ייצוג בכירים בדיני עבודה – מי צריך את זה ולמה

דיני עבודה הם כלל החוקים והדינים העוסקים בענייני עבודה. ואולם לא אחת קורה שהאסוציאציה העולה בדעתם של מי שנתקלים במושג הזה היא הגנה על העובדים ה"חלשים" כנגד המעסיקים ה"חזקים". אף שנכון לומר שדיני עבודה אכן מהווים בסיס להגנה על זכויות העובדים, הרי שאותם חוקים ודינים נועדו לא פחות על מנת להגן על בכירים.

מה ההבדלים בין עובדים רגילים במקום עבודה לבין עובדים בכירים? מה היתרונות ומה החסרונות בחתימה על חוזה עבודה אישי? מהם המוקשים בחוזים של עובדים בכירים אשר עורך דין דיני עבודה עשוי לזהות ולתקן? באילו מקרים נדרש ייצוג בכירים בדיני עבודה? בשורות הבאות נרחיב מעט את היריעה בנושאים הללו.

ההבדלים בין עובדים רגילים לבין עובדים בכירים

מבחינות רבות, קשה למצוא הבדלים בין שני סוגי העובדים. שניהם מועסקים על ידי הבעלים או המנהלים של חברה, עסק או גוף פרטי או ציבורי. שניהם מקבלים שכר וכפופים לחוקים ולנהלים של הגוף שבו הם מועסקים. עם זאת, יש גם הבדלים בין שני סוגי העובדים: עובד בכיר אחראי בדרך כלל על מספר גדול של עובדים.

לחילופין, עוברים תחת ידיו סכומי כסף גדולים או שהוא אחראי לחתימה על הסכמים בסכומים משמעותיים עם ספקים וקבלנים. בנוסף, בחלק מהמקרים העובד הבכיר חתום על חוזה המשפר את תנאי העבודה שלו – תנאי שכר, תנאי העסקה ותנאי פרישה. עובדים בכירים לרוב אינם נכללים בתוספות השכר שעובדים מן השורה מקבלים בתוקף הסכמי עבודה שנחתמים מעת לעת עם ארגוני העובדים.

 

היתרונות והחסרונות בחתימה על חוזה אישי

לרוב, עובדים בכירים בארגונים ובעסקים שונים, חתומים על חוזה אישי. החוזה מעניק לעובדים הבכירים הטבות שהם לא יכולים לקבל אם הם ממשיכים להיכלל בהסכמים הקיבוציים. עם התנאים הללו ניתן לכלול הטבות בשימוש ברכב, אש"ל, הטבות בתנאי הפרישה ועוד.

הסכם שכר של עובד בכיר אכן עשוי לשפר את תנאי ההעסקה ותנאי השכר שלו ביחס לאלה שהיו לו לפני החתימה על החוזה. עם זאת, הסכם או חוזה עבודה אישי עלול גם לקפח את העובד הבכיר. זאת, כמובן, אם הוא לא יבחן את ההסכם בצורה יסודית יחד עם עורך דין דיני עבודה.

ייצוג בכירים בדיני עבודה – מי צריך את זה ולמה
ייצוג בכירים בדיני עבודה – מי צריך את זה ולמה

בעיות פוטנציאליות בהסכמי עבודה לבכירים

להלן רשימה חלקית של בעיות בחוזה העבודה שעלולות להזיק ואפשר להימנע מהן בקלות:

