כל מה שחשוב לדעת לגבי הפנסיה שלך!

נושא הפנסיה הוא נושא שנוטה להעסיק כל אדם הנמצא בימים אל בגיל העבודה. במדינת ישראל, נושא הפנסיה עבר שינויים רבים במרוצת שלושת העשורים האחרונים. למעשה, ממצב שבו כמעט כל עובד במדינת ישראל היה מבוטח באחת מקרנות הפנסיה, עבר שוק התעסוקה למצב ביניים שבו רק מעטים מהעובדים היו מבוטחים בביטוח פנסיוני, ורק בשנת 2008, נכנס לתוקפו חוק פנסיית חובה הממלכתי.

בעקבות כניסתו לתוקף של חוק זה, כל עובד בישראל נהנה מחיסכון לפנסיה, שהיקפו תלוי בשכרו ברוטו של העובד במהלך כל שנות עבודתו ובשעור ההפקדות שמחייב החוק, שמתעדכן מעת לעת. במדריך הבא נרחיב מעט את היריעה בכל הנושאים הכרוכים בחיסכון לפנסיה, אותם חשוב להכיר כבר בגיל צעיר.

מה זו פנסיה ומהי קצבת פנסיה?

פנסיה היא מונח לועזי שבתרגום חופשי לעברית, פירושו הוא "פרישה לגמלאות". החוק בישראל קובע שכאשר גבר מגיע לגיל 67, הוא רשאי לפרוש מעבודתו ולקבל מדי חודש בחודשו קצבה ממכשיר החיסכון הפנסיוני שלו. תשלום קצבת הפנסיה הזו, מתבצע בנוסף לקצבת הזקנה אותה זכאי לקבל כל אזרח משלם מיסים בישראל, מהמוסד לביטוח לאומי.

נשים, מאידך, רשאיות לצאת לפנסיה כבר מגיל 62 (שצפוי לעלות בקרוב לגיל 64) וליהנות מכל הזכויות שמנינו לעיל. יחד עם זאת, כל אישה רשאית לבחור להימנע מהיציאה לגמלאות ולהמשיך לחסוך כספים לקראת הפנסיה עד לגיל 67.

 

מדוע אסור לאף אדם בישראל להזניח את נושא הפנסיה בגיל צעיר

המוסד לביטוח לאומי משלם לכל אזרח בארץ גמלת זקנה במועד הגיעו של אותו אזרח לגיל הפנסיה החוקי. מעבר לגמלת הזקנה הבסיסית, ניתנת לפורש תוספת על פי הוותק שצבר בשוק התעסוקה. יחד עם זאת, גם עם התוספת הנ"ל, עדיין מדובר על קצבה נמוכה למדי שאינה מתקרבת אף לשכר המינימום של ימינו.

לכן, מי שנעדר כל מקור הכנסה חלופי מלבד קצבת הפנסיה, צפוי בזקנתו להתדרדר לחיי דלות ועוני. האלטרנטיבה שישראלים רבים בוחרים בה עקב כך, בלית ברירה, היא להמשיך ולעבוד לפרנסתם, אפילו אם מבחינה גופנית הדבר מקשה עליהם מאוד.

מכאן הולכת ומתבהרת חשיבותו הרבה של החיסכון הפנסיוני, שמקנה לפורשים לגמלאות תשלום חודשי מתחדש שסכומו נקבע ביחס לשכר שהשתכר העובד במשך כל תקופת עבודתו. קצבת פנסיה, אם כן, היא לא מותרות אלא הכרח.

כל מה שחשוב לדעת לגבי הפנסיה שלך!
כל מה שחשוב לדעת לגבי הפנסיה שלך!

מהו חוק הפנסיה הממלכתית ומה חשיבותו?

חוק פנסיה ממלכתי מחייב, כאמור, כל אזרח עובד להפקיד שישה אחוזים משכרו לפנסיה. המעסיק מתחייב להוסיף שנים עשר וחצי אחוזים, מה שמביא את ההפקדה לסך של 18.5% מהשכר ברוטו של העובד. ככל שהעובד עבד יותר שנים, כך הפנסיה שלו תהיה גבוהה יותר.

אין מגבלה על אחוז הצבירה, כך שעובד שעבד מגיל 17 עד גיל 67, יצבור באופן תיאורטי פנסיה של 100%. עם זאת, השכר לצורך חישוב הפנסיה יהיה השכר הממוצע לכל אורך תקופת העבודה, ולא השכר של השנה האחרונה או של חודשי העבודה האחרונים.

למעשה, החוק יוצר הכנסה לכל פנסיונר, אשר מאפשרת לו לשמור על רמת חיים סבירה, פחות או יותר. ולהימנע מתלות בעבודה לצורך פרנסה לאחר הפרישה. גיל הפנסיה אמור להיות תקופת חיים רגועה ושקטה, וחוק פנסיה ממלכתית אמור לדאוג שהשאיפה הזאת אכן תתממש.

