יש לך ביטוח תאונות אישיות?

תאונות אישיות הן אירועים בלתי צפויים המתרחשים בשטח פרטי או שטח ציבורי ועשויים לגרום לפגיעה גופנית ולפגיעה בתפקודו של אדם עד כדי פגיעה ביכולתו לעבוד, בעקבות גורמים שאינם בשליטתו.

כאשר מדובר על תאונות אישיות, הדגש הוא על תאונה שהתרחשה בתנאים שאינם תואמים את הסיווג של תאונות עבודה או תאונות דרכים. למשל, החלקה באמבטיה בבית, או נפילה ברחוב ועוד.

ביטוח תאונות אישיות הוא פוליסת ביטוח פרטית שמטרתה הינה לספק למבוטח כיסוי בגין נזקים אפשריים בגין תאונות אישיות וההוצאות הנלוות אליהם, לרבות נכות, פציעה המחייבת אשפוז או טיפול מתמשך (למשל כוויה או שבר), מצב סיעודי, ועד מקרי מוות בעקבות תאונה אישית.

במדריך שלפניכם נסביר אילו כיסויים כלולים בביטוח תאונות אישיות, מהם הפרטים שחשוב להכיר לפני שעושים ביטוח תאונות אישיות, ועל משמעות הפניה לעורך דין במקרים של מחלוקות מול חברת הביטוח.

ביטוח תאונות אישיות – מי זקוק לו?

ביטוח תאונות אישיות נועד לספק מענה עבור אנשים שאינם עומדים בתנאי הסף לקבלת דמי תאונה מהמוסד לביטוח לאומי או שאינם מכוסים בביטוח תאונות אישיות על ידי המוסד לביטוח לאומי או פוליסת ביטוח אחרת מלכתחילה.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות באה לתת מענה גם עבור אנשים שדמי התאונה אינם מספיקים לכיסוי ההוצאות הכרוכות בטיפול בנזקי התאונה האישית שעברו. אולם גם במצב בו אדם זכאי לשיפוי מחברת הביטוח שלו מתוקף בעלותו על ביטוח סיעודי או פוליסת אובדן כושר עבודה, בנסיבות מסוימות עדיין אפשרי לקבל פיצוי מכל אחד מן הביטוחים בנפרד.

 

מה כלול בפוליסת ביטוח תאונות אישיות?

חברות ביטוח רבות בישראל מציעות פוליסות ביטוח תאונות אישיות (ולעתים אף יותר מסוג אחד של ביטוח תאונות אישיות), כאשר כל אחת מהן מציעה סט כיסויים, תנאים, הרחבות וחריגים משלה. מכאן החשיבות הרבה של ביצוע סקר שוק והשוואה מסודרת בין פוליסות הביטוח השונות המוצעות מטעם חברות הביטוח.

בנוסף, מומלץ לפנות להתייעצות מקדימה עם מספר יועצי ביטוח או סוכני ביטוח, לפני שמחליטים לרכוש פוליסת ביטוח תאונות אישיות של חברה כזו או אחרת.

יש לך ביטוח תאונות אישיות
יש לך ביטוח תאונות אישיות

מה חובה לבדוק לפני שעושים ביטוח תאונות אישיות?

בבואכם לבחון הצעות של חברות ביטוח שונות לפוליסת ביטוח תאונות אישיות, מן הראוי לבחון בקפידה את הפרמטרים שלהלן:

 • עלות הפרמיה
 • האם תחולת הביטוח היא בתחומי הארץ בלבד או גם במדינות זרות
 • אפשרות לכפל פיצויים – למשל, תשלום קצבת נכות לצד תשלומים בגין אובדן כושר עבודה
 • אופן התשלום למבוטח – כקצבה חודשית או תשלום חד פעמי
 • גובה התשלומים שהמבוטח זכאי להם במקרה ויידרש להגיש תביעה
 • האם נדרשת השתתפות עצמית
 • האם קיימת תקופת המתנה?
 • היקף הכיסוי של הפוליסה
 • אילו הרחבות זמינות עבור הפוליסה
 • היקף ההחרגות בפוליסה

 

כך או כך, כדאי להיוועץ במומחה מתחום התאונות האישיות, יועץ ביטוח אובייקטיבי, או עורך דין עם התמחות בעולם הביטוח, לפני שבוחרים בפוליסת תאונות אישיות כזו או אחרת.

