מתי את צריכה להגיד למעסיק שאת בהריון

החוק במדינת ישראל מחייב מעסיק של עובדת בהריון להמשיך להעסיק אותה לאורך כל תקופת ההריון. המעסיק גם איננו יכול לפטר את העובדת תקופה מוגדרת מראש לאחר הלידה. עם זאת, עובדת בהריון מחויבת להודיע למעסיק על המצב. כבר בהגיעה לחודש החמישי להריון.

ההודעה הזאת חיונית והימנעות ממנה היא בגדר עבירה כשלעצמה. מהם החובות החוקיים של מעסיק כלפי עובדת בהריון? מה עמדת המחוקק בנושא פיטורי עובדת בהריון או לאחר הלידה? מתי ובאילו נסיבות מאפשר החוק למעסיק לפטר עובדת גם בזמן ההריון? מהי חופשת לידה ומהו חל"ת בעקבות הלידה? בשורות הבאות נעסוק בהרחבה בנושא ההריון, חובות המעסיק והחובות של העובדת עצמה בתקופת ההריון ולאחריו.

הודעה של עובדת על הריון – מתי היא נדרשת על פי החוק בישראל?

עובדת בהריון חייבת להודיע למעסיק על הלידה הצפויה כבר בחודש החמישי להריון. חובת ההודעה של העובדת נוגעת לאפשרות של המעסיק להתכונן למצב החדש ולנסות להכשיר עובד או עובדת אחרת שיחליפו את העובדת בחופשת הלידה. לרוב המעסיק יודע פחות או יותר מתי תתחיל חופשת הלידה, אבל הוא איננו יודע מתי היא תסתיים.

העובדת עשויה לבקש הארכה של חופשת הלידה אל מעבר לחמישה עשר השבועות בתשלום, ואף מעבר לעשרים ושישה שבועות המוגדרים כאופציה. עובדת ותיקה עשויה לבקש חופשה ללא תשלום עד תקופה של שנה מיום הלידה. רק הגיוני, לפיכך, לדרוש מאותה עובדת לכל הפחות להודיע למעסיק בחודש החמישי להריון ולהותיר לו את הזמן הנדרש להתארגנות.

 

החובות החוקיים של מעסיק כלפי עובדת בהריון

אחת הקביעות הנחרצות של המחוקק בישראל, נוגעת לאופן הטיפול של מעסיק בעובדת בהריון. מרגע ההודעה של העובדת על ההריון, לא ניתן לפטר אותה מהעבודה בשל אותו ההריון. עם זאת, ובהינתן תנאים מסוימים, יוכל המעסיק לפטר את העובדת תוך כדי ההריון. מסיבות שאינן קשורות בו.

ככל שההריון של העובדת מתקדם יותר וככל שהעובדת ותיקה יותר, כך יצטרך המעסיק למצוא פתרונות אחרים שאינם כוללים פיטורי העובדת. זאת, עד אחרי הלידה ותום חופשת הלידה של העובדת. עם זאת, גם העובדת מחויבת כאמור להודיע למעסיק על ההריון כבר בחודש החמישי.

מתי את צריכה להגיד למעסיק שאת בהריון
מתי את צריכה להגיד למעסיק שאת בהריון

מה מותר ואסור למעסיק לעשות מול עובדת שהודיעה לו על הריונה?

החובות של המעסיק כלפי העובדת נחלקים, מטבע הדברים, לשני חלקים: חובות המעסיק בתקופת ההריון של העובדת מצד אחד וחובות המעסיק כלפי העובדת בזמן חופשת הלידה והתקופה שאחריה מצד שני.

להלן עיקרי הדברים:

  1. חובת במעסיק בתקופת ההריון: החובה הראשונה של המעסיק הינה כאמור להימנע מפיטורי עובדת על רקע ההריון.
  2. תשלום עבור היעדרות עקב בדיקות הריון: המעסיק מחויב לשלם שכר עבור עד 40 שעות, במשך כל תקופת ההריון, עבור היעדרות של עובדת עקב בדיקות שונות המתחייבות בתקופת ההריון. למען הסר ספק – תשלום עבור ההיעדרות לא יבוא על חשבון חופשת המחלה של העובדת. בנוסף, מדובר בעובדת במשרה מלאה. עובדת במשרה חלקית זכאית לשעות הללו בהתאם לחלקיות המשרה שלה.
  3. שעות נוספות או עבודה בימי מנוחה: החל מהחודש החמישי להריון, אסור למעסיק לדרוש מהעובדת לעבוד שעות נוספות, או לעבות בימי המנוחה – קרי שבתות וחגים, או ימי שישי במקום שבו עובדים חמישה ימים בלבד.
  4. עבודת לילה: אין להעסיק עובדת במשך שעות הלילה, החל מהחודש החמישי להריון.

