עורך דין דיני חברות – ליווי וייעוץ משפטי

דיני חברות, או דיני תאגידים, הם כלל החוקים והדינים שנועדו להסדיר את הפעילות של חברות ותאגידים במדינת ישראל. חברות ותאגידים מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת העסקית והכלכלית בישראל ואפשר לומר שבלעדיהם קשה לדמיין את הפעילות העסקית. זאת, בעיקר ברמות הגבוהות ביותר ובכל מה שקשור בפרויקטים עסקיים משמעותיים.

מה זה בעצם חברה? מה ההבדל בין חברה או תאגיד לבין עסק רגיל או אדם פרטי? מה היתרונות של הקמת חברה על פני עסק פרטי? מה התפקיד של עורך דין דיני חברות? בשורות הבאות ננסה לעסוק על קצה המזלג בתחום רחב מאוד, שהיה בעבר והוא עודנו גם היום נושא לכתיבה מקצועית ענפה.

מה זו בעצם חברה ומה המשמעות שלה

חברה היא גוף עסקי שהוקם במטרה לנהל פעילות עסקית. בדרך כלל, כאשר מוקמת חברה היא מוקמת במתכונת של חברה בע"מ. זאת, במטרה לבצע הפרדה מלאה בין העסק לבין בעל העסק, הפרדה שעוד נזכיר בהמשך. באופן עקרוני החברה היא ישות עצמאית, שיכולה לבצע כל פעילות עסקית שהיא.

החברה יכולה לקבל החלטות עסקיות וליישם אותן, לשאת ולתת עם לקוחות וספקים, לקשור עסקאות, להתחייב לתשלומים ולדרוש מלקוחות תמורה למוצרים ולשירותים שהיא מוכרת. את כל הדברים הללו, חברה או תאגיד עושים באמצעות העובדים והמנהלים. אלה ממונים לתפקידם על ידי הבעלים, במטרה להרחיב את הפעילות העסקית של החברה ולהגדיל את ההכנסות ובעיקר את הרווחים שלה.

 

ההבדל בין חברה או תאגיד לבין עסק או אדם פרטי

ההבדל בין חברה או תאגיד לבין אדם או עסק פרטי, טמון בעובדה שהחברה מתנהלת על פי אמות מידה שונות מאלה הנהוגות בעסקים קטנים או כאלה שאינם בהכרח חברות.

להלן חלק מההבדלים בין חברה או תאגיד לבין עסק פרטי או עוסק המנהל עסק זעיר:

  1. הפרדה בין העסק לבין בעל העסק: ההבדל המשמעותי ביותר בין חברה לבין כל סוג אחר של עסק, טמון בעובדה שבחברה קיימת הפרדה ברורה בין העסק לבין בעל העסק. לצופה מהצד, הדבר הזה עלול להיראות משונה או מופרך. עם זאת, דווקא ההפרדה הזאת מסייעת לעסק להתנהל בצורה טובה.
  2. קשירת עסקאות: כאשר נקשרת עסקה עם לקוח או ספק, היא נקשרת בין הלקוח או הספק לבין העסק ולא עם בעל העסק. העובדה הזאת היא משמעותית, כיוון שבבואו לתבוע כספים שלא שולמו לו, הספק יתמודד עם העסק ולכאורה לא יכול לבוא בטענות לבעל העסק.
  3. תשלום משכורות: העסק משלם משכורות לכלל העובדים בו. בין השאר, העסק יכול לשלם משכורת גם לבעלים שלו, שהוא האדם שיזם את ההקמה שלו ובפועל נהנה מהרווחים שלו.
  4. השקעות: אם העסק מבצע השקעה בתשתיות, או לחילופין משקיע ברכישת מניות של עסק או חברה אחרת, הרווחים נזקפים לטובת העסק. הבעלים של העסק נהנה מהם רק בעקיפין, באמצעות משיכת דיבידנדים  או חלוקת רווחים.
  5. תשלום מיסים: העסק משלם מיסים באופן עצמאי וללא קשר לבעלים שלו. אם יש מחלוקות עם מס הכנסה, הן בין העסק לבין רשויות המס.
  6. חשבון בנק נפרד: בעסקים מהסוג האמור, חובה לנהל חשבון נפרד לעסק ואין לנהל את העניינים הכספיים הפרטיים במשותף עם הפעילות העסקית.
עורך דין דיני חברות – ליווי וייעוץ משפטי
עורך דין דיני חברות – ליווי וייעוץ משפטי

ניתן לדבר עוד הרבה על ההבדלים בין לסרה לבין עסק, אבל מהאמור לעיל ההבדלים ברורים – העסק מתנהל בנפרד, כאשר בעל העסק לצורך העניין הוא עובד שכיר של העסק או לכל היותר נהנה מחלוקת הרווחים שלו. חשוב להזכיר בהקשר הזה שאסור לבעל העסק לפעול בניגוד לאינטרסים של העסק או לפגוע בו בכוונה תחילה.

