חוות דעת של מומחה רפואי לאחר תאונת עבודה

כאשר עובד עובר תאונת עבודה ומעוניין להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להכרה באירוע כתאונת עבודה, לעתים עולה הצורך להוכיח את קיומו של קשר סיבתי בין הפגיעה שהעובד עבר לבין אובדן כושר העבודה הזמני או הקבוע שנגרם לו. כאן נכנסת לתמונה חוות דעת של מומחה רפואי.

בשורות הבאות נסביר לשם מה בדיוק נחוצה חוות דעת של מומחה רפואי לאחר תאונת עבודה, באילו מקרים חוות דעת רפואית נדרשת לאחר תאונת עבודה, וכיצד בוחרים במומחה רפואי מתאים.

חוות דעת של מומחה רפואי לאחר תאונת עבודה – לשם מה היא נחוצה?

על מנת שפציעה או פגיעה שאדם ספג תוכר בחזקת תאונת עבודה המזכה בזכויות רפואיות ופיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי ולעיתים גם מחברות הביטוח של העובד והמעביד, יש להוכיח כי הפגיעה אירעה במסגרת עבודת העובד או בעקבותיה, ושקיים קשר סיבתי בין הפגיעה לבין הנזק שהעובד ספג.

כדי שניתן יהיה לבסס את קיומו של קשר סיבתי בין תאונת העבודה לבין הפגיעה בבריאותו של העובד, ולהעריך את היקף הנזקים שהעובד ספג עקב כך, דרושה חוות דעת של מומחה רפואי.

 

חוות דעת של מומחה רפואי לאחר תאונת עבודה – באילו מקרים היא נדרשת?

כדי לקבל פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי, נדרש עובד שעבר תאונת עבודה להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להכרה בפגיעה שספג בחזקת תאונת עבודה, ולתשלום דמי פגיעה למשך תקופה של עד 90 ימים.

אולם חשוב לדעת שפקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי עשוי גם לדחות את תביעת הנפגע על הסף, במידה ולדעתו לא הוכח קיומו של קשר סיבתי בין הפגיעה המדוברת לבין הנזק שהנפגע טוען שנגרם לו.

במצב כזה העובד רשאי להגיש ערר לבית הדין האזורי לעבודה, ולגבות את טיעוניו בחוות דעת של מומחה רפואי. מנגד, בית הדין לעבודה עשוי גם להחליט על מינוי של מומחה רפואי מטעמו.

חוות דעת של מומחה רפואי לאחר תאונת עבודה
חוות דעת של מומחה רפואי לאחר תאונת עבודה

מה בין חוות דעת של מומחה רפואי לאחר תאונת עבודה לבין הכרה באחוזי נכות?

במידה ולאחר 90 הימים בהם שולמו לעובד דמי פגיעה מטעם המוסד לביטוח לאומי, הוא עדיין יסבול מנכות בעקבות תאונת העבודה שעבר, הוא יוכל לבקש להופיע בפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי לשם קביעת דרגת נכות חלקית או מלאה, שתזכה אותו בקצבת נכות מעבודה.

גם הליך זה מחייב את הנפגע להציג חוות דעת מטעמו של רופא מומחה, לעתים במקביל להתנהלות מול הרופא המומחה שמינה המוסד לביטוח לאומי מטעמו הוא.

 

האם דרושה חוות דעת של מומחה רפואי גם בתביעת המעסיק לאחר תאונת עבודה?

במידה ועובד שנפגע בתאונת עבודה בוחר להגיש תביעת פיצוים כנגד מעסיקו, הערכאה המטפלת היא בית משפט השלום או בית הדין המחוזי, בכפוף להיקף התביעה. גם כאן תידרש הצגת חוות דעת של רופא מומחה מטעמו של התובע, שתיבדק אל מול חוות הדעת הרפואית של הרופא המומחה שימנה בית המשפט מטעמו הוא, במידה ויוחלט על מהלך כזה.

