עבודה בחו"ל – מה הן הזכויות ותנאי העבודה על פי חוק?

רילוקיישן לצרכי עבודה הוא ממזמן מנת חלקם של רבים, אשר רותמים את יתרונותיו היחסיים של העובד הישראלי כמו גם מוסר העבודה הגבוה שלו, בעודם עובדים בתעשיות אשר לעתים משלמות פי כמה מונים מהנהוג בארץ. עם זאת, חשוב לדעת ולהכיר מה הן הזכויות והחובות אשר חלות על אותם עובדים ומעסיקים, בעודם מגשימים את חלומם הכלכלי מחוץ לארץ הקודש.

לפיכך במאמר הקרוב נדון בשאלה מה הן הזכויות ותנאיה של עבודה בחו"ל אשר כורכת עובד שמעסיקיו נמצאים בארץ, כאשר הוא עצמו פועל עבורם בחו"ל.

טיב ההעסקה וזהות המעסיק

בניגוד לעבודה במסגרת החברה ו/או העסק בתוך ישראל, בה למעסיק יש מערכת יחסים ברורה ומוצהרת אל מול עובדיו, כאשר עובד פועל בחו"ל חשוב לדעת במדויק מה היא הגדרת התעסוקה כמו גם מי הוא מעסיקו הישיר.

כלומר, לעתים רבות עובדים עוברים לחו"ל בכדי לעבוד תחת חברת בת ו/או אם של המעסיק שלהם בישראל, כאשר המשמעות של זהות המעסיק היא קריטית בכדי להכריע בעניינים של מיסוי כמו גם זכויות וביטוחים סוציאליים אשר מגיעים לכל עובד באשר הוא.

קצרה היריעה בכדי לדון בכל אותם סוגי ותתי סוגי העסקה, לפיכך במאמר הקרוב נדון בעיקר בעניינים שבין מעסיק ישראלי אשר שלח עובד לעבודה מטעמו בחוץ לארץ.

 

שכר

כאשר עובד פועל בחו"ל, הוא כפוף בהיבטים מסוימים הן לרגולציות המקומיות של המדינה בה הוא נמצא, כמו גם רגולציות ותקנות מתוקף היות מעסיקו ישראלי. ביטוי אחד לכפילות הזאת, היא בהיבטי השכר, כאשר לעובד יש לשלם במטבע החוץ, כמו גם בשכר אשר אינו נופל מן הנקוב בשכר המינימום באותה ישות מדינית.

עבודה בחו''ל – מה הן הזכויות ותנאי העבודה על פי חוק
עבודה בחו"ל – מה הן הזכויות ותנאי העבודה על פי חוק

מס הכנסה

בנוסף לשוני באופן תשלום השכר, גם דיני מיסים ובתוכם מס הכנסה משתנים בהתאם למיקומו של העובד. זאת כאשר אילו העובד נשלח לפרק זמן אשר עולה על 8 חודשים, אזי שמס ההכנסה שעליו לשלם מחושב אחרת ועל פי דינים אחרים. כאשר ניתן לקזז את מס ההכנסה שהעובד שילם ראשית לרשויות במקום עבודתו, כחלק מן המס הכולל אשר עליו לשלם גם לרשויות בישראל, קיזוז אשר לעתים עלול להותיר אותו פטור קליל מתשלום מס הכנסה (ישראלי) באשר הוא.

בנוסף לכך, המס אשר על העובד לשלם לרשויות בישראל, ישולם אך ורק בשקלים, גם אילו שולם לו באמצעות מטבעות זרים בלבד.

 

ביטוחים – ביטוח לאומי וביטוח בריאות

בהיבט המיסים עבור גופי הביטוח השונים – בריאות וביטוח לאומי, אין משמעות רבה לעצם העבודה כי העובד כעת נמצא בחול (כאשר הוא מועסק מטעם מעסיק ישראלי), שכן עליו להמשיך ולשלם את כלל התשלומים בהתאם לתלוש השכר שלו כסדרם. עם זאת, המשמעות היא שגם כאשר העובד נמצא מחוץ לארץ, הוא עדיין זכאי לכלל הזכויות אשר נלוות לעצם היותו מבוטח, זכויות כדוגמת ביטוח אובדן כושר עבודה, קצבאות ילדים.

 

הפרשות סוציאליות למכשירי חיסכון

בניגוד לנעשה בעניין עובד אשר ממוקם בישראל, לעובד בחו"ל לא יינתנו זיכויים או ניכויים שונים בשל הפקדות שונות אשר ביצע לקופות גמל ו/או קרן פנסיה. לכן, אף על פי כי חובת המעסיק עודנה היא לשלם את כלל ההפרשות השונות אשר מגיעות לאותו עובד, עליו לבצע תיאום מס עצמאית בסיום אותה שנה, בכדי לקבל את הזיכויים בגין אותם תשלומים.

