ייצוג בהגנה בדיני עבודה

בשנים האחרונות נעשה תחום ייצוג בהגנה בדיני עבודה מורכב מאי פעם. זאת לאור ההכרה שזוכות לה זכויות העובדים על ידי בתי הדין לעבודה, בג"ץ והמחוקק במדינת ישראל. אולם למרות האמור לעיל, המערכת המשפטית מכירה בכך שיש להיזהר בכל הנוגע לצידוד בעובדים כדי להימנע מיצירת טלטלה עזה מדי במשק שעלולה לבוא לידי ביטוי בהפגנות, שביתות עובדים ומחאות משולחות רסן במקומות עבודה שונים.

עקב כך, בשנים האחרונות אנו רואים כי ייצוג בהגנה בדיני עבודה הפך למצרך מבוקש שגם מעסיקים וגם עובדים מפיקים ממנו תועלת רבה לשם מיצוי זכויותיהם ביחסי ההעסקה. מהו למעשה ייצוג בהגנה בדיני עבודה וכיצד הוא מועיל לכל אחד מן הצדדים? על כך במאמר הבא.

מהו ייצוג בהגנה בדיני עבודה?

ייצוג בהגנה בדיני עבודה הוא שירות משפטי מקצועי שמוצע על ידי עורך דין המתמחה בדיני עבודה, הן עבור מעסיקים והן עבור עובדים בישראל. בכל הנוגע לייצוג משפטי בתחום דיני העבודה, חשוב לזכור כי למטבע יש שני צדדים. כך שמה שנחשב כזכות של העובד בראי החוק, הוא בגדר חובה של המעסיק ומנגד – מה שנחשב כזכות של המעסיק הוא למעשה בגדר חובה של העובדים.

כיצד אם כן, ניתן לשמור על איזון ביחסי העבודה ולהימנע מן הצורך בהגנה בדיני עבודה עבור כל אחד מן הצדדים? על כך בהמשך.

 

ייצוג בהגנה בדיני עבודה עבור עובדים

לכל עובד בישראל ישנן זכויות רבות המוקנות לו כחוק. אולם מעטים הם העובדים המודעים למכלול זכויותיהם מול מעסיקיהם. לפיכך אם וכאשר עולה מחלוקת הנוגעת ליחסי העבודה עם המעביד, מומלץ ביותר לפנות להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המספק שירותי ייצוג בהגנה בדיני עבודה לעובדים.

עורך דין דיני עבודה המספק ייצוג בהגנה לעובד, ידע למנות את תנאי ההעסקה שהחוק מזכה בהן את העובד ולבחון האם הן מתממשות הלכה למעשה בהתאם להוראות הדין.

ייצוג בהגנה בדיני עבודה
ייצוג בהגנה בדיני עבודה

הגנה משפטית בנושא זכות ההתאגדות

בנוסף להטבות להן זכאים עובדים בישראל מכוחם של דיני העבודה, כל עובד זכאי גם לזכויות מגן בדמות הגנה משפטית מפני התנכלות או פיטורים מצד המעסיק עקב השתתפות בהתאגדות עובדים / ועד עובדים.

חשוב לדעת כי העובדים בישראל רשאים על פי חוק להתאגד במסגרת ארגוני עובדים, להצטרף לארגוני זכויות עובדים, ולנהל באמצעות ארגונים אלו או באופן עצמאי, מו"מ קיבוצי מול מעסיקיהם, לרבות מאבקים על זכויותיהם כעובדים, גם אם הדבר מגיע לכלל עיצומים.

 

הגנה משפטית בנושא יחסי עובד מעביד

יחסי עובד ומעביד – חשוב שיתנהלו על מי מנוחות, משום שגם עבור העובדים וגם עבור מעסיקיהם, התנהלות בלתי עניינית ובלתי תקינה שמובילה לסכסוכים ואף סיום ההתקשרות – אינה משרתת את התכלית הכלכלית שלשמה נוצרו מלכתחילה יחסי ההעסקה. עם זאת, הלכה למעשה ישנם מקרים לא מעטים ובפרט בשנים החולפות, שבהם עלו תלונות סרק של עובדים בדבר התנהלות בלתי הולמת של מעסיקיהם.

לכן כל דיון משפטי במחלוקת בין עובדים למעסיקים מחייב בחינה מדוקדקת של נסיבות המקרה, לצד גיבוש של תיק ראיות מוצק. הדרך היעילה והמומלצת ביותר לעשות כן, היא בעזרתו של עורך דין דיני עבודה שמספק שירותי ייצוג בהגנה בדיני עבודה ומבטיח כי ההליך המשפטי יתנהל בצורה הוגנת, מקצועית ועניינית עד כמה שניתן בנסיבות הקיימות.

הגנה משפטית בנושא פיצויים ופיטורין

נושא פיצויי הפיטורין לעובד, הוא תחום מורכב וסבוך למדיי, לאור העובדה שישנן הוראות שונות בחוק המתייחסות להגנה על זכויות המעסיק לסיום העסקתם של עובדים שאינם מתאימים לצרכיו, ומנגד – ישנן גם הוראות רבות שנועדו להגביל את המעסיק מלפטר את עובדיו בנסיבות שונות, כגון: איסור פיטורים בהיריון או בחופשת לידה וכיוצא באלו.