כל פגיעה כזרת עלולה להיחשב לעבירה. אם בעל העסק רוצה להפסיק את הפעילות שלו, הוא פשוט צריך לסגור את העסק ולפרק אותו.

מהם היתרונות של הקמת חברות?

היתרונות של הקמת חברה, ועל אחת כמה וכמה אם מדובר בחברה בע"מ,, טמונים בדיוק בדברים שנכתבו לעיל. מי שהקים את העסק יכול לעשות כל מה שביכולתו על מנת לקדם את העסק, להגדיל את הרווחים שלו ואת הפעילות העסקית. העסק יכול לרכוש נכסים, למצוא לקוחות וספקים חדשים ואפילו, בתנאים המתאימים, להנפיק מניות ולהגדיל את ההון העצמי שלו.

עם זאת, אם חלילה קורה שהפעילות העסקית איננה נושאת רווחים, או גרוע מזה – היו הפסדים, מי שנושא בהם הוא העסק עצמו. יכול להיות בהחלט מצב תיאורטי שבו עסק מסוים צובר הפסדים, בעוד בעלי העסק מושכים לעצמם שכר ונהנים מרמת חיים גבוהה.

 

מתי בכל זאת ניתן להיפרע מהבעלים של העסק

למרבה הצער, לא פעם קרה שעסק מצליח שמשקיעים רבים השקיעו בו את הכסף שלהם, הגיע לשפל המדרגה ונגרמו לו הפסדים כאלה שאינם מאפשרים לו להמשיך לפעול. אם ההפסדים הללו נגרמו לכאורה בגלל פעילות פיננסית או עסקית שגויה, הרי שבמקרה הזה הבעלים של העסק יהיו פטורים מאחריות.

מי שמשקיע בעסק כזה חייב להיות מוכן גם לאפשרות הזאת. ואולם אם אפשר להוכיח שהבעלים או מנהלים בכירים בעסק פעלו שלא כדין, הם עלולים להיות נתבעים ובית המשפט עלול לחייב אותם באמצעים שונים לתיקון העסק. זאת הסיבה שלפני ביצוע פעולות מסוימות בעסק, יש צורך להתייעץ עם עורך דין דיני חברות במטרה להבין אל נכון את ההשלכות של פעולות שונות, וביניהן:

  • חלוקת רווחים: בעלים של עסק יכולים להחליט על חלוקת רווחים, אם לעסק אכן יש רווחים. עם זאת, אם הבעלים מוציאים כספים מהעסק וגורמים אגב כך לחדלות פירעון, בית המשפט עלול לבוא איתם חשבון.
  • חלוקת הטבות לבעלים ולמנהלים: חלוקת שכר והטבות לבעלי העסק ובעלי התפקידים בו, חייבת להתבצע בצורה הגיונית תוך הימנעות מפגיעה משמעותית שעלולה למוטט את העסק.
  • הרמת מסך: לפעמים, בית המשפט יכול לחייב את הבעלים להזרים הון לעסק או לחילופין לייחס את חובות העסק לבעלים שלו. זאת, אם הוכח שהבעלים או מי מטעמו ביצוע פעולות שיש בהן משום הונאה של לקוחות או ספקים או כאלה שגרמו לעסק להגיע למצב של חדלות פירעון. מדובר בהליך לא פשוט, אבל היו לא מעט מקרים שבית המשפט אכן בחר לבצע אותו.

 

תפקידו של עורך דין דיני חברות

למעשה, בחברה בע"מ או בעסק גדול כמתואר לעיל, אין להפריז בחשיבות התפקיד של עורך דין דיני חברות. מדובר בבעל מקצוע המלווה את העסק ומייעץ באופן קבוע לבעלים, למנהלים ולבעלי התפקידים האחרים בו. על פעולה משמעותית בעסק חייבת לעבור את עורך הדין.

זאת, במטרה מהימנה ממצב שבו תתבצע פעולה שגויה או בלתי חוקית, שתגרום להפסדים ותאפשר הרמת מסך כפי שפורט בסעיף הקודם. עורך דין דיני חברות שהוא מקצועי ומיומן, יכול להציל את החברה מעסקאות בעייתיות. מנגד, ייעוץ נכון שלו עשוי לאפשר לעסק לצעוד הלאה, לכבוש יעדים חדשים ולהגדיל את הרווחים שלו. זאת, לתועלת כל הצדדים – הבעלים, המשקיעים, העובדים, הלקוחות והספקים.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.