עלויות שונות מתוקף מגורי העובד בחול והאופן בו המעסיק ומס הכנסה מתייחסים להם

מתוקף עבודתו של עובד בחו"ל, חלות עליו הוצאות אשר לא היו מנת חלקו כאשר הוא התגורר בארץ. כלומר, לעתים בשל המעבר עליו לשאת בתשלומים נוספים אשר עלולים להכביד במידה רבה על אופן השתכרותו. לכן, ישנן הוצאות רבות אשר מוכרות לעובד אשר מתפרנס בחו"ל כהוצאות מוכרות שמהן הוא פטור.

 

שכר דירה

דוגמה לאותן הוצאות הן תשלומי שכר דירה, כאשר הסכום נקבע בהתאם לנהוג באותו מקום, כאשר על אדם אשר לוקח חלק בעבודה בחו"ל להמציא לזכות המעסיק סימוכין על אומדן הסכומים בדוגמת קבלה או חוזה שכירות.

 

הוצאות בגין לימודי ילדיו

בנוסף לכך, גם הוצאות עבור שכר לימוד של ילדי העובד, אשר הינם בגילאי 5 עד 19, מוכרות על ידי מס הכנסה גם כן כהוצאה מוכרת מטעם העובד. זאת בנוסף גם הוצאות רפואיות כאלו ואחרות אשר נכפו עליו, אשר הינם פטורים לחלוטין במלואם.

 

ביקורי בית

זאת ועוד, כי כחלק מהתנאים הסוציאליים אשר מגיעים לאדם במסגרת עבודה בחו"ל מטעם מעסיקו, זכאי העובד לקבלת רכיב בתלוש השכר אשר נוגע לחופשת מולדת ו/או חופשת קרובי משפחתו. כלומר, על המעביד להעמיד לרשות העובד אשר נמצא בחול סכום עבור כרטיס טיסה – בין אם של העובד לישראל, או שמא של משפחת העובד אליו, כאשר הסכום הנ"ל מוכר כהוצאה מוכרת של המעסיק.

 

עובדים אשר מועסקים על ידי מעסיק זר במסגרת עבודה בחו"ל

שונים בתכלית מבחינת זכויותיהם הם העובדים אשר אינם קשורים לאף גוף עסקי בישראל, וכי עברו בגפם בכדי להתחיל עבודה בחו"ל אצל מעסיק מקומי, אשר הינו זר לרשויות המס הישראליות.

לעובדים כאלה אין תלוש שכר ישראלי, כמו גם אינם דרושים בתשלום מס הכנסה ישראלי, עם זאת – כלל ההפרשות אשר יעשו מטעם מעסיקם הזר לתנאיהם הסוציאליים כדוגמת קופות גמל למיניהן, יהיו מחויבות בהפרשת מס וחישובי אותו מס יעשו על פי הנוהג בישראל.

בנוסף לכך, אף על פי כי אין העובד מתגורר ו/או פועל במסגרת מדינת ישראל, עליו להמשיך בתשלומי ביטוח לאומי כסדרם, אך אינם יהיו בקורלציה או בעלי קשר כלשהו לתלוש השכר שלו ו/או למשכורת אשר הוא מייצר, אלא לפי הרף המינימלי אשר קבוע בביטוח לאומי.

בנוסף לכך, העובד אינו זכאי למלוא הזכויות אשר ניתנות לאזרח ישראלי אשר משלם ביטוח לאומי כהלכתו, אך עודנו זכאי לקבלת כלל הסיוע הרפואי כחלק מביטוח רפואי חובה. כמו כן, ישנן מספר מדינות באירופה אשר ישראל חתומה עימן על אמנת ביטחון סוציאלי, אשר קובעת כי אילו תושב ישראלי אשר עובד בחו"ל משלם דמי ביטוח לאומי במדינה בה הוא מבצע את משלח ידו, אזי שהוא פטור מתשלום זהה למוסד לביטוח לאומי בישראל.

 

לסיכום – עבודה בחו"ל כהזדמנות אשר חשוב להכיר על בוריה

כפי שניתן לראות, תנאיו הסוציאליים של אדם משתנים במידה רבה לאור העובדה כי החליט לעקור את מקום עבודתו ולשים את פעמיו לעבר ארץ רחוקה בה ינסה כמיטב יכולתו להשתכר ולפרנס אותו ו/או את בני משפחתו.

עם זאת, חשוב לוודא בטרם מתבצע מעבר שכזה, כי העובד מודע לכלל השינויים אשר עלולים לחול בעניינו אל מול רשויות המס, כמו גם אל מול מעסיקו החדש / הישן, בכדי שהאחרון יוכל לבצע את כלל ההפקדות הסוציאליות בעניינו כהלכה.

לכן, אילו הנכם לפני מעבר למען עבודה בחו"ל, מומלץ להבהיר ולברר את כלל החידודים הרלוונטיים אל מול המעסיק, כמו גם אל מול הרשויות כמו ביטוח לאומי ו/או מס הכנסה, ויפה שעה אחת קודם.