לאור המורכבות של נושא זה, במצב בו עולה הצורך לשקול הליכי פיטורים או התפטרות, מוטב להיוועץ בעורך דין דיני עבודה כדי להבין איך לפטר או להתפטר באופן חוקי ומהן הזכויות של כל אחד מן הצדדים (הן העובד והן המעסיק) במצב זה.

 

הגנה משפטית בנושא תנאי העבודה של העובד

החוק בישראל מחייב כל מעסיק ליידע את עובדיו באופן מיידי עם תחילת העסקתם תחתיו, בנוגע לתנאי העסקתם. הודעה זו צריכה להמסר לעובדים הן בעל פה והן בכתב. הסדרתם של תנאי ההעסקה תתבצע על פי החוק באמצעות נוסח נהיר וחד משמעי על מנת שלא להשאיר כל פתח לאי הבנות ומחלוקות עתידיות.

הסדרת תנאי העבודה מבעוד מועד הינה חיונית הן עבור עובדים והן עבור מעסיקים שחפצים בקיומם של יחסי עבודה תקינים, מתמשכים ומשתלמים לשני הצדדים. גם בנושא זה של ניסוח וחתימה על הסכמי עבודה שעומדים בדרישות החוק, מומלץ להיוועץ בעורך דין דיני עבודה שיכול לספק גם למעסיק וגם לעובד תובנות חשובות שיחסכו את הצורך בהליכים משפטיים סבוכים ובלתי נעימים בעתיד.

 

מי זקוק לייצוג בהגנה בדיני עבודה?

כל מעסיק וכל עובד בישראל, שמכוננים ביניהם יחסי עובד ומעביד, יכולים להפיק תועלת רבה מפנייה לשירותי ייצוג בהגנה בדיני עבודה. מבחינת המעסיק, שירות של ייצוג בהגנה בדיני עבודה, נועד לתהליכי ניהול משא ומתן מול עובדים ולמקרים שבהם עולה הצורך בייצוג משפטי ראוי בבית הדין לעבודה.

מנגד, ייצוג בהגנה בדיני עבודה מסייע גם לעובדים שנדרשים למצות את זכויותיהם מול מעסיקם במסגרת הליכים משפטיים, או הליכי גישור שנועדו להשגת הסכם פשרה והסדרים שיהיו מקובלים על שני הצדדים.

 

על התועלות הגלומות בשירותי ייצוג בהגנה בדיני עבודה

עורך דין שמספק שירות של ייצוג בהגנה בדיני עבודה, ידע כאמור להגן על זכויותיו של מיוצגו, מה שתורם בטווח הארוך לחיסכון משמעותי בזמן ובהוצאות, שכן מודעות לזכויות ולחובות של כל אחד מן הצדדים מונעת הגעה לסכסוכי עבודה מיותרים והליכים משפטיים מורכבים. עורך דין דיני עבודה מסייע גם בשלבים של עריכת הסכמי עבודה כדי להבטיח שיהיו נטולי פרצות.

 

מה כלול בשירות ייצוג בהגנה בדיני עבודה?

אם לסכם את הדברים שנאמרו לעיל, הרי שבמסגרת שירותי ייצוג בהגנה בדיני עבודה, נכללים מגוון שירותים מועילים הנחוצים לכל מעסיק ולכל עובד במשק הישראלי:

  1. עריכת הסכמי עבודה חוקיים והוגנים.
  2. בחינה משפטית מחודשת של הסכמי עבודה קיימים.
  3. ייעוץ משפטי שוטף לעובדים ומעסיקים בנוגע לשינויים בתנאי ההעסקה, פיטורין, מהלכי קידום, וכיוצא באלו.
  4. ייצוג משפטי בתביעות, לרבות הכנתם של כתבי הגנה.

 

הדוגמאות הללו נועדו להמחיש את מקצת השירותים אותם עורך דין דיני עבודה נוהג לספק ללקוחותיו (עובדים ומעסיקים כאחד) במסגרת ייצוג בהגנה בדיני עבודה.

 

איך בוחרים עורך דין דיני עבודה מומלץ לייצוג בהגנה בדיני עבודה?

כאשר עסקינן בשירותי ייצוג בהגנה בדיני עבודה, חשוב לדעת שהבחירה בעורך דין דיני עבודה יש בה כדי להשפיע במידה רבה על מצבכם הפיננסי והמקצועי. לכן יש לשים לב לנושא המקצועיות, הניסיון המקצועי, הוותק והאחריות של עורך הדין כלפי מיוצגיו, כדי ליהנות מייצוג משפטי איכותי ואמין. לשם כך מומלץ לבחור בעורך דין דיני עבודה בעל המלצות חיוביות מלקוחות מרוצים בעבר ובהווה ולא להתפשר על פחות מהטוב ביותר.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.