מענק פרישה – המדריך המלא לגמלאי

רבים נתקלים מדי פעם בפעם במושג מענק פרישה, אבל מהות המושג הזה לא תמיד מובנת במלואה. מה זה בעצם מענק פרישה ומה המטרה שלו? מי רשאי ויכול לקבל את המענק הזה? ממה מורכב מענק הפרישה? מה אומר החוק לגבי המענק? מה מעמדו של המענק בכל מה שנוגע לתשלומי מס הכנסה? מה קורה אם וכאשר עולה סכום מענק הפרישה על הסכום המירבי הקבוע בחוק לצורכי מס? איך ניתן לממש בפועל את הטבת המס על מענק הפרישה? במאמר שלפניכם נעסוק בנושא שעבור חלק משמעותי מהגמלאים בישראל הוא בעל חשיבות רבה.

זאת, מפאת הטבות המס הקשורות בו ומשום שעבור גמלאים רבים, בעיקר בשלבים ההתחלתיים של הפרישה, המענק הזה מהווה קרש הצלה פיננסי.

מהו מענק פרישה ולמה הוא נועד

מענק פרישה הוא סכום כסף גדול הניתן לגמלאים בסמוך למועד הפרישה שלהם לגמלאות. המטרה העיקרית של מענק הפרישה היא לאפשר לגמלאי לנווט את דרכו לחיים שלאחר הפרישה בצורה מושכלת ובמינימום בעיות פיננסיות. לעיתים מזומנות, מענק הפרישה הוא אחד התנאים לפרישה מוקדמת שהושגו בין נציגי העובדים לבין ההנהלה.

ההיגיון מאחורי המענק הזה הוא שפרישה בגילאים מאוחרים עלולה להציב מכשול בפני הפורשים במציאת מקום עבודה חלופי. מנגד, הפרישה נותנת מענה למקום העבודה עצמו, שלעיתים קרובות איננו נזקק עוד לשירותיו של העובד ואיננו יכול להעביר אותו לתפקיד אחר. למען הסר ספק – מענק פרישה איננו בשום פנים ואופן תחליף לפיצויי פיטורים.

 

מתי נהוג לשלם מענקים לעובדים לאחר סיום העבודה שלהם

אין הלכה פסוקה באשר למועד או לסיבה שבגללם יש צורך לשלם מענק פרישה. המענק הוא סוג של הטבה לעובד שהתפטר או פוטר והתשלום שלו תלוי במידה רבה בהסכמה מצד ההנהלה במקום העבודה.

 

הדרכים הנפוצות לקבלת מענק פרישה

להלן שתי אופציות לקבלת מענק פרישה:

 1. מענק אחרי פיטורים: לא אחת, המענק הוא חלק מהסכם המאפשר את הפיטורים של העובד. ההסכם כאמור עשוי להיחתם בין המעסיק לבין ארגון העובדים או עם העובד עצמו. ככל שאירוע הפיטורים התרחש קרוב יותר למועד הפרישה של העובד לגמלאות, כך הסיכויים לכך שיקבל מענק פרישה מוקדמת יהיו גדולים יותר.
 2. מענק התפטרות: לפעמים מענק פרישה משולם לעובד גם אם הוא התפטר. אם ההתפטרות הייתה חלק מהסכם לקיצור חוזה עבודה, או בתום תקופה שבה העובד שירת את המעסיק באמונה. קיצור חוזה עבודה חוסך למעסיק סכומי כסף גבוהים, שמן הדין שלפחות חלקם יגיעו לעובד. לפעמים סיום העבודה הוא תוצאה של חוזה שנחתם מראש, והעובד המסיים את העבודה מילא את חלקו בהסכם בצורה נאותה.
מענק פרישה – המדריך המלא לגמלאי
מענק פרישה – המדריך המלא לגמלאי

ממה מורכב מענק הפרישה

כאמור לעיל, מענק פרישה איננו בשום פנים ואופן חלק מפיצויי הפיטורין. הפיצויים הללו מובטחים לעובד שפרש במרבית המקרים, ועל אחת כמה וכמה אם הפרישה הייתה שלא ביוזמת העובד. ואולם במקומות עבודה מסודרים שהגיעו להסכמה עם ארגוני העובדים, נהוג לתת מענק כזה כסוג של תמריץ לפרישה.

מענק הפרישה לעובד מורכב, או עשוי להיות מורכב, מהחלקים הבאים:

 1. תשלום מענק מהמעסיק: סכום כסף שהמעסיק הפריש לצורך העניין, שהוא מעבר לסכומי הפיצויים שישולמו לעובד. המעסיק יכול להגדיר אותו כפרס לעובד על נאמנות, יכולות יוצאות דופן וכל סיבה חיובית אחרת.
 2. פדיון ימי חופשה: פדיון סך כל ימי החופשה שנצברו לטובת העובד. לא אחת קורה שמדובר במספר ימי חופשה גדול, שהפדיון שלו מגיע לסכומי כסף גדולים.
 3. פדיון ימי מחלה: יש מקומות שבהם ניתן לפדות את ימי המחלה שלא נעשה בהם שימוש. מענק פרישה הוא בדיוק אחת ההזדמנויות לעשות כן.
 4. אחר: בונוסים או סכומים אחרים שהצטברו לזכות העובד לאורך השנים.

