לקראת גיל הפרישה? הכירו את מסלולי הפרישה האפשריים

כאשר עושים שימוש במושג פרישה, המחשבה הראשונה שעשויה להתעורר היא על פרישה בגיל הפנסיה, כלומר יציאה לגמלאות בהגיע העובד לגיל המתאים. ואולם בעשורים האחרונים חלו שינויים משמעותיים בעולם התעסוקה. השינויים הללו גרמו, בין השאר, למגמה של עובדים רבים להחיש את מועד הפרישה.

מהי בעצם פרישה? מהם מסלולי הפרישה האפשריים במגזר הפרטי? מהם המסלולים המקבילים במגזר הציבורי? מה זה עידוד פרישה על ידי המעסיק? מתי האינטרס של העובד והאינטרס של המעסיק מתלכדים? כיצד ניתן להבטיח לעובד אפשרות לשמור על רמת חיים ועל איכות החיים שלו גם אחרי הפרישה? בשורות להלן נעסוק במסלולי פרישה אלטרנטיביים שכל הצדדים מפיקים מהם את המיטב.

מה זה בעצם פרישה ממקום עבודה

פרישה ממקום העבודה היא סיום של יחסי עובד מעביד. זאת, כאשר במקביל מתחיל העובד ליהנות מכספים שנצברו לזכותו בקרנות הפנסיה, וכן מכספי הביטוח הלאומי המשולמים לכל אדם בישראל שהגיע לגיל הפרישה. עד לא מכבר, המושג פרישה עסק בעיקר בסיום יחסי עובד מעביד בהגיע העובד או העובדת לגיל הפרישה החוקי.

במהלך העשורים האחרונים חלו שינויים בעולם התעסוקה, ששינו מהקצה אל הקצה את משמעות המושג. נכון להיום, מרבית העובדים אינם מחכים בהכרח לגיל הפרישה. בעבר הלא רחוק התקיימה הנטייה לוותר על הנוחות האישית לטובת מטרת העל – להגיע בשלום לגיל הפרישה וליהנות מכספי הפנסיה. נכון להיום מעדיפים עובדים רבים לעזוב את מקום העבודה בהקדם ולעבור לפרק ב' בחיים.

 

מסלולי פרישה אפשריים במגזר הפרטי

המגזר הפרטי הוא כל עסק שאיננו קשור למוסדות ממשלתיים או למוסגות הקשורים בדרך כל שהיא שאינה עסקית למדינת ישראל. המאפיין העיקרי של המגזר הפרטי הוא העובדה שהמטרה הראשונה והחשובה ביותר שלו היא לעשות כסף. ככל שהפעילות העסקית משרתת את המטרה הזאת ומקדמת אותה, כך היא תהיה חיובית יותר. הדבר נכון גם במסלולי הפרישה לפנסיה. להלן מסלולי הפרישה השונים במגזר הפרטי:

לקראת גיל הפרישה הכירו את מסלולי הפרישה האפשריים
לקראת גיל הפרישה הכירו את מסלולי הפרישה האפשריים
פרישה בגיל הפרישה משמעות הדבר היא למעשה יציאה לגמלאות, כאשר הגעה לגיל הפרישה מאפשרת לעובד לסיים ביוזמתו את ההעסקה שלו אצל המעסיק, לקבל את מלוא הזכויות שהצטברו לזכותו וליהנות מקצבת פנסיה חודשית.
פרישה מוקדמת בתחומים מסוימים במגזר הפרטי קיימים הסכמים בין ארגוני העובדים לבין המעסיקים בדבר האפשרות להוציא עובדים לפנסיה מוקדמת. תנאי הסף לפנסיה כאמור הינו הגעת העובד לגיל 60. תנאי נוסף הוא קיומו של הסכם בנושא בין המעסיק לבין העובדים, או לבין ארגון העובדים היציג. לעיתים מזומנות קיימות קרנות משותפות לכלל העובדים, שבאמצעותן ממומנים תשלומי הפנסיה המוקדמת עד להגיע העובד לגיל הפנסיה.
גיל פרישת חובה גיל פרישת חובה הוא הגיל שבו המעסיק יכול לחייב את העובד לצאת לגמלאות. בדרך כלל, גיל פרישת חובה יהיה גם הגיל המאפשר לעובדים לפרוש מרצונם. אחרי גיל 67 לגברים וגיל 62 לנשים, כל אחד מהצדדים, שזה אומר עובד ומעביד כאחד, יכולים לנתק את יחסי עובד מעביד בלא כל חשש לסנקציות כנגדם מן הצד השני.
פרישה מרצון פרישה מרצון היא פרישה בהתאם לתוכנית של המעסיק, שהמטרה שלה לעודד את הפרישה המוקדמת של העובד מהעסק. בדרך כלל\ ההסכמה של העובד לפרישה מרצון מתבצעת בתמורה להבטחה שהעובד יקבל פנסיית גישור עבור התקופה שעד לגיל הפרישה הרשמי. לעיתים מציע המעסיק תנאים משופרים לפרישה, במטרה לזרז ולשכנע את העובד לקבלת ההחלטה הרצויה מבחינתו – שזה אומר פרישה.

