עורך דין ייצוג מעסיקים

יחסי עובד ומעביד מאז ומעולם היוו כר נרחב לעימותים משפטיים מורכבים. זאת, חרף העובדה שבמרבית מקומות העבודה במדינת ישראל, היחסים בין עובדים לבין מעסיקיהם, דווקא מתנהלים על מי מנוחות, מתוך כבוד הדדי ורצון טוב, וללא חיכוכים מיותרים. זוהי למעשה, ההתנהלות אליה שואפים להגיע כל הצדדים כשהם מכוננים ביניהם יחסי עבודה.

למרבה הצער, לא תמיד ניתן להימנע ממחלוקות וסכסוכים הנובעים מהתנגדות שנוצרת לכאורה, בין זכויות העובד לאינטרסים של המעביד. כאשר מתעוררות מחלוקות מסוג זה ונוצרים אי אלו חיכוכים בין מעסיקים לבין עובדיהם השאיפה היא כמובן להגיע להסכמות משותפות בדרך תרבותית, מכבדת ועניינית. אולם הלכה למעשה, לא אחת קורה שהצדדים בעימות נקלעים למבוי סתום במאמצי ההידברות שלהם.

זהו לרוב מצב שמגיע לפתחו של בית הדין לעבודה, שם עולה הצורך בייצוג משפטי של עורך דין דיני עבודה. במסגרת מדריך זה, נתמקד בתפקידו של עורך דין המספק שירותיו ייצוג למעסיקים, וביכולתו לסייע במניעת מחלוקות משפטיות עם העובדים.

עורך דין ייצוג מעסיקים – מי זקוק לשירותיו?

כאשר חושבים על מאבקים בין עובדים למעבידים, המחשבה הראשונה המתעוררת היא בדרך כלל על העובדים ועל הצעדים שהם צריכים לנקוט על מנת למצות את הזכויות שלהם על פי החוק. לרוב נתפסים העובדים, ובמידה רבה של צדק, כצד החלש. העובד זקוק להגנה, הן מפני החוק והן מפני התנכלות אפשרית כלפיו מצד המעסיק. שהרי מה יותר הגיוני מאשר מעסיק המחזיק אצלו לכאורה את כל הקלפים, העושה בהם שימוש במטרה להתנכל לעובד ולגרום לו לעבוד בתנאים ירודים, תוך

העדר ברירה אמיתית או אפשרות להתנגד? ואולם התייחסות כזאת מעוותת במידה רבה את האמת ואת המציאות. ייתכן שלפני מאה שנים או יותר, היה יסוד מסוים להנחות הללו. עם זאת, במהלך המאה העשרים, וביתר שאת בשני העשורים של המאה הנוכחית, חלו התפתחויות שגרמו לכרסום מתמשך במעמדו של בעל העסק וביכולת שלו לנהוג בעובדים שלו כרצונו.

 

עורך דין ייצוג מעסיקים – ההגנה שלך כמעסיק מפני תביעות עובדים

בכל המדינות המתוקנות, ובכלל זה במדינת ישראל, נחקקו חוקי עבודה ברורים ומפורשים, המחייבים את המעסיק לא פחות מאשר את העובד. זאת ועוד – הרוב המכריע של העובדים מודע היטב לזכויות שלו ולאפשרויות העומדות בפניו לצאת למאבק ולנצח.

העובדה שארגוני עובדים מעמידים לרשות העובדים הנאבקים ייעוץ משפטי ולעיתים גם ייצוג משפטי ללא עלות או בעלות נמוכה, מאפשרות לכל עובד הרואה את עצמו נפגע מפעולות שרירותיות של המעסיק, לפתוח במאבק משפטי.

עורך דין ייצוג מעסיקים
עורך דין ייצוג מעסיקים

במקרים אחרים, עורכי דין משכנעים עובדים שעזבו מקום עבודה לכאורה בצורה מסודרת ובלא טינה, לתבוע את מקום העבודה בתואנות כאלה ואחרות. זאת, במטרה לזכות בפיצויים, שמהם גוזר אותו עורך דין את העמלה או התשלום שלו.

לנוכח ריבוי המקרים מהסוג הזה, ולנוכח העובדה שעובדים במאה העשרים ואחת מודעים היטב לזכויות שלהם, אין תמה שגם לצד השני נדרש ייצוג משפטי. עורך דין ייצוג מעסיקים, ככל שהוא מקצועי יותר, יכול לספק להם מעטפת הגנה מפני תביעות משפטיות אפשריות.

 

באילו מקרים כדאי לפנות להתייעצות עם עורך דין ייצוג מעסיקים?

