זכויות מיוחדות של בעלי דרגת נכות גבוהה מפגיעה בעבודה

נפגעי תאונות עבודה המתמודדים עם נכות משמעותית ואובדן חלקי או מלא של כושר עבודתם כתוצאה ממנה, עשויים להיות זכאים לקבלת זכויות מיוחדות המוקנות לבעלי דרגת נכות גבוהה מפגיעה בעבודה.

זכויות אלו ניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי לשם כיסוי ההוצאות הנלוות לנכות שנגרמה עקב תאונת העבודה, והן מוענקות לעובד בנוסף לקצבת הנכות מעבודה שמשולמת לו. במאמר זה נסביר מהן הזכויות המיוחדות שניתנות לבעלי דרגת נכות גבוהה מתאונות עבודה או מחלות מקצוע וכיצד ניתן לממשן.

על קבלת קצבה חודשית מיוחדת לבעלי דרגת נכות גבוהה מפגיעת עבודה

אדם שהפך נכה בעקבות תאונת עבודה, עשוי להיות זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלה חודשית מיוחדת לצד מענק מיוחד שניתן כתשלום חד פעמי. מטרתה של הקצבה המיוחדת הינה לסייע לנפגע בכיסוי הוצאותיו החריגות בעקבות נכותו, ולסייע לו בטיפול בענייני ניידות, סיעוד ושאר צרכים מיוחדים הנלווים לשגרת יומו בעקבות נכותו מעבודה.

 

מהם תנאי הסף לקבלת הקצבה החודשית המיוחדת?

עובד שמושבת מעבודתו עקב פגיעת עבודה שהותירה אותו עם נכות קבועה בשיעור של 75 אחוזי נכות לפחות, או 65 – 74 אחוזי נכות קבועה המקשה עליו ללכת, בכפוף לחוות דעתו של פקיד השיקום במוסד לביטוח לאומי ואישור מרופא הביטוח הלאומי, יהיה זכאי לקבל גמלה חודשית מיוחדת כאמור לעיל.

 

מהו סכום הקצבה החודשית המיוחדת בגין נכות גבוהה מפגיעת עבודה?

סכום הקצבה המיוחדת נקבע במוסד לביטוח לאומי על פי סוג ואופי הסיוע לו נזקק בעל הנכות מעבודה, על פי ארבע דרגות סיוע, שהגבוהה בהן אינה עולה על 25 אחוזים מהגמלה המקסימלית הניתנת בגין נכות מעבודה שהיא 8,333 ש"ח.

זכויות מיוחדות של בעלי דרגת נכות גבוהה מפגיעה בעבודה
זכויות מיוחדות של בעלי דרגת נכות גבוהה מפגיעה בעבודה

איך מגישים תביעת לביטוח הלאומי לקבלת הקצבה המיוחדת?

על מנת לממש את הזכות לתשלום גמלה מיוחדת בגין דרגת נכות גבוהה מעבודה, על נפגע העבודה להגיש טופס תביעה לקבלת קצבה מיוחדת לנפגע עבודה (טופס 266) למחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי, בסניף הסמוך למקום מגוריו.

אל טופס התביעה יש לצרף את דוח פקיד השיקום במוסד לביטוח לאומי, דוח הערכת סיעוד, נספח תפקודי שנחתם בידי רופא מומחה ופקיד שיקום, וכל רשומה רפואית או אחרת שעשויה להיות רלוונטית לתביעתו.

כיצד ניתן לקבל מענק מיוחד בגין דרגת נכות גבוהה מפגיעת עבודה ומה הוא נותן?

המענק המיוחד הניתן באופן חד פעמי לנפגעי עבודה המתמודדים עם אחוזי נכות גבוהים, מסייע לנפגע לביצוע התאמות בסביבת המחייה שלו והנגשתה, לרכוש עזרים רלוונטיים ולכסות הוצאות רכישת כלי רכב מותאם לנכים. כדי לקבל את המענק המיוחד לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה, הנפגע נדרש להגיש תביעה לקבלת מענק מיוחד לנפגע עבודה (טופס 282), בה תפורט מטרת בקשת המענק ושיעור המענק לו הוא נזקק.

