כל מה שחשוב לדעת על פנסיה מוקדמת

גיל הפרישה הרשמי במדינת ישראל עומד, נכון לשנת 2020, על 62 שנים עבור נשים ו – 67 שנים לגברים. עם זאת, ישנם עובדים שבוחרים לצאת לפנסיה מוקדמת, טרום הגיעם לגיל זה, ממגוון שיקולים.

ישנם מקרים שבהם היציאה לפנסיה מוקדמת מתבצעת בנסיבות שאינן בהכרח בשליטתו של העובד – למשל, כאשר החברה בה הוא עובד נסגרת או נדרשת לבצע קיצוצים, ובמקרים אחרים, במסגרת פעולות שהחברה מבצעת כחלק ממהלך התייעלות כולל  או מדיניות של עידוד עובדים מעל גיל מסוים לפרוש מרצונם החופשי.

אולם ישנם גם מצבים בהם העובד בוחר בפרישה מוקדמת מיוזמתו הוא, מתוך שיקולים אישיים. כך או כך, חשוב להכיר בעובדה שלפרישה המוקדמת לגמלאות, נלוות משמעויות פיננסיות כבדות משקל, הן עבור העובד והן עבור בני ביתו. את מכלול המשמעויות הללו נסקור בהרחבה במסגרת המאמר שלפניכם.

האם ניתן לקבל קצבת פנסיה במקרה של יציאה לפנסיה מוקדמת?

אף שמעטים יודעים זאת, קרנות הפנסיה השונות מאפשרות לעובדים לקבל קצבת פנסיה גם אם בחרו לפרוש לפני גיל הפרישה הקבוע בחוק (62 לנשים או 67 לגברים). גיל הפרישה המוקדמת שהוגדר בחוק לצורך קבלת קצבת הפנסיה הוא גיל 60 – הן לגברים והן לנשים.

חשוב לדעת כי נשים אשר נולדו לפני חודש אפריל בשנת 55' תהיינה זכאיות לקבלת קצבת פנסיה מוקדמת גם אם יבחרו לצאת לגמלאות בגיל 58 או 59 (בהתאם לשנת הלידה שלהן).

 

מה זה מענק יציאה לפנסיה מוקדמת?

ישנן חברות מסוימות במשק הישראל, המציעות לעובדיהן הזדמנות לקבלת מענק חד פעמי, המשולם לעובד במקום פיצויי פיטורים או בנוסף להם, במידה ויבחר לצאת לפנסיה מוקדמת מרצונו החופשי. במצב כזה קרן הפנסיה בדרך כלל מוקפאת, והעובד מתחיל לקבל את קצבת הפנסיה שלו רק החל מגיל הפרישה החוקי, על פי הסכומים שנצברו בקרן.

להלן סוגי התמריצים שחברות בישראל נוהגות להציע לעובדים על מנת לעודד אותם לפרוש לגמלאות לפני גיל הפרישה החוקי:

  • מסלולי חבילת פרישה – זהו תמריץ מקובל בקונצרנים גדולים וחברות הייטק בישראל, שבמסגרתו עובד שמסכים לצאת לפנסיה מוקדמת זכאי לקבל ממעסיקו מגוון הטבות כדוגמת: מענק הסתגלות חד פעמי, או אפשרות להמשך שימוש בטלפון חברה ורכב החברה שהשתמש בהם בשנות עבודתו בחברה.
  • פנסיה תקציבית – תמריץ זה מוצע על פי רוב לעובדי המגזר הציבורי, קרי – עובדי מדינה, שבחרו לפרוש מרצונם לגמלאות לפני שהגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק. הפנסיה התקציבית מזכה את העובד הפורש, בתשלום פיצויי פיטורים סטנדרטיים לצד תשלום של פנסיה מוקדמת שתשולם לו עד הגיעו לגיל הפרישה הרשמי (כאמור – 62 לנשים או 67 לגברים).
כל מה שחשוב לדעת על פנסיה מוקדמת
כל מה שחשוב לדעת על פנסיה מוקדמת

כאשר העובד יגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק, הוא יקבל קצבת פנסיה מקרן הפנסיה, קופת הגמל או ביטוח המנהלים שלו, בהתאם לסכומי החיסכון הפנסיוני שנצברו לזכותו לאורך שנות עבודתו.