 

השיקול הכלכלי מאחורי מסלול הפרישה מרצון

במסלול הפרישה מרצון, העסק עושה שיקול כלכלי המתייחס לפער שבין שווי המשך ההעסקה של העובד לבין שווי התשלום שלו לעובד אחרי העזיבה. ככל שהפער בין השניים גדול יותר ונוטה לטובת הפרישה המוקדמת, כך יגדלו הסיכויים שהתהליך הזה אכן יצא אל הפועל.

 

מסלולי פרישה אפשריים במגזר הציבורי

במגזר הציבורי, כמו במגזר הפרטי, יש מסלולי פרישה שונים. גם כאן היכולת של העובד והתועלת שבו נשקלות אל מול התועלת בהוצאת העובד לגמלאות. להלן מסלולי פרישה אפשריים במגזר הציבורי:

  1. פרישה לגמלאות בגיל הפרישה: בהגיע העובד לגיל הפרישה הוא יצא לגמלאות. במקומות עבודה מסוימים אין לעובד אפשרות להישאר בעבודה מעבר לגיל הפרישה, מה שאומר שהתנאי היחיד לפרישה הוא הגיל המתאים – 67 לגברים אל מול 62 לנשים. בעתיד הקרוב, גיל הפרישה לנשים יועלה ויהיה 64.
  2. פרישה מוקדמת: העובד מקבל פיצויי פיטורים רגילים. בנוסף, הוא מקבל תשלומי פנסיה מוקדמת. את התשלומים משלמת מדינת ישראל מתוך התקציב השנתי שלה. פנסיה מהסוג הזה מכונה פנסיה תקציבית, והיא נהוגה בכוחות הביטחון ובגופים ממשלתיים שונים. בהגיע העובד לגיל הפנסיה, תשולם לו קצבת הפנסיה באמצעות קרן הפנסיה הרגילה שלו. לחילופין, העובד יכול לקבל סכום גדול אחד ולנווט את הדרך העתידית שלו כרצונו.

עידוד פרישה על ידי המעסיק

עידוד פרישה על ידי המעסיק הוא דחיפה ושכנוע של עובדים לצאת לפנסיה מוקדמת. החישוב כאן הוא פשוט – עלות הפנסיה של העובד היא נמוכה ביחס לעלות השכר שלו. מאליו מובן שהמעסיק לוקח בחשבון גם את התועלת שהעובד מביא אם הוא ימשיך להיות מועסק, אל מול התשלום לאותו עובד בלא שהאחרון מניב תפוקה כל שהיא.

לפעמים, המעסיק מחויב לנקוט צעדים כאלה, בעיקר בעיתות שבר ומצוקה. המעסיק בוחר בדרך כלל את העובדים שהיחס בין השכר והתפוקה שלהם הוא נמוך מצד אחד, והתשלום עבור הוצאתם לפנסיה היא המוכה מצד שני. לרוב, מדובר בעובדים ותיקים הנמצאים קרוב יחסית לגיל פנסיה, מועסקים בתפקידים שאפשר לוותר עליהם או שהתפוקה שלהם נמוכה.

 

הבטחת איכות החיים של העובד גם אחרי הפרישה

פרישה לגמלאות היא לכאורה מצב שהעובד אמור לחכות לו בכיליון עיניים. עם זאת, מבחינת העובד מדובר בירידה משמעותית בהכנסה. זאת, גם אם לוקחים בחשבון את קצבת הביטוח הלאומי. לכן, תכנון נכון של הפנסיה עשוי לסייע לעובד לשמור על רמת החיים ועל איכות החיים שלו לאורך שנים.

תכנון הפנסיה כולל, בין השאר, את הפעולות הבאות:

  • איתור כספים וחסכונות פנסיוניים: במקרים רבים, לזכות העובד עומדים כספים צבורים שהוא אפילו לא יודע עליהם. הכספים הללו עשויים להפקת תוספת הכנסה, או לאפשר לעובד מצע נוח ליציאה לגמלאות.
  • תכנון הטבות מס: גיל הפנסיה מאפשר לבצע תכנון מס. לדוגמה – השקעת כספים בקופות גמל להשקעה, שבהן הרווחים פטורים ממס. בנוסף, שימוש בכל ההטבות האפשריות ברשויות המקומיות, בחברות ממשלתיות וכיוצא באלה.
  • מיצוי זכויות פנסיוניות: מעבר להטבות מס, מציעים גופים ממשלתיים ועירוניים הטבות שיכולות לחסוך ממון רב מקשישים. לדוגמה – הפחתת העלויות של השתתפות בפעילויות שונות, הופעות, קונצרטים, טיולים ועוד.
  • תכנון משכנתא: שימוש בפיצויים לפירעון משכנתא ובדיקת הפחתת הוצאות המשכנתא אל מול הפחתת תשלומי הפנסיה בעקבות פדיון הפיצויים.

 

לסיכום

ככל שתכנון הפרישה מתבצע בצורה נכונה יותר ומותאמת לצרכים וליכולות של הפורש, כך האפשרות שלו למצות את חיי הפנסיה תהיינה מגוונות ואיכותיות יותר.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.