האם נזק נפשי / התאבדות מהווים תאונת עבודה?

במידה ואתם או מי מיקיריכם, סבלתם ממצוקה נפשית קשה עד כדי נטיות אובדניות, על רקע נסיבות הקשורות במקום העבודה או בעבודה עצמה, ייתכן כי קיימת אפשרות להכיר בפגיעה שחוויתם בחזקת תאונת עבודה. משמעות הדבר הינה כי אתם עשויים להיות זכאים לקבלת פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי וחברות ביטוח פרטיות, ואף הכרה באחוזי נכות מעבודה המזכים בתשלומים וזכויות רפואיות. במאמר שלפניכם נעסוק בסוגיה: באילו תנאים נזק נפשי או התאבדות עשויים להיחשב כתאונת עבודה, ונבחן את הפעולות הדרושות לקבלת פיצוי הולם.

מהן פגיעות עבודה וכיצד הן מוגדרות במוסד לביטוח הלאומי?

חוקי הביטוח הלאומי בישראל, מגדירים את המושג "פגיעת עבודה" בתור בעיה בריאותית שעשויה להתפתח עקב עבודתו של עובד או כתוצאה ממנה.

להלן סוגי הפגיעות בהן מכיר המוסד לביטוח לאומי כפגיעות עבודה:

 

תאונות עבודה

פגיעה שקרתה עקב אירוע חד פעמי או בלתי צפוי בעבודה או בדרך אליה / ממנה.

 

מחלות מקצוע

מחלה שהופיעה עקב תנאי ההעסקה של עובד.

 

מיקרו טראומה

בעיה בריאותית אשר נוצרה בעקבות סדרת פגיעות זעירות, שהעובד ספג לאורך תקופה, כשכל אחת מן הפגיעות הללו כשלעצמה גרמה לנזק מזערי יחסית, אך כמכלול – הפגיעות הללו הובילו להתפתחות של נזק ממשי לעובד.

האם נזק נפשי התאבדות מהווים תאונת עבודה
האם נזק נפשי התאבדות מהווים תאונת עבודה

האם פגיעות עבודה מסוג תאונת עבודה הן בהכרח גופניות?

למותר לציין שהחלק הארי של תאונות עבודה הן אכן פגיעות גופניות. עם זאת, ההלכה הפסוקה מעידה על כך שקיימים מגוון תרחישים אשר בהם נזק נפשי לרבות הגעה למצב נפשי אובדני, בעקבות אירועים בעבודתו של אדם או תנאי העבודה, עשוי להיות מוכר בתור תאונת עבודה ובכך לזכות את העובד או בני משפחתו, בתשלומים וזכויות מגורמי ביטוח שונים.

 

באילו תנאים נזק נפשי או התאבדות עשויים להיחשב כתאונת עבודה?

על מנת שנזק נפשי שנגרם לאדם עקב עבודתו, יוכר בחזקת תאונת עבודה, הנפגע או בני משפחתו, ידרשו להוכיח שהמצוקה הנפשית שחווה נגרמה עקב אירועים חריגים ויוצאי דופן שקרו בסביבת העבודה שלו.

כלומר, העובד שמבקש להכיר בנזק הנפשי שנגרם לו בתור תאונת עבודה, ידרש להוכיח כי התקיים קשר סיבתי בין אירוע מסוים וחריג באופיו, שאירע במסגרת עבודתו ובין המצוקה הרגשית אליה נקלע.

 

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין נזק נפשי / התאבדות ובין תנאי העבודה?

על מנת שאפשר יהיה לטעון לקיומו של קשר סיבתי בין הנזק הנפשי שנגרם לאדם לבין אירוע חריג שהתרחש בעבודתו, יש להוכיח כי האירוע המדובר היה תחום לזמן ומקום ספציפיים, וכי באופיו של אירוע זה היה משום פוטנציאל לגרימת מצוקה ניכרת לעובד עד כדי רצון ליטול את חייו בידיו.