את התביעה מגישים במחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי בסניף הסמוך למקום מגוריו של הנפגע, בצירוף חוות דעת מטעם רופא מומחה ורשומות רפואיות עדכניות המאשרות את מצבו הרפואי של הנפגע, תיעוד הנוגע לאשפוזים של נכה העבודה בשנים החולפות, רישום הנוגע לטיפולים שהנפגע עובר עקב נכותו, וכל אסמכתא אחרת המעידה על הקשיים בתפקוד עימם הוא מתמודד עקב פגיעת העבודה שספג.

על מנת לקבל את המענק נדרש נפגע העבודה לעמוד בתנאי הסף שלהלן:

  • מגורים במדינת ישראל.
  • דרגת נכות קבועה של 75 אחוזים לפחות או 65 – 74 אחוזי נכות שבעקבותיהם הוא מתקשה בהליכה, בכפוף לאישור מטעם רופא הביטוח הלאומי.
  • קבלת אישור מהמוסד לביטוח לאומי לגבי אופן השימוש הצפוי במענק המיוחד.

 

באילו תנאים ניתן לנפגע עבודה בעל דרגת נכות גבוהה מענק סיוע לרכישת רכב?

מענק סיוע לרכישת רכב ניתן לנכה עבודה במידה ונקבע במוסד לביטוח לאומי כי הוא בעל מוגבלות בניידות, בהתאם להסכם הניידות, שמזכה אותו בהלוואה עומדת. היה ונכה העבודה אינו מסוגל לנהוג בכלי רכב באופן עצמאי, הוא יהיה זכאי לקבלת המענק, וזאת בתנאי שהאדם שינהג במקומו יאושר כמורשה נהיגה במחלקת הניידות של המוסד לביטוח לאומי.

עבור נכי עבודה הנוהגים בכוחות עצמם, גובה המענק יקבע בהתאם למכפלת מחיר הרכב ללא מיסים, בשיעור אחוזי מגבלת הניידות שנקבעו לו לפי הסכם הניידות, חלקי מאה.

עבור נכה עבודה שאינו נוהג בכוחות עצמו, גובה המענק יקבע על פי מכפלת שיעור אחוזי מגבלת הניידות שנקבעו לו לפי הסכם הניידות ב – 75 אחוזים ממחירו של הדגם המייצג של כלי רכב שנפח המנוע שלו אינו עולה על 1,300 סמ"ק לפי הסכם הניידות.

 

האם המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את זכויותיו המיוחדות של בעל נכות גבוהה מפגיעה בעבודה?

היה ויתברר כי נכה העבודה אינו עושה שימוש במענק המיוחד שקיבל למטרות שלשמן הוקצה, המוסד לביטוח לאומי רשאי יהיה לעצור את תשלומי המענק הנותרים, לדרוש מנכה העבודה להשיב לו את כספי המענק, או לקזז את סכום המענק ששולם לו מכל גמלה אחרת שמשולמת לו על ידי המוסד לביטוח הלאומי.

יתרה מכך, המוסד לביטוח לאומי רשאי להכין תוכנית תשלומים שונה מזו שנקבעה לנכה העבודה במקור, בשיתוף פעולה עם נכה העבודה, או לשנותה בכפוף לפיקוח על מימושה של התוכנית העדכנית.

 

סובל מדרגת נכות גבוהה בעקבות פגיעה בעבודה? כך תפעל למיצוי זכויותיך

אם נפגעת בתאונת עבודה ונגרמה לך נכות צמיתה בעקבות התאונה, עליך למהר ולפנות להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בתחום של תאונות עבודה. זאת על מנת להבטיח את מיצוי זכותיותיך מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.