עורך דין מתמחה בביטוח לאומי

כל אדם בישראל משלם חלק משכרו למוסד לביטוח לאומי. הרציונל מאחורי חובת תשלום דמי ביטוח לאומי, הוא פשוט: כל תושב ישראלי שנזקק לסיוע כלכלי וזכויות רפואיות, זכאי לקבלת תמיכה כזו מן המוסד לביטוח לאומי אם ישלם את דמי הביטוח כסדרם.

הסיוע שמציע המוסד לביטוח לאומי הוא זמני לעתים, כמו במקרה של דמי האבטלה, או סיוע מתמשך, כמו במקרה של קצבת נכות קבועה לאנשים שהוגדרו כבעלי נכות צמיתה מעבודה. עם זאת, אנשים רבים אינם מודעים למלוא זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי, או שמתקשים לממש אותן. לכן במסגרת מדריך זה, נסקור את מכלול הנושאים שבהם עורך דין המתמחה בביטוח לאומי יכול לסייע.

כיצד עורך דין המתמחה בביטוח לאומי יכול לסייע בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי?

כבר הזכרנו לעיל את העובדה שלעתים אין מנוס אלא להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בביטוח לאומי כדי למצות את הזכויות מול המוסד לביטוח לאומי. אף שעל פניו כל תושב בישראל רשאי לפנות לסניפי המוסד לביטוח לאומי בעיר מגוריו ולהסתייע בנציגים העובדים במקום לשם מילוי טפסי התביעה הרלוונטיים, לעתים עולה הצורך להיכנס בעובי הקורה כדי להצליח בתביעה.

ליווי של עורך דין ביטוח לאומי מנוסה, הבקיא בתהליכי העבודה מול המוסד לביטוח לאומי ויודע כיצד להגיע למטרה ביעילות, עשוי לקצר מאוד תהליכים עבור המבוטח ולשפר את הסיכויים של התביעה להתקבל.

 

לאילו כישורים נדרש עורך דין המתמחה בביטוח לאומי?

מעורך דין המתמחה בביטוח לאומי, מצופה שיהיה מנוסה בהגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי, ושיכיר היטב את אופן ההתנהלות של המערכת. עורכי דין שצברו ניסיון עשיר בהגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי, מכירים בדרך כלל גם אנשי מפתח במערכת, שבמקרים רבים יכולים לסייע בפתרון קשיים מנהלתיים ולזרז את אישורן של תביעות.

מאחר ובתביעות מסוימות עשויה להתארך ההמתנה לטיפול ולהגיע גם לחודשים ואף שנים, כדאי לשקול לחיוב לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בביטוח לאומי, כדי להבטיח את השגת המטרה עם מינימום עיכובים.

על סוגי הקצבאות שניתן לתבוע בעזרת עורך דין המתמחה בביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אחראי לתשלום קצבאות מסוגים שונים, למגוון גדול של אוכלוסיות בישראל. להלן רשימה של חלק מן האוכלוסיות הזכאיות לקבלת סעדים מן המוסד לביטוח לאומי, ויכולות להפיק תועלת מסיוע משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בביטוח לאומי:

עורך דין מתמחה בביטוח לאומי
עורך דין מתמחה בביטוח לאומי
  1. קצבת נכות: כל אדם הסובל ממוגבלות פיסית או נפשית, שהוכח כי היא עלולה להשפיע על יכולתו להתפרנס יהא זכאי, ככל שעמד בתנאי הסף שחוק הביטוח הלאומי קובע, ועבר ביקורת בוועדה הרפואית המתאימה, לקבל קצבה חודשית. זאת, על פי אחוזי הנכות שקבע לו המוסד לביטוח לאומי. משום שזהו הליך סבוך שעלול להימשך זמן רב, מתעורר במקרים רבים הצורך בייצוג של עורך דין מתמחה בביטוח לאומי, שמכיר את התחום לעומקו, ויודע כיצד ניתן לקבל מן המוסד לביטוח לאומי את הטיפול הדרוש.
  2. קצבת ניידות: קצבת ניידות משולמת לאדם אשר מפאת מגבלתו הפיסית, ולעיתים אף מגבלה נפשית, אינו יכול להתנייד בחופשיות והוא זקוק לסעד כספי בכדי לממש את זכותו הלגיטימית לניידות. כחלק מן העניין, זוכים מבוטחים שסובלים מנכות גופנית, עיוורון ושלל בעיות אחרות, באפשרות לקנות כלי רכב בהנחה גדולה, אשר נובעת מפטור שמוענק להם מתשלום מיסים.
  3. זכויות נוספות לבעלי מוגבלויות: אנשים שהוכרו בתור נכים במוסד לביטוח לאומי, זכאים לעתים לקבל שלל זכויות נוספות, לרבות הנחות משמעותיות ברכישת מוצרים לביתם ולבני משפחתם, או מכשירים ועזרים שונים. לדוגמא – כבדי ראייה עשויים להיות זכאים להחלפת משקפיים בכל תקופה מוגדרת.
  4. קצבת נכות ועבודה: מבוטח שהוכר כנכה בביטוח הלאומי, רשאי לעבוד ולהרוויח שכר בנוסף לקצבת הנכות שלו. כיום, נכים עם שעור נכות של 100% שמקבלים קצבת נכות, יכולים לעבוד ולהרוויח משכורת נוספת של עד 5300 ש"ח, מבלי שהדבר יפגע בזכאותם לקצבת נכות. גובה השכר המותר על פי חוק, משתנה מעת לעת על פי פרמטרים שונים. יחד עם זאת, גם אם השכר יהיה גבוה יותר, הפגיעה בקצבת הנכות תהיה חלקית בלבד. למרות זאת, כאן המקום לציין שאם לרשות הנכה ישנן הכנסות שאינן מעבודה, הן לא יפגעו  בקצבה שלו כלל. גם מי שהוגדר כנכה במוסד לביטוח לאומי ומשולמות לו קצבאות שונות תוך שהוא נהנה מהכנסות אחרות שלא מעבודה, יכול גם הוא להיות סמוך ובטוח שהכנסות אלו לא ישפיעו על זכאותו לקצבת נכות.
  5. קצבת זקנה: כל תושב בישראל, ששילם לאורך השנים דמי ביטוח לאומי, זכאי לקבלת קצבת זקנה. ישנה קצבת זקנה בסיסית, העשויה להיות גבוהה יותר, בהתאם לוותק של מקבל הקצבה. יוצאים מן הכלל הם עולים חדשים, שהגיעו לישראל בגיל הפרישה או קרוב אליו וזכאים לקצבאות למרות שלא עבדו ולו יום אחד בישראל. בנוסף, מקבל הקצבה יכול לעבוד ולהגדיל את ההכנסה שלו. עד גיל שבעים, שכר גבוה מדיי עלול להשפיע על גובה הקצבה. מגיל שבעים ומעלה, קצבת הזקנה לא תיפגע, בלי כל קשר לגובה ההכנסה מעבודה.
  6. הבטחת הכנסה: מי שלא עומדים בתנאי הסף שהמוסד לביטוח לאומי קבע לעניין קבלת דמי אבטלה, אבל אינם מועסקים ועומדים באמות המידה לקבלת הבטחת הכנסה, ייהנו מהקצבה הזאת. עם זאת, לצורת קבלת הקצבה מחושבת ההכנסה המשפחתית ולא רק ההכנסה של המובטל. כך למשל אם אדם שהיה עובד שכיר, פוטר ויצא לאבטלה וסיים את מכסת ימי האבטלה שלו, יקבל הבטחת הכנסה אם הוא רווק או אם גם בן או בת הזוג שלו אינם עובדים. מובטל שאשתו עורך דין, למשל, לא יקבל דבר, וכך גם מובטלת שלבעלה יש הכנסות גבוהות מעבודה או מהעסק.
  7. דמי אבטלה: זוהי הקצבה המוכרת ביותר בימים אלה, שבהם מאות אלפי ישראלים נמצאים מחוץ למעגל העבודה, בעקבות מגפת הקורונה. בדרך כלל, התנאים לקבלת דמי אבטלה הם ידועים, וכל מי שחורג כהוא זה מהתנאים הללו, ימנעו ממנו דמי האבטלה. בתקופת הקורונה הבינו קברניטי המשק שאין להחיל את אותם התנאים או לכל הפחות יש להקל על המובטלים בנושא הפרוצדוראלי. בנוסף להקלות המתבקשות, גם האריכה המדינה את תקופת האבטלה לכלל המובטלים עד יוני 2021, עם אפשרות ממשית להארכה נוספת, אם לא יתגלה עד אז חיסון יעיל מפני המגפה. המגמה היא להעביר לידי הציבור באמצעות הביטוח הלאומי גם מענקים נוספים, במטרה לשפר את כוח הקנייה שלו. בין אם עובד נמצא בחל"ת ואמור לחזור למקום העבודה שלו ובין אם נותקו יחסי עובד – מעביד והעובד פוטר, בשני המקרים יקבל העובד דמי אבטלה, שהגובה שלהם מושפע מגובה ההכנסה של העובד לפני היציאה לאבטלה.  גם ההתייצבות בלשכת העבודה כתנאי לקבלת דמי אבטלה, בטלה לתקופה לא מוגדרת.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.