 

מה חשוב לבדוק לפני שמחליטים לצאת לפנסיה מוקדמת?

כאשר המעסיק מעודד עובד מבוגר לפרוש לגמלאות לפני המועד המוגדר בחוק, או כשהעובד עצמו שוקל זאת בנסיבות אישיות וכלכליות, חשוב שאותו עובד יכיר היטב את זכויותיו, כדי שיוכל לקבל חוזה פרישה שייטיב עמו.

לעניין זה, ישנם מספר טיפים חשובים שמומלץ לפעול על פיהם:

  1. בדקו מהם הסכומים המגיעים לכם על פי הסכם הפרישה שלכם לפני הגעתכם לדיון מול מעסיקכם. ישנם מחשבונים אינטרנטיים שניתן להשתמש בהם כדי לחשב את פיצויי הפרישה ואת גובה המיסים שתידרשו לשלם בגינם, בהתאם לנתונים בתלוש המשכורת שלכם.
  2. פנו לייעוץ פנסיוני מקצועי על מנת להבין מהן חובות המעסיק כלפיכם במקרה של יציאה לפנסיה מוקדמת, והאם ישנן חובות נוספות שחלות על הארגון בו אתם מועסקים, בעקבות הסכמים הסתדרות או הסכמים קיבוציים שהוא עשוי להיות חתום עליהם.
  3. וודאו כי הזכויות המוקנות לכם במסגרת הסכם הפרישה שלכם, מצדיקות ויתור על המשכורת החודשית שלכם ויאפשרו לכם להמשיך ולהתקיים בכבוד גם לאחר צאתכם לגמלאות.הדבר נכון במיוחד במידה וקיים הסכם קיבוצי שחל על הארגון שלכם וקובע שבחתימה על הסכם פרישה מרצון אתם למעשה מוותרים לא רק על הכנסתכם הקבועה (עקב סיום עבודתכם), אלא גם על על זכותכם לפיצויי פיטורים (המוקנית לכם אוטומטית ביציאה לגמלאות מתוקף סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין).בהינתן תרחיש כזה, עליכם לבדוק אם הפרישה המוקדמת אכן משתלמת לכם, בהינתן ההוצאות הצפויות לכם לאחר היציאה לגמלאות (שנוטות לגדול).

האם תשלומי פנסיה מוקדמת חייבים בדמי ביטוח לאומי?

התשובה לשאלה זו היא חיובית. כאשר מעביד משלם פנסיה תקציבית לעובד שפרש לפנסיה מוקדמת, אותו מעביד מחויב בתשלום של דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות עבור הגמלאי, אותם עליו לקזז מתשלומי הפנסיה המוקדמת שהעובד מקבל ממנו. הפורש, מצידו, יהא פטור מלשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות.

ניכוי התשלומים למוסד לביטוח לאומי מפנסיית הגמלאי לא יתבצע על ידי משלם הפנסיה לאחר שהמבוטח הגיע לגיל הפרישה הרשמי, או במידה ומדובר על פנסיית שארים אשר משולמת לשאריו של הפנסיונר.

 

בשורה התחתונה

כפי שבטח הבנתם אם הגעתם עד כה, למהלך של יציאה לפנסיה מוקדמת, נלווים שיקולים אישיים ופיננסיים רבים. מסיבות אלו, לפני שמקבלים החלטה בנושא הפרישה המוקדמת לגמלאות, חשוב לעצור רגע ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בעולם דיני העבודה בנוגע למשמעויות של מהלך כזה.

השיחה עם גורם משפטי הבקיא בזכויות העובד ובתכנון פרישה, יסייעו לכם להגיע למסקנות שיאפשרו לכם לבחור בחירה מושכלת, שתועיל לכם ולבני משפחתכם הן במעמד הפרישה והן לאחר שתצאו לגמלאות. בהצלחה!

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.