אילו כיסויים כלולים בביטוח תאונות אישיות?

מרבית ביטוחי התאונות האישיות מציעים לרוב את הכיסויים שלהלן:

 • כיסוי מוות כתוצאה מתאונה – זהו פיצוי כספי בגין תאונה אישית שהתרחשה במסגרת תקופת הביטוח וגרמה במישרין ובאופן בלעדי לפטירתו של המבוטח.
 • כיסוי לנכות מתאונה – זהו פיצוי כספי בגין נכות קבועה, חלקית או מלאה, אשר נגרמה למבוטח בעקבות תאונה אישית.
 • כיסוי עבור שבר כתוצאה מתאונה – היה והמבוטח סובל משברים בעקבות תאונה אישית שאירעה לו, כיסוי זה יקנה לו תשלום של פיצוי חד פעמי, על פי מיקום השבר בגופו ובהתאם לתנאי הפוליסה.
 • אשפוז כתוצאה מתאונה – זהו פיצוי המשולם למבוטח במידה והוא נדרש להתאשפז בבית החולים בעקבות תאונה אישית. אולם בניגוד לביטוח בריאות, כיסוי זה אינו מכסה את עלות הטיפולים שניתנים למבוטח במסגרת האשפוז. מה שכן מכוסה במסגרת כיסוי זה הוא שני סוגים של פיצויים: פיצוי יומי בגין תקופת האשפוז (בניכוי תקופת ההמתנה המוגדרת בפוליסה), ותשלום תמורת שירותים נלווים שהמבוטח נזקק להם בזמן האשפוז או לאחריו. למשל: הוצאות עבור שירותי אחות פרטית בתקופת האשפוז, כיסוי הוצאות פינוי באמבולנס, הוצאות טיפולים משקמים כגון פיזיותרפיה, עלות עזרים רפואיים וכן הלאה.
 • פיצוי בגין כוויות כתוצאה מתאונה – במקרה בו המבוטח סובל מכוויות בעקבות תאונה אישית בה היה מעורב, כיסוי זה יעניק לו זכאות לקבלת פיצוי בהתאם לחומרת הכוויה ומיקומה בגוף (על פי התנאים שהוגדרו במסגרת הפוליסה).
 • פיצוי בגין מצב סיעודי כתוצאה מתאונה – במקרה בו המבוטח הפך סיעודי בעקבות תאונה אישית שעבר, כיסוי זה נועד לספק לו פיצוי בסכום חד פעמי או כתשלום חודשי לתקופה מוגבלת. בהקשר זה חשוב לציין כי הגדרתו של המונח "מצב סיעודי" וגובה הפיצוי שמצב זה מזכה בו את הלקוח, משתנים מפוליסה לפוליסה.
 • כיסוי אובדן כושר עבודה – במידה והמבוטח איבד את יכולתו לעבוד במשלח ידו בעקבות תאונה אישית שעבר, כיסוי זה יזכה אותו בתשלום פיצויים על פי מכפלת הסכום הנקוב בפוליסה באחוזי הנכות שנקבעו לו. יש להבדיל בין כיסוי אובדן כושר עבודה בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לבין ביטוח אובדן כושר עבודה שהוא מוצר ביטוחי שונה שמספק פתרון אחר.

 

ביטוח תאונות אישיות – על משמעות הפניה לעורך דין במקרים של מחלוקות מול חברת הביטוח

למרבה הצער, קיימים מקרים רבים שבהם אדם רוכש ביטוח תאונות אישיות ממיטב כספו,

וברגע האמת – נחרד לגלות כי חברת הביטוח אינה מוכנה להכיר בזכאותו לקבלת פיצוי בגין תאונה אישית שאירעה לו. במידה וחוויתם מקרה כזה, מן הראוי לפנות להתייעצות מול עורך דין המתמחה בתחום הביטוחי, שיבחן את פרטי המקרה ויסייע לכם למצות את זכויותיכם מול חברת הביטוח.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.