זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה

מדי שנה מתרחשות במדינת ישראל תאונות עבודה רבות. למרבה הצער, חלק מן התאונות הללו מסתיימות בפטירתו של הנפגע. חוקי הביטוח הלאומי מזכים את בני משפחתו של המנוח, קרי – השארים שהותיר אחריו בלכתו, בתשלומי פיצויים ושאר זכויות במידה והפגיעה שהובילה לפטירה מוכרת במוסד לביטוח לאומי בתור תאונת עבודה.

בשורות הבאות נסביר אילו זכויות עומדות לשאריו של אדם הנפטר בעקבות תאונת עבודה, וכיצד ניתן לתבוע את הזכויות הללו ולהבטיח את מיצויין מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח.

מהי פטירה מתאונת עבודה ואילו זכויות שארים מוקנות לקרובי הנפטר במוסד לביטוח לאומי?

תאונות עבודה הן תאונות המתרחשות במהלך עבודתו של אדם, בדרכו למקום העבודה או בדרכו חזור ממנו.

כאשר אדם נפטר בעקבות תאונת עבודה קטלנית, למשל במקרה של נפילה מגובה רב, תאונת דרכים שהתרחשה בדרכו של אדם לעבודתו או במסגרת עבודה בדרכים, או פגיעה ממכשור מסוכן, קרובי המשפחה של אותו אדם, בין אם מדובר בעובד שכיר או עובד עצמאי, יהיו זכאים לקבלת גמלה או פיצוי חד פעמי מהמוסד לביטוח לאומי.

 

מי נחשבים לשאריו של העובד הנפטר מבחינת המוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי מגדיר את בני זוגם הנשואים וילדיהם של מבוטחים בתור שארי הבשר שלהם הזכאים לסיוע. בנסיבות מסוימות לעתים מוגדרים גם הוריו או אחיו של המנוח בתור שארים הזכאים לקבלת סיוע, במידה וניתן להוכיח שהעובד שהלך לעולמו שימש על תקן המפרנס העיקרי שלהם.

 

מהם תנאי הזכאות של שארי הנפטר מתאונת עבודה לסיוע מהמוסד לביטוח לאומי?

להלן תנאי הזכאות של שארי הנפטר מתאונת עבודה לקבלת סיוע מהמוסד לביטוח לאומי:

זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה
זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה

בני זוג נשואים

אלמנתו של עובד שנפטר, שהיתה נשואה לו במועד פטירתו, תהא זכאית לקבל קצבה מתחדשת או מענק חד פעמי מהביטוח הלאומי בגין תאונת העבודה שהובילה לפטירת בעלה, גם אם היא בעלת הכנסות מעבודתה או ממקורות אחרים.

גם אלמן של עובדת שנפטרה, שהיה נשוי לה במועד פטירתה, יהא זכאי לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי בגין תאונת העבודה שהובילה לפטירת אשתו, ככל שהכנסתו החודשית אינה עולה על 5200 ש"ח או אם אין באפשרותו לכלכל את עצמו או את ילדיו הזכאים גם הם לגמלה מהביטוח הלאומי.

 

ילדיו של הנפטר

ילדיו הביולוגיים, המאומצים או החורגים של הנפטר יהיו זכאים לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי בגין תאונת העבודה שהובילה לפטירת אביהם או אימם בהינתן וטרם מלאו להם 18 שנים, או במידה והם בני יותר מ – 18 ומשרתים בשירות סדיר בצבא, או לומדים במסגרת חינוכית על יסודית.

גם ילדיו של נפגע תאונת עבודה שנפטר, שגילם נמוך מ – 24 והשירות הצבאי שלהם נדחה בעקבות הלימודים לעתודה, יהיו זכאים לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי בעקבות פטירתו של מי מהוריהם במסגרת תאונת עבודה.

 

הורי הנפטר

הוריו של עובד שנפטר יהיו זכאים לקבל גמלה מהמוסד לביטוח לאומי בגין תאונת העבודה שהובילה לפטירת בנם או בתם, באם יוכח שהנפטר היה אחראי לכלכלתם ויוכלו להוכיח שאין באפשרותם לפרנס את עצמם ללא תמיכתו.

אילו מענקים הטבות והקלות ניתנים לשארים של עובד שנפטר בתאונת עבודה?

להלן מכלול הזכויות להן זכאים שאריו של עובד שנפטר בעקבות תאונת עבודה:

  • מענק תלויים – זהו מענק שניתן באופן חד פעמי לאלמן או אלמנת הנפטר/ת מתאונת עבודה, ושוויו כ- 36 קצבאות. המענק ניתן לאלמנ/ה שילדיהם מעל גיל 18 וזכאותם לקצבה עומדת להסתיים. במידה וההכנסה החודשית של בן / בת הזוג הנותרים ממשיכה להיות מתחת ל – 5200 ש"ח, הם ממשיכים לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • מענק פטירה – ילדיו של עובד שנפטר בתאונת עבודה זכאים לקבל מענק פטירה חד פעמי מהמוסד לביטוח לאומי, בשיעור של 8787 ש"ח.
  • מענק נישואים – אלמנתו של עובד שנפטר בתאונת עבודה, אשר נישאה מחדש, תהא זכאית להמשיך לקבל קצבת תלויים, אם הכנסתו של בעלה החדש נמוכה מ – 5200 ש"ח בחודש, או אם גילו של בעלה החדש הוא מעל 60. האלמן של עובדת שנפטרה בתאונת עבודה, אשר נישא לאישה אחרת, יהיה זכאי לקבל מענק נישואין באם הכנסתו נמוכה מ – 5200 ש"ח.
  • מענק בר מצווה – ילדיו של עובד שנפטר בתאונת עבודה, זכאים לקבל מענק חד פעמי בסך 5838 ש"ח עם הגיעם למצוות – כלומר, בגיל 12 לילדות וגיל 13 לילדים.

 

איך מממשים את זכויות השארים לאחר פטירה מתאונת עבודה?

על מנת ששאריו של עובד שנפטר בעקבות תאונת עבודה יוכלו לממש את זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי, הם נדרשים להגיש טופס תביעה לתשלום קצבת תלויים. טופס זה זמין בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי וניתן להגישו דרך הסניף, בפקס, או בדואר.

 

אילו מסמכים יש לצרף לטופס התביעה?

לטופס התביעה לתשלום קצבה לתלויים בנפטר מתאונת עבודה, יש לצרף אישור מעסיק, אישור על הכנסותיו של העובד שנפטר, אישור הבנק להוכחת בעלות על החשבון, אישור על המצב הכלכלי והבריאותי של בן או בת הזוג הנשויים של המנוח, המאמתים את הצורך שלהם בסיוע כלכלי, ואישורים רלוונטיים נוספים, למשל: אישור על שירות צבאי של ילדו של העובד שנפטר, או אישור רפואי על היריון של אלמנת הנפטר.

 

על חשיבות הפניה לליווי משפטי במימוש זכויות שארים לאחר פטירה מתאונות עבודה

על מנת ששאריו של אדם שנפטר מתאונת עבודה יוכלו למצות את הזכויות שלהם מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח, נדרשת הקפדה רבה על דיוק במילוי הטפסים הרלוונטיים והמצאת האסמכתאות המתאימות.

מאחר ומדובר במצב לא פשוט מבחינה רגשית ולוגיסטית, הפתרון הטוב ביותר הוא להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בייצוג שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה, שיוכל לנהל את ההליכים הבירוקרטיים עבורי שאריו של הנפטר, באופן שיבטיח את מימוש זכויותיהם במלואן.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.