היתר מיוחד לפטר עובדת בהריון

לא אחת קורה שמתגלע סכסוך בין מעסיק לבין עובדת שלו שנמצאת בהריון. מטבע הדברים, הסכסוך עלול להיות משמעותי, אם מדובר בעובדת חדשה שכבר בימים הראשונים בעבודה מסתייעת בהגנת החוק על מנת למנוע מהמעסיק לפטר אותה. לחילופין, גם סכסוך עם עובדת ותיקה עלול להתגלגל לפתחו של הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה.

על מעסיק המעוניין לפטר עובדת בתקופת ההריון להגיש בקשה לקבלת היתר לפטר את העובדת. את הבקשה יש להגיש בצורה מסודרת ומנומקת לממונה כאמור לעיל. עובדת בעלת ותק של פחות מחצי שנת עבודה ניתן לפטר מסיבות שאינן קשורות בהריון. עובדת עם ותק של מעל 6 חודשי עבודה ויותר לא ניתן לפטר ללא היתר עד לאחר חופשת הלידה או אפילו עד לאחר החל"ת, אם העובדת בחרה להישאר בחל"ת.

 

מה קורה כשמעסיק אינו יכול למצוא לעובדת עיסוק הולם במקום העבודה

אחת הבעיות שעלולות להתעורר בתקופת ההריון של עובדת, היא העדר אפשרות של המעסיק למצוא עבורה עיסוק או תפקיד הולם בעסק שלו. לרוב, הבעיה הזאת מתעוררת במקומות עבודה קטנים ובעסקים זעירים, שבהם היצע התפקידים הוא מזערי.

במצב הזה יכולים להיות שני פתרונות אפשריים:

  • השארת העובדת בתפקיד, תוך ניסיונות כנים לבצע התאמות: למשל – אם התפקיד של העובדת כרוך בעמידה ממושכת אפשר לשקול את האפשרות להעסיק אותה בישיבה, אם הדבר מתיישב אם אופי התפקיד. לחילופין, החלפת עמדות בינה לבין עובד או עובדת שהתפקיד שלהם דורש פחות מאמץ ומתאים יותר לנסיבות.
  • בקשת היתר לפיטורי העובדת: במקרים קיצוניים שבהם אין אפשרות למעסיק למצוא לעובדת תפקיד הולם, מגיע מצב שבו מעסיק, עם כל החיבה שלו לעובדת והרצון להשאיר אותה במקום העבודה, יהיה חייב לשחרר אותה. ואולם הפיטורים הללו חייבים לקבל אישור של הגורם הממונה במשרד העבודה. העצה החד משמעית כאן היא להימנע מפיטורי העובדת ללא אישור, אפילו בהסכמה. ידוע על יותר ממעסיק אחד שנתבע אחרי פיטורים כאלה שבוצעו לכאורה בהסכמה.

 

למרות האמור לעיל, וגם אם ידוע שלמעסיק אין אפשרות להתאים את התפקיד של העובדת למצב החדש, חובה על העובדת להודיע למעסיק כדין על ההריון כבר בחודש החמישי. הדבר חשוב תמיד, וחשוב על אחת כמה וכמה בעסקים קטנים שמספר העובדים בהם מצומצם.

התוצאה של הודעה מאוחרת על הפיטורים עלולה לפגוע בעובדת ולאו דווקא לסייע לה. המעסיק יוכל תמיד לטעון שבעצם ההימנעות מהודעה על ההריון, העובדת פגעה בעסק.

 

מהי חופשת לידה וכמה זמן היא אמורה להימשך

חופשת לידה של עובדת היא חופשה שהמחוקק מעניק לה בתקופה שמיד אחרי הלידה. להלן חלוקה של חופשת הלידה, כפי שהחוק מאפשר:

  • שישה שבועות (42 יום) ראשונים: השבועות הראשונים לאחר הלידה נועדו להתאוששות של היולדת. עבור יולדות רבות, החופשה הזאת היא חשובה אחרי לידה לא פשוטה.
  • תשעה שבועות נוספים: החל מהשבוע השביעי ועד לשבוע החמש עשרה, חופשת הלידה נועדה להתארגנות מחדש ולבילוי עם התינוק החדש. בתקופה הזאת יכול גם בן הזוג להשתתף בחופשה. שני בני הזוג יכולים לקחת שבוע חופשה משותף, שהימים שלו מתקזזים מחופשת הלידה בתשלום של האישה. זאת ועוד – בן הזוג יכול לקחת ימי חופשה נוספים, ובכך לשחרר את האישה ולאפשר לה, אם רצונה בכך, לחזור למקום העבודה שלה מוקדם מהצפוי.
  • הארכה של 11 שבועות: מעבר למכסת 15 שבועות בתשלום, רשאית היולדת לבקש תוספת חופשה ללא תשלום. תוספת החופשה הזאת יכולה להגיע לכדי אחד עשר שבועות נוספים. סך הכל חופשת הלידה יהיה, במקרה הזה, 26 שבועות.

בנוסף, העובדת יכולה להאריך את החל"ת, בכפוף לוותק שלה במקום העבודה, עד לשנה נוספת מרגע הלידה. עם זאת, בדומה להודעה על ההריון, העובדת מחויבת להודיע על כך למעסיק ולתאם איתו את הדבר.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.