 

באילו מצבים ניתן לקבל פטור מהגשת חוות דעת של מומחה רפואי לאחר תאונת עבודה?

ההלכה הפסוקה קובעת כי בהתקיים שלושה תנאים מצטברים, עשוי להינתן לתובע פטור מהגשת חוות דעת של מומחה רפואי לאחר תאונת עבודה:

  1. כאשר ישנן נסיבות יוצאות דופן שהופכות את הדרישה להצגת חוות דעת רפואית לבלתי הוגנת כלפי התובע.
  2. במידה ולתביעה יש סיכוי סביר להתקבל.
  3. ככל שקיימות ראיות בסיסיות המאששות את טענתו הרפואית של התובע גם בהעדר חוות דעת מרופא מומחה.

אילו אנשי מקצוע רשאים לספק חוות דעת רפואית לאחר תאונת עבודה?

למותר לציין כי לא כל איש מקצוע מתחום הרפואה רשאי לספק למטופליו חוות דעת רפואית שתוכל לשמש כראיה קבילה בתביעת פיצויים שהגיעה לפתחו של בית המשפט.

לעניין זה רלוונטי רק רופא שהוכר באופן רשמי כרופא מומחה ושמו מופיע ברשימת הרופאים המומחים שפורסמה בהתאם לתקנה 34 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג 1973.

לעניין המומחיות, ישנה חשיבות לכך שהרופא המומחה יהיה בעל מומחיות בענף הרפואה הספציפי הרלוונטי לפגיעתו של התובע. לצורך העניין, במידה והעובד תובע את המוסד לביטוח לאומי או את המעסיק שלו בגין פציעה בעמוד השדרה שלו בעקבות תאונת עבודה (פריצת דיסק, למשל), הרופא אליו העובד פונה לשם קבלת חוות דעת רפואית, חייב להיות גם אורטופד מומחה וגם להתמחות בתחום של בעיות גב.

 

אילו פרטים צריכים להופיע תחת חוות דעת של רופא מומחה לאחר תאונת עבודה?

בתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, מצוין כי את חוות הדעת הרפואית יש לערוך בכפוף להוראות המפורטות בסעיף 24 לפקודת הראיות, התשל"א 1971.

הפורמט המקובל לחוות דעת רפואיות מכיל כמה נדבכים:

  • פרטי המומחה הרפואי.
  • הצהרה של המומחה הרפואי.
  • תיאור ניסיונו ותחומי התמחותו הספציפיים של הרופא המומחה.
  • תיאור ענייני של פרטי המקרה ונסיבותיו, כפי שאלו מתועדים ברשומות הרפואיות של הנפגע, בתוצאות הבדיקות הקליניות, וההיסטוריה הרפואית שלו.
  • פירוט המקורות עליהם נשען הרופא המומחה בעת ניסוח חוות הדעת הרפואית.
  • דיון, מסקנות, והכרעת המומחה בסוגיות השנויות במחלוקת לגבי מצבו של הנפגע.

 

כיצד בוחרים מומחה שיספק חוות דעת רפואית לאחר תאונת עבודה?

השיקולים המהותיים בבחירת רופא מומחה למתן חוות דעת רפואית לאחר תאונת עבודה, נוגעים לא רק לתחום עיסוקו של הרופא, אלא גם למוניטין שיצא לו כאיש מקצוע מהימן ובר סמכא. חשיבותו של עניין האמינות, נגזרת מכך ששמו הטוב של הרופא המומחה מקנה תוקף משפטי לחוות הדעת הרפואית שהוא מספק למטופליו, לא פחות מתעודות ההסמכה שלו.

לעניין זה מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין מיומן, המנוסה בהגשת תביעות פיצויים בגין תאונות עבודה, ויודע לחבר את לקוחותיו עם רופאים בעלי שם בכל תחום מתחומי הרפואה.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.