיות העובדים

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, לאחים ואחיות קיימים מנגנוני הגנה רבים אשר מעגנים ומכסים כל היבט בהעסקתם השוטף. לעומת זאת, מפאת העיסוק הרב והשכיח, כמו גם הדורשני אשר קיים למשלח יד אשר תכליתו היא הצלחת חיים מסביב לשעון, רבים אינם מודעים כלל לאשר מגיע להם, כאשר לעתים מדובר בסכומים מהותיים כדוגמת מענק יובל או מענק שנתי בגין ביגוד, אשר כאשר אוגדים אותם למשך מספר שנים רבות עלולים להצטבר לכדי סכום מהותי וגדול.

לפיכך, אילו הנכם פועלים כאח או כאחות, מומלץ במידה רבה לוודא כי כלל זכויותיכם השונות ממומשות וזוכות לקבלת מענה הולם והוגן בהתאם לאשר מגיע לכם לנוכח אשר קבע החוק, כאשר במידה ואינכם זוכים למענה הולם או כזה אשר מביע רצון לקיים את אותן זכויות, מומלץ במידה רבה לפנות לידי עורך דין דיני עבודה כדי לבחון את אפיקי הפעולה האפשריים, אשר יבטיחו כי צדק יעשה עימכם ובהקדם האפשרי.