נזק כספי למעסיקים שעובד גרם – מי אחראי?

במסגרת ההתנהלות השוטפת של כל עסק המעסיק עובדים, קיים פוטנציאל תמידי לטעויות אנוש שעלולות להסתכם בנזק כספי או תדמיתי למעסיק. נזקים כספיים יכולים לבוא לידי ביטוי בדמות שבירה של ציוד, החמצת הזדמנויות עסקיות, טעויות חישוב וכן בדמות אובדן לקוחות. במקרים בהם עובד גרם נזק כספי למעסיקים, נשאלת אם כן השאלה: מי אחראי ואיך צריך להתמודד עם הבעיה. זהו הנושא בו נעסוק בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

עובד גרם נזק כספי למעסיק – מי צריך לשלם את המחיר?

המשפט הידוע: "שברת – שילמת" הוא משפט שנהוג היה לראות בעבר בחנויות רבות לממכר חפצי נוי וכלים שבירים מסוגים כאלו ואחרים. אולם הוא נכון גם למצבים נוספים שאינם מתרחשים במסגרת עסקים קמעונאיים המוכרים סחורה ישירות ללקוח. על פי כללי המוסר והנוהג התרבותי המקובל בחברה המערבית, כאשר אדם גורם נזק לזולתו – מצופה ממנו לשלם בגין הנזק שגרם או לפצות את הנפגע בגין הפגיעה שספג.

למרבה הצער, בפועל, לא תמיד מתנהלים הדברים על פי אמות מידה אלו. אולם במצבים שבהם עובד גורם נזק כספי למעסיקים, נוהל "שברת – שילמת" יכול לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים.

 

איך מתנהלים אם עובד גרם נזק כספי למעסיק שלא מתוך כוונה תחילה?

בראש ובראשונה נפתח ונציין שהגישה הרווחת כלפי עובד שגרם נזק כספי למעסיק היא גישה שמבדילה בין שני מצבים: המצב הראשון הוא מצב שבו העובד גרם נזק כספי למעסיק שלא מתוך כוונה תחילה, ואילו המצב השני הוא מצב שבו העובד גרם נזק כספי למעסיק במכוון.

במידה ונמצא שהעובד גרם נזק כספי למעסיק שלא מתוך כוונה תחילה, קיימת גם כאן הסתעפות שצריך לשים לב אליה. במידה והעובד פעל בתום לב, תוך כדי שהוא ממלא את תפקידו במקום העבודה, והנזק שנגרם יכול להיות מוגדר בתור טעות אנוש – המעביד לא ינכה מתוך שכר העבודה של העובד בגינו, אלא במצבים שבהם העובד יאשר את הניכוי משכרו.

לעומת זאת, במצבים שבהם הנזק נגרם בעקבות התרשלותו של העובד בביצוע עבודתו, או במצבים שבהם הנזק נגרם בעקבות הפרה של הנהלים הנהוגים בעבודה – יכול המעסיק לחייב את העובד לשאת בנטל הכספי בגין הנזק שגרם גם מבלי שזה יסכים לכך.

נזק כספי למעסיקים שעובד גרם - מי אחראי
נזק כספי למעסיקים שעובד גרם – מי אחראי

איך מתנהלים אם עובד גרם נזק כספי למעסיק מתוך כוונה תחילה?

מקרים בהם עובד גרם נזק כספי למעסיק בזדון הם מקרים שההתנהלות בהם שונה לחלוטין. במקרים שכאלו, המעסיק רשאי לחייב את העובד לשלם עבור הנזק שגרם, גם מבלי שהעובד יסכים לכך. מקרים שבהם עובד גרם נזק כספי למעסיק בזדון הם מקרים שבהם העובד מתרשל במילוי תפקידו באופן מודע, ומתוך כוונה להזיק לעסק ולבעליו.

 

הכירו את סעיף 25 לחוק הגנת השכר – ניכויים משכר עבודה

כאשר עובד גרם נזק כספי למעסיק, האפשרות לנכות סכומים משכרו הופכת רלוונטית וברת תוקף חוקי, רק כאשר מתקיים לפחות אחד מתוך שני התנאים שלהלן:

  1. כאשר העובד מסכים לנכות משכרו, וההסכמה שלו בעניין מעוגנת במסגרת חוזה העבודה שעליו הוא חתם מבעוד מועד.
  2. כאשר העובד, אחרי שהנזק כבר נגרם, חותם על מסמך הסכמה שמצהיר על היות העובד אחראי על הנזק שנגרם.

מה יעשה במצב בו עובד גרם נזק כספי למעסיק ולא מסכים לניכוי משכרו?

לא תמיד ההתנהלות הזו עוברת בצורה כל כך חלקה. חלק מהעובדים, על אף שעל פי חוק המעסיק רשאי לנכות משכרם, לא נותנים את הסכמתם לעניין ובוודאי שאינם מסכימים לחתום על כל מסמך הצהרתי כזה או אחר, שהופך אותם לאחראים לנזק שנגרם.

במידה ומתקיים מצב כזה, שבו עובד מסרב לחתום על מסמך ההצהרה ולמעשה נמנע מלקחת עליו את האחריות למקרה – רשאי המעסיק לפתוח תביעה כנגדו, על מנת שהפיצוי עבור הנזק שנגרם אכן יוכל להגבות כראוי. הליך משפטי שכזה הוא, אמנם, דרך הרבה פחות קצרה והרבה פחות נעימה – אך כדאי לדעת שהיא דרך קיימת שניתן להשתמש בה בעת הצורך.

 

האם מומלץ למעסיקים ללכת "ראש בראש" עם עובד שגרם להם נזק כספי?

הרבה מעסיקים רודפים אחרי הצדק, והם מוכנים להשיג אותו בכל מחיר. המחיר הזה עלול להיות יקר מאוד, במצבים שבהם בעלי עסקים פועלים בדרכים שאינן חוקיות על מנת לקבל את הפיצוי המגיע להם. לא מעט מעסיקים בוחרים להרים את הכפפה ולנכות משכרו של העובד על אף שזה אינו נתן את הסכמתו לעניין. חושבים לפעול בדרך כזו גם בעצמכם? דעו לכם שזוהי טעות חמורה.

 

עובד גרם נזק כספי למעסיק ובנוסף גם תובע אותו – לא סיטואציה נדירה

במקרים בהם מעסיקים בוחרים, בכל אופן, לנכות משכרו של עובד שגרם נזק כספי למעסיקים, מבלי שאותו עובד נתן את הסכמתו לדבר, הם בעלי עסק שעוברים על החוק. בגין המעבר הזה על החוק, יוכל העובד לתבוע את המעסיקים בטענה להלנת שכר, לדרוש במסגרת התביעה את הסכום שנוכה משכרם וכמובן לדרוש פיצויים נוספים. העניין הזה עלול לעלות לכם ביוקר, וחבל.

 

כיצד עורך דין דיני עבודה יכול לסייע במקרה של עובד שגרם לכם נזק?

במידה ואתם נאלצים להתמודד עם סיטואציה שבה עובד גרם לכם נזק כספי כמעסיקים, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת תהיה בעזרת התייעצות עם עורך דין דיני עבודה. עורך דין מתחום דיני העבודה יוכל ללוות אתכם לאורך הדרך, לייעץ לכם לגבי הצעדים שבהם מומלץ לנקוט בכל תרחיש, ולדאוג שלא תעשו שום טעות שעלולה, בסופו של דבר, להסב לכם נזקים נוספים.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.