  • שכר בסיס נמוך ורשימה ארוכה של תוספות: אם יש שגיאה שלעובד בכיר אסור לעשות, הרי שזאת חתימה על חוזה המעניק לו שכר בסיס נמוך יחד עם רשימה ארוכה של תוספות. לכאורה, התוספות הללו אכן מביאות את העובד לשכר נטו גבוה. למעשה, שכר הבסיס הנמוך חוסך למעסיק כסף, כיוון שההטבות לקרנות הפנסיה וההשתלמות נגזרות משכר הבסיס. לאורך שנים, מעסיק יכול לחסוך לעצמו עשרות אלפי שקלים בשיטה הזאת. הדבר הנכון ביותר הוא להגדיל את שכר הבסיס ולהפחית את התוספות הנלוות – או לכלול אותן ברכיב הפנסיה בתוקף ההסכם.
  • תחומי אחריות לא מוגדרים: מה שנראה על פניו כשגיאה של המעסיק, עלול להתגלות כשיטה שהמטרה שלה "לדחוף" למנהל תחומי אחריות שלכאורה אינם קשורים אליו. על מנת שלא ליפול במלכודת הזאת, חשוב להגדיר כבר מההתחלה תחומי אחריות ברורים וגזרת פעולה קבועה.
  • בונוסים ומענקים: אם השכר כולל בונוסים ומענקים, חשוב להגדיר בצורה מדויקת ככל האפשר את התנאים לקבלת הבונוסים. למשל – הכנסות של מעבר לסכם של X מיליוני שקלים או גידול של מעל X אחוזים ברווח הנקי. לחילופין, חיסכון של X שקלים בהוצאות התפעול השנתיות, כתנאי לקבלת בונוס בסכום קבוע או באחוזים מהרווחים או החיסכון.
  • תנאים נלווים: חשוב להגדיר בחוזה את התנאים הנלווים. בנוסף, מומלץ מאוד לקבוע תקופה קצובה שבה התנאים הנלווים ימשיכו להיות תקפים גם אם המנהל מסיים את התפקיד. למשל – רכב חברה, שהמנהל ימשיך להחזיק עד ליום העזיבה בפועל של העסק.
  • דיון על עדכון שכר: אפשר ואפילו צריך לקבוע מראש מועדים לדיון על עדכון שכר. כך המעסיק לא יוכל להתחמק מהעובד ובהגיע המועד הדיון אכן יתקיים.
  • חופשה שנתית: נהוג שעובדים בכירים מקבלים מספר גדול מהממוצע של ימי חופשה שנתית. זה חשוב, משום שבפועל מדובר על תוספת שכר. הגדלת מספר ימי החופשה עשוי להגדיל גם את הסכום שישולם לעובד עם עזיבתו את מקום העבודה.
  • חופשת מחלה: לפנינו סעיף נוסף וחשוב בכל חוזה אישי. מומלץ לנסות ולהגדיל את מכסת חופשת המחלה המצטברת. בנוסף, רצוי לחתור להפסקת המגבלה של ימי מחלה שאפשר לצבור.

מעבר לאמור לעיל יש עוד מגוון רחב של סעיפים שכדאי לשים אליהם לב. ייצוג בכירים בדיני עבודה נועד בשלבי ההעסקה הראשונים בדיוק במטרה להשיג את ההסכם הטוב ביותר. כל כמה שהדבר ישמע מפתיע, מקום עבודה יעריך דווקא מנהל בכיר שעומד על שלו כבר בהתחלה ומוכיח יכולת עמידה ונחישות.

 

מוקשים נוספים בחוזים אישיים שחשוב לשים אליהם לב

בסעיף הקודם כבר תיארנו ניסיון לשלם למנהל שכר בסיס נמוך ותוספות המגדילות את שכר הנטו שלו אך פוגעות בפנסיה. מוקש נוסף עלול להיות העדר הגדרה ברורה של סמכויות וכן העדר הגדרת שעות עבודה וימי נוכחות. למרות שחוקי העבודה אינם מאפשרים שעות עבודה ללא מגבלה, עדיין עלול הסכם עבודה להכיל סעיפים שיגדילו למקסימום את מספר שעות העבודה שיידרשו מהמנהל.

חשוב שבהסכם יקבע בדיוק סך כל השעות הנדרשות מהמנהל. הסכמים רבים כוללים גם סעיפים המאפשרים להזעיק את המנהל לעסק בכל זמן, ללא תמורה ממשית. חשוב לזהות סעיפים כאלה ולנטרל אותם. מנהל בכיר אכן צריך לטפל במשברים. אבל הדבר צריך לקרות לעיתים רחוקות ככל שניתן ותוך קבלת תמורה מלאה למאמץ.

 

עורך דין דיני עבודה וייצוג בכירים

בדרך כלל, סיום ההעסקה של עובד בכיר אמור להתבצע בתנאים שהוסכמו בין הצדדים מראש. עם זאת, בפועל קורה לא אחת שמעסיקים מנסים להימנע ממילוי כל החובות שלהם למנהל הבכיר. ייצוג בכירים בדיני עבודה נועד למנוע מצבים כאלה בדיוק ולהבטיח לעובד את מלוא הזכויות שלו, לרבות:

  • תשלום פיצויים: עורך הדין יבחן בדיוק על פי איזה מפתח אמורים להיות משולמים פיצויי הפיטורין של המנהל. לא אחת מתברר שהמעסיק לא הקפיד למלא אחר תנאי ההסכם, וזאת בלשון המעטה.
  • תנאים נלווים: אם הוסכם שהרכב של החברה נשאר ברשות העובד עד לתום החוזה, הדבר כולל גם תנאים נלווים – מילוי דלק באמצעות דלקן של העסק והוצאות הטיפול של הרכב יחולו על המעסיק.

 

בשורה התחתונה

ככלל, חוזה עבודה חייב לכלול מנגנון מוסדר שיופעל לאורך כל העת, ובמיוחד ברגע שתתקבל החלטה להפסיק את ההעסקה של המנהל. ייצוג בכירים בדיני עבודה מאפשר להם ליצור באמצעות עורך הדין שלהם מנגנון שימנע זעזועים מיותרים ויאפשר להם לדאוג באופן הטוב ביותר לביצוע הולם של התפקיד שלשמו הם התקבלו לעבודה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.