 

על חובת ההפקדות הפנסיוניות

כל אדם שעובד באופן קבוע במקום עבודה אחד או יותר, מחויב להפקיד כספים לפנסיה ללא אפשרות בחירה. לכאורה, מעסיק יכול להימנע מלהפקיד כספים לפנסיה לעובד שאין לו קרן פנסיה, בשלושת חודשי העבודה הראשונים. עם זאת, אם לעובד יש כבר קרן פנסיה, הרי שהמעביד חייב להמשיך להפקיד אליה באופן מיידי.

 

באיזה גיל ניתן לפדות את כספי הפנסיה?

על פי חוק, לא ניתן למשוך את כספי הפנסיה בשום זמן, אלא בצורת תשלומי קצבת פנסיה לאחר גיל הפרישה או חלילה בעת אירוע ביטוחי כגון העדר כושר עבודה זמני או קבוע של המבוטח. הכספים היחידים שאפשר למשוך, אם כי גם זה לא רצוי, הם כספי הפיצויים. וגם זה אפשרי אך רק אם העובד פוטר ממקום העבודה שלו.

מהן קרנות פנסיה ותיקות?

קרנות פנסיה ותיקות הן קרנות פנסיה שהפסיקו לקבל אליהן מפקידים חדשים החל בשנת 2005. התנאים שהקרנות הללו מציעות לחברים בהן הם מצוינים. מחד, בקרנות הללו אי אפשר להגיע לפנסיה של יותר מ – 70 אחוזים מן השכר הקובע לפנסיה.

אולם מאידך, השכר לפנסיה יהיה קרוב יותר לשכר של השנים האחרונות. אדם שחסך במשך 30 שנים בקרן פנסיה ותיקה, יחושבו לו ארבעה ממוצעים: ממוצע השכר של 10 השנים הראשונות, ממוצע השכר של 10 השנים השניות וממוצע השכר של 10 השנים האחרונות.

הממוצע הרביעי הוא ממוצע הממוצעים. אם השכר של העובד לא השתנה בשנים האחרונות כיוון שהעובד מיצה את היכולת ופוטנציאל הקידום שלו, הרי שבסיכומו של עניין הפנסיה תהיה קרובה יותר לשכרו האחרון. בנוסף, הכסף של הקרנות הללו מושקע באגרות חוב ייחודיות של המדינה, המבטיחות תשואה ללא מעורבות של הקרן בבורסה.

 

מהי קרן פנסיה חדשה?

החל משנת 2005 יכול עובד להפקיד כסף אך ורק לקרנות הפנסיה החדשות. המשמעות היא, מצד אחד, שהוא יכול להגיע לפנסיה של יותר משבעים אחוזים. מצד שני, קרנות הפנסיה החדשות חשופות יותר לתנודות בבורסה, וקצבת הפנסיה החודשית המתקבלת מהן, עלולה לעלות או לרדת בהתאם לעליות והירידות בבורסה, של החלק בפנסיה החשוף להשקעה במניות. מי שחוסך בקרנות הוותיקות פטור מהדאגה הזאת, והממשלה ערבה לחיסכון שלו.

 

היכן עדיף לחסוך – בקופת גמל או בקרן פנסיה?

ההבדל העיקרי בין חיסכון פנסיוני בקופת גמל לחיסכון בקרן פנסיה, נוגע לרכיבי הביטוח. בביטוח פנסיוני, נכללים סוגים מסוימים של ביטוחים, שאמורים להקל על המבוטח או בני משפחתו במקרה של נכות או מוות. בקופת גמל אין מרכיב ביטוחי, רק חיסכון לפנסיה נטו. מצד אחד, קופות גמל יכולות להעניק קצבה גבוהה יותר אחרי הפנסיה, בתמורה לכספים שהושקעו בחיסכון.

מצד שני, אם תקרה תאונה או מצב רפואי כל שהוא, אין בקופת הגמל שום רכיב ביטוחי שיכול לסייע למבוטח עצמו או לבני המשפחה שלו. בשני המקרים, החוסך יכול להשפיע על אופי החיסכון ולקבוע אם הוא יהיה סולידי יותר או חשוף יותר להשקעות בסיכון גבוה.

 

כיצד סיוע מעורך דין דיני עבודה יסייע לכם במיצוי זכויותיכם בפנסיה?

אם יש לכם צורך בניהול משא ומתן מול קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים או קופת הגמל, כדי למצות את מלוא הזכויות שלכם, הדבר המומלץ ביותר הוא ליצור קשר עם עורך דין דיני עבודה מנוסה, שיוכל ללוות אתכם במשא ומתן מול גופי החיסכון, עד להשגת התמורה הטובה ביותר.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.