עורך דין ייצוג מעסיקים נדרש בכל מקרה שבו מתעוררת מחלוקת בין עובד לבין המעביד, שבה שני הצדדים לא מגיעים לעמק השווה והעובד פונה לייעוץ משפטי. זאת, במטרה להשיג את מה שלדעתו מגיע לו באמצעות תביעה משפטית.

ייעוץ כזה נדרש גם בקרה שבו עובדים בעסק או עובדים לשעבר אשר פוטרו או עזבו מרצונם, מגישים כנגד העסק תביעה משפטית בהקשר לזכויות שלדעתם נשללו מהם או לא קוימו על פי החוק, בתקופת ההעסקה שלהם.

בהקשר הזה חשוב לציין שבתי המשפט לענייני עבודה עשויים לתמוך בתביעת העובד, אם המעסיק לא הצליח להזים אותה או להוכיח את הטענות שלו ומנגד, העובד מספק מסמכים שונים המוכיחים את הטענות שלו.

כיוון שהעובדים הם לכאורה הצד החלש, נוצר מצב שבו דווקא המעסיק, שהוא לכאורה הצד החזק והשולט צריך להצטדק, לעיתים על לא עוול בכפו. עורך דין ייצוג מעסיקים עשוי לסייע לבעלים ולמנהלים של עסק שנתבע על ידי עובדיו, להיחלץ מבעיה שעלולה, אם לא תטופל כהלכה, לגרום לו להוצאות מיותרות.

באילו נושאים עורך דין ייצוג מעסיקים מוסמך לטפל?

עורך דין ייצוג מעסיקים מוסמך לטפל במגוון נרחב של מצבים ותרחישים. המצב הראשון, הוא טענה לפיטורין שלא כדין של עובד. חלק ניכר מהטענות המועלות מעת לעת כנגד מעסיקים, נוגעות להליך לא תקין של פיטורין. אם הטענה הזאת מוכחת כנכונה, כי אז המעסיק עלול להידרש להחזיר את העובד לעבודה, או לחילופין לשלם לו פיצויים עקב העדר הליך פיטורין תקין.

יש לא מעט דוגמאות לפסיקות של פיצויים בגובה של עד עשרים משכורות חודשיות, עקב הליך פיטורין לא תקין. הליך שימוע מסודר לעובד הנמצא לפני פיטורין, עשוי למנוע קנסות והוצאות מיותרות. עורך דין טוב מטמיע במערכת הבירוקרטית של העסק את התובנה שגם אם הדבר נראה מיותר, חשוב להתנהל בדיוק על פי דרישות החוק.

 

איך לבחור עורך דין ייצוג מעסיקים? רמז: במלוא תשומת הלב

בחירת עורך הדין עבור העסק איננה עניין של מה בכך. אחת הדרכים לבחור את עורך הדין המתאים, היא בירור מסודר ויעיל בקשר אליו. את הבירור אפשר לעשות באמצעות האינטרנט, או באמצעות חברים ומכרים שהסתייעו באותו עורך הדין בעבר.

למרות ההתקדמות הטכנולוגית המשמעותית שחלה בעשורים האחרונים, עדיין אין תחליף לרושם האישי ולהמלצות חמות של חברים. זאת, במיוחד במקצוע שלמרות השינויים הטכנולוגיים, השינויים שחלו באופן ההתנהלות של האוחזים בו הם מזעריים.

מאליו מובן, שאותו עורך דין חייב להצדיק את עצמו. עורך הדין שנבחר צריך להיות מומחה בתחום  דיני עבודה וחוקי העבודה. בנוסף, הוא צריך להיות בעל חושים חדים ויכולת אבחנה. זאת, כדי למנוע מהלקוח שלו, קרי המעביד, להסתבך במצבים בלתי נעימים ותביעות לא רצויות מצד עובדים.

 

לאילו נושאים כדאי לכם לשים לב כשאתם בוחרים עורך דין ייצוג מעסיקים?

שירותיו של עורך דין ייצוג מעסיקים כרוכים בעלות לא מבוטלת. עם זאת, ההיסטוריה מלמדת שעורך דין כזה הוא בדרך כלל משתלם מאוד לעסק ומונע ממנו לבצע פעולות שעלולות לגרום נזק לעסק או לחייב אותו לשלם פיצויים לעובדים שלא לצורך. במקום שבו הכרעות מתקבלות בבתי המשפט, חשוב שגם לעסק שלך יהיה ייצוג הולם ויעמוד לרשותך עורך דין מיומן ומנוסה.

חשוב לדעת שככל שמספר העובדים בעסק הוא גבוה יותר, כך גדלים הסיכויים לתביעה של עובד כנגד המעביד או בצורך של המעביד להעביר עובד מתפקידו מבלי שלאותו עובד יהיו הסיכויים לסכל את ההחלטה, מוצדקת ככל שתהיה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.