לעניין זה, תיבחן בראש ובראשונה השפעת האירוע הסובייקטיבית על אותו אדם, בהתחשב בנסיבות שהובילו לאירוע החריג.

מאחר ובתי הדין אינם ניחנים ביכולת לדעת את צפונות ליבו של האדם כדי להעריך אם הטענה לנזק הנפשי שנגרם לו היא "מוצדקת" – נטל ההוכחה בתביעות המבקשות להכיר בנזק נפשי / התאבדות כתאונת עבודה, מונח על כתפי התובע או התובעים, שידרשו לספק לבית המשפט ראיות אובייקטיביות שיוכיחו את טענתם.

בהקשר זה, מן הראוי לציין שמבחינת החוק בישראל, בעצם קיומן של ראיות לתחושת עקה מתמשכת אצל עובד לאורך תקופה מסוימת, אין משום שלילת חובתו של בית הדין לבחון את ההיתכנות של התרחשותו של אירוע חריג בעבודת העובד, שעשוי היה להוביל לנזק הנפשי שהתביעה טוענת לו.

על חשיבותה של חוות דעת רפואית לביסוס הטענה לנזק נפשי בעקבות העבודה

בבואו של בית המשפט לבחון את האפשרות לקיומו של קשר סיבתי בין מצבו הנפשי של אדם לבין אירוע חריג או אירועים חריגים שאירעו לו בעבודתו, הוא יעשה זאת בהתבסס על התשתית הראייתית שתוצג בפניו, ולא רק על הצהרותיהם של הנפגע או בני משפחתו הנותרים, שהן מטבע הדברים סובייקטיביות.

מסיבה זו, הצגת חוות דעת רפואית המבססת את הקשר בין תנאי העבודה לבין הנזק הנפשי שנגרם לעובד, הינה חיונית מאין כמוה להוכחת צדקתו.

 

מה עליי לעשות כדי שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בנזק הנפשי שחוויתי כתאונת עבודה?

על מנת שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בך או בקרוב משפחתך בתור נפגע תאונת עבודה על רקע הנזק הנפשי / ניסיון התאבדות שאירעו עקב אירועים שקרו במסגרת עבודתך, יש לפעול באופן הבא:

  1. תיעוד מלא של מכלול הנסיבות שקדמו לאירוע ההתמוטטות הנפשית שלך בעבודה.
  2. שמירת רשומות רפואיות המאמתות את התרחשותו של אירוע קריסה נפשית (לפחות אחד) בעבודתך – במידה וחווית אירוע כזה.
  3. איסוף שמות של עדים ממקום העבודה שלך, שיוכלו לאמת את הגרסה שלך לאירועי יום ההתמוטטות.
  4. פניה לקבלת חוות דעת רפואית מטעם מומחה בתחום בריאות הנפש – למשל, פסיכיאטר שיוכל להעיד כי את / ה סובל / ת מנזק נפשי / אובדנות עקב מה שאירע לך בעבודתך.
  5. ריכוז עדויות מפורטות בכתב של קולגות במקום העבודה שיוכלו להעיד על המתחים הנלווים לסביבת העבודה או לאופי העבודה.
  6. התייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין דיני עבודה והצגת המסמכים שנאספו בהתאם להנחיות לעיל.

 

האם חווית נזק נפשי בעקבות עבודתך? אינך לבד!

במידה ונפגעת נפשית מלחצים בלתי סבירים שהופעלו עליך במקום העבודה שלך או במסגרת העבודה, אל לך להתמודד עם הקושי לבדך. מומלץ ביותר להתיעץ עם עורך דין המתמחה בהגשת תביעות פיצויים בגין תאונות עבודה ולבחון את זכאותך לקבלת עזרה כספית וזכויות רפואיות נלוות.

עורך דין תאונות עבודה מנוסה, ידע לבחון את הנסיבות שהובילו למצבך הנפשי ולייעץ לך כיצד להתנהל מול גורמי הביטוח והמוסד לביטוח לאומי כדי למצות את הזכויות הרפואיות שלך ולפתוח בדף חדש.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.