מענק פרישה ותשלום מס הכנסה

באופן עקרוני, מענק פרישה פטור ממס הכנסה באותם התנאים של פיצויי הפיטורין. אם הפורש איננו מושך את פיצויי הפיטורין, הוא יכול לקבל פטור מלא על תשלום מס עבור מענק הפרישה.

להלן שני מצבים אפשריים לקבלת פטור ממס על המענק:

 • הגובה המרבי של מענק הפרישה: הפטור על מענק הפרישה חל על שכר מרבי של 12,340 ₪ לחודש, כפול מספר שנות העבודה. כל מה שמעבר לכך, יחולו עליו תשלומי המס כחוק.
 • שילוב בין מענק פרישה לפיצויים: אם מענק הפרישה נמוך מסכום ההכפלה של השכר החודשי במספר השנים, כי אז ניתן להשלים את סכום המענק באמצעות הפיצויים עד לסכום המרבי המותר בחוק. שאר הפיצויים יישארו בקרן הפנסיה ויגדילו את תשלומי הפנסיה החודשיים.

במקרים שבהם ניתנים מענקי פרישה גבוהים, יגבו מיסים על פי חוק, עבור החלק הנוסף. ועדיין, העובד נהנה מכך שפיצויי הפיטורים נשארים אצלו. אם בהמשך הוא יהיה מעוניין למשוך את הפיצויים, הוא ישלם מס הכנסה כנדרש.

 

מימוש הטבת המס על מענק הפרישה

בפועל, אופן מימוש ההטבה על מענק הפרישה זהה לזה של משיכת פיצויים מכספי הפנסיה. העבד צריך להגיע לסניף מס הכנסה הקרוב למקום מגוריו ולבקש פטור מתשלום מס על המענק. עם המסמך המעיד על הפטור הוא חוזר למקום העבודה לקבלת המענק. ואולם יש מקרים בהם המעסיק עושה למעשה את העבודה והעובד מקבל את המענק ללא מאמץ מצידו.

 

מענק פרישה לעובדים בשירות המדינה

עובדים בשירות המדינה רשאים לקבל מענק פרישה, בתנאים מסוימים. להלן חלק מהתנאים לקבלת מענק הפרישה:

 1. יציאה לפנסיה על פי חוק: עובדי מדינה שהגיעו לגיל הפנסיה החוקי, זכאים לקבלת מענק פרישה.
 2. פרישה מרצון: עובד בשירות המדינה הפורש מרצונו, ובתנאי שצבר ותק של מעל 10 שנים, יהיה זכאי למענק פרישה.
 3. פרישה עקב בריאות לקויה: עובד אחרי 5 שנות עבודה, ואשר נקבעו לו 25% נכות רפואית לפחות, יהיה זכאי למענק פרישה.
 4. עובד בפרישה מוקדמת: עובד עם 10 שנות ותק לפחות שבגינן הוא זכאי לגמלאות, והגיע לגיל 42.
 5. עובד שנפטר: עובד שצבר 3 שנות וותק לגמלאות ונפטר בעודו עובד מדינה, מענק הפרישה שלו יעבור לבני המשפחה שלו.

 

העברת מענק הפרישה לקרן הפנסיה

לעיתים מזומנות, בעיקר כשמדובר בהסכמי פרישה מרצון למטרות התייעלות, מעניקים מקומות העבודה מענקי פרישה נדיבים לעובדים שמפוטרים או הפרישה שלהם הוקדמה. במקרים שבהם מענק הפרישה גבוה מהסכום המרבי הפטור ממס, יהיו לעובד שתי אפשרויות:

 • תשלום מס על הסכום שאינו פטור ממס: אם העובד החליט לקבל את מלוא סכום המענק, הוא ישלם מס הכנסה על החלק שמעבר למשכורת של 12,340 כפול מספר שנות העבודה. השיקול הוא שממילא מדובר על סכום שחורג לכאורה מהפיצויים ומסכומים אחרים שהיו מגיעים לו, והעובד מחליט ליהנות מכל כספי המענק.
 • הוספת מענק הפרישה לקרן הפנסיה: אפשרות מעניינת נוספת היא הוספת כל הסכום החייב ממס לקרן הפנסיה. כך מגדיל למעשה העובד את הפנסיה החודשית העתידית שתשולם לו בבוא היום.

 

בשורה התחתונה

הבחירה בין האפשרויות שמנינו לעיל לקבלת מענק פרישה והעברת מענק הפרישה לקרן הפנסיה, צריכה להתבצע בצורה מושכלת ובהתאם לנסיבות. לכן כדאי להתייעץ עם מומחים מקצועיים כמו עורך דין דיני עבודה ויועץ מס המתמחה בתכנון פרישה, לפני שמקבלים את ההחלטה הסופית בעניין.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.